KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

 

 

 

Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Rok 2015 - Událo se v KPMVArchiv zpráv
ham - vloženo 18.12.2015 / foto Josef Zbihlej


Vánoční krmení lesní zvěře (12.12.2015)

Nevelká, ale nadšená skupinka lidí se opět po roce sešla na okraji lesa u bývalé hájovny, aby na zimu přilepšila lesní zvěři. Přikrmování pořádá přírodovědný klub Kruhu přátel muzea Varnsdorf již od roku 2006, letos tedy již podesáté. Také letos jsme na závěr akce využili pozvání k vánočně laděnému posezení u Zajíčkových. Dostali jsme tam i možnost vizitovat rodinný betlém.

       


ham - vloženo 13.12.2015, aktualizováno 25.12.2015 / foto Jaroslava Štěpánková


Nakrmíte s námi zvěř?

Tradiční akcí na závěr roku je zimní přikrmování lesní zvěře. Vánoční nadílku tentokrát uskutečníme v sobotu 12. prosince. Sraz je jako vždy odpoledne ve 14.00 hodin u bývalé hájovny na konci Hřbitovní ulice. Odtud vyrazíme do lesa a na vhodném místě zanecháme dárky. Jaké? Můžete s sebou přinést jablka, mrkev, semínka, brambory, řepu, suché pečivo...

ham - vloženo 8.12.2015FOTOROK 2016 - uzávěrka opět na Silvestra!

 

Nejpozději do 31. prosince budeme i letos očekávat soutěžní zásilky od fotografů z celé republiky i ze zahraničí. Soutěž Fotorok 2016, vyhlášená klubem fotografů při KPMV, má oproti předchozím ročníkům pozměněné propozice. Porota již nebude rozlišovat kategorie, takže není třeba v přihlášce označovat, zda se jedná o reportážní fota či "volné téma". Minimální rozměr snímků je nově určen na 20 x 30 cm. Jeden soutěžící může zaslat nanejvýš deset svých prací (přičemž seriál se počítá za jedno dílo)./ Vyhodnocení soutěže provede odborná porota a z nejlepších fotografií bude instalována výstava, která potrvá od 18. ledna do 18. března 2015. / Zde si lze stáhnout propozice soutěže i vstupní formulář, který je potřeba přiložit k soutěžním pracím. Přejeme dobré světlo!

ham - vloženo 22.11.2015Valná hromada KPMV (18.11.2015)

V budově varnsdorfské knihovny se ve středu 18. listopadu konala valná hromada našeho spolku. Od jeho založení v roce 1996 byla v pořadí již jednadvacátá. Sešlo se na ní 49 členů z celkového počtu 113 členů s hlasovacím právem. Hlavní část jednání měla obvyklý průběh. Zahájil a řídil ji jednatel KPMV Josef Zbihlej. Vedoucí jednotlivých klubů informovali o své činnosti v uplynulé sezoně. Starostka KPMV Jaroslava Štěpánková poděkovala členům za veškeré aktivity i ve ztížených podmínkách při absenci vlastních klubových prostor. Alena Fabiánková shrnula výsledky hospodaření. Josef Zbihlej přečetl zprávu revizní komise. Martin Havlíček představil ročenku Mandava-Mandau 2015, kterou obdrželi všichni příchozí. Poté následoval mimořádný bod, který jsme projednávali naposledy před třinácti lety: změna stanov našeho spolku. Vyžádala si to nová právní úprava, tj. nový občanský zákoník. Své stanovy musí kvůli legislativním změnám měnit naprostá většina spolků a ani nám se to nemohlo vyhnout. Návrh nových stanov připravil a na valné hromadě představil Filip Mágr. Nutno podotknout, že tato valná hromada se řídila dosud platnými stanovami z roku 2002. Nové znění stanov bude platné až po zapsání do veřejného rejstříku, o čemž budeme informovat i na těchto webových stránkách. / Kromě stanov bylo potvrzeno dosavadní složení výboru KPMV a výše členských příspěvků. Také byla schválena odměna A. Fabiánkové za vedení účetnictví. S usnesením valné hromady se můžete seznámit zde. / V diskusi si plénum vyžádalo informaci o budoucím umístění sbírek varnsdorfského muzea. Josef Zbihlej konstatoval, že proběhlo již několik jednání mezi muzeem, městem Varnsdorf a Ústeckým krajem, ale zatím bez konkrétního závěru.
ham - vloženo 20.11.2015 / foto Filip Mágr


Mandava-Mandau 2015 byla představena na knižním minitrhu

 

Regionální knižní minitrh, pořádaný varnsdorfskou knihovnou, je pravidelně příležitostí k první prezentaci naší ročenky Mandava. Také letos jsme se mohli pochlubit s novou publikací v bloku knižních novinek z celého regionu. Před publikum, které se sešlo v přednáškovém sále knihovny, předstoupil téměř kompletní redakční tým letošního dvoujazyčného vydání: za českou část Josef Zbihlej, Filip Mágr a Martin Havlíček a za německou část manželé Jarmila a Dieter Winklerovi. Spolu s moderátorem akce Milanem Hrabalem jsme přítomné seznámili s letošní podobou sborníku a poděkovali všem, kdo se podíleli na jeho vydání. / Nová Mandava byla k mání u stánku KPMV spolu s dalšími publikacemi, které vydal náš spolek. Zájem nás potěšil - rozprodal se totiž celý komplet starších ročenek, který jsme s sebou na minitrh přivezli! / Členové KPMV obdrží po jednom výtisku Mandavy-Mandau 2015 zdarma na výroční valné hromadě, která se koná 18. listopadu ve spolkové místnosti městské knihovny.

S obsahem a nakladatelskými údaji se můžete seznámit zde: Mandava-Mandau 2015


 

Zleva: redakční tým Mandavy 2015 (manželé Winklerovi, Filip Mágr, Josef Zbihlej, Martin Havlíček); službu u stánku KPMV právě drží Josef Zbihlej, Filip Mágr a Hana Škodová.


ham - vloženo 15.11.2015, foto Ilona MartinovskáVernisáž výstavy varnsdorfských výtvarníků (9.11.2015)

Dvanáct autorů s devatenácti výtvarnými pracemi - to je bilance letošní přehlídky tvorby místních umělců. Klub přátel výtvarného umění při KPMV ji pořádá každý druhý rok ve spolkové místnosti v budově varnsdorfské knihovny. Kdo jste se neúčastnili vernisáže, neprováhejte. Výstava totiž trvá jen do konce listopadu.Návštěvníci se mohou těšit na rozmanitost výtvarných technik a motivů. / Ve varnsdorfských podmínkách, kde postrádáme - a zřejmě ještě dlouho budeme postrádat - klasickou výstavní síň, jsou i tyto skromné podmínky úspěchem. / Vernisáž uvedli jednatel KPMV Josef Zbihlej a vedoucí klubu výtvarníků Jiřina Nováková. Přítomní členové KPMV si rovnou rozdělili služby v otvíracích hodinách výstavy, to jest na každé úterý a čtvrtek 10.00 – 13.00 a 14.00 – 17.00 hod. / Seznam vystavujících: Irena Butorová, Běla Dlouhá, Olga Doležalová-Vargová, Miloslav Ferkl, Miloslav Hejný, Emílie Konrádová, Jana Mudrochová, Jiřina Nováková, Josef Poláček, Renata Rambousková (pro kterou je to premiérová účast na výstavě), Kateřina Zákoutská, Lubomír Záleský. / Děkujeme městské knihovně za propůjčení výstavních prostor a také všem, kdo ke zpříjemnění vernisáže přispěli výtečným občerstvením.

ham - vloženo 9.11.2015, aktualizace 10.11.2015 / foto Ilona MartinovskáKdo vymyslí péefko?

