KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

 Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Děje se v KPMVArchiv zpráv


Zveřejněn program na září

 

Po prázdninové přestávce zahájíme novou sezonu dvěma sobotními akcemi: 12. září se vypravíme za památkami České Kamenice (Bratrské oltáře, poutní kaple Narození P. Marie, kostel sv. Jakuba Většího) a o dva týdny později 26. září následuje druhá z cyklu vycházek po bývalých vesnicích, později sloučených do Varnsdorfu. Kromě toho doporučujeme návštěvu rumburského muzea, kde je aktuálně (do konce října) k vidění mineralogická výstava našeho člena Aleše Nováka. Podrobnosti o akcích zjistíte pod tlačítkem Zveme Vás...


ham - vloženo 4.8.2020Výpravu za památkami České Kamenice zhatilo počasí

 

KPMV - úvodní stránka Poslední naší akcí v sezoně 2019-20 měl být výlet do České Kamenice s návštěvou Bratrských oltářů a objednanou prohlídkou kaple Panny Marie, případně i kostela sv. Jakuba Většího. V silně deštivém počasí však organizátorka Jarka Štěpánková marně čekala na autobusovém nádraží na zájemce - viz foto - a tak byl výlet zrušen a přesunut na září. Po předběžné domluvě s infocentrem v České Kamenici počítáme s datem 12. září 2020. / Sezonu, už tak velmi okleštěnou kvůli pandemii koronaviru, tedy podtrhla nepřízeň počasí. Nevadí. Po prázdninové přestávce se přihlásíme nejen s přesunutýn výletem, ale také s dalšími exkurzemi a besedami. A to i přesto, že už dvanáctý rok postrádáme zázemí varnsdorfského muzea. Utěšuje nás, že k jeho rekonstrukci již byly podniknuty zásadní kroky. / Mezitím finišují redakční práce na novém sborníku Mandava. Letos bude dvojjazyčný česko-německý. Ke čtenářům se dostane jako obvykle v termínu podzimní valné hromady KPMV.


ham - vloženo 14.6.2020, aktualiz. 1.7.2020Dotazník k činnosti KPMV

 

KPMV - úvodní stránkaVážení členové a příznivci Kruhu přátel muzea Varnsdorf, rádi bychom Vás požádali o Vaši zpětnou vazbu na fungování Kruhu přátel muzea Varnsdorf (KPMV). Budeme vděčni za vyplnění krátkého anonymního dotazníku (12 otázek). Výsledky budou využity pro vnitřní potřeby spolku a zpracování diplomové práce na téma přínosu neziskového sektoru pro rozvoj místní komunity.

Dotazník k vyplnění on-line spustíte zde:
https://www.survio.com/survey/d/Z2O7G8V9J7H9E1P6I

Dotazník lze vyplnit do konce června 2020.

Sběr odpovědí byl 30. června ukončen. Všem respondentům děkujeme.


ham - vloženo 13.6.2020; aktualiz. 1.7.20202x revue ČS Fotografie

 

Ve studovně varnsdorfského muzea jsou k dispozici další dvě vydání magazínu, který odebíráme pro zájemce o fotografování. Podrobnější informace o něm získáte zde. / Studovna varnsdorfského muzea, kde si můžete půjčit časopisy, je k dispozici ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.

 

ham - vloženo 10.6.2020Krásu minerálů Aleše Nováka jsme objevovali na vernisáži v Rumburku (5.6.2020)

 

KPMV - úvodní stránka V pátek 5. června jsme přijeli podpořit člena našeho mineralklubu Aleše Nováka do rumburského muzea. Zahajovala se tam výstava jeho mineralogické sbírky "Minerály zahraničí aneb Těžký život horníků". Aleše představila Renata Procházková z varnsdorfského muzea a pak jsme zhlédli jeho prezentaci o hornictví a aktivitách mineralklubu. Poté jsme si šli prohlédnout výstavu v prvním patře muzea. Můžeme doporučit, ve vitrínách uvidíte nádherné poklady z podzemí. Nejen skvostné minerály, ale také staré nástroje, kahany a další pozůstatky po hornické činnosti, nalezené při průzkumu starých důlních děl. Taky si můžete nasadit 3D brýle pro prohlížení stereofotografií a virtuálně vstoupit do podzemí.

Fotografie z vernisáže najdete ve zpravodajství Výběžku.eu.

Výstava potrvá do konce října. Otvírací dobu si můžete aktuálně ověřit na www.muzeumrumburk.cz/navstivte-nas


ham - vloženo 6.6.2020Vycházka po někdejším Floriansdorfu (23.5.2020)

 

KPMV - úvodní stránka K zajímavostem našeho města patří, že vzniklo sloučením šesti samostatných obcí v roce 1849. Tento fakt je v urbanistickém charakteru Varnsdorfu dodnes patrný, nicméně hranice mezi těmito bývalými vesnicemi už byste dnes nerozpoznali. Starostka našeho spolku Jaroslava Štěpánková přišla s nápadem oživit historii původních vsí formou vlastivědných vycházek. Na první z nich nás pozvala do Floriansdorfu. Ves, pojmenovaná na počest knížete Antona Floriana Liechtensteina, byla založena v roce 1699 parcelací vrchnostenských pozemků tzv. Horního statku pod vrchem Hrádek. / Naše procházka začala u podniku Vitana na ul. Petra Bezruče, která tehdy plnila roli důležité dopravní tepny do Saska. Po ní jsme zamířili k bývalé hasičské zbrojnici (u autobusové zastávky Bezručova) a k domu čp. 205, kde sídlil floriánsdorfský rychtář. Poté jsme se vydali na krásná výhledová místa na úpatí Hrádku. Průvodkyně nás průběžně seznamovala s historií města od původního osídlení údolí Mandavy kolonizátory ve 13. století po zakládání dalších vsí za Liechtensteinů. Také jsme mohli nahlédnout do starých map a fotografií, poskytnutých varnsdorfským muzeem. Ukázalo se, že mezi dvaceti účastníky vycházky je nemálo dalších zasvěcených znalců a pamětníků, kteří přispěli zajímavými informacemi. Okruh jsme dokončili návratem po Jizerské ul. nad rybníkem Valcha - trochu narychlo, protože se rozpršelo. / Další vycházky po bývalých osadách Jarka přislíbila vždy po půl roce. Příště zamíříme do Alt Franzenthalu.

