KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 

MANDAVA 2016
Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2015-2016

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2016 v nákladu 600 výtisků. 231 stran.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: Jiří Beran

Obálku navrhl Martin Rein

Tisk: SOŠMGP Rumburk

 

Obsah:

 • Předmluva
 • Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti
  • Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1916
  • Josef Rybánský: K historii C. k. privilegované měšťanské střelecké společnosti ve Varnsdorfu
  • Klára Mágrová: 150. výročí poutního místa Filipov (1866-2016)
  • Karel Veselý - Jiří Sucharda: Neu Warnsdorf - Nový Varnsdorf, dnes Karłowice
  • Matouš Jirák - Jindřich Hlaváč: Jubilejní stromy a památníky císaře Františka Josefa I. v oblasti Šluknovského výběžku
  • Ervín Heinl: Jak jsme budovali, ale nedobudovali školní závod v Zahradách u Rumburku
  • Josef Pokorák: Střípky z jiříkovské historie
  • Renata Procházková: Slavný botanik Don Tadeo ze Chřibské
  • Milan Hrabal: O Paní Knihovnici Zdence
  • Jan Němec: Tolštejnolog Jan Štika odešel
  • Josef Rybánský: Letos uplyne 200 let od narození sochaře Vincenze Pilze
  • Renata Procházková: Z muzejního depozitáře (IV) aneb Cestování časem
  • Renata Procházková: Přírodovědné (botanické) soutěže v muzeu
  • Filip Mágr: Spolek přátel Rumburku v letech 2015-2016
  • Josef Zoser: Jiřetín pod Jedlovou má galerii
  • Nové "varnsdorfensie" 2015-2016
  • Martin Havlíček: Knižní novinky ze Šluknovského výběžku
  • Martin Havlíček: Šluknovsko v Knihách znovu nalezených
  • Lukáš Blažej - Ladislav Čapek - Jindřich Černý - Josef Kadlec: Brouci (Coleoptera) a motýli (Lepidoptera) vrchu Hraniční buk a jeho okolí
   (Varnsdorf a Dolní Podluží)
  • Jiří Plekanec: Exkurze za orchidejemi a jinými vzácnými druhy naší přírody
  • Jaroslav Hocko: Celkový souhrn počasí za rok 2015 ve Varnsdorfu
 • Hosté
  • Christfried Heinrich: LUSATIA - Svaz vlastivědných a horských spolků 1880-1945 / 1995-2015
  • Josef Doškář: Pomník rumburských hrdinů v Novém Boru obnoven
  • Michaela Křivohlavá: Cesta ke spáse lidských duší aneb Záchrana všemilského hřbitova
  • Miroslav Grisa: Publikace seznamuje německé sousedy s českým sklářstvím
 • Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2015-2016
  • Slovo starostky spolku
  • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
  • Stanovy KPMV
  • Hospodaření KPMV, členství v KPMV
  • Z činnosti jednotlivých klubů
  • 20 let jednatelem Kruhu přátel muzea Varnsdorf
  • 20 let kronikářkou KPMV
  • Publikační činnost
  • Webové stránky a Facebook KPMV
  • Fond studovny KPMV
  • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
  • FOTOROK 2016 - výsledky
  • FOTOROK 2017 - propozice / FOTOJAHR 2017 - Regeln
  • Informace pro spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava
Poznámky:
 • Vydání sborníku bylo podpořeno městem Varnsdorf formou grantového příspěvku.
 • Kniha je k dostání ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).

 

 

Město Varnsdorf


 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace:12.11.2016