 

Máte pěknou poetickou zimní fotku, s kterou je škoda se nepochlubit? Neváhejte a zašlete nám ji na adresu kpmv@quick.cz. Ze zaslaných snímků vybereme motiv pro letošní PF.


ham - vloženo 9.11.2015Skotsko, země hor a whisky (6.11.2015)

 

Klub Fascikl připravil po delší pauze cestopisnou besedu. A úspěšně, protože malý sál divadla se zaplnil zájemci všech věkových kategorií. Původním plánem bylo absolvovat nejdříve virtuální putování po Skotsku s Jakubem Zbihlejem a poté se spolu s Přemyslem Brzákem věnovat (nejen virtuálně, ale i ryze prakticky) nápoji, bez něhož by Skotsko nebylo Skotskem. Poněvadž Jakuba zdržely na cestě do Varnsdorfu služební povinnosti, improvizovalo se obrácením pořadí: nejprve jsme se po odborné stránce seznámili s fenoménem whisky (výroba, druhy, doporučený způsob konzumace, historické souvislosti); následovala ochutnávka z nabídky tří druhů nápoje, která se pak prolínala s Jakubovým vyprávěním a promítáním z desetidenní cesty po skotských městech, hradech, horách a pastvinách: od korunovačních klenotů na edinburském hradě po lochnesku.


     

Zleva: dva snímky z úvodní části Přemka Brzáka o whisky; Jakub Zbihlej; ochutnávka whisky

ham - vloženo 7.11.2015, foto Josef Zbihlej


Československá fotografie č. 31

 

Studovna je bohatší o revue Československá fotografie č. 31. Vydavatelská anotace: Podzimní vydání magazínu je samozřejmě protkáno tématy týkajícími se tohoto období, čeká na vás 8 stran novinek, přesvědčíte se o tom, že v digitální fotografii jsou důležité šedé přechodové filtry, naučíte se používat velmi dlouhé expoziční časy a že z každé strany vypadá portrét jinak díky světlu. / Přečíst si u nás můžete také další periodika. Stačí navštívit muzeum ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.

ham - vloženo 5.11.2015Valná hromada KPMV bude 18. listopadu

 

KPMV - úvodní stránkaVšechny členy KPMV prosíme, aby si rezervovali středeční podvečer 18. listopadu k účasti na 21. valné hromadě Kruhu přátel muzea Varnsdorf. Je svolána na tradiční místo, tj. do spolkové místnosti Městské knihovny Varnsdorf na 17. hodinu. K obvyklému programu tentokrát přibude i návrh na změnu stanov, tak jak to vyžaduje nové znění občanského zákoníku. / Účastníci valné hromady opět obdrží vlastivědný sborník, tentokrát v rozšířeném česko-německém vydání (Mandava-Mandau 2015).


ham - vloženo 30.10.2015Setkání skupiny Muzea (23.10.2015)

 

Zaměstnanci varnsdorfského muzea a zástupci KPMV se pravidelně účastní schůzek pracovní skupiny Muzea. Jde o setkání pracovníků a přátel muzeí Šluknovského výběžku a partnerských organizací v sousedním Sasku, pořádaná zpravidla dvakrát ročně střídavě na české a saské straně. Letošní podzimní schůzku hostil Seifhennersdorf. Zde jsme si nejprve prohlédli expozice Karáskova muzea (uvítáni samotným "loupežníkem Karáskem") a poté jsme navštívili historický objekt bývalého faktorského domu Bulnheim Hof, jehož rekonstrukci můžeme - zejména my Varnsdorfští - saským sousedům jen závidět.


     

Zcela vlevo snímek z Karáskova muzea, na ostatních snímcích Bulnheim Hof.

ham - vloženo 30.10.2015, foto Filip Mágr


Súď ma a skúšaj (19.10.2015)

 

Slovenský dokumentární film Súď ma a skúšaj zaplnil celé předsálí varnsdorfského divadla. Snímek pojednával o "Akci R" - likvidaci řeholních řádů a nasazení sester v pracovních táborech v 50. letech. Jeden z pracovních táborů byl tehdy i ve Varnsdorfu. Tomuto tématu již byl věnován příspěvek v naší ročence Mandava 2011 - byly to vzpomínky Eleny Tencerové, jedné zřádových sester, které nuceně pracovaly ve Varnsdorfu. Díky Jiřímu Suchardovi jsme nyní měli možnost se s tématem seznámit i ve filmové podobě.


     

Josef Zbihlej (vlevo) vítá publikum. / Pohled do publika. / Jiří Sucharda zajišťuje promítání. / Josef Zbihlej hovoří o řádové sestře Eleně Tencerové.

ham - vloženo 19.10.2015, foto Filip Mágr


V žitavském muzeu jsme navštívili husity (10.10.2015)

V sobotu 10. října jsme se vlakem vypravili do Žitavy. Nemohli jsme si totiž nechat ujít výstavu Jan Hus - Wege der Wahrheit - Cesty pravdy. K letošnímu 600. výročí Husova upálení v Kostnici ji připravilo žitavské muzeum (Städtische Museen Zittau) v prostorách bývalého františkánského kláštera. Muzeum pojalo výstavu o českém církevním reformátorovi velkoryse jak v rozsahu vystavených exponátů, tak v zaměření na historický kontext reformace v českých a německých zemích. Český návštěvník zde má veškeré doprovodné texty k dispozici i ve své mateřštině! Využili jsme příležitost navštívit i ostatní expozice v muzeu - historické, přírodopisné a umělecké sbírky a sál s tzv. malým postním plátnem z roku 1573. Naše devítičlenná výprava se díky trvalým partnerským kontaktům našich institucí obešla bez placení vstupného. Poděkování patří řediteli muzea Mariusi Winzelerovi, který nás osobně a téměř bezvadnou češtinou uvítal. / Zbývající čas do odjezdu zpátečního spoje jsme využili ke krátké procházce po dalších pamětihodnostech města, které kdysi bývalou součástí Království českého: mj. kostel sv. Kříže, Řeznická bašta, Malá bašta, Hospitalkirche, park s květinovými hodinami.

ham - vloženo 10.10.2015, aktualizace 11.10.2015Výstava o střeleckém spolku ve Varnsdorfu

Zájemce o regionální historii čeká podzimní bonbónek: varnsdorfská a rumburská pobočka Oblastního muzea Děčín společně připravily výstavu Poklady C. k. privilegované měšťanské střelecké společnosti ve Varnsdorfu. Protože varnsdorfskému muzeu již šest let chybí vlastní výstavní prostory, byla výstava instalována v Rumburku. Potrvá od 23. září do 12. listopadu 2015. Vernisáž se koná 23. 9. 2015 od 17:00 hodin. / Na výstavě věnované historii nejstaršího spolku ve Varnsdorfu, který vznikl již v roce 1794, nebudou chybět malované dřevěné terče z 19. století, pušky, kuše, ceny pro vítěze klání, medaile, prapory a historické fotografie. Na vernisáži muzejníci představí zajímavé překvapení.