Fotogalerie z vycházky


ham - vloženo 24.5.2020, aktualizace 31.5.2020Pozvánka na vernisáž: Minerály zahraničí - Muzeum Rumburk

 

KPMV - úvodní stránka K vernisáži mineralogické výstavy našeho člena Aleše Nováka přišla od pořádajícího rumburského muzea pozvánka s plakátkem. Tímto předáváme:
Přijměte pozvání na výstavu nadšeného sběratele minerálů a průzkumníka starých důlních míst Aleše Nováka z Dolního Podluží. Na výstavě budete žasnout nad krásou kamenů rodících se uvnitř skal, do kterých se den co den ubírali horníci, aby je z podzemí vynesli k povrchu. Prohlédnete si předměty, které horníci při své práci používali. 3D fotografie rozevřou náruč skalních hlubin a pozvou Vás do svého nitra. Vernisáž s malým překvapením se koná v pátek 5. června v 17 hodin v rumburském muzeu.
Kamila Lišková, Muzeum Rumburk

Rozkliknutím obrázku otevřete plakátek (.jpg)

ham - vloženo 21.5.2020Konečně... Opět se sejdeme na výstavách a exkurzích

 

Vládní opatření kvůli pandemii se uvolňují. Od tohoto týdne je možné navštívit také muzea a galerie. Na návštěvníky se po vynucené pauze těší také muzeum v Rumburku. Možná si ještě vybavíte, že právě tam jsme vás zvali 13. března na vernisáž mineralogické výstavy našeho člena Aleše Nováka "Minerály zahraničí aneb těžký život horníků". Ta se již bohužel neuskutečnila. Nyní je stanoven nový termín: pátek 5. června v 17 hodin. Rumburské muzeum vás kromě toho může potěšit stálými expozicemi a výstavou "Geologie a hydrogeologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem", která byla prodloužena do 14. června. / S potěšením potvrzujeme konání akcí, které jsme předběžně avizovali na květen a červen: 23. května se koná vycházka po Floriansdorfu, sraz je ve 14.00 hodin u Vitany (ul. Petra Bezruče). / Výlet do České Kamenice s návštěvou Bratrských oltářů a prohlídkou kaple Panny Marie absolvujeme v neděli 14. června (doprava autobusem, podrobnosti najdete na stránce Zveme Vás.)


ham - vloženo 11.5.2020, aktualizováno 12.5.2020Aktuální termíny nejbližších akcí

 

Omezení pohybu kvůli koronaviru bylo prodlouženo zatím do konce dubna. Pro plán našich nejbliších akcí proto platí avizovaná "varianta B": na vycházku po Floriansdorfu jste zváni v sobotu 23. května. Sraz je ve 14.00 hodin u Vitany (ul. Petra Bezruče). / Výlet do České Kamenice s návštěvou Bratrských oltářů a prohlídkou kaple Panny Marie plánujeme na některou červnovou sobotu. Samozřejmě v případě, že poutní kaple bude již opět v běžném režimu prohlídek. Konkrétní termín je v jednání.
Sledujte prosím aktuální plán akcí na stránce Zveme Vás.


ham - vloženo 9.4.2020Přeorané a přeorávané plány...

 

Do našich jarních aktivit negativně vstoupila pandemie koronaviru. Kvůli nařízeným omezením jsme nejprve museli oželet vernisáž výstavy minerálů v rumburském muzeu, která se měla konat 13. března. / Na první polovinu dubna nemělo smysl nic plánovat, protože stav nouze má trvat minimálně do 10. dubna. Na 18. duben je v plánu vycházka po Floriansdorfu, první z cyklu vycházek po bývalých varnsdorfských vsích. Pokud budou zákazy shromažďování kvůli pandemii prodlouženy, což se nyní zdá pravděpodobné, bude termín vycházky přesunut na sobotu 23. května. / Avizovaný Tichý lov - promítání přírodních fotografií pana W. Graffeho z Großschönau - je prozatím zrušen, už jen kvůli uzavření hranic. / Na květen jsme počítali s výletem do České Kamenice s návštěvou Bratrských oltářů a s prohlídkou kaple Panny Marie. Pokud bude na květen přesunuta procházka po Floriansdorfu, tak se do České Kamenice vydáme v červnu. Snad to vývoj situace již umožní. / Sledujte prosím aktuální plán akcí na stránce Zveme Vás.
Přejeme vám v těchto náročných týdnech pevné nervy - a především aby se vám vyhýbaly zdravotní problémy.


ham - vloženo 29.3.2020Sedmé promítání dobových fotografií provedlo historií Elitky (11.3.2020)

 

Sedmý díl cyklu "Nad dobovými fotografiemi Varnsdorfu" byl první částí série věnované významným varnsdorfským podnikům. Josef Rybánský představil historii firmy Julius Kunert & Söhne, přejmenované později na Elite. To byl i důvod, proč se v předsálí divadla sešla řada bývalých zaměstnanců Elitky. Ti také na výzvu přednášejícího doplňovali výklad vlastními vzpomínkami a postřehy. Obrazová dokumentace nás zavedla od skromných podnikatelských začátků J. Kunerta po punčochářské impérium v 30. letech 20. století a poté vývoj národního/státního podniku Elite až do počátku 90. let. Sledovali jsme postupné rozrůstání továrního areálu, který zanechal významnou stopu v urbanistice města, ale nahlédli jsme také přímo do jednotlivých výrobních a kancelářských provozů i sociálního zázemí firmy. / Další promítání dobových fotografií nás čeká na podzim, kdy bychom se měli opět vrátit k varnsdorfským pohostinským zařízením.

     ham - vloženo 12.3.2020 / foto 2x J. Štěpánková, 2x F. MágrPutování za tisovcem (6.3.2020)

 

Ing. Karel Mach, Ph.D. je vedoucím oddělení geologie Severočeských dolů a.s. a zabývá se mj. modelováním ložisek uhlí a poznáváním procesů, které vedly k jejich vzniku. To jej přivedlo k tématu přednášky, s kterou k nám zavítal v pátek 6. března. Šlo o cestu prostorem i časem: prostorem do Ameriky, konkrétně na Floridu a sousedních jihovýchodních států USA, a v čase o desítky milionů let zpět. Tamní mokřady jsou totiž dosti věrnou kopií třetihorní podoby mostecké hnědouhelné pánve. Jak to víme? Z fosilních nálezů zachráněných během těžby v severočeských povrchových dolech. Během dvou cest, které Karel Mach v roce 2016 podnikl do USA, se mu podařilo navštívit oblasti, kde se ukládá rašelina za podobných klimatických podmínek a s podobnými biotopy, z jakých na severu Čech vznikala rozsáhlá uhelná ložiska. Působivě do doložily koláže prolínajících se fotografií tamního rostlinstva s fotografiemi zdejších fosilií. "Hlavním hrdinou" byl většinou tisovec, jehož majestátní exempláře dodávají mokřadní krajině nezaměnitelný ráz. Na závěr jsme dostali i několik dobrých rad pro případ, že bychom chtěli "třetihory" v Americe vidět na vlastní oči. Po přednášce se diskutovalo zejména o tom, zda by se v geologické budoucnosti planety mohl opakovat proces přeměny rašeliny na uhlí.

   


Fiip Mágr (vpravo) představuje přednášejícího Karla Macha / Karel Mach / tisovce na úvodním obrázku přednášky (3x foto Josef Zbihlej)


ham - vloženo 7.3.2020Přišlo 56. číslo revue ČS Fotografie

 

Rozkliknutím obrázků získáte informace o obsahu nového vydání magazínu, který odebíráme pro zájemce o fotografování. Podrobnější informace o něm získáte zde. / Studovna varnsdorfského muzea, kde si můžete půjčit časopisy, je k dispozici ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.

