KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
Ročenka KPMV 1996 - 1997
 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v září 1997 pro potřebu členů KPMV a propagační účely v nákladu 800 výtisků. 32 stran.

Sestavili členové výboru KPMV. Ilustrace Josef a Klára Poláčkovi. Fotografie Karel Hofman, Radek Petrášek, Josef Zbihlej.

Kresba na obálce: Josef Poláček.

Tisk: Rein, Rumburk - Náklad rozebrán
 

Obsah:

 • Slovo starosty spolku
 • Poslání a cíle spolku - Podmínky členství v KPMV - Výhody členství v KPMV
 • Kdy a jak vznikl Kruh přátel muzea Varnsdorf
 • Výbor spolku
 • Při KPMV působí tyto kluby…
 • Hospodaření KPMV
 • Představují se kluby Kruhu přátel muzea Varnsdorf
 • Přehled akcí KPMV od založení do 30.6.1997
 • Výstavy v muzeu
 • Členská základna
 • Psalo se o KPMV
 • Soutěže vyhlášené Kruhem přátel muzea Varnsdorf (výtvarná soutěž, Fotorok - výsledkové listiny, propozice)
 • Škola výtvarné fotografie
 • Seznam knih a časopisů ve studovně KPMV
 • Dopis na rozloučenou s Miloslavem Frýbou
 • Příspěvky našich členů a spolupracovníků:
  • Ivo Přikryl: Růže od Antonína Ressela
  • Míla Frýba: Skauting a Varnsdorf
  • Oldřich Liška: Domovina, spolek rodáků a přátel obce Dolní Podluží
  • Varnsdorfské muzeum
Poznámky:
 • Knižní náklad je již rozebrán
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE).
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008