KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

 Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Děje se v KPMVArchiv zpráv


Závěrečné ohlédnutí za Toulkami podél Mandavy (13.3.2018)

 

Druhým ohlédnutím za Toulkami podél Mandavy nás provedla starostka Kruhu přátel muzea Varnsdorf Bc. Jaroslava Štěpánková. Přednáška navazovala na předchozí besedu z ledna 2016, která skončila ohlédnutím za putováním v Großschönau. Absolvované úseky Jaroslava Štěpánková připomněla prezentací fotografií včetně komentáře o nejzajímavějších lokalitách a památkách, s kterými jsme se při vycházkách setkali. A že bylo na co vzpomínat - třeba na vodní díla, letité i zánovní mosty a lávky, křížky, kostely, podstávkové domy, návštěvu několika muzeí atd. Na besedu se dostavili jak pravidelní účastníci vycházek, tak i ti, kdo absolvovali jen některé z nich. Na závěr přednášky provedla starostka spolku slavnostní vyhodnocení účasti na jednotlivých vycházkách. Všech dvanácti vlastivědných vycházek (od června 2012 do září 2017) se zúčastnila členka spolku Anička Dlouhá, která si osobně převzala diplom. Ocenění převzali i další účastníci Toulek s nižší účastí. // Text a foto Filip Mágr

     

Na obrázcích zleva: Jaroslava Štěpánková uvádí prezentaci o putování podél Mandavy -- Publikum besedy -- Anna Dlouhá (vlevo) přebírá diplom za absolvování všech vycházek -- J. Štěpánková přebírá od Josefa Zihleje diplom za organizaci vycházek


ham - vloženo 14.3.2018Město letos opět přispěje na Mandavu a Fotorok

 

Město Varnsdorf prostřednictvím dotačního programu pro rok 2018 podpořilo 72 žádostí v celkové výši přes 900 tisíc korun. Podobně jako v předchozích letech se i letos dostalo na dvě aktivity našeho spolku: vydání sborníku Mandava (dotace 20 000 Kč) a soutěž Fotorok 2018 (12 600 Kč). Informace o všech přidělených dotacích je zveřejněna na webu města. Za poskytnutý příspěvek tímto děkujeme.


ham - vloženo 6.3.2018Dějiny a současnost 2/2018

 

V novém čísle Dějin a současnosti si přečtete několik článků věnovaných Zikmundovi Lucemburskému, od jehož narození uplynulo 650 let. Za pozornost stojí i další stati, například první část seriálu o městské populární kultuře. / Studovna varnsdorfského muzea, kde je pro vás nový ĎaS připravený, je k dispozici ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.

ham - vloženo 26.2.2018V březnu se ohlédneme za pomandavským putováním a za historií varnsdorfských kostelů

Na březen jsou přichystány dvě besedy, a to vždy na úterní podvečer ve varnsdorfském divadle. 13. března to bude ohlédnutí za putováním podél říčky Mandavy, které se uskutečnilo v letech 2012 až 2017. Nad fotografiemi z druhé poloviny putování si připomeneme, co všechno zajímavého jsme cestou viděli a na nejpilnější účastníky čeká drobná odměna. / O týden později 20. března nás čeká třetí díl cyklu promítání historických snímků z Varnsdorfu. Tentokrát se budeme věnovat místním svatostánkům. Komentáře se ujmou pánové Jiří Sucharda a Josef Rybánský.

ham - vloženo 16.2.2018S Radkem Andonovem o Rumburské vzpouře (8.2.2018)

 

K blížícímu se 100. výročí Rumburské vzpoury (21. května 1918) jsme připravili přednášku Radka Andonova, spoluautora knihy "Vojenská vzpoura v Rumburku 1918". Přišlo cca 20 posluchačů. Radek Andonov poutavě vyprávěl o vzniku publikace, o příbězích a osudech jednotlivých účastníků, jak vzbouřenců, tak i jejich velících důstojnících. / Přednáška i kniha samotná je postavená na ověřených faktech většinou z více pramenných zdrojů. Zajímavé i poučné zároveň bylo vyprávění o tom, jak se Rumburská vzpoura interpretovala v různých historických obdobích, jak byla kolikrát využita, v období socialismu i zneužita. (Dokonce i Jindřich Marek ve své publikaci Pod císařskou šibenicí nepracuje se všemi dostupnými zdroji, a celkově je kniha zaměřena protihabsbursky.) I po 100 letech Rumburská vzpoura vzbuzuje vášně. Podle mě zejména nenapravené záležitosti ohledně dnešních pietních míst. Konkrétně jde o pomník na popravišti v Rumburku, který byl po 2. světové válce vzat z jiného pomníku v Horním Jindřichově a poté byl přebroušen a využit pro pomník Rumburské vzpoury. Druhá záležitost se týká sochy Nepokořený v parku Rumburské vzpoury. Místo parku (bývalá klášterní zahrada) nemá se vzpourou nic společného. O tom R. Andonov také mluvil. / A na závěr jedna dobrá zpráva. Společnými silami (R. Andonov, J. Sucharda a další) se podařilo odstranit z plakátu pro letošní 100. výročí slovo OSLAVA (Oslavy Rumburské vzpoury), neboť jde o pietní akci. Také program výročí tomu bude odpovídat. // Filip Mágr

