KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 

MANDAVA/MANDAU 2005
Vlastivědné čtení z Varnsdorfu, Šluknovského výběžku a saského příhraničí
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2004-2005

Heimatkundiges Lesen aus Varnsdorf, dem Schluckenauer Zipfel und dem sächsischen Gränzgebiet

Jahrbuch des Kreises der Museumfreunde in Varnsdorf 2004-2005

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v říjnu 2005 v nákladu 2000 výtisků. 269 s.

V jazyce českém a německém (něm. část má 92 s.).

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej, Heiner Haschke, Stefan Wollmann.

Obálku navrhl: Martin Rein.

Tisk: SOUP Rumburk.

 

Obsah:

 • Předmluva
 • Mandava 2005:
  • Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1905
  • Jochen Kaminsky: Enklávy a kuriozity na sasko-české hranici
  • Josef Woisetschläger: Události v sasko-českém příhraničí v době od 18.6.do 30.6.1866
  • František Sajdl: Smutné Velikonoce ve Chřibské
  • Helmut Hocke: Studánka (Schönborn) 1938
  • Jan Štika: Odhalené tajemství podivného razítka
  • Petr Sedlák: Varnsdorfská stávka 1947 – několik historiografických poznámek
  • Oldřich Voženílek: Kroniky města Varnsdorfu
  • Miroslav Plekanec: Zapomenuté naleziště drahých kamenů v Míšeňské dolině
  • Miroslav Veselý: Hledání uhlí ve Varnsdorfu ve 20. letech 20. století
  • Přemysl Brzák - Otakar Fabiánek: Niklový důl v Rožanech
  • Egbert Wünsche: Balony, vzducholodě a vyhlídkové lety
  • Christina Bogusz: Matěj Václav Jäckel – sochař baroka
  • Josef Vajs: Josef Poláček - výtvarník
  • Jurij Koch: Cesta do světa - do Varnsdorfu / Swětowa jězba do Warnoćic [Text je v češtině a lužické srbštině]
  • Karel Stein: Schillerův pomník na Jedlové
  • Igor Heinz: Zapomenutá hudební minulost kraje pod Tolštejnem
  • Milan Šebek: Církev československá. Malý exkurz do historie od jejího vzniku až po dnešek se zaměřením na Varnsdorf
  • Marta Léblová: 20. století Starokatolické církve ve Varnsdorfu
  • Bohdana Pěva Šolcová: Pémijáci
  • Anna Pekárková - Martin Havlíček: Metodické služby veřejným knihovnám na Šluknovsku
  • Martin Havlíček: Katalog sociálních služeb ve Šluknovském výběžku 2005
  • Petr Lissek: Klasicistní portály ve Varnsdorfu
  • Jaroslava Štěpánková: Také Varnsdorf patří do krajiny podstávkových domů
  • Filip Mágr: Dokumentace podstávkových domů na území Ústeckého kraje v letech 2003 a 2004
  • Heiner Haschke: Podstávkový dům ve svém historickém rámci
  • Jaroslav Sedláček: Stručný přehled počasí v roce 2004
  • Josef Zbihlej: Betlém Dominika Rudolfa v muzeu Varnsdorf
  • Christfried Heinrich: Mechanické hrací zařízení s jesličkami - betlémem a zdejší lidovou krajinou ve Vlastivědném a Humboldtově muzeu v Eibau
  • Turistická informační střediska ve Šluknovském výběžku a v Národním parku České Švýcarsko
  • Turistická informační střediska v příhraniční oblasti na německé straně
 • Mandau 2005:
  • Josef Woisetschläger: Ereignisse in der sächsich-böhmischen Grenzregion in der Zeit von dem 18.6. bis zum 30.6.1866
  • Helmut Hocke: Studánka (Schönborn) 1938
  • Iva Jaburková: Die Kreuzwege im Schluckenauer Zipfel
  • Alena Ptáčková: Der Rumburger Krippenturm
  • Miroslav Plekanec: Ein vergessener Fundort von Edelsteinen im Meißengrund
  • Přemysl Brzák - Otakar Fabiánek: Die Nickelgrube in Rožany
  • Josef Navrátil: Die Kreibitzer Familie Pohl und die gläserne Harmonika
  • Milena Masáková: Franz Kafka und Moriz Schnitzer
  • Klára Mrštíková: Der Mensch und das Werk Rudolf Kögler
  • Karel Stein: Das Schillerdenkmal am Tannenberg
  • Igor Heinz: Die vergessene Musikvergangenheit der Gegend unter Tollenstein
  • Marta Léblová: Die altkatholische Kirche in Warnsdorf im 20. Jahrhundert
  • Petr Lissek: Klassizistische Portale in Varnsdorf
  • Jaroslava Štěpánková: Auch Warnsdorf gehört in das Umgebindeland
  • Filip Mágr: Dokumentierung der Umgebindehäuser auf dem Gebiet der Region Ústí n. L. in den Jahren 2003 und 2004
  • Heiner Haschke: Das Umgebindehaus und sein historisches Ensemble
  • Josef Zbihlej: Die Weihnachtskrippe von Dominik Rudolf im Warnsdorfer Museum
  • Christfried Heinrich: Das bewegliche Krippen‑ und Heimatspiel im Heimat‑ und Humboldtmuseum Eibau
  • Informationsbüros im Schluckenauer Zipfel und im Nationalpark Böhmische Schweiz
  • Touristische Informationszentren in deutscher Grenzregion
 • Krajina pod Tolštejnem na fotografiích Josefa Zosera / Landschaft unterhalb des Tollensteins - Photos Josef Zoser
 • Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2004-2005:
  • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
  • Hospodaření KPMV
  • Z činnosti jednotlivých klubů
  • Noví členové
  • Fond studovny KPMV
  • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
  • Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)
Poznámky:
 • Náš první dvoujazyčný sborník. (Další česko-německé vydání následovalo v r. 2010)
 • Vydání sborníku bylo finančně podpořeno Evropskou unií v rámci projektu Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska.
 • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 11.10.2010