KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 

MANDAVA 2019
Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2018-2019

 
M19
Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2019 v nákladu 600 výtisků. 252 stran.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Ivo Vondrovský, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: Jiří Beran

Obálku navrhl Martin Rein

Tisk: SOŠMGP Rumburk

 

Obsah:
 • Předmluva
 • Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti
  • Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1919
  • Jaroslav Berka Melichar a kolektiv pamětníků: Sametová revoluce 1989 ve Varnsdorfu v záznamech městské kroniky, dobových tiskovin a ve vzpomínkách přímých účastníků
  • Jaroslav Berka Melichar: Ještě jednou "Poučení z krizového vývoje v okrese Děčín"
  • Ervín Heinl: Historie varnsdorfské firmy Velveta
  • Zeno Čižmář: Tradice zpracování koření ve Šluknovském výběžku
  • Josef Zibner: Výzkumné pracoviště rakoviny brambor v Kunraticích u Šluknova
  • Miroslav Plekanec: Staré kutací práce u Liščího Bělidla – I. část
  • Jaromír Josef: Historie společenského tance ve Varnsdorfu a okolí po roce 1950
  • Lumír Zenkl: Anton Möller, projektant kostela sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích
  • Martin Davídek: 70. výročí úmrtí biskupa Antonína Aloise Webera
  • Miroslav Pacifik Matějka: Vzpomínka na zasloužilého rumburského kapucína P. Tadeáše Waltera
  • Přemysl Zelenka: Hermann Andert a jeho přínos k poznání české křídové pánve
  • Radek Andonov - Erhard Vogel: Válečná vzpomínka pana Erharda Vogela (nar. 1938), rodáka z obce Severní čp. 29
  • Josef Rybánský: Z muzejního depozitáře (VII) aneb Vzpomínka na renesanci
  • Vojtech Čelko: Storočnica Rumburskej vzbury
  • Vlasta Hnilicová: Činnost Spolku přátel Rumburku v roce 2018
  • Helena Krausová: Festival Chřibské kulturní léto 2018
  • Jitka Tůmová: Průřez činností Spolku Pod Studencem v průběhu roku 2018
  • Nové "varnsdorfensie" 2018-2019
  • Martin Havlíček: Knižní novinky ze Šluknovského výběžku
  • Jaroslav Hocko: Celkový souhrn počasí za rok 2018 ve Varnsdorfu
 • Hosté
  • CHartmut Jentsch: Bitva u Frenzelsbergu před 590 lety – fikce nebo realita (Pokus o historické zařazení)
 • Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2018-2019
  • Slovo starostky spolku
  • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
  • Hospodaření KPMV, členství v KPMV
  • Milan Šebek 19.9.1927–4.12.2018
  • Z činnosti jednotlivých klubů
  • Publikační činnost
  • Webové stránky a Facebook KPMV
  • Fond studovny KPMV
  • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
  • FOTOROK 2019 - výsledky
  • FOTOROK 2020 - propozice / FOTOJAHR 2020 - Regeln
  • Informace pro spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava

Poznámky:
 • Vydání sborníku bylo podpořeno městem Varnsdorf formou grantového příspěvku.
 • Kniha je k dostání ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček.

 

 

Město Varnsdorf

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 2.11.2019