KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
Ročenka KPMV 1999 - 2000
 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v říjnu 2000 pro potřebu členů KPMV a propagační účely v nákladu 1000 výtisků. 67 stran.

Sestavili členové výboru KPMV. Obálku navrhla Sylvie Mikulcová.

Tisk: Rein, Rumburk.
 

Obsah:

 • Slovo starosty spolku
 • Připomeňme si... (vznik KPMV, změna stanov KPMV)
 • Výbor spolku, kluby při KPMV
 • Hospodaření KPMV
 • Z činnosti jednotlivých klubů KPMV
 • Jindřich z Varnsdorfu knižně [o knize T. Edela Příběh johanitského komtura řečeného Dalimil]
 • Přehled akcí KPMV, výstavy
 • Noví členové KPMV; Rozloučili jsme se...
 • Seznam knih a časopisů ve studovně KPMV
 • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
 • Prezentace činnosti KPMV; WWW
 • Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)
 • Příspěvky našich členů a spolupracovníků:
  • Co se našlo ve zvoničce na Pěnkavčím vrchu
  • Karel Hieke: Sadovnicko-dendrologické hodnocení zahrady kolem MŠ v Poštovní ul. ve Varnsdorfu
  • Miloš Flekna: Těžba fluoritu v Jílovém u Děčína
  • Josef Vajs: Místní organizace Českého rybářského svazu Varnsdorf slaví v roce 2000 pěpapadesátiny
  • Josef Vajs: Český zahrádkářský svaz - základní organizace Varnsdorf
  • Josef Poláček: Tvůrčí skupina varnsdorfských výtvarníků KONTRAST 2.4.1963 - 2.6.1970
  • Jan Prokop Škoda: Jak žije a pracuje folklorní soubor DYKYTA Krásná Lípa
  • Jarmila Šenová - Miroslava Soukupová: Základní umělecká škola Varnsdorf
  • Martin Louka: Městské divadlo Varnsdorf v roce 1999
  • Olga Domorázková: Nové služby v Městské knihovně Varnsdorf
  • Petr Jakubec: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola Varnsdorf, Čsl. letců 786
  • František Hricz: Střední odborné učiliště a Učiliště technické Varnsdorf se představuje
  • Jan Hodničák - Zdeňka Vajsová: Studentské centrum Sstřední odborné školy elektrotechnické a strojní a SOU Varnsdorf
  • Jiří Kročák: Společenství Alfa a omega Varnsdorf
  • Václav Cihlář: Ze života odbočky Klubu českého pohraničí Varnsdorf
Poznámky:
 • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008