KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
MANDAVA 2006
Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2005-2006
 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v říjnu 2006 v nákladu 1000 výtisků. 151 stran.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: M. Rein.

Tisk: SOŠ MGP Rumburk.

 

Obsah:

 • Předmluva
 • Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti:
  • Zdeněk Škoda: K pramenům Mandavy
  • Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1906
  • Miroslav Plekanec: Neznámé podzemí, tajná chodba z hradu Tolštejna, štola, nebo zbytky systému středověkého opevnění?
  • Jan Štika: Vzpomínka na Kablovku aneb Historie usedlosti čp. 63 v Rozhledu
  • Jindřich Marek: Důstojníci rumburské posádky v roce 1938
  • Vít Honys: Varhany - součást evropské kulturní identity
  • Milan Šebek: Varhany u sv. Petra a Pavla a v bývalém evangelickém kostele ve Varnsdorfu (dodatky k dřívějším článkům)
  • Peter Pinkas: Vincenc Pilz a jeho díla
  • Oldřich Doskočil: Alois Klar a Rumburk
  • Egbert Wünsche: Nouzové přistání
  • Jaroslava Štěpánková: Krajina podstávkových domů - přízemí
  • Martin Louka: Divadelní narozeniny
  • Josef Vajs: 100. výročí založení zahrádkářských osad ve Varnsdorfu
  • Jaroslav Sedláček: Stručný přehled počasí v roce 2005
  • Josef Rybánský: Knihovna muzea Varnsdorf
 • Hosté:
  • Christina Boguszowa: Grafik a ilustrátor Steffen Langa – 75. narozeniny umělce
  • Lužickosrbské muzeum v Budyšíně
  • Christfried Heinrich: Česká loterie, vývěska lotynky z roku 1859
 • Publikace vydané Kruhem přátel muzea Varnsdorf
 • Informace pro potenciální spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava
 • Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2005-2006:
  • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
  • Hospodaření KPMV
  • Deset let Kruhu přátel muzea Varnsdorf
  • Milan Šebek: Před deseti lety
  • Jaroslava Štěpánková: Slovo současné starostky KPMV
  • Zprávy klubů KPMV
  • Noví členové; Rozloučili jsme se...
  • Fond studovny KPMV
  • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
  • Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)
Poznámky:
 • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008