KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

 

 

 

Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Rok 2013 - Událo se v KPMV


Archiv zpráv


 

 

ham - vloženo 21.12.2013 / Autorem fotografie je Matěj Jindřich


Zdobení stromečků pro zvířátka (15.12.2013)

 

V neděli 15. 12. jsme naplánovali zdobení stromečku pro lesní zvířátka. Počasí je již delší dobu jako na jaře a srnčí ke krmelci nejde, protože má dost potravy v lese. Přesto jsme čekali u hájovny a přišly dvě rodinky s dětmi a přinesly mrkvičku a jablíčka. Našli jsme v lese za hájovnou pěkné místo a všechny dobroty jsme dali zvířátkům na pařezy a pod smrčky. Až bude sníh, určitě si to zvířátka najdou a pochutnají si. Zbytek odpoledne jsme strávili povídáním a přáním hezkých svátků nad dobrým pitím a občerstvením u Zajíčků.

Jarka Štěpánková

 

     

ham - vloženo 18.12.2013, fotografie doplněny 21.12.2013


Novinky z výboru KPMV (10.12.2013)

 

Program lednových akcí zahrne hlavně vyhodnocení a výstavu soutěže FOTOROK 2014 (vernisáž 13. ledna v městské knihovně) a návštěvu výstavy betlémů v Rumburku. Hned první neděli v únoru (2.2.) přírodovědný klub zopakuje krmení lesní zvěře. / Jednatel KPMV informoval o probíhající aktualizaci projektové dokumentace pro rekonstrukci muzea. / Probíhá anketa - výběr exponátů ze sbírek muzea, které budu zobrazeny na roll-upech a při různých příležitostech prezentovány občanům a návštěvníkům města. / Výbor odsouhlasil zakoupení výtvarných děl Hanky Krawcec za 8 tis. korun. / Výtisky starších ročníků sborníku Mandava budou věnovány na dobročinné účely, přičemž na skladě bude pro další zájemce ponecháno vždy alespoň 100 kusů.

ham - vloženo 17.12.2013


Vyšly nové DVZ

 

V našem muzeu si můžete pořídit nové Děčínské vlastivědné zprávy, časopis pro vlastivědu Děčínska a Šluknovska (ročník XXIII, č. 1/2013). Úvodní stať líčí vznik a pohnutý příběh listiny, jíž roku 1901 císař povýšil Podmokly na město a udělil jim městský znak. Příběh s netypicky šťastným koncem (navrácení listiny, o jejímž osudu se půl století nic nevědělo, do Děčína) popsal Petr Joza. Dále v obsahu najdeme několik příspěvků o památkách a osobnostech regionu, 1. díl seriálu o pozoruhodných stromech v Děčíně aj. Na několika stranách je představena knižní produkce našeho spolku (Publikační činnost Kruhu přátel muzea Varnsdorf). / Cena časopisu je 50 Kč. Obálku a obsah zobrazíte po rozkliknutí obrázků.

ham - vloženo 1.12.2013


FOTOROK 2014 - fotografové mají poslední měsíc na zaslání svých snímků

 

Tradičně vždy poslední den roku je i posledním termínem pro příjem soutěžních fotografií do soutěže vyhlášené klubem fotografů při KPMV. Pořadatelé FOTOROKu 2014 se těší na letošní příděl reportážních, portrétních, krajinářských, přírodních i jakýchkoli jiných snímků do úterý 31.12.2013. Podmínkou je rozměr minimálně 18x24 cm. Počet snímků není omezen. / Vyhodnocení soutěže provede odborná porota a z nejlepších fotografií bude instalována výstava, která potrvá od 13. ledna do 15. března 2014. / Propozice soutěže i vstupní formulář, který je potřeba přiložit k soutěžním prácím, jsou ke stažení v oddíle Soutěže. Přejeme dobré světlo!

ham - vloženo 26.11.2013


Projekt "Muzeum do ulic" má svou vlastní prezentaci

 

