KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
MANDAVA 2004
Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2003-2004
 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v říjnu 2004 v nákladu 1000 výtisků. 173 stran.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Jaroslava Štěpánková, Milan Šebek, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: M. Rein.

Tisk: SOUP Rumburk.

 

Obsah:

 • Předmluva
 • Miscellanea Mandaviensis / Mandavské rozmanitosti:
  • Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1904
  • Miroslav Plekanec - Petr Havránek: Milíře nad Dolním Podlužím a u Waltersdorfu
  • Miroslav Veselý: Pokusy o hledání hnědého uhlí v okolí Varnsdorfu mezi roky 1891 a 1909
  • Lucie Pavlíková - Milan Šebek: Boží muka - jejich historie a funkce
  • Josef Navrátil: Chřibská rodina Pohlů a skleněné harmoniky
  • Jaroslav Melichar: Kronika lužickosrbského gymnázia v ČSR
  • Petr M. Koubek: Biskupské gymnázium Varnsdorf
  • Jan Štika: Po stopách jednoho pochodu smrti ve Varnsdorfu
  • Petros Cironis: Domovy řeckých dětí v Dolní Chřibské, Lesném, Tolštejně a Krásném Poli
  • Rosemarie Knapová: Německá menšina na území Československa po skončení druhé světové války
  • Klára Mrštíková: Osobnost a dílo Rudolfa Köglera
  • Varnsdorfský rodák Heinrich Pleticha
  • Josef Poláček: Zdeněk Káva 13.3.1922 - 27.2.1995
  • Josef Poláček: Václav Strolený 11.2.1938 - 27.2.2004
  • Bohuslav (Sláva) Jílek 1928-2004
  • Karel Bartášek vystavoval v Klagenfurtu
  • Anna Korbelová: Senátor Josef Zoser
  • Karel Hieke: Sadovnicko-dendrologické hodnocení zahrady u „Domu skautů“ v Měšťanské ulici ve Varnsdorfu
  • Lukáš Blažej: Roháčovití severních Čech
  • Lukáš Blažej: Dlouho postrádané druhy se objevují!
  • Jaroslav Sedláček: Stručný přehled počasí v roce 2003
  • Jaroslav Sedláček: Plachtění. Z deníku plachtaře Aeroklubu Varnsdorf
  • Karel Dobeš: Splněný sen
  • Filip Mágr: Pět let Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
  • Martin Louka: Pohádková soutěž divadelních skřítků
  • Jan Němec: Hon na zubního technika
  • Gerhard Riedel: Krásné nadílky, nejen vánoční, ale i v průběhu roku
 • Hosté:
  • Marie Šulcová: Antonín Marek - životní osudy
  • Marie Šulcová: Osudy dětí Antonína Marka
  • Christfried Heinrich: 140 let přírodovědných sbírek a muzejní činnosti v Eibau
 • Seznam příspěvků zveřejněných v publikacích Kruhu přátel muzea Varnsdorf
 • Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2003-2004:
  • Slovo starostky spolku
  • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
  • Hospodaření KPMV
  • Z činnosti jednotlivých klubů
  • Publikace
  • Noví členové; Rozloučili jsme se...
  • Fond studovny KPMV
  • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
  • Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)
Poznámky:
 • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008