KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 

MANDAVA 2011
Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2010-2011

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2011 v nákladu 1000 výtisků. 184 stran.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: Jiří Beran

Obálku navrhl Martin Rein.

Tisk: SOŠMGP Rumburk.

ISBN 978-80-905073-1-9 (v knize neuvedeno)
 

 

Obsah:

 • Předmluva
 • Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti
  • Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1911
  • Josef Wohlfahrt: Když lidé mlčí, hovoří kameny. Varnsdorfský stavitel Anton Möller
  • Alena Sellnerová: Architektura Rumburku mezi léty 1900 a 1945
  • Klára Mágrová: Křížové cesty Šluknovska
  • Iva Jaburková: Křížové cesty Šluknovska z pohledu zahradního a krajinářského architekta
  • Václav Zeman: Počátky evangelického farního sboru v Rumburku v letech 1860 až 1876
  • Vít Honys: Znovuvzkříšené varhany evangelického kostela v Rumburku
  • Radek Andonov: Duben a květen 1945 na frontě mezi Budyšínem a Prahou
  • Miroslav Plekanec: Staré kutací práce a štola nad Starou Pražskou cestou
  • Jaroslav Moravec: Tisk československých platidel ve Varnsdorfu (III)
  • Elena Tencerová: Z klauzury do vyhnanství
  • Ester Sadivová: Hostinec „Zelený strom“ v poválečné historii
  • Jitka Fonová: Vzpomínka na šťastné dětství v Rumburku
  • Vlastimil Havlík: Malíř Vlastimil Gaber
  • Jitka Tůmová: Franz Preidl (1810–1889)
  • Jitka Tůmová: Stěžejní akce Občanského sdružení pod Studencem v roce 2010
  • Renata Procházková: O vrabci domácím a jeho mapování ve Varnsdorfu a Horním Podluží
  • Konrád Brotz: Průzkum zón pozitivní energie na Křížové hoře v Jiřetíně pod Jedlovou
  • Jiří Hušek: Stručný přehled počasí ve Varnsdorfu v roce 2010
 • Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2010-2011
  • Slovo starostky spolku
  • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
  • Hospodaření KPMV
  • Ocenění v soutěži Cena Euroregionu Nisa
  • Z činnosti jednotlivých klubů
  • Webové stránky KPMV
  • Publikační činnost
  • Členové KPMV
  • Fond studovny KPMV
  • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
  • Soutěže (Fotorok 2011 - výsledky; propozice pro další ročník)
  • Informace pro potenciální spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava
  • Poděkování
Errata:
 • Chybný popisek k fotografii na s. 123: Na snímku je vrabec polní, nikoli vrabec domácí.
Poznámky:
 • Kniha je k dostání ve varnsdorfském muzeu (cena 100 Kč, pro členy KPMV zdarma), ve varnsdorfských knihkupectvích, v informačních střediscích Šluknovského výběžku. Také je možné si ji objednat e-mailem na adrese kpmv@quick.cz.

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 10.11.2012