Pro souhrnné informace a aktuality k projektu "Muzeum do ulic", podpořeného Ústeckou komunitní nadací, jsme založili samostatnou webovou stránku:

http://muzeum.varnsdorf.cz/projekty/muzeum_do_ulic.htm

ham - vloženo 22.11.2013


Život a dílo architekta Emila Röslera (19.11.2013)

 

Mgr. Jiří Kovář, majitel památkově chráněného objektu Café-Henke (Venuše, Krym), seznámil přítomné posluchače se životem a dílem architekta Emila Röslera (1874-1954), který mimo jiné stavby navrhnul a postavil právě zmíněný objekt Café-Henke v Rumburku. Ten v současné době prodělává generální rekonstrukci. Na přednášku měl původně dorazit i architektův vnuk Armin Adler (86 let) bydlící v Berlíně, avšak ze zdravotních důvodů se bohužel nemohl zúčastnit. Posluchači si vyslechli pestrý životopisný příběh architekta a jeho rodiny a mohli si prohlédnout fotografie a skici jeho nejvýznamnějších děl. Podrobnější informace lze nalézt na http://cafe-henke.cz/.

 

   
 

ham - vloženo 19.11.2013, text F. Mágr, foto J. Zbihlej


Výzva k pomoci na připravované výstavě "Muzeum do ulic"

 

Rádi bychom upozornili na žalostnou situaci varnsdorfského muzea, které je již několik let pro veřejnost zcela uzavřené. Dovolujeme si Vám proto předložit čtyřicet pět zajímavých exponátů ze sbírky muzea a žádáme Vás, abyste z nich jedenáct vybrali. My z nich poté vytvoříme výstavu, kterou představíme na velkoplošných roll-upech na veřejně přístupných místech po celém Varnsdorfu. Vyberte si jedenáct exponátů a témat z historie Varnsdorfu, o kterých byste se rádi dozvěděli více. Prohlédněte si náš dotazník a věnujte mu alespoň patnáct minut svého času. Vítězná témata a termíny budou zveřejněny v regionálním tisku.

Dotazník bude aktivní od 19. listopadu 2013 do 15. ledna 2014 na této adrese:

http://www.survio.com/survey/d/V1O9N1Y2I2R9M9C9W

Josef Rybánský, Filip Mágr

ham - vloženo 18.11.2013


Valná hromada KPMV (6.11.2013)

 

KPMV - úvodní stránkaDevatenáctá valná hromada Kruhu přátel muzea Varnsdorf se konala 6. listopadu 2013 ve spolkové místnosti Městského centra kultury a vzdělávání. / Účast: 37 členů, tj. 33 % ze 112 členů registrovaných k datu valné hromady. / Účastníci obdrželi vlastivědný sborník Mandava 2013, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2012/2013. Jednotliví vedoucí klubů podali zprávu o jejich činnosti. Starostka spolku Jaroslava Štěpánková poděkovala všem členům a příznivcům za spolupráci a účast na akcích. Členové byli seznámeni s hospodařením a revizní zprávou. Byly představeny tři publikace vydané za poslední rok. Hlasováním byl schválen výbor KPMV a výše členských poplatků na rok 2015. Novou členkou výboru se stala vedoucí klubu výtvarníků Jiřina Nováková, která nahradila Emílii Konrádovou. / Během programu byla promítána fotodokumentace ze současné činnosti spolku a členové si mohli prohlédnout kroniku. / Usnesení valné hromady naleznete na stránce Valné hromady. / Fotogalerie z jednání zde.

ham - vloženo 6.11.2013, fotogalerie přidána 19.11.2013


Sborník Mandava 2013 už čeká na své čtenáře

 