 

ham - vloženo 28.2.2020Úspěšná přednáška o československém opevnění (6.2.2020)

 

Náš člen Ivo Vondrovský je jedním z předních znalců československého opevnění budovaného před 2. světovou válkou. Na toto téma si připravil přednášku, s kterou nedávno vystoupil v Jiřetíně pod Jedlovou a nyní ji zopakoval ve varnsdorfském divadle v rámci programu klubu přátel historie KPMV. Zájemců se v divadelním předsálí sešlo tolik, že se nedostávalo míst k sezení. Nejprve jsme byli seznámeni s problematickou strategickou situací předválečného Československa a s plány výstavby několika linií betonových pevností. Poté jsme absolvovali pomyslnou exkurzi jak v objektech těžkého opevnění, tak v tzv. řopících. Kromě toho byly zmíněny i další obranné prvky, znesnadňující postup nepřátelské armády. Přednášející se podrobněji zaměřil na objekty opevnění v našem blízkém okolí. Kromě řady fotografií, nákresů a plánků jsme zhlédli také ukázky z hraného i dokumentárního filmu.

     


Zleva 3x foto Filip Mágr, foto vpravo Josef Zbihlej


ham - vloženo 6.2.2020, fotografie doplněny 7.2.2020Zemřel Miroslav Plekanec


Krajinu starých důlních děl pod Tolštejnem znal jako málokdo jiný. Patřil k těm, kdo objevovali, podrobně dokumentovali a zviditelňovali pozapomenutou hornickou minulost našeho regionu. Podílel se na vybudování hornického muzea v Jiřetíně pod Jedlovou. S jeho statěmi se pravidelně setkávali čtenáři naší ročenky Mandava. Do loňského vydání přispěl první částí článku o starých kutacích pracích u Liščího Bělidla. Jeho pokračování se bohužel nedočkáme. Miroslav Plekanec nás opustil 1. února ve věku 76 let. Čest jeho památce.


ham - vloženo 6.2.2019Krásná Lípa jako součást krajiny podstávkových domů

 

Mateřská škola Sluníčko v Krásné Lípě požádala KPMV o přednášku pro děti a rodiče, kde by se dozvěděli vše o podstávkových domech, kterých je v Krásné Lípě a okolí velké množství. Přednáška proběhla 16. ledna formou prezentace, diskuze nad prospekty a odbornými materiály, ale děti nejvíce potěšila možnost si svůj podstávkový domeček postavit. Jako materiál byl zvolen karton a hlavně větší papírová krabice od bot, která určila velikost přízemního domku. Práce dětí spočívala hlavně v nátěru jednotlivých částí a jednoduššího lepení. V předsíni jsou dokonce schody do patra a v síni kachlová kamna. Levá část domu je určena pro domácí zvířata a před hlavním vchodem je bylinková zahrádka. Vše proběhlo pod dohledem starostky KPMV Jaroslavy Štěpánkové, od které jsou i následující fotografie.

     


ham - vloženo 23.1.2020Byla zahájena výstava FOTOROK 2020 (14.1.2020)

 

Ve varnsdorfské knihovně je opět po roce k vidění to nejlepší ze soutěže Fotorok. Výběr fotografií zahrnuje kromě letošních vítězných prací také několik desítek dalších porotou vybraných snímků, které by zájemcům o dobrou fotografii neměly uniknout. / Vernisáž uváděl Josef Zbihlej a pro přítomné hosty z Německa tlumočil Miroslav Kabeláč. Akce se účastnil také místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda a jako bývalý člen fotoklubu ocenil snahu organizátorů soutěže o propagaci kvalitní fotografické tvorby. / Výstava v přízemí knihovny potrvá do 13. března, poté bude do poloviny května přístupná v prostorách radnice sousedního saského města Großschönau. / Připomínáme, že výsledky Fotoroku včetně ukázek vítězných fotografií najdete na našich webových stránkách zde.

   

2x foto Jaroslava Štěpánková; foto vpravo od Ivo Šafuse: Blanka Jedličková přebírá od Josefa Zbihleje ocenění za 2. místo

Z proslovu J. Zbihleje na vernisáži:
Vážení přátelé dobrého světla! Vítám Vás na vernisáži výstavy fotografií 44. ročníku soutěže FOTOROK. Letos jste nám poslali 179 fotografií, zúčastnilo se 21 autorů, z toho 4 z Německa. Porotě trvalo hodnocení opět tři hodiny a bylo to jednání velmi bouřlivé. O tom svědčí fakt, že nebyla udělena 1. cena, ale dvě druhé. V letošním roce bylo složení poroty stejné, jako v roce minulém. Děkuji všem členům poroty za jejich náročnou a nezištnou práci. / 2. místo získala Blanka Jedličková z Litvínova za fotografii "Včelka Mája" a také Stanislav Domanský z Kroměříže za fotografii "Odraz duše". 3. místo získal Jiří Durdík za Prahy za fotosérii "Letecký den 1, 2, 3". Porota ještě udělila dvě čestná uznání: Blance Jedličkové za fotografii "Zapomenutá" a Jiřímu Durdíkovi za fotografii "Ať žije Afrika!" / Také v letošním roce se objevilo několik nových fotografů. Vedle úplných začátečníků jsme letos zaznamenali také účast velmi dobrých fotografů z Německa (z Großschönau a Schirgiswalde). Objevily se paní nebo slečny Janečková z Rumburka a Štajerová z Janovic s velmi kvalitními soubory fotografií. Nejbohatší výstavní soubor připravili Marian Maštrla z Dolního Podluží a Emílie Mrazíková z Děčína. / V uplynulém roce se nám, bohužel, nepodařilo získat nové členy fotoklubu a tak obnovit klubovní činnost, která by mohla obsahovat fotografická školení, přednášky pro veřejnost, návštěvy výstav, organizace fotosoutěží atd. Je mi skutečně moc líto, že se dosud nenašlo ve Šluknovském výběžku alespoň pět zájemců o klubovou činnost. / Úplně na konec bych chtěl poděkovat paní ředitelce knihovny za přijetí výstavy v těchto prostorách a všem kamarádům a kamarádkám za poskytnutou pomoc při realizaci 44. ročníku soutěže FOTOROK. (Kráceno)

ham - vloženo 14.1.2020, doplněno 15.1.2020Současnost severočeské entomologie v podání Lukáše Blažeje (8.1.2020)

 

KPMV - úvodní stránka Zaplněný sálek varnsdorfského divadla přivítal ve středu 8. ledna našeho rodáka Lukáše Blažeje. Energií rovnající se síle explodujícího vulkánu nás téměř dvě hodiny přesvědčoval o momentálním stavu hmyzu v severních Čechách. Přednášku doplnila názorná výstava panelů na toto téma ve foyeru divadla. Máte ji možnost prostudovat až do 23. února. // J. Zbihlej, foto Jaroslava ŠtěpánkováFotorok 2020: porota vybírala ze 179 snímků

 

V pátek 3. ledna zasedla porota Fotoroku 2020, aby se probrala 179 snímky od 21 fotografů a přiřkla ceny těm nejlepším z nich. Výsledky vám prozradí přiložená výsledková listina. / Podobně jako v minulých letech bude kolekce vybraných fotografií vystavena ve varnsdorfské knihovně. Vernisáž výstavy spolu s vyhodnocením soutěže se koná tamtéž v úterý 14. ledna v 17 hodin. / S ukázkami oceněných prací i s výsledky předchozích ročníků se můžete seznámit zde.