Plakát výstavy a pozvánku na vernisáž zobrazíte rozkliknutím obrázků.

ham - vloženo 18.9.2015Osmý díl vycházek podél Mandavy (12.9.2015)

V sobotu 12. září se uskutečnila v pořadí již osmá vycházka podél říčky Mandavy. Tentokrát jsme se sešli na přechodu do Großschönau v počtu 13 lidí. Bylo pěkné počasí, a tak jsme nemuseli příliš spěchat. Sešli jsme první cestou k řece, kde jsme se seznámili nejen se stručnou historií obce, ale především se vznikem textilního průmyslu, který spočívá ve výrobě damašku a froté, jež do obce přinesli bratři Langeovi již v roce 1666. V místním muzeu v současné době stále funguje 27 historických stavů. Prameny rovněž uvádí zajímavost, že v obci je více než 660 podstávkových domů, a proto bylo celou vycházku na co se dívat. Téměř všechny domy jsou patrové, obydlené a jejich technický stav je velice zachovalý a dobrý. V jednom podstávkovém domě jsme navštívili muzeum krojů, který provozuje místní spolek Nordböhmen-Heimatwerk a kde nám nabídli domácí štrůdl. Mandava je téměř přes celou obec lemována vzrostlou alejí, na stromech jsou budky pro ptactvo a z obou stran vody je příjemná cesta zabezpečená pěkným zábradlím. Staré kamenné mosty a lávky jsou po povodních pěkně opravené, pouze jedna byla zcela zničena a nebyla již obnovena. V obci jsou ještě dvě další významná muzea  - Německé muzeum a froté damašku a muzeum historických vozidel, ale v obou bychom na prohlídku expozic potřebovali delší čas. Cestou domů jsme ještě navštívili krásný místní evangelicko-luteránský kostel, který je druhým největším vesnickým kostelem v Sasku.
Jaroslava Štěpánková

ham - vloženo 16.9.2015, foto Josef ZbihlejNovinky z výboru KPMV (1.9.2015)

Upřesnili jsme si organizaci akcí přichystaných na září. Určili jsme datum zatím jedné ze říjnových aktivit, tj. návštěvy výstavy o Janu Husovi v žitavském muzeu. Vydáme se tam v sobotu 10. října. O výstavě najdete informace o něco níže na této stránce - aktualita z 22.8. Na zeměpisnou přednášku dojde až v listopadu. V tomtéž měsíci se tradičně sejdeme na valné hromadě našeho spolku. Letos na podzim by se mělo také konat bienále varnsdorfských výtvarníků. Budeme se jako obvykle účastnit i knižního minitrhu pořádaného varsndorfskou knihovnou a doufáme, že do té doby bude k dispozici již i vytištěná naše ročenka Mandava-Mandau. Budeme také zastoupeni na konferenci betlemářů v polovině října v Schirgiswalde. Kronikářka našeho spolku Anna Zajíčková hrdě hlásí doplnění zápisů v kronice do letošního června, za což jí patří velký dík. Ještě větší dík patří našemu dobrodinci panu Hruškovi, s jehož podporou můžeme nadále pokračovat v naší publikační činnosti.

ham - vloženo 1.9.2015Nové čtení ve studovně

 

Fond naší studovny se rozrostl o letošní vydání Bezdězu (vlastivědný sborník Českolipska) a dvě nová čísla časopisu Československá fotografie. Z miniatur pod tímto textem si můžete rozkliknout obálky a stránky s obsahem těchto periodik. / Studovna je pro vás přístupná ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem na tel. 412 334 107.


   
ham - vloženo 24.8.2015, aktualizace 1.9.2015


Betlemáři nechť se těší do Schirgiswalde

Rádi zveřejňujeme další zajímavou informaci pro přátele betlémů - pozvánku na betlemářskou konferenci v saském Schirgiswalde, vzdáleném jen 5 km od českých hranic (a necelých 30 km od Varnsdorfu):

Česko-německá konference betlemářů v Schirgiswalde v Horní Lužici ve dnech 16.–18. října 2015
Vážení přátelé betlémů, společně s prezidentem Světové federace betlemářů (UN-FOE-PRAE) a Spolku bavorských přátel betlémů Vás co nejsrdečněji zveme na česko–německou konferenci (setkání) ve dnech 17. a 18. 10. 2015 v Schirgiswalde (v Sasku, okres Budyšín). Konference se bude konat v domě „Treffpunkt“ v blízkosti hotelu „Am Lärchenberg“ v Schirgiswalde. / Schirgiswalde je známé jako “město betlémů“. Do roku 1845 bylo českou enklávou v Sasku, proto se zde až do dnešních dnů udržela severočeská betlemářská tradice. Tématem konference by měla být současná tvorba betlémů v Čechách a Německu. K dispozici bude simultánní překlad, projektor pro promítání fotografií nebo krátkého filmu.
Stefan Wollmann, předseda Betlemářského spolku Schirgiswalde a okolí

Ke stažení:

Pozvánka, program a příhláška k účasti (.docx)
Pozvánka, program a příhláška k účasti (.pdf)

ham - vloženo 22.8.2015Varnsdorfský betlém už je na světě

Mezi členy našeho spolku se najde nemalé množství obdivovatelů, ba i tvůrců betlémů (přestože samostatný betlemářský klub pod našimi křídly byl, bohužel, jen krátkodobou epizodou). Jistě je všechny potěší nejnovější vydavatelský počin místní knihkupkyně a nakladatelky Libuše Horáčkové: papírový Varnsdorfský betlém, který si můžete vystřihnout a sestavit ze dvou archů A3. Výtvarnou podobu mu dal Jiří Škopek z Jaroměře. / Své město poznáme na první pohled nejen podle čtyř kostelních věží (včetně té jedné nedokončené), ale i podle typické podstávkové a hrázděné architektury, poustevníka Wernara s městským znakem a řady historických varnsdorfských postav. Pokud byste si reáliemi nebyli jisti, je vám k službám zasvěcený textový průvodce na přiloženém letáčku, jehož autorkou je Ester Sadivová. / Betlém lze zakoupit v knihkupectví paní Horáčkové na adrese Křížkovského 2131, Varnsdorf (nebo prostřednictvím jejího internetového obchodu www.knihyhl.com), popřípadě v infocentru v přízemí městské knihovny.

ham - vloženo 22.8.2015Žitavské muzeum nás zve na výstavu o Janu Husovi

 

Od 15. srpna do 8. listopadu 2015 je žitavském muzeu otevřena expozice Jan Hus - Wege der Wahrheit / Cesty pravdy. Přijali jsme pozvání na vernisáž (viz fotografie) a přesvědčili jsme se, že tento počin rozhodně stojí za propagaci i v našich českých krajích. Mimo jiné proto, že její tvůrci mysleli s doprovodnými texty i na české návštěvníky. Výstavu můžete navštívit na adrese Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster, Klosterstraße 3 v době od 10.00 do 17.00 hodin denně kromě pondělí. Bližší informace o výstavě získáte například zde (v němčině) nebo zde (v češtině). / Náš spolek uspořádá zájezd na výstavu do Žitavy během října.


     


ham - vloženo 22.8.2015, foto Josef Zbihlej


Sezonu zahájíme osmou etapou pomandavského putování

Ze srpnové schůzky výboru (18.8.) vzešel plán akcí, jimiž zahájíme novou sezonu. Shodli jsme se, že přelom léta a podzimu bude lépe než na přednášky využít na výlety. A tak se v sobotu 12. září oblékneme do vycházkového a vydáme se na 8. etapu našeho pomandavského seriálu. Na jaře jsme "zakotvili" na pomezí Varnsdorfu a Großschönau (s velezajímavou exkurzí v čističce). Nyní bude sraz na přechodu do Großschönau, a to už dopoledne v 9 hodin, abychom spolu s procházkou malebnými nábřežími stihli návštěvu některých muzejních expozic. V úvahu přichází zejména Německé muzeum damašku a froté či sídlo spolku Nordböhmen-Heimatwerk s výstavou lidových krojů. / O čtrnáct dní později 26. září zamíříme na děčínský zámek. Tento výlet má pod palcem přírodovědný klub, proto bude náš zájem soustředěn na slavnou Růžovou zahradu a nedávno zpřístupněné jižní zámecké zahrady. Naší pozornosti ale neujde ani samotný zámek a bude tedy příležitost absolvovat některý ze tří zámeckých prohlídkových okruhů. / Průběžná inventura prací na dvoujazyčné ročence Mandava/Mandau 2015: českojazyčná vlastivědná část je ve fázi korektur sazby, ročenková část a německojazyčný oddíl byly po jazykových korekturách rukopisů odevzdány do sazby. / Na vydání Mandavy jsme získali grantové příspěvky od města Varnsdorf a Česko-německého fondu budoucnosti. Ani ty však nepostačí na financování třísetstránkového sborníku, a tak se snažíme  ještě o další dotační možnosti a též o přízeň místních firem, jimž v publikaci můžeme nabídnout inzertní prostor.

ham - vloženo 19.8.2015Jaroslav Sedláček (30.3.1921-5.8.2015)

 

Ve věku 94 let zemřel jeden z našich blízkých spolupracovníků Jaroslav Sedláček. Veřejnost jej znala jako zakladatele Aeroklubu Varnsdorf, leteckého instruktora, propagátora letectví a meteorologie.

