KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
Ročenka KPMV 2000 - 2001
 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v září 2001 pro potřebu členů KPMV a propagační účely v nákladu 1000 výtisků. 95 stran.

Sestavili členové výboru KPMV. Na obálce je použita grafika Hanky Krawcec.

Tisk: Rein, Rumburk
 

Obsah:

 • Slovo starosty spolku
 • Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)
 • Stanovy
 • Organizační řád
 • Hospodaření KPMV
 • Z činnosti jednotlivých klubů
 • Publikace
 • Přehled akcí a výstav
 • Noví členové; Rozloučili jsme se...
 • Fond studovny KPMV
 • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
 • Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)
 • Příspěvky našich členů a spolupracovníků:
  • Plekanec, Miroslav: Švédská mohyla a zánik hradu Tolštejna
  • Jaburková, Iva: Křížové cesty Šluknovského výběžku
  • Ptáčková, Alena: Rumburská jesličková věž
  • Němec, Jan: První autobusové spojení ve Šluknovském výběžku...
  • Růžičková, Věra: Vzpomínky na dětství ve Varnsdorfu
  • Kořenář, Václav: Stůj! Finanční stráž!
  • Heinl, Ervín: Soubor podještědských písní a tanců ZK Velveta Varnsdorf
  • Zemler, Václav: Automotoklub Svazarmu Varnsdorf
  • Hieke, Karel: Sadovnicko-dendrologické hodnocení parkové úpravy kolem „Střelnice“
  • Sedláček, Jaroslav: Meteorologická stanice ve Varnsdorfu
  • Šebek, Milan: Dr. Leo Nagel
  • Šebek, Milan: Za bývalým starostou Karlem Richterem
  • Den, kdy jsme si připomněli výročí "naší" Hanky Krawcec
  • Šveňhová, Romana - Ruthová, Štěpánka – Prokopová, Ludmila: Sám proti moci. Josef Mašín
  • Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
  • Seznam příspěvků zveřejněných v publikacích KPMV
  • Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
 • Vložená příloha:
  • reprodukce grafiky Hanky Krawcec Podzim (dřevoryt).
Poznámky:
 • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008