     

Na prvním snímku společně zachyceni (zleva) Filip Mágr, Jiří Sucharda a Radek Andonov před zahájením přednášky - foto J. Zbihlej. Na ostatních snímcích R. Andonov a publikum přednášky - foto F. Mágr


ham - vloženo 10.2.2018Zastupitelstvo města schválilo převod muzea na kraj

 

Poté, co krajské zastupitelstvo loni v prosinci schválilo investiční záměr na opravu varnsdorfského muzea, následuje další krok: převodu budovy a pozemku z majetku města Varnsdorf do majetku Ústeckého kraje. Stane se tak formou daru. Městské zastupitelstvo tento záměr odsouhlasilo 25. ledna 2018. Zde je dotyčné usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo darovat pozemek p. č. 1583, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 903 m2, jehož součástí je stavba č. p. 415 a pozemek p. č. 1584, zahradu o výměře 387 m2, v katastrálním území Varnsdorf, jak jsou zapsány na LV 2990 u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk do vlastnictví Ústeckého kraje, IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební č. p. 3118, Ústí nad Labem, a to za podmínky zachování provozu pobočky příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Oblastní muzeum Děčín v č. p. 415 ve Varnsdorfu min. po dobu 5ti let od dokončení rekonstrukce budovy.


ham - vloženo 8.2.2018Dějiny a současnost 1/2018

 

V muzeu se můžete seznámit s dalším přídělem historiografických článků publikovaných v časopise Dějiny a současnost. První letošní číslo "Ďasu" je tematicky zaměřeno na vrcholné období římské kultury a na příběh latinského jazyka. Inspirací k tomu bylo dvoutisící výročí smrti básníka Ovidia. Neschází ani jiná, chronologicky nám bližší témata, o čemž se můžete přesvědčit z náhledu obsahu (rozkliknutím obrázku vpravo) nebo na webové prezentaci časopisu zde. / Studovna varnsdorfského muzea je k dispozici ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.

ham - vloženo 4.2.2018Nový termín přednášky o Rumburské vzpouře: čtvrtek 8. února

 

Přednáška Radka Andonova o Rumburské vzpouře se uskuteční v náhradním termínu 8. února. Místo a čas zůstávají stejné: Městské divadlo Varnsdorf od 18.00 hodin. Čeká vás zajímavé vyprávění spoluautora publikace "Vojenská vzpoura v Rumburku 1918". Ta se podrobně zabývá okolnostmi a významem květnových událostí roku 1918 a koriguje ideologické nánosy, které na ní ulpěly nejen "za komunistů", ale už i v době prvorepublikové.

ham - vloženo 27.1.2018Přednáška o Rumburské vzpouře se ruší

 

Kvůli nemoci přednášejícího se ruší přednáška o Rumburské vzpouře, která se měla konat 23. ledna. Jakmile bude dojednán náhradní termín, budeme vás o tom informovat. Děkujeme za pochopení.

ham - vloženo 22.1.2018Na vernisáži Fotoroku bylo živo (16.1.2018)