Našemu spolku svěřil k vydání svůj cenný rukopis o historii aeroklubu, která se odvíjela v poválečných letech až do nedobrovolného zániku koncem 50. let. Knížka vyšla v roce 2001 pod titulem Aeroklub Varnsdorf 1945-58 (o publikaci zde). Kromě toho ve sborníku Mandava 2004 publikoval stať Plachtění - Z deníku plachtaře Aeroklubu Varnsdorf a pro naši ročenku také každoročně dodával zasvěceně komentovaný přehled počasí za předchozí rok.

Čest jeho památce.

Poslední rozloučení se bude konat v pondělí 10. srpna ve 14.00 hodin ve varnsdorfské smuteční síni.


Pro připomenutí jeho osobnosti zde citujeme výňatek z ediční poznámky připojené k jeho knížce:

Kroniku Aeroklubu Varnsdorf sestavil jeden z nejpovolanějších: Jaroslav Sedláček, jeho zakládající člen, který jako učitel létání působil v letech 1945-1964. Narodil se 30. března 1921 v Bakově nad Jizerou. Absolvoval Leteckou průmyslovou školu Mladá Boleslav. Na sever Čech přišel z Prahy - pracoval tam jako konstruktér v Avii Letňany. Již v srpnu 1945 přesídlil do Varnsdorfu - zde byl zaměstnán jako konstruktér nejprve u Národní správy Jan Klinger a od r. 1946 se téže profesi věnoval v n.p. TOS Varnsdorf. V r. 1972 byl uvolněn do funkce I. náměstka předsedy MěstNV Varnsdorf, kde setrval do odchodu do důchodu v r. 1981. / Výčet jeho letecké kvalifikace v úplnosti je úctyhodný: pilot bezmotorových letadel, sportovní pilot motorových letadel s oprávněním pilota vlekaře, instruktor bezmotorového létání II. třídy, vojenský pilot v záloze (pilot protichemického letectva, v hodnosti poručík), náčelník Aeroklubu Varnsdorf. Dodnes je členem organizace profesionálních letců - Svazu letců České republiky. / Jeho dalším velkým koníčkem je meteorologie. S jeho jménem je od počátku - od r. 1967 - spojena existence meteorologické stanice ve Varnsdorfu a Český hydrometeorologický ústav si jej cení jako obětavého a kvalitního dobrovolného pozorovatele. [Varnsdorfskou meteostanici J. Sedláček obhospodařoval až do roku 2007.]

ham - vloženo 7.8.2015


Sborník Mandava bude po pěti letech opět dvoujazyčný

 

Vlastivědný sborník Mandava, který vydáváme vždy na podzim k datu valné hromady, je již mnohaletou tradicí. Letos jsme se odhodlali k dvoujazyčné podobě, abychom zpřístupnili některé zajímavé příspěvky i německým čtenářům. S touto variantou přicházíme opět po pěti letech (po dřívějších česko-německých vydáních z let 2005 a 2010). Záměr je to náročný jak po překladatelské, editorské a organizační, tak i finanční stránce. Naštěstí nám aspoň zčásti pomohou grantové příspěvky od města Varnsdorf a Česko-německého fondu budoucnosti - a o další ještě usilujeme. / Česká vlastivědná část již byla předána do sazby, zatímco německé texty ještě prochází jazykovými korekturami. Letošní svazek bude rekordní nadílkou čtyřiceti příspěvků (z toho cca tři desítky v češtině). Ani tentokrát nebude chybět obsáhlá výroční zpráva Kruhu přátel muzea Varnsdorf.

ham - vloženo 30.7.2015Výstava ve Cvikově představí Finanční stráž

 

Touto cestou předáváme pozvánku na výstavu "Finanční stráž v Lužických horách" pořádanou ve cvikovském Multifunkčním kulturním centru Sever. Výstavu dokumentující jednu z pohnutých kapitol historie meziválečného Československa připravila Jednota Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi. Vernisáž se koná 2. srpna v 18 hodin. Výstava trvá do 13. září a přístupná je v pondělí a středu od 10 do 17 hod., v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu od 10 do 15 hodin, případně podle dohody (podrobnosti na pozvánce). / Pozvánku zobrazíte rozkliknutím obrázku.

ham - vloženo 27.7.2015Nové Děčínské vlastivědné zprávy

 

Naše členy i další zájemce o historii jistě zaujme informace o nejnovějším vydání Děčínských vlastivědných zpráv, který vyšly pod číslem 2/2014 (obálku a obsah zobrazíte rozkliknutím obrázku). Cena je stále stejná: 50 Kč. / Varnsdorfské muzeum, provizorně sídlící již 6 let v bývalých jeslích za Červeným kostelem, má stále v provozu studovnu a čítárnu ve všedních dnech od osmi do šestnácti hodin. Ke koupi tu najdete regionální vlastivědné publikace a zdarma si u nás můžete přečíst denní tisk - Děčínský deník, městský čtrnáctideník Hlas severu a další tituly, jejichž seznam najdete na našich webových stránkách zde. Na shledání s Vámi se těší pracovníci muzea ve Varnsdorfu .

ham - vloženo 30.6.2015Výlet do Jiříkova a Filipova (28.6.2015)

 

Poslední akcí sezony 2014-2015 byl poznávací výlet do Jiříkova a Filipova, pořádaný klubem přátel historie a historických staveb. V Jiříkově nás přivítal pan Oldřich Podzimek. Dozvěděli jsme se základní fakta z historie města a poté jsme zamířili do malého soukromého muzea místního patriota Mgr. Vladimíra Matičky, který ve dvou místnostech schraňuje nejrůznější artefakty vztahující se k historii města (virtuální návštěvu můžete vykonat zde). Po krátké zastávce u kostela a pozoruhodné barokní márnice jsme se přesunuli do sousedního Filipova, kde nám manželé Podzimkovi umožnili nahlédnout do rozsáhlé soukromé sbírky betlémů (a navíc nás ještě pohostili, čímžto děkujeme!). Poslední zastávkou byla bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách (podrobnosti o památce zde). Průvodkyní, která nás zde seznámila s jedním z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách, byla Mgr. Klára Mágrová.

Fotogalerie zde

 

ham - vloženo 29.6.2015 / Foto: Filip Mágr


Výlet na Brazilku (13.6.2015)

 

Výlet na naučnou stezku Obnova mokřadů na Brazilce se konal v sobotu 13. června. Ve skromném počtu jsme se vydali auty na Myslivny, oproti původnímu plánu, kdy jsme měli vycházet z Dolní Světlé. Po turistické cestě jsme došli až k začátku NS. Zde byl pěkný výhled na celou lokalitu a pověděli jsme si něco o historii a novodobých úpravách. Název pochází od původního hotelu Neu Brasilien, který od konce 2. světové války fungoval jako dětská zotavovna do poloviny 50. let. V roce 1986 byl mokřad a rašeliniště nedokonale zmeliorován pro zemědělské účely. Od té doby však ležel ladem a zarostl nálety. V roce 1999 byly provedeny úpravy pro opětovné zadržování vody a populace zbytků vzácných chráněných rostlin a živočichů tak získává opět na síle. Z rostlin jsme našli silně ohrožený všivec lesní a ohrožené orchideje prstnatec májový a Fuchsův. Masožravku rosnatku okrouhlolistou bychom museli hledat uvnitř louky, kam se ovšem nesmí.
Cestou zpět jsme se ještě pokochali výhledem na Varnsdorf od Rübezahlbaude.

