KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 

MANDAVA 2013
Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2012-2013

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2013 v nákladu 500 výtisků. 224 stran.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: Jiří Beran

Obálku navrhl Martin Rein.

Tisk: SOŠMGP Rumburk.

ISBN 978-80-905073-5-7

 

Obsah:

 • Předmluva
 • Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti
  • Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1913
  • Vladimír Peša, Radka Kozáková: Archeobotanické výzkumy v Lužických horách

  • Petr Jenč, Vladimír Peša: Pazourkový nástroj z Království u Šluknova

  • Jan Rapin: Zámek Lipová – historie a současnost

  • Helmut Hegewald: „Švédský sloup“ v Jiříkově

  • Matouš Jirák, Jindřich Hlaváč: Památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna na Rumbursku

  • Ilona Hloušková: Znovuzrozený Hemmehübel

  • Hynek Domalíp, Radek Andonov: Vojenští vysloužilci a Šluknovsko ve Velké válce

  • Miroslav Plekanec: Schweidrich u Šluknova. Připomenutí 1. etapy projektu na zřízení hornické naučné stezky u středověkého dolu

  • Andreas Hille: Továrna na výrobu stuh Hille & Hampel ve Velkém Šenově a Lipové

  • Vinzenz Falkenberg: Textilní závody Richter v Dolním Podluží. Světoznámý výrobce aksamitu

  • Filip Stojaník: Rumburský TOS v roce 1969

  • Georg Krocker: Varnsdorfská chata (2430 m n.m.)

  • Renata Procházková: Zimní host na Mandavě [morčák velký]

  • Josef Rybánský: Projekt Drobné sakrální památky Šluknovského výběžku a Horní Lužice

  • Renata Procházková: Z muzejního depozitáře (I)

  • Filip Mágr: Rekonstrukce muzea ve Varnsdorfu – absolventská práce

  • Milan Hrabal: Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice. Fakta, zkušenosti, poznatky. Zpráva o příhraničním česko-lužickosrbském projektu

  • Miroslav Pröller: Občanské sdružení Drobné památky severních Čech a jeho činnost v oblasti Šluknovského výběžku

  • Muzeum nožířské tradice

  • Vladimír Matička: Jiříkovské muzejní provizorium

  • Filip Mágr: Opravy podstávkových domů. Příručka pro majitele a stavebníky

  • František Sajdl: Před dvaceti lety byla obnovena rozhledna Jedlová

  • František Sajdl: Před 25 lety byl zachráněn doubický kostel

  • Jana Krausová: Výlet do Drážďan

  • Jiří Hušek: Stručný přehled počasí ve Varnsdorfu v roce 2012

 • Hosté
  • Christfried Heinrich: Faktorský dvůr v Eibau – stavební památka a vlastivědné muzeum
  • Christina Goldberg-Holz, Gerd Goldberg: Vývoj pískovcových portálů v jižní Horní Lužici a severních Čechách
 • Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2012-2013
  • Slovo starostky spolku
  • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
  • Hospodaření KPMV, členství v KPMV
  • Z činnosti jednotlivých klubů
  • Webové stránky KPMV
  • Publikační činnost
  • Fond studovny KPMV
  • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
  • FOTOROK 2013 (výsledky, ukázky)
  • Propozice soutěže FOTOROK 2014
  • Publikace vydané Kruhem přátel muzea Varnsdorf
  • Informace pro spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava
  • Poděkování
Poznámky:
 • Kniha bude k dostání ve varnsdorfském muzeu (cena 100 Kč, pro členy KPMV zdarma), ve varnsdorfských knihkupectvích, v informačních střediscích Šluknovského výběžku. Také je možné si ji objednat e-mailem na adrese kpmv@quick.cz.

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 31.10.2013