KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 

MANDAVA 2018
Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2017-2018

 
M17
Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2018 v nákladu 600 výtisků. 262 stran.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: Jiří Beran

Obálku navrhl Martin Rein

Tisk: SOŠMGP Rumburk

 

Obsah:
 • Předmluva
 • Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti
  • Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1918
  • Jaroslav Berka Melichar: Varnsdorfské kláštery - zapomenutá historie
  • Matouš Jirák, Jindřich Hlaváč: Ještě k lichtenštejnskému jubileu na Rumbursku
  • Miroslav Plekanec: Štola v pískovcovém lomu a staré kutací práce pod Tolštejnem
  • Ervín Heinl: Od plátna k vlasovým tkaninám
  • Jaroslav Berka Melichar: Poučení z krizového vývoje v okrese Děčín – zapomenutý
   regionální dokument k osudům Pražského jara
  • Josef Rybánský: Galerie významných osobností v díle Vincenze Pilze
  • Milan Hrabal: Eda Vébr – jeden naplněný život / Gébus aneb O původu jedné trempské přezdívky
  • Milan Hrabal: Mimořádná žena Iva Ritschelová
  • Ivo Helikar: Představujeme vám motokrosového závodníka Jaroslava Faltu
  • Lukáš Blažej: Hmyz v perovkách Lukáše Blažeje II
  • Roman Neckář: Soumračník černohnědý ve Šluknovském výběžku
  • Monika Suržinová: Mapování ptáků pro nový „Atlas hnízdního rozšíření ptáků
   v České republice“ proběhlo i na Šluknovsku
  • Renata Procházková: Už není jen zimním hostem (morčák velký)
  • Roman Neckář: Jarní ornitologická pozorování
  • Roman Neckář: Jak se daří přírodě ve Šluknovském výběžku
  • Vlastimil Pažourek: V muzeu rok první – Co s pobočkami muzea v Rumburku
   a ve Varnsdorfu?
  • Renata Procházková: Z muzejního depozitáře (VI) aneb Vzorkovnice varnsdorfské
  • Renata Procházková: Muzejní edukativní programy pro školy
  • Muzeum nožířské tradice
  • Klára Mágrová: Restaurování obrazů křížové cesty z ambitu Lorety v Rumburku
  • Roman Klinger: Nový (starý) kostelní betlém v Mikulášovicích
  • Jaroslava Štěpánková: Podstávkový dům č. p. 21/7 – kavárna-cukrárna v Masarykově ulici v Krásné Lípě
  • Vlasta Hnilicová: Spolek přátel Rumburku v 2. pololetí 2017
  • Martin Louka: Kulturou severu a Zlatá Múza severu
  • Nové "varnsdorfensie" 2017-2018
  • Martin Havlíček: Knižní novinky ze Šluknovského výběžku
  • Jaroslav Hocko - Jiřina Hocková: Celkový souhrn počasí za rok 2017 ve Varnsdorfu
 • Hosté
  • Christfried Heinrich, Jochen Kaminsky: Jiholužická železnice (Eibau – Seifhennersdorf – Varnsdorf)
  • Gerd Menzel: Co to přijíždí? Vůz poháněný parou!
  • František Melichar: První světová válka očima mladičkého českého vojáka rakousko-uherské armády
 • Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2017-2018
  • Slovo starostky spolku
  • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
  • Hospodaření KPMV, členství v KPMV
  • Z činnosti jednotlivých klubů
  • Publikační činnost
  • Webové stránky a Facebook KPMV
  • Fond studovny KPMV
  • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
  • FOTOROK 2018 - výsledky
  • FOTOROK 2019 - propozice / FOTOJAHR 2019 - Regeln
  • Informace pro spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava

Poznámky:
 • Vydání sborníku bylo podpořeno městem Varnsdorf formou grantového příspěvku a Nadačním fondem Tesco "Vy rozhodujete, my pomáháme".
 • Kniha je k dostání ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček.

 

 

Město Varnsdorf            Logo Nadace Tesco

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 5.11.2018