Z tiskárny (tj. SOŠ mediální grafiky a polygrafie) jsme si již vyzvedli celý náklad vlastivědného sborníku Mandava 2013, který je zároveň ročenkou - výroční zprávou KPMV za sezonu 2012-2013. Prvními čtenáři budou účastníci valné hromady KPMV ve středu 6. listopadu. V sobotu 9. 11. bude ročenka představena veřejnosti na Regionálním knižním minitrhu ve varnsdorfské knihovně. / Vlastivědná část obsahuje 28 příspěvků. Za nimi následuje souhrnná zpráva o činnosti Kruhu přátel muzea Varnsdorf v sezoně 2012-2013, tj. zprávy jednotlivých klubů, hospodaření spolku, výsledky a ukázky z Fotoroku a další pravidelné rubriky. / Mandava 2013 se postupně objeví v našich obvyklých prodejních místech: ve varnsdorfských knihkupectvích, v informačních střediscích Šluknovského výběžku a samozřejmě v muzeu. Také je možné si ji objednat e-mailem na adrese kpmv@quick.cz. Členové KPMV mají nárok na výtisk zdarma. / S obsahem sborníku se můžete seznámit zde. / Přehled o veškeré knižní produkcí KPMV získáte zde.

ham - vloženo 5.11.2013


Duben a květen 1945 mezi Budyšínem a Prahou - přednáška (22.10.2013)

 

Po necelých třech letech k nám do Varnsdorfu opět zavítal Radek Andonov, badatel věnující se historii první a druhé světové války. Jeho asi dvou a půlhodinovou přednášku navštívily ve varnsdorfském divadle necelé dvě desítky posluchačů převážně mužského pohlaví. Sledovali jsme podrobně průběh osvobozovacích bojů na jaře 1945 včetně nejdůležitějších událostí ve Šluknovském výběžku. Přednáška byla zajímavá hlavně tím, že byla obohacená o nové zdokumentované vzpomínky pamětníků J. Vacka a E. Palmeho. Na závěr autor přislíbil publikování tématu v našem vlastivědném sborníku Mandava.


   

ham - vloženo 24.10.2013, text F. Mágr, foto J. Zbihlej


Vernisáž výstavy varnsdorfských výtvarníků (17.10.2013)

 

Ve čtvrtek 17. října 2013 byla zahájena přehlídka výtvarné tvorby klubu výtvarníků při Kruhu přátel muzea Varnsdorf. Výstava je umístěna ve spolkové místnosti v budově knihovny ve Varnsdorfu. Zastoupeno je 19 tvůrců, kteří dodali práce v různých technikách - olejomalby, tempery, perokresby, pastely, kresby tužkou, tupáže, krajky, dřevěné plastiky. Výstava potrvá do 14. listopadu. Přístupná je vždy v úterý a ve čtvrtek 10.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod. / Fotogalerie zde.

ham - vloženo 17.10.2013


Zveme na valnou hromadu KPMV

 

KPMV - úvodní stránkaVe středu 6. listopadu se koná 19. valná hromada Kruhu přátel muzea Varnsdorf. Je svolána do spolkové místnosti Městské knihovny Varnsdorf na 17. hodinu. Předběžně je program naplánován v obvyklé podobě: Zahájení - Schválení programu - Zprávy vedoucích klubů - Zpráva starostky KPMV - Zpráva o hospodaření spolku - Zpráva revizní komise - Publikace vydané spolkem - Diskuse - Schválení výboru KPMV - Usnesení valné hromady a závěr.

Její účastníci obdrží vlastivědný sborník Mandava 2013, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2012/2013.

ham - vloženo 12.10.2013


Novinky z výboru KPMV (1.10.2013)

 

Výbor KPMV svolal valnou hromadu na středu 6. listopadu a pověřil své členy její přípravou. / Vlastivědný sborník Mandava 2013 je již předán do tisku a na valné hromadě bude členům spolku k dispozici. Bude představen také na knižním minitrhu ve varnsdorfské knihovně 9. listopadu. / K částce 38 tisíc korun, kterou přispěla Komunitní nadace Euroregionu Labe na náš projekt "Muzeum do ulic" (viz zpráva zde z 12.6.2013) přibude ještě dalších 5 000 korun. Je to výtěžek z charitativní akce, kterou nadace uspořádala 6. září. / Novou vedoucí výtvarného klubu bude paní Nováková. Paní Emílie Konrádová se funkce vzdala ze zdravotních důvodů. / Výtvarný klub po dvou letech opět pořádá výstavu prací svých členů, a to od 17. října do 14. listopadu ve spolkové místnosti v budově knihovny. / Dochází nám zásoba členských legitimací, a tak je bude třeba zajištěno zhotovení nových.