Zuzana Jindřichová

Fotogalerie z exkurze zde

 

ham - vloženo 16.6.2015 / Foto: Zuzana Jindřichová


Pozvánka na oslavy v Schirgiswalde

 

Z nedalekého Schirgiswalde-Kirschau přišla pozvánka na oslavy 350. výročí udělení městských práv. Slavnosti proběhnou 11. – 14. června 2015. Co všechno program nabízí?

Čtvrtek 11. června - 19:30 hod. slavnostní zahajovací koncert v katolickém farním kostele ve Schirgiswalde, se sborem, sólisty a orchestrem (vstup: volný / dobrovolný příspěvek); po ukončení: večerní doznívání a útulné setkání u historické městské brány v Schirgiswalde, Rämischstraße.

Sobota 13. června - celodenní akce „Den otevřeného města“, kde se představí místní firmy, spolky, zařízení a instituce (prohlídky firem, kostelů a škol); 14-17 hod. „Slavnost talentu“ při kávě ve slavnostním stanu u Gondelteich; 19 hod. ev.-luteránský kostel Schirgiswalde - *Concerto maestoso* - slavnostní koncert děl J. S. Bacha, G. Torelliho, H. I .F. Bibera - trumpeta: Tilman Peter, varhany: Lucas Pohle; od 20 hod. ve slavnostním stanu tanec s „Robert & Hagen“ a živý koncert skupiny KARAT (40leté jevištní jubileum)

Neděle 14. června 14 hodin velký historický průvod městem Schirgiswalde; od 19 hod. závěrečný tanec s historickou laserovou show ve slavnostním stanu.

ham - vloženo 8.6.2015V červnu zamíříme do přírody i za památkami

 

Poslední měsíc před prázdninami nebudeme vysedávat v přednáškové místnosti, ale ve dvou víkendech vycestujeme do terénu v blízkém okolí. V sobotu 13. června pod nejvyšší vrchol Lužických hor do lokality "Brazilka" se zajímavou naučnou stezkou, a kdo bude chtít, může se v sousedních Myslivnách zúčastnit Slavností lužických luk. V neděli 28. června vyrazíme do Jiříkova prohlédnout si malé soukromé muzeum (viz foto), odkud se pak přesuneme do Filipova na prohlídku soukromé sbírky betlémů a do věhlasné filipovské baziliky, kde nás zasvěceně provede Mgr. Klára Mágrová. / Další informace k oběma akcím získáte v sekci Zveme vás).

ham - vloženo 2.6.2015 / Foto: www.muzeumjirikov.wz.cz/provizoriumcz.htmČeskoslovenská fotografie č. 28

 

Oznamujeme časopisecký přírůstek v naší spolkové knihovně, určený nejen členům našeho fotoklubu, ale i všem, koho svět fotografického umění zajímá. Přečíst si u nás můžete také další periodika. Stačí navštívit muzeum ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem. Tel. 412 334 107.

ham - vloženo 28.5.2015Krajem svaté Zdislavy a Lužických hor (27.5.2015)

 

Pan Jiří Rosol přes čtyřicet let sbírá dobové fotografie z regionu Děčínska, Českolipska a Liberecka. Mnohé z nich si mohli prohlédnout návštěvníci přednášky uspořádané Kruhem přátel muzea Varnsdorf v divadle. Přišlo na ni asi pětedvacet zájemců.


     


ham - vloženo 27.5.2015, foto Filip MágrVýlet do Bad Schandau (9.5.2015)

 

Našeho výletu do saského letoviska na břehu Labe se zúčastnilo 16 lidí, které neodradil ranní déšť. Autobusem jsme se dopravili do Rumburku a poté přímým vlakem do cíle. Využili jsme výhodné skupinové jízdenky Elbe-Labe (ale až z Rumburku, protože řidič autobusu neměl tušení, jaké lístky to po něm chceme). Sotva náš vlak vyrazil, přestalo pršet a slunce bylo až do konce výletu v Bad Schandau. Důkladně jsme si prošli celé město. Zaujal nás renesanční kostel sv. Jana z roku 1645, elektrickým výtahem z roku 1905 jsme se povznesli do skal, v lázeňském parku jsme si počkali na tramvaj jezdící k vodopádu a prohlídku jsme zakončili návštěvou Domu národního parku Saského Švýcarska. Přívozem jsme připluli k nádraží a za deště jsme vyrazili červeným vláčkem na zpáteční cestu.
Josef Zbihlej

ham - vloženo 11.5.2015, foto Josef ZbihlejV květnu projdeme Bad Schandau a virtuálně i kraj svaté Zdislavy

 

Konečně vás můžeme seznámit s upřesněným květnovým programem: v sobotu 9. května využijeme výhodné vlakové spojení z Rumburku do Bad Schandau, kde navštívíme expozici informačního centra Národního parku České Švýcarsko a další zajímavosti ve městě. Zájemce prosíme, aby se předem přihlásili telefonicky (kontakty a podrobnější informace o dopravě najdete v sekci Zveme vás). / Ve středu 27. května v obvyklých 18.00 hodin se sejdeme ve varnsdorfském divadle na přednášce Jiřího Rosola "Krajem svaté Zdislavy a Lužické hory na starých pohlednicích". Než se tak stane, můžete se prozatím kochat na jeho webu http://luzicky.webgarden.name/.

ham - vloženo 27.4.2015Exkurze v bývalé podzemní továrně Rabštejn (19.4.2015)

 

Mineralklub KPMV pozval veřejnost v neděli 19. dubna 2015 na exkurzi do bývalé podzemní továrny Jánská - Rabštejn. Zájem byl velký, a to i z Německa, odkud přijelo kolem dvou desítek lidí. Je vidět, že výměna informací mezi naším spolkem a spřátelenými organizacemi za hranicemi skutečně funguje. Celkem nás bylo kolem čtyřiceti a prohlídku jsme absolvovali s průvodci ve dvou skupinách. Nejdříve jsme si prohlédli nevelké podzemní prostory, kde měly být lehké dílny pro montáž dílů pro letadla a vrtulníky. V současné době je zde expozice o historii Rabštejnského údolí, která připomíná zejména utrpení vězňů koncentračního tábora (až 700 osob). Poté jsme se vydali cca 200 m proti proudu Kamenice, kde se nachází daleko větší podzemní prostory, jimiž by bez potíží projelo nákladní auto. V těchto podzemních prostorách měl být umístěn obrovský lis a měly zde být montovány zmíněné vrtulníky. Po ukončení prohlídky s průvodcem se někteří účastníci ještě vydali na prohlídku podzemních nádrží na uskladňování paliv pro německé a později pro československé vojsko. Podzemní prostory byly vyhloubeny v průběhu válečných let 1944-1945 během pouhých 8 měsíců. / Kdo s námi nebyl a chtěl by se s areálem v Rabštejně seznámit, případně si tam dohodnout exkurzi, může navštívit tento web: www.podzemirabstejn.cz / Za pozornost stojí též publikace Rabštejnské údolí, vydaná v roce 2002 Oblastním muzeem v Děčíně; v ní je historie areálu podrobně popsána.
Filip Mágr

ham - vloženo 20.4.2015, foto Filip MágrJosef Poláček vystavuje k devadesátinám (14.4.2015)

 

Varnsdorfský grafik Josef Poláček letos 27. března oslavil neuvěřitelné devadesáté narozeniny. Byl mimo jiné i zakládajícím členem našeho spolku (1996) a v jeho rámci prvním předsedou klubu výtvarníků. Tehdy ale už měl za sebou velmi plodnou výtvarnou i publicistickou činnost, například ve spolcích GRAM a KONTRAST, tisíce kreseb, desítky výstav... V roce 2009 mu město Varnsdorf udělilo čestné občanství a roku 2012 převzal významné ocenění České unie karikaturistů - Řád Bílé opice. / Ač jde o významnou varnsdorfskou osobnost, veřejné setkání s oslavencem bylo uspořádáno 14. dubna v Domě kultury v Rumburku při vernisáži jeho výstavy "Žena ve výtvarné tvorbě Josefa Poláčka". Najdete na ní 43 grafik zpodobňujících různé podoby ženy. Oslavenec byl středem pozornosti dlouhého zástupu gratulantů, včetně starosty Rumburku Ing. Jaroslava Sykáčka. Jak v průvodním slovu zdůraznila docentka Helena Vomáčková, ze všech děl Josefa Poláčka vyzařuje pozitivní přístup k životu, o který se tak rád dělí s ostatními. O příjemnou atmosféru vernisáže se postaralo kvarteto AMOS pod vedením Patrika Englera. Výstava trvá do 7. května.