Soutěž pro fotografy pořádaná naším spolkem byla završena vernisáží výstavy 16. ledna. Díky vstřícnosti varnsdorfské knihovny ji můžete zhlédnout v jejím přízemí, a to v následujících dvou měsících až do 16. března. Potěšující byl čilý ruch u výstavních panelů a také kompletní účast všech oceněných autorů, pro které byly přichystány diplomy z dílny grafika Jiřího Stejskala.
Uvedení výstavy a předání cen se opět ujal Josef Zbihlej. Zde je podstatná část jeho proslovu:
Vážení přátelé dobrého světla! Vítám vás na vernisáži výstavy fotografií 42. ročníku soutěže FOTOROK s letopočtem 2018. Také tentokrát dorazilo do konce roku na naši adresu velké množství fotografií, byť několik starých dobrých „holubů“ se navždy odmlčelo. / 175 letošních fotografií je jistě potěšující množství, ale méně už byli potěšeni porotci, kterým letošní porotování zabralo téměř 3 hodiny. Velmi náročné bylo vybrat výstavní soubor, protože výborných fotek do výstavního souboru porota vybrala přes sedmdesát a sem do knihovny se vejde pouze padesátka. Doufám, že se už konečně dožijeme opravy starého muzea, kde máme kapacitu výstavní síně přes 80 fotek. / Letos mne zaujal velký počet účastníků z Děčína. Zdá se, že asi podobná soutěž v Děčíně chybí. Také mne příjemně překvapil fakt, jak dobře působí na kvalitu snímků specializace tvůrců na fotografické žánry. Je to dobrá cesta, jak zlepšovat kvalitu svých snímků. / Své plody přináší také navázaná spolupráce s fotokluby. V současné době máme dobré kontakty s fotografy a jejich kluby v Děčíně, v Litvínově a v Německu s kluby v Großschönau a ve Zhořelci. O to víc mne mrzí neochota a nezájem našich místních fotografů obnovit činnost varnsdorfského fotoklubu, ve kterém by byla možnost oživit klubovou činnost a pokračovat v organizaci fotosoutěží, až my tady nebudeme. Třeba se stane zázrak a v opraveném muzeu obnoví svou činnost spolky a kluby, které jsme tu kdysi měli… / Na závěr bych chtěl poděkovat všem kamarádům za pomoc při přípravě a instalaci výstavy, paní ředitelce knihovny za laskavé přijetí pod svou střechu a Městskému úřadu, který již přes dvacet let drží finančně naši soutěž nad vodou.
Fotogalerie z vernisáže
Do výsledkové listiny jsme doplnili ukázky vítězných snímků.

ham - vloženo 18.1.2017Fotorok 2018 je vyhodnocen, jste zváni na vernisáž

Na přiložené fotografii jsou zvěčněni porotci, kteří tentokrát museli vyhodnotit rekordní nášup 175 soutěžních snímků zaslaných do soutěže Fotorok (zleva: Václav Sojka, Radek Petrášek, Jiří Stejskal, Bořivoj Černý, Jiří Trebatický). Pořadatele nyní čeká příprava výstavy, na níž budou kromě oceněných prací představeny i další snímky doporučené porotou. Výstava potrvá od poloviny ledna do poloviny března v Městské knihovně Varnsdorf. Tímto jste zváni na vernisáž, která se uskuteční tamtéž v úterý 16. ledna v 17 hodin. Nicméně výsledky jsou již odtajněny a můžete si je přečíst ve výsledkové listině. Na stejném místě najdete i výsledky předchozích ročníků od roku 1996.

ham - vloženo 9.1.2017

foto Jaroslava Štěpánková, graf. úprava ham


Dějiny a současnost 10/2017

 

Po Novém roce bude v muzeu přístupný prosincový výtisk Dějin a současnosti. Jeho hlavní témata zjistíte z náhledu obálky. Podrobnější obsah opatřený anotacemi článků je na webové prezentaci časopisu zde. / Studovna varnsdorfského muzea je k dispozici ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.

ham - vloženo 28.12.2017Přichystali jsme na leden...

 

Do rubriky Zveme vás... jsme právě vložili pozvánku na lednové akce. S železnou pravidelností se kolem poloviny ledna scházíme na vernisáži výstavy FOTOROK a ani leden roku 2018 nebude výjimkou: přátelé fotografie, ať už se soutěže účastnili, nebo se jen zajímají, co se tentokrát mezi fotografy urodilo, jsou zváni do varnsdorfské knihovny v úterý 16. 1. v 17 hodin. / Přesně o týden a jednu hodinu později (23. 1. v 18 hod.) mohou zájemci o regionální historii zamířit do varnsdorfského divadla, kde pořádáme přednášku Radka Andonova, spoluautora nové publikace o tzv. Rumburské vzpouře.
Ale ještě zpět k Fotoroku: Uzávěrka pro příjem soutěžních snímků je tradičně na Silvestra, takže fotografové mají v těchto chvílích ještě šanci doručit své práce. Propozice a přihlašovací formulář naleznou zde.


ham - vloženo 27.12.2017Ústecký kraj schválil investiční záměr pro obnovu varnsdorfského muzea

 