   


ham - vloženo 6.1.2020Přišlo 55. číslo revue ČS Fotografie

 

Rozkliknutím obrázků získáte informace o obsahu nového vydání magazínu, který odebíráme pro zájemce o fotografování. Podrobnější informace o něm získáte zde. / Studovna varnsdorfského muzea, kde si můžete půjčit časopisy, je k dispozici ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.

 

ham - vloženo 1.1.2020PF 2019

Vážení přátelé, Kruh přátel muzea Varnsdorf Vám děkuje za přízeň a spolupráci v uplynulém roce. Těšíme se na Vás v roce 2020.
Přejeme Vám hodně zdraví a štěstí bez problémů a konfliktů.


ham - vloženo 30.12.2019


Vánoční krmení lesní zvěře (14.12.2019)

 

Vánoční krmení lesní zvěře proběhlo v sobotu 14. prosince. Počasí přeje zvířátkům, ale nám lidem se letošní déšť vůbec nelíbil. Přesto se nás u hájovny sešlo osm a každý přinesl pro zvířátka něco dobrého. Našli jsme v lese za hájovnou hustý smrk a ke kmeni jsme nasypali kaštany, na větve zavěsili mrkvičky a jablíčka, popřáli jsme zvířátkům dobrou chuť a společně jsme se odebrali do vytopené hájovny k Zajíčkům, kde čekalo příjemné prostředí s dobrým jídlem a pitím. // J.Š.

Hezké vánoce Všem přeje KPMV.

     

4 x foto J. Štěpánková


ham - vloženo 17.12.2019Dobové fotografie Varnsdorfu - Hospody II (27.11.2019)

 

Šestý večer s dobovými fotografiemi Varnsdorfu byl pokračováním jednoho z předchozích dílů, kdy jsme se vydali na virtuální pochůzku po restauračních zařízeních. Pánové Josef Rybánský a Jiří Sucharda nás tentokrát vedli od hraničního přechodu na Seifhennersdorf přes Hrádek na Špičák, na Marušku, k Vorlíčkům a do dalších z mnoha kdysi oblíbených podniků. Viděli jsme i řadu zcela raritních pohlednic či fotografií ze soukromých sbírek. V divadelním předsálí bylo opět plno a opět se nad snímky čile diskutovalo. Publikum bylo dokonce žádáno o pomoc při identifikaci hostince, jehož umístění zůstává záhadou. / Čeká nás ještě jeden hospodský díl, přislíbený byl ale zase až na příští podzim.

     

První foto zleva J. Zbihlej, ostatní Filip Mágr


ham - vloženo 28.11.2019Schůzka přátel historie a muzeí v Großschönau (15.11.2019)

 

V pátek 15. 11. 2019 od 14 hodin se sešlo cca 25 českých, německých a polských přátel historie a muzeí v Großschönau v přestěhovaném muzeu motocyklů a technickém muzeu (Hauptstraße 85). Po zhruba hodinové prohlídce muzea jsme společně krátce poseděli a podiskutovali o novinkách v jednotlivých muzeích a o další spolupráci. // Filip Mágr

         

5x foto Josef Zbihlej


ham - vloženo 18.11.2019Blíží se uzávěrka soutěže FOTOROK 2020

 

FOTOROK, soutěž s více než čtyřicetiletou tradicí, má před sebou další ročník. Fotografové, kteří se ho chtějí zúčastnit, by si měli povšimnout data uzávěrky pro příjem soutěžních snímků - je totiž posunuta před Vánoce, na pátek 20. prosince. Ke stažení zde (ve formátu pdf): Fotorok 2020 - propozice a také vstupní formulář, který autor fotografií přiloží k soutěžní zásilce. / Z vybraných snímků bude opět sestavena výstavní kolekce, kterou bude možné zhlédnout ve varnsdorfské knihovně od poloviny ledna do poloviny března 2020. / Další informace o soutěži získáte zde.

ham - vloženo 11.11.2019Navrhněte PF

 

Blíží se přelom roku a s ním rozesílání novoročních přání. Kruh přátel muzea Varnsdorf si chce tentokrát vybrat motiv na "péefko" z vašich návrhů. Chcete-li se zúčastnit, pošlete svoji fotografii se zimním nebo prostě novoročním motivem do konce listopadu jednateli KPMV Josefu Zbihlejovi na e-mail kpmvvdf@gmail.com.


ham - vloženo 9.11.2019Valná hromada KPMV (6.11.2019)

KPMV - úvodní stránka25. valná hromada Kruhu přátel muzea Varnsdorf byla svolána na 6. listopad 2019 od 17.00 hodin do budovy Městské knihovny Varnsdorf. Při účasti 39 členů našeho spolku nebyla splněna podmínka nadpoloviční většiny z aktuálního počtu 102 členů s hlasovacím právem, proto se dle stanov konala o 15 minut později náhradní valná hromada (s účastí 43 členů). Schůzi řídil jednatel KPMV Josef Zbihlej. Jak je již na našich valných hromadách pravidlem, nejprve vedoucí jednotlivých klubů bilancovali činnost za uplynulý rok, což bylo doprovázeno promítáním fotodokumentace. Poté se svou zprávou vystoupila starostka KPMV Jaroslava Štěpánková. S hospodařením spolku a revizní zprávou seznámil J. Zbihlej. Martin Havlíček představil nový vlastivědný sborník Mandava 2019.
Hlasováním bylo jednomyslně potvrzeno současné složení tříčlenného výboru KPMV: Bc. Jaroslava Štěpánková - starostka spolku, Mgr. Josef Zbihlej - jednatel, Alena Fabiánková - hospodářka. Vedoucí jednotlivých klubů tvoří společně poradní výbor, jehož složení valná hromada pouze bere na vědomí. Valná hromada vzala na vědomí, že klub Fascikl pozastavil svou činnost (klub sice má své členy, ale již delší dobu nepořádá žádné akce). Schválena byla výše členských poplatků pro rok 2021: 200 Kč pro výdělečně činné členy a 100 Kč pro ostatní. S usnesením valné hromady se můžete seznámit zde. // Fotogalerie zde
Z průběhu valné hromady vybíráme několik dalších informací: V jednacím sále právě probíhala výstava varnsdorfských výtvarníků, kterou připravil výtvarný klub KPMV. / Účasníci obdrželi sborník Mandava 2019. Mohli též nahlédnout do kroniky spolku, kterou vede paní Anna Zajíčková. / K připravované rekonstrukci muzea ve Varnsdorfu: zpracování projektové dokumentace se oddaluje kvůli zrušení výběrového řízení (přihlášen jediný uchazeč). / Výzva k podání návrhů na PF 2020 k rukám J. Zbihleje s termínem do 30.11.2019.
ham - vloženo 7.11.2019 / foto Filip Mágr


