KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
Ročenka KPMV 2002 - 2003
 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v září 2003 pro potřebu členů KPMV a propagační účely v nákladu 1000 výtisků. 108 stran.

Sestavili členové výboru KPMV. Obálku navrhla Sylvie Mikulcová.

Tisk: Rein, Rumburk.
 

Obsah:

 • Slovo starosty spolku
 • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
 • Hospodaření KPMV
 • Z činnosti jednotlivých klubů
 • Publikace
 • Noví členové; Rozloučili jsme se...
 • Fond studovny KPMV
 • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
 • Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)
 • Příspěvky našich členů a spolupracovníků:
  • Heinrich Pleticha: Malé vyznání lásky trochu kurióznímu městu
  • Ve Varnsdorfu před sto lety [v obsahu publikace je uveden název: Před sto lety. Varnsdorf v roce 1903]
  • Jiří Sucharda: Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf
  • Milan Šebek - Zdeněk Novotný: Fröhlichův faktorský dům
  • Pozdně romantické varhany H. Euleho z roku 1904 v děkanském kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu
  • Walter Möldner: Divadlo světelných efektů Varnsdorf. Fridolin Pietsch, jeho život a dílo
  • Autor „Betlémů a betlemářů Šluknovského výběžku“ vypátrán
  • Gabriela Koutová: Několik poznámek k zaniklé obci Fukov
  • Klára Mrštíková: Příspěvek k dějinám zaniklých obcí a osad ve Šluknovském výběžku po roce 1945 - Skřivánčí pole
  • Miroslav Plekanec: Neznámý kamenolom na Malém Stožci
  • Milada Hnilicová: Sto let školy ve Varnsdorfu, Karlova 1700
  • Střední lesnická škola Šluknov
  • Lukáš Blažej: Zajímavé entomologické nálezy Šluknovského výběžku
  • Josef Vajs: Ignác Regásek, ovocnářský odborník z Varnsdorfu
  • Ignác Regásek: Jaké ovoce pěstovat ve Varnsdorfu
  • Josef Poláček: Varnsdorfský varhaník dosáhl úspěchu v Rakousku
  • Josef Poláček: Dvanáctiletí divadelní galerie „D“ ve Varnsdorfu
  • Martin Louka: Městské divadlo dětem
  • Olga Domorázková: Městská knihovna Varnsdorf v roce 2002
  • Marie Šulcová: Pan Valdštejn a Kartouza valdická
  • Marie Šulcová: Doslov ke studii „Jičínská katastrofa 1866“
  • Klára Mrštíková: Chráněná krajinná oblast Lužické hory
  • Marta Součková: Spolek přátel Krásnolipska
  • Heiner Haschke: Po stopách Karáska – neobyčejné zážitky
Poznámky:
 • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008