KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Publikace Ročenky KPMV Knihovna KPMV Bibliografie textů
 
Almanach ke 130. výročí povýšení Varnsdorfu na město
 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v srpnu 1998 v nákladu 1000 výtisků. 120 stran, barev. obraz. příloha.

Příspěvky vybrali a obrazovou část sestavili členové výboru KPMV Vlastimil Částka, Martin Havlíček, Václav Pertl, Milan Šebek, Josef Zbihlej.

Uspořádal a úvodní texty k tematickým oddílům napsal Martin Havlíček.

Grafický návrh obálky Dagmar Spalková, s použitím fotografií aversu a reversu medaile vydané ke 130. výročí povýšení Varnsdorfu na město.

Tisk: Rein, Rumburk.

ISBN 80-238-2527-5

Almanach vyšel díky laskavé přízni podniku TOS VARNSDORF, a.s.

 

Obsah:

 • I:
  • Úvodní slovo Milana Hrabala
  • Palmeho kronika o povýšení Varnsdorfu na město
  • Starostové Varnsdorfu od roku 1852 do současnosti
  • První a současný starosta města
 • II:
 • Jan B. Lášek: K dějinám starokatolictví ve Varnsdorfu
 • Alexej Baláž: Kostel sv. Karla Boromejského
 • Milan Šebek: Evangelický kostel ve Varnsdorfu
 • III:
  • Anna Korbová: Stručně o nejstarší škole ve Varnsdorfu
  • Milan Šebek: Moriz Schnitzer
  • Jiří Tůma: Němečtí politici ve Varnsdorfu o sudetoněmecké politice a česko-německých vztazích
  • Jan Němec: Policie a dopravní nehody ve Varnsdorfu 1929-1932
  • Josef Woisetschläger: Pruská invaze v severních Čechách roku 1866
  • Milan Hrabal: Přítomnost a budoucnost na trase Varnsdorf - Budyšín [Spolupráce s Lužickými Srby]
 • IV:
  • Vladimír Holeček: Poštolka obecná, Falco tinnunculus [Hnízdění ve Varnsdorfu]
  • Otakar Fabiánek: Netopýři, jejich výskyt ve Šluknovském výběžku a způsoby ochrany
  • Karel Hieke: Sadovnicko-dendrologické hodnocení parčíku před Městským divadlem ve Varnsdorfu
 • V:
  • Heiner Haschke: Karáskovo muzeum v Seifhennersdorfu
  • Wolfgang Henning: Dějiny muzea v Großschönau
 • VI:
  • Miroslav Veselý: Novodobé pokusy kutání uhlí ve Varnsdorfu
  • Zdeněk Novotný: Vývoj a historie výroby vlasových tkanin ve Varnsdorfu, dílo mnoha generací
  • Vlastimil Lakota: 95 let strojírenské výroby ve Varnsdorfu
 • VII:
  • Městský úřad Varnsdorf [přehled činnosti]
  • Milan Hrabal: Most na ulici Legií (jaro 1998) [báseň]
  • Resumé [německy]
Poznámky:
 • Kniha je již rozebraná.
 • Data o publikaci zpracoval Martin Havlíček (další informace na webových stránkách M. Havlíčka ZDE)
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.11.2012