Výstava výtvarníků Varnsdorfu - jen tento týden! (do 9.11.2019)

 

KPMV - úvodní stránka V pondělí 4. listopadu byla zahájena výstava - bienále varnsdorfských výtvarníků. Tentokrát se zastoupením šestnácti tvůrců. Ti zde představují nejen obrazy, ale také vitráže či keramiku. Výstava ve spolkové místnosti v přízemí Městské knihovny Varnsdorf potrvá pouze do soboty. Můžete ji navštívit v těchto hodinách:

St-Pá 6., 7. a 8. listopadu 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
So 9. listopadu 9.00-12.00 hod.


ham - vloženo 5.11.2019 / foto Ivo ŠafusMandava 2019

 

Za několik málo dní - ve středu 6. listopadu - se naši členové sejdou opět po roce na valné hromadě. K tomuto setkání s výroční bilancí činnosti neodmyslitelně patří představení nového vlastivědného sborníku. Vydáváme jej od roku 1997, zprvu to byla "Ročenka KPMV", od roku 2004 pod názvem "Mandava". Letošní publikace obsahuje dvě desítky příspěvků. Jejími prvními majiteli a čtenáři budou právě účastníci valné hromady. / V sobotu 9. listopadu bude Mandava 2019 uvedena také na Regionálním knižním minitrhu ve varnsdorfské knihovně (blok knižních novinek moderovaný Milanem Hrabalem začíná v 10 hodin) a zájemci si ji budou moci opatřit u stánku KPMV. Na prodej tam budou též starší vydání Mandavy a další naše publikace.
Mandava 2019 - obsah

ham - vloženo 2.11.2019Noviny píšou o chystané opravě muzea


KPMV - úvodní stránka Zpravodajský portál iDNES ve své severočeské mutaci informoval čtenáře o aktuálním dění kolem chystané rekonstrukce varnsdorfského muzea, a to v souvislosti s vypsáním veřejné zakázky na projektovou dokumentaci. Cituje se zde vyjádření hejtmana O. Bubeníčka, že "kvůli restaurátorským průzkumům vily oprava nezačne dřív než za rok a půl, tedy až v příštím volebním období, a její cena je předběžně odhadována na 80 milionů korun." / Celý článek, který byl publikován 31. října 2019, si můžete přečíst zde: Ústecký kraj chystá opravu deset let zavřeného muzea ve Varnsdorfu


ham - vloženo 31.10.2019Liberecko ve stínu sopek (23.10.2019)

 

KPMV - úvodní stránka Zájemcům o geologickou minulost našeho regionu jsme nabídli komentovanou prohlídku výstavy v rumburském muzeu. Končící výstava představila šest sopečných útvarů, které jsou reprezentativními příklady vulkanismu. Průvodkyní nám byla Mgr. Renata Procházková z varnsdorfského muzea. // Na fotografii Filipa Mágra je průvodkyně výstavou Renata ProcházkováOprava termínu vernisáže VVV

Opravujeme původně oznámený termín vernisáže Výstavy varnsdorfských výtvarníků. Nebude se konat 5. listopadu, ale již v pondělí 4. listopadu od 17 hodin. Výstava se koná ve spolkové místnosti v Městské knihovně Varnsdorf (přízemí vlevo). Díla zdejších výtvarníků zde budou vystavena pouze krátkodobě do soboty 9. 11. Pokud se nebudete moci zúčastnit vernisáže, můžete si je přijít prohlédnout v těchto otvíracích hodinách:


středa až pátek 6.-8. listopadu: 9.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 hod.,
sobota 9. listopadu: 9.00-12.00 hod.

ham - vloženo 25.10.2019Přírodovědná exkurze v okolí Horního Podluží (13.10.2019)

 

KPMV - úvodní stránka Mineralklub pozval zájemce na exkurzi - vycházku po trase z Horního Podluží do Krásné Lípy. Vycházka se vydařila jak díky počasí, tak zásluhou odborného výkladu Miloše Flekny (nerosty) a Renaty Procházkové (živá příroda). 10 účastníků poznalo taje Velkého rybníka a blízkých Petružálkových kamenů. Prochodili jsme okolí Světlíku. Objevem pro většinu z nás byly laguny zbylé po těžbě rašeliny. Na závěr jsme navštívili velký znělcový lom v lese nad Krásnou Lípou. Cestou si každý účastník nasbíral houby a pivečko v pivovaru jsme také stihli. // Text a foto Josef Zbihlej

Fotogalerie z exkurze

ham - vloženo 15.10.2019Oznámení termínu valné hromady KPMV

 

KPMV - úvodní stránkaVážení členové KPMV, oznamujeme vám termín 25. valné hromady našeho spolku. Bude se konat ve středu 6. listopadu 2019. Je svolána na tradiční místo, tj. do spolkové místnosti Městské knihovny Varnsdorf, Otáhalova 1260 (přízemí vlevo) na 17.00 hod. / Účastníci valné hromady obdrží vlastivědný sborník Mandava 2019.


ham - vloženo 1.10.2019Přišlo 53. číslo revue ČS Fotografie

 

Podrobnější informace o tomto magazínu pro fotografy získáte zde. / Studovna varnsdorfského muzea, kde si můžete půjčit časopisy, je k dispozici ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.ham - vloženo 1.10.2019Nový Bezděz ve studovně muzea

 

Do studovny muzea přibyl letošní ročník vlastivědné ročenky Českolipska -  Bezděz 2019. Na 375 stranách spousta zajímavého čtení.
Obsah: ČLÁNKY A STUDIE, část společenskovědní: Jaroslav Panáček: První velké dělení Berků z Dubé v letech 1391-1402; Jaroslav Panáček – Jaroslava Vondrová: In arte voluptas: Schlaraffia Polzana; ČLÁNKY A STUDIE, část přírodovědní: Jindřich Černý – Lukáš Blažej: Motýli (Lepidotera) vybraných vřesovišť Českolipska; Jindřich Černý – Lukáš Blažej: Motýli (Lepidotera) vybraných vřesovišť Českého Švýcarska; J. Chvalkovský – L. Kašpar – V. Klapka – M. Petrželka: Příspěvek k fauně brouků (Coleoptera) čeledí Brentidae …… Českolipska; J. Kadlec – L. Blažej: Brouci vybraných pískoven a vřesovišť Českolipska; MATERIÁLY: Vladimír Peša: Mikroregion Jestřebí v pravěku; Michal Gelnar – Dana Rohanová: Zlomek skla z bývalého hradu Falkenburk a jeho analýza; Vladimír Peša: Vlastivědná bibliografie článků v novinách Deutsch Gabeler Zeitung a Niemeser Zeitung; DROBNOSTI: Jaroslav Panáček: Technické a umělecké mistrovství Johanna Templera a Lebedův patent; Martin Aschenbrenner: Přeložení lesnické školy z Bělé pod Bezdězem do Nových Zákup v roce 1904 (Příspěvek k dějinám zanikajícího dvora v Nových Zákupech); Stanislav Biman – Pavel Pilz: Bezděz řádovým hradem SS (Mise SS Obersturmbannführera Karla Diebitsche do Sudet v říjnu 1938; Jiří Rosol: S pamětnicí po stopách krompašské sklářské huti (Poznámka k článku „Schürerové z Waldheimu na Krompachu a jejich huť“ v Bezdězu 27); ZPRÁVY: Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2018; Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2018; Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2018; Jaroslav Panáček: Setkání vlastivědných pracovníků v roce 2018; Marek Hofman – Filip Švácha: Brusírny a mačkárny skla na Českolipsku a Jablonecku (K výstavě v ambitu VMG v České Lípě v roce 2019); Marek Hofman – Jaroslav Slabý: Oprava článku Marka Hofmana a Jaroslava Slabého 220. Výročí Vísecké rychty v Kravařích u České Lípy; KRONIKA: Helena Braunová: 170 let od založení firmy Eliase Palmeho v Kamenickém Šenově; Ladislav Smejkal: K devadesátinám RNDr. Petra Kühna, CSc.; Ladislav Smejkal: K osmdesátinám Petra Charváta; Ladislav Smejkal: K sedmdesátinám Miloslava Sovadiny; Jaroslav Panáček: Archeolog a kastelolog František Gabriel sedmdesátiletý; Miloslav Sovadina: Posila regionální vlastivědy....