Ve Varnsdorfu bylo Poláčkovo jubileum připomenuto v Hlasu severu 6/2015 (zde - pdf, s. 8) a jeho kresby lze vidět v galerii zdravotního střediska HEL&P. V ročence našeho spolku Mandava 2014 byla jeho osobnost připomenuta článkem "O podnětech ke kreslenému humoru" a medailonkem (s. 146-147).

Přejeme Josefu Poláčkovi, aby ona neúnavná radost z tvorby a schopnost rozdávat "slunce v duši" potrvala ještě pěknou řádku let.


   

Na fotografiích: J. Poláček s doc. Helenou Vomáčkovou / pohled do sálu / ukázka z výstavy


Reportáž s fotografiemi též na Výběžku.eu

ham - vloženo 14.4.2015Vernisáž výstavy Jiřiny Novákové (10.4.2015)

 

V pátek 10. dubna se ve výstavní síni Základní umělecké školy Varnsdorf konala vernisáž výstavy obrazů varnsdorfské amatérské malířky Jiřiny Novákové. Asi čtyřmi desítkami obrazů se tak publiku představuje varnsdorfská amatérská malířka, členka a od předloňského roku předsedkyně klubu výtvarníků při Kruhu přátel muzea Varnsdorf. Výstavu pořádá ZUŠ Varnsdorf, jejíž ředitelka Jarmila Šenová přivítala návštěvníky a uvedla hudební vystoupení učitele Tomáše Bubly (klávesy) a dvou žáků (Tomáš Friese - housle a Barbora Ptáčková - saxofon). O vernisáž byl velký zájem, přišla například též početná skupina kamarádek paní Jiřiny z Klubu českých turistů.


Výňatek z úvodního slova, které přednesl jednatel KPMV Josef Zbihlej:

Její cesta k výtvarnému umění začala už ve školním věku, kdy se svou sestrou Jarmilou navštěvovala výtvarný kroužek. Poté se ale věnovala rodině a zaměstnání. Ve velveťácké barevně ji svět barev neustále obklopoval. Někdy si udělala do skicáku několik kreseb, ale na "velkou malbu" si sama netroufala. V jejích samostatných krůčcích do světa malby ji radami pomáhala členka skupiny Kontrast paní Musilová.

V roce 2007 musela odejít do důchodu, a tak vznikl problém, jak naplnit náhle vzniklý volný čas. Děti mamince zakoupily barvy, stojan a další malířské potřeby, aby se doma nenudila, když už ji nebavilo sousedské tlachání a stupidní televizní seriály. Tak začala paní Jiřince druhá, vážnější malířská etapa. Prioritou jejích námětů se stala především okolní krajina a květinová zátiší. Občas se pokouší o portrét a někdy ji zláká fantaskní tvorba. Miluje vůni olejových barev a lněného oleje. Do jejích obrázků se promítá neuvěřitelná radost ze života, pohoda a klid bez excesů. Občas si vypomůže i fotografií z cest s Klubem českých turistů.

Před dvěma týdny oslavila své narozeniny. Popřejme jí dodatečně hodně zdraví, aby měla dost sil k uskutečnění námětů, které by ještě chtěla namalovat.

Paní Jiřinka udělala první kroky k malířskému umění. Cílem cesty, kterou nastoupila, není dokonalá akademická malba, ale proces plný poznávání a objevování tajů malířské práce. Na této cestě jí přejeme hodně radostí a co nejméně zklamání.


Fotogalerie zde  /  Reportáž s fotografiemi též na Výběžku.eu


ham - vloženo 10.4.2015, aktualizace 16.4.2015 / foto Ivo ŠafusSedmý díl vycházek podél Mandavy (28.3.2015)

 

V sobotu 28. března 2015 proběhla v pořadí již sedmá vycházka podél Mandavy. Sraz účastníků byl na mostě na ulici Legií a cíl byl u hranic na Žitavské ulici, kde byla domluvena exkurze na ČOV. Počasí bylo příjemné a celkem se vycházky zúčastnilo 25 osob. Po celé délce toku jsme viděli opravy po povodních regulovaných břehů v různém stadiu a provedení. Zároveň jsme mohli obdivovat nové i staré lávky pro pěší a původní kamenné mosty ukryté pod novými širšími mostovkami, většinou rozšířenými o chodníky. Podél Mandavy stojí i mnoho zajímavých domů. Za zmínku stojí lékárna na ul. Legií č.p. 1954, dřevěné podstávkové domy č.p. 488, 491, 492 a 562, které patří k historickým stavbám našeho města. Na čističce odpadních vod nás velmi mile přivítal a provázel Ing. Petr Šperga a po téměř jeden a půl hodinové exkurzi, při které nás seznámil s procesem čištění odpadních vod a s technologií provozu, nás všechny obdaroval upomínkovými předměty. Další, osmá vycházka podél Mandavy bude letos v září.

Jaroslava Štěpánková

ham - vloženo 30.3.2015, foto Filip MágrSchůzka pracovní skupiny "Muzea" ve Varnsdorfu (27.3.2015)

 

V pátek 27. března se konalo jedno z pravidelných setkání pracovníků a přátel muzeí Šluknovského výběžku a partnerských organizací v sousedním Sasku (pracovní skupina „Muzea“). Tentokrát se schůzka konala ve Varnsdorfu. Její účastníci se seznámili s tristním stavem budovy, která byla donedávna (2009) sídlem sbírek varnsdorfské pobočky Oblastního muzea Děčín. Kvůli havarijnímu stavu byla vystěhována (provizorní pracoviště a depozitář sbírek je nyní v ul. Legií 2574) a o její rekonstrukci doposud není rozhodnuto. Ani další zastávka pracovní skupiny nepotěšila nadějnými vyhlídkami: bývalý evangelický "červený" kostel se stále nemůže dočkat oprav a nového využití. Závěr schůzky se odehrál ve spolkové místnosti městské knihovny, kde čekalo občerstvení a kde si účastníci vyměnili informace o aktivitách připravených pro tento rok. / Za Kruh přátel muzea Varnsdorf se schůzky účastnili mj. starostka spolku Jaroslava Štěpánková, jednatel Josef Zbihlej, předseda klubu přátel historie Filip Mágr, předsedkyně klubu výtvarníků Jiřina Nováková, Jana a Zdeněk Krausovi, Miroslav Kabeláč.

Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout na webu Petra Wittgrubera zde a jinou reportáž s fotografiemi na Výběžku.eu zde.

ham - vloženo 30.3.2015Münzbergové na Tolštejně (24.3.2015)

 

V dnešní podvečer divadelní předsálí ovládl duch tolštejnského pohostinství z dob rodu Münzbergů. O třech generacích rodiny, která provozovala hospodu na hradě Tolštejn téměř po celé století, vyprávěl Martin Sekyra (s občasným doplněním jeho maminky). Těžko bychom našli někoho povolanějšího - přednášející je totiž pravnukem posledního hospodského Münzberga, který na Tolštejně působil do roku 1962. Intenzivně se zabývá hradem Tolštejnem, osadou v podhradí a Jiřetínem pod Jedlovou, a to i v širších souvislostech regionální historie. Přednáška byla zároveň prezentací stejnojmenné knihy, vydané ke 150. výročí zahájení pohostinské činnosti na hradě. Sálek byl zcela zaplněn asi pěti desítkami zájemců. Ukázalo se, že téma tolštejnského pohostinství je velmi živé i díky pamětníkům, kteří si vybavují prostředí hospody v padesátých a začátkem šedesátých let. Kniha vyšla v omezeném nákladu, dokonce se nedostalo ani na všechny příchozí, kteří by si ji na místě rádi zakoupili. Ale pan Sekyra nás ujistil, že se počítá s dotiskem.

