KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 

MANDAVA 2012
Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2011-2012

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2012 v nákladu 1000 výtisků. 233 stran.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: Jiří Beran

Obálku navrhl Martin Rein.

Tisk: SOŠMGP Rumburk.

ISBN 978-80-905073-2-6

 

Obsah:

 • Předmluva
 • Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti
  • Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1912
  • Josef Rybánský: Obnova vyhořelé věže kostela sv. Kateřiny v Dolním Podluží mezi lety 1867–1882
  • Klára Mágrová: Svaté schody v Rumburku (1770-2012)
  • Petr Mandažiev: Kostel sv. Václava ve Fukově. Doplnění a zpřesnění / Wenzelskirche in Fugau. Ergänzung und Präzisierung
  • Jaroslava Štěpánková: Varnsdorf v období secese
  • Karl Richter: Varnsdorf, květen až červenec 1945
  • Filip Stojaník: Pracovní útvar Varnsdorf (1949-1953)
  • Miroslav Veselý: Válečná výroba firmy Edmund Lutz v Krásné Lípě na Děčínsku
  • Miroslav Plekanec: Zanikající montánní památky Lužických hor. Míšeňská dolina - Kalkgruben
  • Miroslav Plekanec: Zanikající montánní památky Lužických hor. Milíř č. 40 pod Pětikostelním kamenem
  • Miroslav Plekanec: Zanikající montánní památky Lužických hor. Milíř č. 41 na Galgenbergu
  • Josef Ježek: Dráha Česko-saského Švýcarska. 110 let vlaku na trati Rumburk – Panský – Mikulášovice
  • Ester Sadivová: Rumburský vzbouřenec Karel Troják
  • Jana Mislolerová: Za oponou času (vzpomínka vnučky na účastníka Rumburské vzpoury Karla Trojáka)
  • Ester Sadivová: Neúnavný milovník historie a starožitností Rudolf Demel
  • Renata Procházková: Sojčí rarita ve Varnsdorfu
  • Renata Procházková: Významná hnízdiště rorýse obecného ve Varnsdorfu
  • Lukáš Blažej: Hmyz v perovkách Lukáše Blažeje
  • Ester Sadivová, Tomáš Flégr: Projekt restaurování klavichordu v Rumburku
  • Ester Sadivová: „Mí Rumburčané mi rozumějí“ aneb Tomáš Flégr a projekt záchrany klavichordu ze Stradalovy pozůstalosti v rumburském muzeu
  • Tomáš Efl er a kol.: Certifi kace odborníků podstávkových domů
  • Josef Rybánský: Muzeum v roce dva a tři
  • Jitka Tůmová: Činnost Občanského sdružení pod Studencem v roce 2011
  • MAS Šluknovsko
  • Vít Goldmann: Mykologický spolek Šluknov
  • Jiří Hušek: Stručný přehled počasí ve Varnsdorfu v roce 2011
 • Hosté
  • Milan Turek: Přeměny Horní Lužice od hornictví k turistice
  • Vít Štrupl: Obnova muzea v Hrádku nad Nisou
  • Friedbert Scholz: Vítejte v Muzejním dvoře v Ebersbachu
  • Christfried Heinrich: Horní Lužice – krajina větrných mlýnů
 • Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2011-2012
  • Slovo starostky spolku
  • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
  • Hospodaření KPMV, členství v KPMV
  • Z činnosti jednotlivých klubů
  • Webové stránky KPMV
  • Publikační činnost
  • Fond studovny KPMV
  • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
  • FOTOROK 2012 (výsledky, ukázky)
  • Propozice soutěže FOTOROK 2013
  • Publikace vydané Kruhem přátel muzea Varnsdorf
  • Informace pro spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava
  • Poděkování
Poznámky:
 • Kniha je k dostání ve varnsdorfském muzeu (cena 100 Kč, pro členy KPMV zdarma), ve varnsdorfských knihkupectvích, v informačních střediscích Šluknovského výběžku. Také je možné si ji objednat e-mailem na adrese kpmv@quick.cz.

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 03.11.2012