ham - vloženo 13.8.2019Přišlo 52. číslo revue ČS Fotografie

 

Podrobnější anotace k novému vydání získáte zde. / Studovna varnsdorfského muzea, kde si můžete půjčit časopisy, je k dispozici ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.ham - vloženo 26.7.2019S Mineralklubem v Českém středohoří (16.6.2019)

 

KPMV - úvodní stránkaMineralklub uspořádal výlet do Muzea českého granátu v Třebenicích. Na cestu jsme se vydali v 8 hodin auty z varnsdorfského náměstí. První zastávka byla v obci Konojedy u Kravař, kde se nachází ve svahu Dubí hory NPP Konojedské bochníky. Jde o opuštěný lom se sloupcovitou odlučností tefritu. Zajímavý je i rekonstruovaný zámek Konojedy. Pak jsme se přesunuli do Litoměřic, a to do expozice dolu a podzemní továrny Richard v patrových sklepích zdejšího městského úřadu. Po prohlídce podzemí v Litoměřicích následoval přesun do Třebenic, kde v bývalém luteránském kostele sídlí Muzeum českého granátu. Na panelech je vysvětlen původ tohoto nerostu, jeho těžba a zpracování ve šperkařství. V bývalé sakristii kostela je expozice zabývající se hrady v okolí Třebenic. Terénní část výletu za českým granátem pak pokračovala náštěvou NPP Kamenná slunce u Hnojnic s neobvyklou ukázkou sopečné činnosti. Poté jsme se přesunuli k obci Měrunice k čedičovému lomu, který je známý nedávnými nálezy velkých aragonitů. Na závěr jsme se přesunuli k obci Staré u Třebívlic na potok Žejdlík, dříve známý jako Granátka, kde jsme se pokusili vyrýžovat také nějaké granátky. // Text Miloš Flekna, foto Jiřina Nováková

Fotogalerie z výletu

ham - vloženo 30.6.2019
Exkurze ve starém muzeu (5.6.2019)

 

KPMV - úvodní stránkaO prohlídku budovy muzea v Poštovní ulici byl velký zájem. Aby ne, veřejnost do ní mohla nyní nahlédnout poprvé po deseti letech. V roce 2009 byla kvůli havarijnímu stavu vystěhována a sbírky byly uskladněny v provizorním depozitáři. Mezitím byla vypracována projektová studie na rekonstrukci, kterou však město odmítlo. Pro muzeum byly dokonce uvažovány i jiné objekty ve městě. Nakonec přece jen zvítězila myšlenka vrátit muzejní sbírky do jejich původních prostor, čemuž výrazně dopomohlo rozhodnutí Ústeckého kraje převzít tuto budovu od města do svého majetku (stalo se tak v loňském roce) a provést rekonstrukci na své náklady. / Prohlídku vedl Josef Rybánský, který návštěvníky seznámil jak s historií budovy, tak s návrhem budoucího dispozičního řešení muzea. Zájemci si mohli prohlédnout i kámen v základech s letopočtem 1834 a iniciálami Johanna Lindnera, podnikatele, který si v onom roce nechal dům postavit. Na vizualizaci budoucí podoby objektu jsme si povšimli zejména překrytí atria zasklenou střechou. K vidění byla také improvizovaná výstava pozůstatků po agitačním středisku z dob socialismu.

Fotogalerie z exkurze

ham - vloženo 8.6.2019, foto Jarka Štěpánková
Exkurze ve Chřibské (25.5.2019)

 

KPMV - úvodní stránkaPoslední květnovou sonbotu jsme se vydali do Chřibské. Navšívili jsme muzeum Tadeáše Haenkeho, kde nás zaujal hluboce fundovaný výklad pana Navrátila, prohlédli jsme si sochařskou výzdobu náměstí a zamířili jsme k faře, která má být budoucím sídlem muzea a depozitem výroby chřibské sklárny. Procházka kolem kostela kolem nádherných epitafů ukončila naše poznávání památek a do odjezdu našeho autobusu jsme ještě stačili vyplenit místní cukrárnu.

Fotogalerie z výletu

ham - vloženo 26.5.2019, text a foto Josef Zbihlej
Květinové setkání s rostlinami ve městě (15.5.2019)

 

KPMV - úvodní stránkaRenata Procházková nás opět po roce pozvala na "květinové setkání". Deštivé počasí neodradilo deset Varnsdorfanů, kteří přišli do malého sálu divadla ve Varnsdorfu na setkání s rostlinami žijícími spolu s nimi ve městě. V polovině komentovaného promítání všichni našli odvahu a připili si na své zdraví čajem z popence břečťanového a pak prohřáli své tělo čajem mátovým. Na fotografiích bylo představeno 40 květin, k prohlédnutí bylo přineseno 10 rostlin živých a ukázány byly čtyři herbářové položky z teprve v loňském roce založeného herbáře města Varnsdorf.

