KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 

MANDAVA/MANDAU 2015
Vlastivědné čtení z Varnsdorfu, Šluknovského výběžku a saského příhraničí
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2014-2015

Heimatkundliches Lesen aus Varnsdorf, dem Schluckenauer Zipfel und dem sächsischen Grenzgebiet

Jahrbuch des Kreises der Museumfreunde in Varnsdorf 2014-2015

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2015 v nákladu 1000 výtisků. 343 stran.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej, Jarmila Winklerová, Dieter Winkler, Stefan Wollmann.

Grafická úprava: Jiří Beran

Obálku navrhl Martin Rein

Tisk: SOŠMGP Rumburk

 

Obsah:

 • Předmluva
 • Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti
  • Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1915
  • Miroslav Plekanec: Zajímavé nálezy zlomků mamutích klů na Zlatém potoce pod Studánkou
  • Josef Rybánský: Zvony děkanského kostela svatých Petra a Pavla ve Varnsdorfu
  • František Sajdl: Z dějin střeleckého spolku v Chřibské
  • Josef Rybánský: Mikulášovic ká velikonoční jízda
  • Matouš Jirák: Císařské javory v revírech Lesního úřadu Rumburk
  • Hartmut Ritschel: Barokní sochař Franz Biener - jeho dílo v severních Čechách a v Sasku
  • Klára Mágrová: "Čtyřprocentní umění" v Rumburku
  • Rudolf Hais: Sklárna v Horní Chřibské - 600 let
  • Gerd Menzel: Pokusy o zřízení tramvajové dráhy mezi Varnsdorfem, Seifhennersdorfem a Rumburkem
  • Regina Wünscheová: Varnsdorfské železniční neštěstí z roku 1924
  • Tomáš Valtr: Plukovník dělostřelectva Karl Jung
  • Josef Vacek: Jak jsem měl zachránit Třetí říši. Příběh sedmnáctiletého chlapce z Tolštejna
  • Milan Hrabal: Za mistrem Igorem Heinzem
  • Ervín Heinl: Učňové výrobního podniku Velveta vzpomínají
  • Renata Procházková: Z muzejního depozitáře III aneb o jednom nábytku
  • Renata Procházková: Anton Möller by žasl
  • Filip Mágr: Spolek přátel Rumburku v letech 2014-2015
  • Miroslav Pröller: Obnova tzv. „Botzenkapelle“ v Císařském u Šluknova, srpen – listopad 2014
  • Jitka Tůmová: Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v dolní části Lísky
  • Miluše Trojanová: V Mikulášovicích byla obnovena hvězdárna
  • Reinhilde Stadelmannová: Zpráva o návštěvě členů muzejních spolků z Německa a České republiky 21.11.2014
  • Markéta Vovsíková: Münzbergové na Tolštejně aneb co se do knihy nedostalo
  • Nové knižní "varnsdorfensie"
  • Martin Havlíček: Knižní novinky ze Šluknovského výběžku
  • Renata Procházková: O beznohém ptákovi jménem rorýs
  • Jaroslav Hocko: Celkový souhrn počasí za rok 2014 ve Varnsdorfu
 • Hosté
  • Rudolf Hais: Rousínov v Lužických horách - obec brusičů skla a vodních brusíren
  • Ester Sadivová: Zina Vasiljevna Babenko a Bedřich Janata aneb příběh českého zachránce a ruské zajatkyně z konce druhé světové války
  • Josef Doškář: Největší hromadný hrob v okrese Česká Lípa
 • Mandau 2015
  • Josef Rybánský: Zur Geschichte der Burgsbergwarte in Warnsdorf
  • Hartmut Ritschel: Der Barockbildhauer Franz Biener – zu seinen Werken in Nordböhmen und Sachsen
  • Klára Mágrová: In dem Rumburger Loreto entstand eine „Exposition der sakralen Kunst des Schluckenauer Gebiets“
  • Helmut Hegewald: Die „Schwedensäule“ in Jiříkov (Georgswalde)
  • Matouš Jirák: Kaiserahorne in Forstrevieren des Forstamts Rumburg
  • Radek Andonov: Die Freiwilligen vom Osten im nördlichsten Winkel der Republik
  • Tomáš Valtr: Artillerie-Oberst Karl Jung
  • Manfred Rohde: Von Böhmen nach Mecklenburg. Die Warnsdorfer Familie Palme
  • Milan Hrabal: Erinnerung an Meister Igor Heinz
  • Rudolf Hais: Morgenthau, ein Glasschleiferdorf in Böhmen
  • Regina Wünsche: Das Warnsdorfer Zugunglück von 1924
  • Reinhilde Stadelmann: Bericht über den Besuch der deutsch­-tschechischen Museumsfreunde am 21.11.2014
 • Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2014-2015
  • Slovo starostky spolku
  • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
  • Hospodaření KPMV, členství v KPMV
  • Z činnosti jednotlivých klubů
  • Publikační činnost
  • Webové stránky a Facebook KPMV
  • Fond studovny KPMV
  • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
  • FOTOROK 2015 - výsledky / FOTOJAHR 2015 - Ergebnisse des Wettbewerbes
  • FOTOROK 2016 - propozice / FOTOJAHR 2016 - Regeln
  • Informace pro spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava
Poznámky:
 • Je to náš třetí dvoujazyčný sborník. (Předchozí česko-německá vydání pocházejí z let 2005 a 2010)
 • Vydání sborníku bylo podpořeno Česko-německým foncem budoucnosti a městem Varnsdorf.
 • Kniha je k dostání ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).

 

 

    Město Varnsdorf


 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace:15.11.2015