KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
Ročenka KPMV 1998 - 1999
 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v září 1999 pro potřebu členů KPMV a propagační účely v nákladu 1000 výtisků. 55 stran.

Sestavili členové výboru KPMV. Obálku navrhla Sylvie Mikulcová.

Tisk: Rein, Rumburk.
 

Obsah:

 • Slovo starosty spolku
 • Stanovy spolku
 • Organizační řád Kruhu přátel muzea Varnsdorf
 • Výbor spolku
 • Při KPMV působí tyto kluby
 • Hospodaření KPMV
 • Z činnosti jednotlivých klubů KPMV
 • Návštěva prezidenta Václava Havla ve Varnsdorfu
 • Přehled akcí KPMV
 • Noví členové KPMV
 • Vzpomínka na paní Emilii Musilovou [a na Josefa Kalivodu]
 • Seznam knih a časopisů ve studovně KPMV
 • Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu
 • Psalo se o KPMV
 • Soutěže vyhlášené Kruhem přátel muzea Varnsdorf (výtvarná soutěž a Fotorok - výsledkové listiny, propozice)
 • Příspěvky našich členů a spolupracovníků:
  • Karel Hieke: Sadovnicko-dendrologické hodnocení parku na Národní a Otáhalově ul. ve Varnsdorfu
  • Oldřich a Tomáš Liškovi: 130. výročí Severočeské dráhy
  • Niels W. Bokhove: Franz Kafka a Moriz Schnitzer
  • Milena Masáková: Franz Kafka a Moriz Schnitzer
  • Milan Šebek: Kronika sportovního klubu Hraničáři Varnsdorf
  • Antonij Drda: Pravoslavná církev v bývalých správních okresech Rumburk, Česká Lípa, Nový Bor a Doksy
  • Vladimír Holeček: Z historie letecko-modelářského klubu ve Varnsdorfu
  • Jaromíra Novotná: Za poznáním k sousedům (ze zájezdu do muzea v Großschönau a Waltersdorfu)
  • Seznam příspěvků zveřejněných v publikacích Kruhu přátel muzea Varnsdorf
Poznámky:
 • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
 • data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE)
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008