Fotogalerie z besedy

ham - vloženo 20.5.2019, foto Josef Zbihlej
Hrádek v proměnách času (25.4.2019)

 

Pátý večer s dobovými fotografiemi Varnsdorfu byl celý věnovaný vyhlídkové restauraci Hrádek. Avizovaná dvojice průvodců Josef Rybánský - Jiří Sucharda se redukovala na prvně jmenovaného, protože ten druhý byl vázán povinnostmi člena městského zastupitelstva. / Přestože se prezentace dobových snímků omezila na historii jediného objektu, bylo z čeho vybírat. Hrádek byl pravděpodobně nejčastěji dokumentovanou varnsdorfskou stavbou, jen místní muzeum má ve svých sbírkách údajně kolem šesti set pohlednic a fotografií s tímto motivem. Cestu časem jsme ale začali ještě v dobách před rokem 1904. Pohled na "Burgsberg/Hrádek" bez siluety stavby na vrcholu působí skutečně nezvykle (což se mohlo opakovat - za uplynulé století podvakrát chybělo málo, a stavba podlehla demolici). Zhlédli jsme i historické mapy, originální plány budoucí stavby a momentky ze stavebních prací. Poté už na plátně defilovala novotou svítící a davy návštěvníků obletovaná budova, nová dominanta města. Jak šla doba, přišly na řadu i smutné snímky devastace, ale i dvojí obnovy a znovuzpřístupnění návštěvníkům - na konci 60. let a poté na prahu nového milénia. / Na závěr byla zmíněna příprava nové publikace o Hrádku k jeho 115. výročí. Dočkat bychom se jí měli letos v červnu.

     

3x foto Filip Mágr, foto vpravo Josef Zbihlej


ham - vloženo 26.4.2019O drobných památkách v Jiříkově - 2. část (11.4.2019)

 

Přednáška Mgr. Jana Leibla, archiváře Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, byla pokračováním přednášky z loňského října. Ta sice byla původně zamýšlena jako jednorázová, ale obsáhlost prezentace jiříkovských, zejména sakrálních památek, a také diskuse k jejich historii a stavu si vynutila toto pokračování.

     

3x foto Filip Mágr, foto vpravo Josef Zbihlej


ham - vloženo 12.4.2019Geologická vycházka na Špičák (30.3.2019)

 

KPMV - úvodní stránkaMineralklub při KPMV uspořádal v sobotu 30. března geologickou vycházku na vrch Špičák u Varnsdorfu. S Milošem Fleknou coby průvodcem ji absolvovalo devět zájemců, kteří si vedle odborných poznatků užili i vlídného jarního počasí. Do připojené fotogalerie svými snímky přispěli Pavel Vodička a Josef Zbihlej.

Fotogalerie z vycházky

ham - vloženo 12.4.2019Z Großschönau zvou na otevření nové muzejní expozice

 

Od sousedů v Großschönau jsme dostali následující pozvánku:

Zahájení průmyslové výstavy "Schlauchboot (Nafukovací člun)" v neděli 7. dubna 2019 v 10.00 hodin
V textilní vesnici Großschönau mohou být objeveny mnohé pamětihodnosti. Zde na ulici Hauptstraße 85 byl majitelem tkalcovny a faktorského domu C. G. Hänsch. Jeho firma vyráběla damašek a froté výrobky. Později byly tyto technické textilie zpracovávány v továrně na nafukovací čluny v Großschönau. Více než 70 let tu vyráběli oděvy proti nepřízni počasí, nafukovací čluny, záchranné vory, plovací vesty a táborové stany. Továrna zanikla v roce 2008 a výroba byla přesunuta do jiných zemí. Aby byly zachráněny budovy bývalé firmy "C. G. Hänsch" před zánikem a zbouráním a snad i využity k další výrobě, obec Großschönau pozemek koupila. Nyní se zde nachází Muzeum motorových vozidel a techniky. V obou dolních poschodích se setkáte se starými motorovými vozidly a historickou technikou. Ve vyšším poschodí Vám představíme velmi vzácné výrobky našeho regionu. Budete mít možnost nahlédnout do výroby záchranných prostředků pro plavbu na lodi a let vzduchem. Bývalí pracovníci podniku "Schlauchboot" pečují o již jmenovanou průmyslovou výstavu. Prostřednictvím naší výstavy budete mít možnost nahlédnout do tradiční výroby v Großschönau. Zpracovávání technických textilií je vedle výroby damašku a froté důležitou součástí tradice textilní výroby v naší obci.

ham - vloženo 1.4.2019Květnaté louky (4.3.2019)

 

V pondělí 4. března se uskutečnila v předsálí divadla poutavá přednáška o květnatých loukách od ekologa Lukáše Rouče. V první části seznámil posluchače se základní ekologií a důležitostí rozmanitosti přírodních prvků v krajině. Vliv na strukturu krajiny mají všechny její složky - od vlastní sukcese rostlinných druhů na stanovišti přes okus zvěří až k hospodaření člověka. Čím je krajina rozmanitější a členitější, tím více živočišných druhů v ní může žít. Například jsou druhy hmyzu, které bez jednoho konkrétního rostlinného druhu nemohou existovat. Druhá část byla zaměřena na praktické užití a umělou tvorbu květnatých luk. Lukáš představil semennou banku, kterou tvoří již 5 let ve Varnsdorfu. Jeho záměrem je sbírat zejména takové druhy bylin, jež mají praktické využití i v lidském jídelníčku. Květnaté louky lze zakládat prakticky kdekoliv. Jen je potřeba kvalitní příprava stanoviště nebo lze využít míst po výkopech, míst s nově navezenou zeminou, kde zatím nic neroste. Ideální čas pro výsev je v březnu až dubnu a již první sezonu je k vidění plno krásných květin, navíc plné života a se skvělými pečujícími účinky pro půdu. // Zuzana Jindřichová, foto Filip Mágr

     


ham - vloženo 5.3.2019Přišlo 50. číslo revue ČS Fotografie

 

Podrobnější anotace k novému vydání získáte zde. / Studovna varnsdorfského muzea, kde si můžete půjčit časopisy, je k dispozici ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.ham - vloženo 3.3.2019Málo známé mince české šlechty doby přemyslovské a lucemburské (26.2.2019)

 

Přednáška ředitele Oblastního muzea v Děčíně Ing. Vlastimila Pažourka navázala na jím vedenou loňskou výpravu na Žitavsko s návštěvou kláštera Marienthal. Panování Václava I. totiž úzce souviselo jak se založením kláštera v Lužici (jež tehdy byla součástí českého státu), tak s mincemi, o nichž byla řeč. S českými středověkými rodovkami, jak numismatici familiérně nazývají šlechtické ražby, jsme se seznámili jak na plátně, tak in natura, protože přednášející několik ukázek ze své sbírky přivezl s sebou. To vše v kontextu poutavého vyprávění o jejich původu a historických souvislostech. Kromě mincí vydávaných šlechtickými rody jsme získali pojem také o církevních ražbách Přemyslovců. / Ing. Pažourek nás také seznámil s aktuálním stavem přípravy rekonstrukce varnsdorfského muzea. Přislíbil, že se na některé z budoucích akcí budeme moci seznámit se současným stavem budoby a se záměrem jejího budoucího využití.

     

První dvě fota zleva Filip Mágr, další dvě fota Josef Zbihlej

ham - vloženo 26.2.2019, foto Filip MágrStopy víry pod Kavkazem (14.2.2019)

 

Martin Zíka loni v létě procestoval kus Gruzie a s námi se v podvečer 14. února podělil o své dojmy a zážitky. Své povídání zaměřil především na náboženskou a církevní tematiku. Gruzie je v tomto směru velice zajímavou destinací - nejen proto, že křesťanství je zde v těsném a problematickém sousedství s islámským světem, ale i proto, že pro tamní obyvatelstvo je víra neopominutelnou a velmi živou součástí života. Zajímavé byly též informace o intenzivním rozvoji země, která usiluje o vstup do Evropské unie a již nyní bohatě využívá finanční pomoc, které se jí z Evropy dostává.