Jednání mezi zástupci Ústeckého kraje a města Varnsdorf o budoucnosti varnsdorfského muzea (o něm jsme zde psali 20. října) již přineslo pozitivní výsledky. Zastupitelstvo Ústeckého kraje 11. prosince schválilo investiční záměr pro stavební úpravy muzea. Předpokladem je schválení převodu budovy do majetku kraje. Hrubý odhad nákladů byl vyčíslen na cca 80 mil. Kč. / V předloženém investičním záměru jsou stavební práce charakterizovány takto: "Komplexní oprava a adaptace objektu pro nové využití k předchozímu účelu – objekt využíván pro činnost pobočky Oblastního muzea v Děčíně – muzeum Varnsdorf. Kompletní obnova nemovité kulturní památky – střešní krytina, střecha a krov, plášť a fasáda budovy, okenní výplně, veškeré vnitřní konstrukce včetně sítí a rozvodů a statika objektu, resp. vnitřních konstrukcí (vnitřní horizontální konstrukce – podlahy, stropy – dřevěné, napadené dřevomorkou v havarijním stavu, více jak 8 let ponecháno bez sanace či zásahu); případné adaptace a drobnější stavební úpravy. Vše v režimu obnovy nemovité kulturní památky." / Usnesení krajského zastupitelstva je jedním z prvních krůčků, na jejichž konci bychom se měli opět dočkat veřejně přístupné muzejní expozice. Ta v našem městě již téměř jedno desetiletí citelně schází.


ham - vloženo 22.12.2017Krmení lesních zvířátek (9.12.2017)

 

Tradiční předvánoční výprava do lesa s nadílkou pamlsků pro lesní zvěř se odehrála v sobotu 9. prosince. Již od roku 2006 ji pořádá přírodovědný klub KPMV. Letos jsme se výjimečně dočkali i zimní sněhové kulisy, což jsme naposledy zažili před pěti lety. Za závěrečné pohoštění pro účastníky děkujeme Zajíčkovým z bývalé myslivny.

   


ham - vloženo 10.12.2017 / foto Jaroslava ŠtěpánkováDějiny a současnost 9/2017

 

Nejnovější číslo časopisu Dějiny a současnost je z větší části věnované události, která dala nový směr evropským dějinám: před 500 lety Martin Luther vystoupil s 95 tezemi, což je považováno za počátek reformace. Kromě bloku textů na toto téma (mimo jiné též o Lutherově vztahu k husitství a o ohlasu reformace v českých zemích) v aktuálním čísle najdete i články věnované peripetiím katalánského národa, ruským sektám v době bolševické revoluce nebo castrovské Kubě. Více k obsahu tohoto čísla zde.
Nové číslo je pro vás přístupné ve studovně varnsdorfského muzea, a to ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107. / Náhled obálky zobrazíte rozkliknutím obrázku:


ham - vloženo 28.11.2017Nenechte si ujít výstavu a přednášku o firmě Fröhlich

 

Před 240 lety byla ve Varnsdorfu založena textilní firma, která se zásadně podílela na rozmachu zdejšího textilního průmyslu. Josef Rybánský z varnsdorfského muzea připravil výstavu, která bude od 4. prosince do 13. ledna ke zhlédnutí ve varnsdorfské knihovně. Vernisáž se koná v knihovně v pondělí 4. prosince v 17.30 hodin. Po ní následuje přednáška Josefa Rybánského o dějinách textilního průmyslu ve Varnsdorfu a firmě Fröhlich.
Pozvánky najdete na webu varnsdorfské pobočky Oblastního muzea Děčín na těchto odkazech:
Pozvánka - výstava / Pozvánka - vernisáž


ham - vloženo 26.11.2017Nad dobovými fotografiemi Varnsdorfu II (22.11.2017)

 

Druhé setkání nad starými obrázky z Varnsdorfu opět přilákalo mnoho zájemců. Téměř 70 lidí zhlédlo tentokrát prezentaci o varnsdorfských školách. Večerem provázeli Josef Zbihlej a Jiří Sucharda. Beseda byla rozdělena na dvě části: v první hovořil J. Zbihlej o vývoji základního i středního školství ve Varnsdorfu od dob Marie Terezie až po dnešek. Ve druhé části jsme zhlédli dobové fotografie jednotlivých varnsdorfských škol s komentářem Jiřího Suchardy. / Na jaro 2018 připravujeme další pokračování, jehož tématem budou varnsdorfské kostely. // Filip Mágr

     


ham - vloženo 26.11.2017 / foto 2x Filip Mágr, 2x Ivo ŠafusArchiv zpráv

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 14.3.2018