KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
MANDAVA 2007
Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2006-2007
 Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v říjnu 2007 v nákladu 1000 výtisků. 199 stran.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: M. Rein.

Tisk: SOŠMGP Rumburk.

 

Obsah:

 • Předmluva
 • Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti:
  • Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1907
  • Klára Mágrová: 300. výročí vysvěcení loretánské kaple s ambity v Rumburku (1707-2007)
  • František Sajdl: 250. výročí bitvy u Studence
  • Miroslav Plekanec: Pražicí pece v Míšeňské dolině
  • Miroslav Veselý: Kutací pokusy na hnědé uhlí ve Studánce u Rumburka
  • Jan Štika: Zpřístupnění jiřetínského dolu pro veřejnost - turistická atrakce stará 72 let
  • Čtyřicet let Hlasu severu
  • Milan Hrabal: Čtyřicet let Hlasu severu
  • Pavel Verner: Moje varnsdorfské epizody
  • Michal Mašek: Nenormální normalizace…
  • Robert Dausch: O cenzuře a svobodě slova
  • Igor Heinz: Z hudební minulosti Šluknovska. Poznámky k připravované knize
  • Josef Rybánský: Vitráže v kostele sv. Kateřiny v Dolním Podluží
  • Karel Bezchleba: Sdružení na záchranu kostela sv. Kateřiny v Dolním Podluží
  • Jaroslava Štěpánková: Krajina podstávkových domů – hrázděná konstrukce 1. patra
  • Josef Weber: Vzpomínka na začátky fotbalu ve Varnsdorfu
  • Hanuš Salz: Vzlety balonu ve Varnsdorfu (Josef Strohschneider)
  • Josef Kadlec: Příspěvek k faunistickému poznání krasců a tesaříků (Coleoptera: Buprestidae & Cerambycidae) na vrchu Špičák u Varnsdorfu
  • Jan Pícha: Dravci a sovy na Šluknovsku
  • Konrád Brotz: Nalezení zóny léčivé energie na vrchu Špičák u Varnsdorfu
  • Oldřich Doskočil: Archivní dokumenty o malíři Johannu Grussovi starším (1790-1855) v Oblastním muzeu Děčín - pobočka Varnsdorf
  • Helga Hošková: Sté výročí narození šluknovského sochaře a řezbáře Franze Schütze
  • Miroslav Grisa: Vladimír Vondráček vojenským lékařem v Rumburku a ve Varnsdorfu v roce 1919
  • Marcela Svobodová: Vyznamenání prezidenta Spolkové republiky Německo pro varnsdorfského rodáka Waltra Pilze
  • Marcela Svobodová: Herta Gulichová (1925-2006)
  • Libuše Horáčková: Brigitte Anna Melzer-Hohenester
  • Loga Josefa Poláčka
  • Svatopluk Kubeš: 28 let polygrafického školství v Rumburku
  • Jaroslav Sedláček: Stručný přehled počasí v roce 2006
 • Hosté:
  • Volker Dudeck: Oltářní plátna, forma pašijové pobožnosti v německy hovořících zemích
  • G. Krocker: Alpský spolek a Neugersdorfská chata [chyba v autorství - skutečnou autorkou je paní Kerstin Brunke]
 • Publikace vydané Kruhem přátel muzea Varnsdorf
 • Informace pro potenciální spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava
 • Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2006-2007:
  • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
  • Hospodaření KPMV
  • Noví členové; Rozloučili jsme se...
  • Fond studovny KPMV
  • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
  • Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)
Poznámky:
 • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 26.10.2008