       


ham - vloženo 26.2.2019, foto Josef ZbihlejNa únor je přichystána Gruzie a staré mince

 

KPMV - úvodní stránkaV únoru pozveme veřejnost na dvě přednášky. Martin Zíka nedávno cestoval po Gruzii odnesl si odtud hodně zážitků a silných dojmů. Povypráví nám především o vztahu tamního obyvatelstva k víře. Na gruzínský podvečer se můžete vypravit 14. února v 18 hodin do varnsdorfského divadla. Martinovu vlastní upoutávku k přednášce si můžete přečíst zde. / S ředitelem děčínského muzea Vlastimilem Pažourkem zabrousíme do numismatiky. Seznámí nás s málo známými mincemi české šlechty doby přemyslovské a lucemburské. Jeho přednášku můžete navštívit ve varnsdorfské knihovně 26. února od 18 hodin. / V knihovně můžete až do 15. března obdivovat fotografické skvosty od účastníků soutěže Fotorok 2019, kterou pořádal náš fotoklub. / Předběžně vás také upozorňujeme na přednášku, kterou jsme domluvili na 4. březen. S Lukášem Roučem budeme objevovat nepřebernou bohatost a krásu květnatých luk. Virtuální procházka džunglí pohody se uskuteční v divadle od 18 hodin. / Aktuální přehled akcí a plakátek ke stažení je k dispozici na stránce Zveme vás...

ham - vloženo 29.1.2019Exkurze v kině Panorama ve Varnsdorfu (21.1.2019)

 
KPMV - úvodní stránka V pondělí 21. ledna se uskutečnila dlouho plánovaná prohlídka muzejních exponátů a filmových promítaček v kině Panorama ve Varnsdorfu. Prostory kina nás provedl majitel kina p. Pavel Nejtek se svými spolupracovníky. Nejprve nám promítl v restauraci FilmPoint na 100 let staré promítačce Ernemann Imperator taktéž 100 let starou němou grotesku "Bláznivý dům" a pak již začal odborný výklad nad desítkami exponátů umístěných na policích a ve vstupní hale kina. Každý přístroj má svou historii a p. Nejtek umí o všech s velkým zaujetím hovořit. V kinosále nás seznámil s historií kina, s plány do budoucna a promítl krátký dokumentární film o kině a festivalu 70mm filmů, který zde pravidelně každý rok pořádá. Všichni jsme se se zájmem podívali i do promítárny, kde bylo opět mnoho zajímavých strojů a informací. Všech 20 účastníku exkurze bylo velmi spokojeno a p. Nejtkovi patří velký obdiv za uskutečňování svých snů. Věříme, že za dva roky, kdy uplyne 50 let od otevření kina, bude stále vše fungovat. // text a foto Jaroslava Štěpánková


Exkurze zaujala také Kláru Mágrovou, s jejímž pohledem na akci se můžete seznámit na Výběžku.eu: Cesta do útrob varnsdorfského kina

ham - vloženo 25.1.2019Přišlo 49. číslo revue ČS Fotografie

 

Pro fotografy, kteří chtějí vyhrát příští Fotorok. A nebo chtějí prostě jen lépe fotit... Podrobnější anotace k novému vydání získáte zde. / Studovna varnsdorfského muzea, kde si můžete půjčit časopisy, je k dispozici ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.ham - vloženo 19.1.2019Zahájena výstava Fotorok 2019 (15.1.2019)

 

KPMV - úvodní stránkaDo 43. ročníku soutěže Fotorok bylo přihlášeno 180 snímků od 19 autorů. Výběr nejlepších z nich, tak jak jej sestavila porota, je k vidění v prostorách varnsdorfské knihovny. Výstava byla zahájena vernisáží 15. ledna a potrvá do 15. března. Poté se přesune za hranice - ale ne daleko, jen do sousední saské obce Großchönau. / Jednatel KPMV Josef Zbihlej na vernisáži oficiálně vyhlásil výsledky a předal ceny. K aktuálnímu ročníku poté poznamenal několik postřehů: Podobně jako loni dorazilo množství kvalitních fotografií z Děčína. Velmi silnou kolekci zaslali letos fotografové z Litvínova, k nimž patří i Blanka Jedličková s vítězným snímkem „Chvíle před svítáním“. Méně příjemným překvapením je absence německých a polských prací, s čestnou výjimkou Irene Hinzmannové ze Schirgiswalde. Na výstavě objevíme několik jmen z Varnsdorfu a nejbližšího okolí. Z nich se do výsledkové listiny prosadil debutant v soutěži David Kovář, a to velice kvalitními snímky s přírodními motivy. Porota, která již řadu let pracuje v téměř stejném složení, byla letos nově posílena Ondřejem Hájkem, fotografem ČTK pro Ústecký kraj. / Organizátory soutěže zaujala větší účast začínajících fotografů, kteří obtížně hledají svou cestu k výtvarně hodnotné fotografii. Ani vymoženost internetu nemůže nahradit osobní předávání zkušeností od starších pokročilejších kolegů. Tuto praxi, jak ji znali členové původního fotokroužku při ZK Velveta a později ve Fotoklubu KPMV, se i přes několik pokusů zatím nepodařilo obnovit. Stále však platí nabídka pro mladé tvůrce, kteří by chtěli fotoklub obnovit. Kruh přátel muzea Varnsdorf by jim nezištně poskytl přístřeší i nějaké finance na činnost do začátku. Stačí se obrátit na pana Zbihleje ve varnsdorfském muzeu. Pořadatelé děkují městské knihovně za výstavní prostory a zázemí pro vernisáž, všem pomocníkům při instalaci výstavy a oběma starostům, kteří nám pomáhají finančně.

ham - vloženo 17.1.2019 / foto u článku: Cenu za vítězný snímek přebírá od J. Zbihleje Blanka Jedličková; foto J. ŠtěpánkováPorota vybrala vítězné snímky Fotoroku 2019

 

Až do Silvestra mohli fotografové zasílat své snímky do fotosoutěže pořádané fotoklubem KPMV. Porota se bez velkých odkladů hned v prvních dnech roku věnovala jejich vyhodnocení a vybrala vítězné snímky. Na přiložených fotografiích můžete nahlédnout porotě "pod pokličku" a seznámit se s výsledkovou listinou. / Výstava několika desítek vybraných prací proběhne opět ve varnsdorfské knihovně od poloviny ledna do poloviny března. Tímto jste zváni na vernisáž, která se uskuteční tamtéž v úterý 15. ledna v 17 hodin. Na vernisáži budou také oficiálně vyhlášeny výsledky a předány odměny nejúspěšnějším autorům. / S výsledky předchozích ročníků od roku 1996 se můžete seznámit zde.

   


ham - vloženo 5.1.2019Archiv zpráv

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 4.8.2020