Konkurenční reportáž z akce najdete na Výběžku.eu zde: http://vybezek.eu/aktuality/zprávy/item/4044-munzbergove-v-divadle.html


     


Na třetím fotu zleva jsou zleva: Radek Andonov, Filip Mágr, Martin Sekyra a jeho matka.

Fotografovali - první dvě fota zleva Ivo Šafus, ostatní Josef Zbihlej

ham - vloženo 24.3.2015, doplněno 28.3.2015Nové sborníky ze severních Čech

 

Naše spolková knihovna je obohacena o několik dalších vlastivědných publikací: obě loňská vydání sborníku Fontes Nissae - Prameny Nisy (vydává Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické) a 32. číslo Sborníku Severočeského muzea - Přírodní vědy. Obsah všech tří publikací viz obrázky (rozkliněte miniatury).


         

ham - vloženo 20.3.2015Nepodíváme se k sousedům do mlýna?

 

Na přiloženém plakátku zde (pdf) najdete český překlad programu spřáteleného "kávového spolku" ve Windmühle - Větrném mlýně v Seifhennersdorfu na měsíce březen a duben 2015.

Vládnete-li aspoň trochu němčinou, budou vám též užitečné jeho webové stránky: www.windmuehle-seifhennersdorf.de

ham - vloženo 11.3.2014Vernisáž výstavy Karla Hofmana (6.3.2015)

 

Před rokem 21. února přišel tragicky o život náš člen Karel Hofman. Výročí bylo pohnutkou k uspořádání výstavy z jeho fotografické krajinářské tvorby. Výběr připravený několika jeho přáteli zdobí foyer varnsdorfského divadla. Vernisáž se uskutečnila v pátek 6. března. Množství návštěvníků svědčilo o tom, že osobnost fotografa-horolezce se z našich myslí jen tak nevytratí. Úvodní slovo k výstavě pronesl Arnošt Haufert a několik svých kytarových skladeb zahrál Jan Müller ml. / Vystavené snímky zachycují neopakovatelné scenérie z Lužických hor, Jizerek, Českého Švýcarska, Adršpašských skal, ale též z Alp či Korsiky... a překvapivou perličkou jsou tu hongkongské mrakodrapy.


     

ham - vloženo 7.3.2015 opraveno 29.3.2015; foto Ivo ŠafusKnihovna KPMV obohacena o sborníky Univerzity Karlovy

 

Počátkem roku se podařilo uskutečnit výměnu publikací s Knihovnou Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu UK (jde o specializovanou knihovnu, která je součástí systému knihoven Univerzity Karlovy). Této instituci jsme poskytli naše vlastivědné sborníky Mandava a na oplátku jsme získali sborníky Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, a to všechna jejich vydání od roku 2004 do současnosti (posledním je svazek 1/2013). Již nyní jsou pro zájemce k dispozici v naší studovně. Představu o jejich obsahu získáte zde (bibliografie příspěvků všech ročníků od roku 1980) a zde (aktuální číslo).

Paní Monice Beránkové z Knihovny UDAUK tímto za možnost výměny děkujeme.

ham - vloženo 6.3.2015Horalové ze střechy světa (26.2.2015)

 

Přírodovědný klub uspořádal ve čtvrtek 26. února v Městském divadle Varnsdorf etnografickou a cestopisnou přednášku o Badachšánu, původním území, které se dnes rozprostírá v Tádžikistánu, Afghánistánu a Pákistánu. Etnograf Libor Dušek z Krkonošského muzea ve Vrchlabí dokázal velmi zajímavě a poutavě vtáhnout návštěvníky do radostí i strastí všedních dnů zdejších obyvatel. Pohnutá historie kraje je dána vlivem Sovětského Svazu od severu a koloniální Velké Británie od jihu. Afghánská část ovšem zůstala téměř nedotčena, úroveň a způsob života je prakticky stejný již po staletí. Viděli jsme způsob života ve městech i na venkově na fotografiích a videích. Přednášející přivezl na ukázku i několik rekvizit, jako tradiční pokrývku hlavy nebo ručně tkanou výšivku. Po hodině a půl povídání a promítání diváci vskutku přivítali další část a tak se celá akce protáhla na dvě hodiny. Opravdu to stálo za to!

Zuzana Jindřichová


     


Na snímku zcela vpravo předsedkyně přírodovědného klubu Zuzana Jindřichová
předává přednášejícímu symbolickou odměnu.

ham - vloženo 26.2.2015, aktualiz. 27.2.2015; foto Filip MágrDošlo další číslo Čs. Fotografie

 

Pro fotonadšence je ve strudovně k dispozici další vydání revue Československá Fotografie (první s vročením 2015). O čem se v ní budete moci dočíst, zjistíte rozkliknutím náhledu stránky s obsahem. /Tato a mnohá další periodika si u nás můžete přečíst, pokud naše muzeum navštívíte ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem. Tel. 412 334 107.

ham - vloženo 18.2.2015Münzbergové na Tolštejně

 

Začátkem letošního roku vyjde publikace o rodu Münzbergů a jejich životě na hradě Tolštejn. Vlastním nákladem ji vydají potomci hostinského a sběratele starožitností kuriozit Johanna Josefa Münzberga (1838–1907). Ten byl spolu se svými potomky nerozlučně spjat s restaurací na zřícenině hradu Tolštejn. Publikace se představí v úterý 24. 3. 2015 od 18.00 hod. v předsálí Městského divadla Varnsdorf. Během přenášky "Münzbergové na Tolštejně" ji přiblíží Martin Sekyra, potomek J. J. Münzberga. Přednášku pořádá Kruh přátel muzea Varnsdorf. / V letošním roce uplyne 150 let od zahájení hostinské činnosti na hradě Tolštejn. Vlastní hradní restaurace zahájila provoz roku 1866. "Dohledaný rodokmen jiřetínských Münzbergů sahá před rok 1700 a první zmínka o nich je už kolem roku 1600. K věčnému spánku byla většina z nich uložena do rodinného hrobu v Jiřetíně pod Jedlovou. Bohužel, rod Münzbergů už po přeslici vymřel, avšak další generace v kraji stále žijí," uvedla Markéta Vovsíková, která se podílí na přípravě publikace. / Připravovaná publikace formátu A5 bude mít kolem 130 stran. Předběžnou, nezávaznou objednávku výtisku je možné hlásit na tel. čísle +420 724 241 419 nebo e-mailem vovsik@volny.cz.

Klára Mágrová

ham - vloženo 12.2.2015Přednáška o chladných zbraních (4.2.2015)

 

Klub Primo Victoria, který se věnuje historickému šermu, přešel loni na podzim pod křídla Kruhu přátel muzea Varnsdorf. Veřejně se prezentoval na říjnovém dni otevřených dvří VOŠ a SŠ Varnsdorf. Jeho vedoucí Karel Kopecký nám ale tentokrát nabídl poučení o chladných zbraních, především mečích, a to formou přednášky ve varnsdorfském divadle. V jejím úvodu jsme přesto mohli zhlédnout několik ukázek šermířských scének, a to přímo na jevišti divadla. Pak jsme se přesunuli - v počtu téměř třiceti zájemců - do předsálí, kde nás přednášející spolu se svými kolegy provedl v hutné zkratce historií mečů od antiky po 19. století. K dispozici byly ukázky zbraní jak ze soukromé sbírky členů klubu, tak z depozitáře muzea (jemuž je třeba zde poděkovat za laskavé zapůjčení). Na řadu přišly i předváděčky šermířských výpadů a krátký instruktážní film. Ke slovu se pak dostal pracovník muzea Josef Rybánský, a to v souvislosti s exemplářem pasovacího meče spolku Schlaraffia. Recesistní spolek založený roku 1859 v Praze měl ve Varnsdorfu svou pobočku od roku 1898 až do konce 30. let. Seznámili jsme se ve zkratce s několika jejími osobnostmi a dokumenty.

