KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
Ročenka KPMV 2001 - 2002
 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v říjnu 2002 pro potřebu členů KPMV a propagační účely v nákladu 1000 výtisků. 97 stran.

Sestavili členové výboru KPMV. Obálku navrhla Sylvie Mikulcová s použitím kresby Aleny Binkové.

Tisk: Rein, Rumburk.
 

Obsah:

 • Slovo starosty spolku
 • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
 • Hospodaření KPMV
 • Z činnosti jednotlivých klubů
 • Přehled akcí a výstav
 • Noví členové; Rozloučili jsme se...
 • Fond studovny KPMV
 • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
 • Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)
 • Příspěvky našich členů a spolupracovníků
  • Jiří Hás - Jaroslav Melichar: Rytíři z Varnsdorfu
  • Josef Ježek - Filip Mágr: Postavení Varnsdorfu v územní organizaci veřejné správy v Čechách od poloviny 19. století
  • Jaroslav Sedláček: Podrobná zpráva o katastrofě dopravního letadla jugoslávské letecké společnosti JAT 26.1.1972
  • Lukáš Blažej: Hmyz varnsdorfského okolí - brouci lesů, luk a pastvin
  • Karel Hieke: Využití ploch kolem kinokavárny a Základní umělecké školy pro varnsdorfskou městskou zeleň
  • Pius Ulbrich: Z historie betlémů na Šluknovsku
  • Josef Poláček: Malíř Jaroslav Bíža
  • Josef Poláček: Pětiletí Galerie "Úsměv" ve Varnsdorfu
  • Josef Poláček: Když se ve Varnsdorfu "baletilo"
  • Milan Hrabal: Varnsdorfská solidarita s Lužicí
  • Martin Louka: Varnsdorfské divadlo a region Šluknovska
  • Uwe Kahl: Knihovna Christiana Weiseho v Žitavě
  • Bohuslav Flekna: Sezóna 2001 na štole Jana Evangelisty v Jiřetíně pod Jedlovou
  • Marie Šulcová: O českých exulantech v Sasku
  • Josef Vajs: Český zahrádkářský svaz - akce k 95. výročí založení zahrádek ve Varnsdorfu
  • Josef Vajs: Český rybářský svaz (Jubilant MUDr. Otta Krejčí, Ze života organizace)
  • Oldřich Liška: Deset let úspěšné práce sdružení "Život" Dolní Podluží
  • Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
Poznámky:
 • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 • Oprava - autor Josef Ježek je v obsahu sborníku uveden mylně jako Jiří; u stati samotné (Postavení Varnsdorfu v územní organizaci...) je jeho křestní jméno uvedeno správně.
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.05.2018