KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
Ročenka KPMV 1997 - 1998
 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v říjnu 1998 pro potřebu členů KPMV a propagační účely v nákladu 1000 výtisků. 52 stran.

Sestavili členové výboru KPMV. Obálku navrhla Dája Spalková.

Tisk: Rein, Rumburk.
 

Obsah:

 • Slovo starosty spolku
 • Stanovy spolku
 • Organizační řád Kruhu přátel muzea Varnsdorf
 • Výbor spolku
 • Při KPMV působí tyto kluby
 • Hospodaření KPMV
 • Z činnosti jednotlivých klubů KPMV
 • Přehled akcí KPMV
 • Seznam členů KPMV
 • Seznam knih a časopisů ve studovně KPMV
 • Psalo se o KPMV
 • Soutěže vyhlášené Kruhem přátel muzea Varnsdorf (výtvarná soutěž, Fotorok - výsledkové listiny, propozice)
 • Příspěvky našich členů a spolupracovníků:
  • Vlastimil Pažourek: Počátky hradu Tolštejn
  • Milan Hrabal: Rilke a Tolštejn [s překladem Rilkeho básně Tolštejn]
  • Sláva Jílek: Miloval život a nebylo žádné proč [o Petru Kienovi]
  • Milan Hrabal: Předvečer vzpomínky (Petr Kien se loučí s Varnsdorfem) [báseň]
  • Ludomír Kocourek: Antonín Alois Weber, 16. biskup litoměřický, rodák z Wolfsbergu
  • Oldřich Liška: O městě Žitavě
  • Tomáš Liška: Domovina, spolek rodáků a přátel obce Dolní Podluží
Poznámky:
 • Kniha je k zakoupení ve varnsdorfském muzeu.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008