Fotogalerie z přednášky zde

ham - vloženo 5.2.2015Časopisecké přírůstky

 

Obálkami posledního loňského čísla "Ďasu" 10/2014 (jehož obsah najdete zde) a revue Československá fotografie 26/2014 (rozkliknutím obálek zobrazíte větší náhledy) vás zveme do studovny našeho muzea. Tato a mnohá další periodika si u nás můžete přečíst, pokud naše muzeum navštívíte ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou. Doporučujeme vám informovat nás o své návštěvě předem. Tel. 412 334 107.

ham - vloženo 2.2.2015Šluknovsko v letech 1968-1989 (20.1.2015)

 

Bc. Filip Stojaník, student oboru historie na Filozofické fakultě UJEP Ústí nad Labem, před varnsdorfským publikem už několikrát prezentoval výsledky svého studia nedávné minulosti Šluknovského výběžku. V současnosti připravuje diplomovou práci na téma uvedené v názvu této přednášky, proslovené v malém sále varnsdorfského divadla. / Mezi pětadvaceti zájemci převažovali ti, kteří celé toto období od "Pražského jara" osmašedesátého roku osobně prožili, zatímco přednášející se jím - vzhledem k svému věku - zabývá coby úsekem historie poznávaným skrze dobové dokumenty a vzpomínky pamětníků. / Pro omezený čas přednášky Filip Stojaník vybral několik momentů, na kterých demonstroval atmosféru ve společnosti tehdejší doby - zejména oslavy 50. výročí Rumburské vzpoury (květen 1968) a ilegální schůze odpůrců nastupující normalizace v rumburském podniku TOS (červenec 1969). Seznámil nás i s osudy některých lidí aktivních v disentu nebo perzekuovaných pro své názory. Na závěr požádal o případné další dokumenty a svědectví týkající se uvedeného období, a to nejen ve sféře politických událostí, ale i v kulturním životě a ochraně kulturních památek.


   

ham - vloženo 20.1.2015, foto Filip MágrZahájena výstava FOTOROK 2015 (19.1.2015)

 

Varnsdorfská knihovna opět laskavě poskytla prostor našemu fotoklubu k představení výběru nejzajímavějších snímků zaslaných do soutěže FOTOROK. Její vernisáž byla příležitostí k oficiálnímu vyhlášení oceněných autorů. Josef Zbihlej při této příležitosti uvedl, že je to již 39. ročník. Začátky se datují k roku 1976, tehdy pod křídly Závodního klubu Velveta. / Letošní ročník získal vpravdě mezinárodní rozměr. Mezi účastnícími se autory byla dobrá třetina z Německa. Je to výsledek rozrůstajících se kontaktů našeho fotoklubu s partnery ze sousedních saských obcí. Také jsme už dlouho na vernisáži nezažili tak vysokou účast oceněných autorů. Tentokrát si aplaus od kolegů osobně užili téměř všichni tvůrci uvedení ve výsledkové listině. / Letošní Fotorok je tedy v mnohém výjimečný. Také tím, že porota naposledy hodnotila zaslané snímky ve dvou různých kategoriích. Od příště se již nebude rozlišovat mezi "dokumentem" a "volnou tvorbou". Zpřísní se požadavek na rozměr - minimum nutné k přijetí do soutěže bude 20 x 30 cm. / Poděkování za tlumočnické služby na vernisáži patří panu Miroslavu Kabeláčovi. / Výstava v knihovně potrvá do 19. března. Poté se přesune - tak jako v loňském roce - na svou zahraniční "štaci" na radnici v sousedním Großschönau. S kompletní výsledkovou listinou se můžete seznámit zde.

Fotogalerie z vernisáže zde

ham - vloženo 20.1.2015Nové Děčínské vlastivědné zprávy

 

Vlastivědný časopis vydávaný Oblastním muzeem v Děčíně je v prodeji též ve varnsdorfském muzeu (cena 50 Kč).
Obsah: Houšková, Alena: ZOO Děčín slaví 65. výročí, s. 3-11 // Klinovský, Petr: Tichá válka na Děčínsku aneb Četnictvo v osidlech špionáže (1935-1938), s. 11-40 // Nouza, Jaroslav: Carzánec – vzpomínka na děčínského italského legionáře, s. 40-45 // Tuma, Emil: Betlémář P. Wenzel Karl, s. 45-48 // Stein, Karel: Kde Čech stane - tam zůstane, s. 48-51 // Šafr, Václav: Pozoruhodné stromy Děčína a okolí, III. díl, s. 51-54 // Tomášek, Martin: Znak a vlajka obce Arnoltice, s. 54-55 // Rosenkranc, Milan: Děčínský básník Zdeněk Šlais, s. 55-58 // Bibliografické zprávy, s. 58-60 // Redakční síto, s. 60-63 // Bibliografie článků XXIII. ročníku DVZ, s. 63.

ham - vloženo 13.1.2015FOTOROK 2015 - porota určilla vítěze, vyhlášení bude 19. ledna

 

Porota letos musela vybírat z dvou set padesáti snímků od šestadvaceti autorů. Výsledky budou představeny na vernisáži výstavy 19. ledna v 17 hodin ve varnsdorfské knihovně. Ale již nyní se můžete seznámit s výsledkovopu listinou. Složení poroty: Bořivoj Černý, Radek Petrášek, Jiří Stejskal, Jiří Trebatický a Josef Zbihlej. / Fotografie byly hodnoceny anonymně, takže porota při hodnocení neznala jejich autory.

Souhrn výsledků všech dosavadních ročníků od roku 1996 najdete zde.

ham - vloženo 9.1.2015, aktualizace 15.1.2015Igor Heinz (23.6.1945-4.1.2015)

 

V prvních dnech roku nás dostihla zarmucující zpráva: ve věku 69 let zemřel Igor Heinz. Violista, skladatel, učitel hudby, organizátor koncertů, vlastivědný badatel a publicista, spisovatel, výtvarník... Ač původem ze západního Slovenska, přesto velký patriot našich nejsevernějších Čech. Člověk, který toho nejvíce věděl o hudební minulosti tohoto  regionu a jehož velkou zásluhou je popularizace děl starých hudebníků Šluknovska jak v koncertních síních, tak na stránkách novin, časopisů i knih. Jeho umělecké zájmy a tvorba ale přesahovaly do mnoha dalších stran - vzpomeňme například autorské pohádky inspirované místními pověstmi. V rukopise je k vydání připraven jejich druhý díl. / Náš spolek měl tu čest podílet se na vydání jeho životního díla, jímž korunoval své mnohaleté badatelské úsilí: kniha Z hudební minulosti Šluknovska vyšla v roce 2012 a její německý překlad Musikalische Kostbarkeiten aus dem Nordböhmischen Niederland o rok později. / Šluknovští adjuvanti (později Capella adjuvantes), Komorní orchestr Šluknovska - tato jím založená hudební uskupení přenesla hudební skvosty dávných mistrů k uším současníků.

Tóny z chrámových adventních koncertů, na nichž se podílel jen před několika málo týdny, snad ještě ani nedozněly... Čest jeho památce.

Poslední rozloučení se bude konat v sobotu 10. ledna v 10.00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu.


Foto: Igor Heinz na křtinách knihy Z hudební minulosti Šluknovska v únoru 2012


Z hudební minulosti Šluknovska

Musikalische Kostbarkeiten aus dem Nordböhmischen Niederland

Záznam pořadu Telefonotéka s I. Heinzem z října 2014

Vzpomínka na Výběžku.eu


ham - vloženo 6.1.2015 / aktualizace 8.1.2015 / foto Ivo ŠafusArchiv zpráv

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 25.12.2015