ham - vloženo 12.10.2013


Kristýna u Hrádku nad Nisou (22.9.2013)

 

Každoroční podzimní výlet s německými přáteli v celkovém počtu cca 20 výletníků se tentokrát uskutečnil v okolí jezera Kristýna u Hrádku nad Nisou. Za zamračeného nedělního odpoledne jsme se vydali na krátkou vycházku k bodu trojzemí u Lužické Nisy, kde se setkávají hranice tří států, Česka, Německa a Polska. Po krátké prohlídce místa jsme navštívili na české straně nedalekou restauraci, kde jsme se při kávě a dezertu společně informovali o novinkách v regionu. Fotogalerie z akce zde.

ham - vloženo 26.9.2013 / Text a foto Filip Mágr


Toulky podél Mandavy IV (15.9.2013)

 

V neděli 15. září jsme opět popošli kousek podél Mandavy. Tentokrát se začalo u hranic v Horním Jindřichově. Pěšinkou podél řeky jsme překročili státní hranice a prohlédli si první jez s výkladem o druzích kamenného zdiva použitého na regulaci Mandavy. Cestou jsme dále obdivovali upravené podstávkové domy, volně meandrující řeku, nové mosty i lávky a zašli jsme i do různých zákoutí, která nejsou  při běžném průjezdu vidět. Mohli jsme tak obdivovat velmi starý celodřevěný podstávkový dům č.p. 1 či druhý jez. Zašli jsme se také podívat na farmu, kde chovají lamy, velbloudy a kozy. Za proměnlivého počasí jsme došli v Seifhennersdorfu až na most, který je nejblíže ke Karáskově muzeu. Muzeum jsme společně navštívili a pozdravili se se samotným loupežníkem Karáskem. Tento den zde  byla kromě běžné výstavy i výstava hub a na parkovišti trhy, kde jsme se mohli občerstvit. Tentokrát nás bylo deset a již se těšíme na další část. Fotogalerie z dnešní akce zde.

ham - vloženo 15.9.2013 / Text Jaroslava Štěpánková, foto Filip Mágr


Vyhlášení fotografické soutěže
„Varnsdorf, město průmyslu a zahrad právě dnes“

 

Soutěže se mohou zúčastnit všichni nadšení fotoamatéři bez rozdílu věku. Téma soutěže je velmi široké bez zvláštních omezení. Fotografie ale musí pocházet přímo z Varnsdorfu a vypovídat o životě v něm. Nafocené musí být od 6. 9. do 18. 9. 2013.
Uzávěrka příjmu fotografii do soutěže bude ve středu 18. 9. 2013 v 12:00 hodin.
Všechny fotografie posoudí odborná porota. Tři nejlepší fotografie budou ohodnoceny zajímavými cenami. Porotou vybraný výstavní soubor bude prezentován 21. září 2013 během konání Festivalu lokální ekonomiky.

Digitální snímky v běžných formátech je možné posílat přes online úschovny na emailovou adresu varnsdorfského muzea: varnsdorf@muzeumdc.cz. Případně osobně donést na digitálním mediu přímo do muzea sídlícího dnes na adrese Legií 2574 (kdysi bývalé jesle a posléze dětské a hudební oddělení Městské knihovny) od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hodin.

Propozice:

Posílejte maximálně deset fotografií ve všech běžných digitálních formátech (RAW, JPG, TIF).

Jedna strana fotografie musí mít minimálně 3 500 pixelů.

U každé fotografie musí být uveden název a jasná identifikace autora: jméno, příjmení a poštovní adresa.
 

Soutěž vyhlašuje Místní akční skupina Šluknovsko. Organizačně ji zajišťuje Kruh přátel muzea Varnsdorf.

ham - vloženo 6.9.2013


Novinky z výboru KPMV (23.8.2013)

 

"Blesková" výborovka měla za účel naplánovat akce na zářijový rozjezd sezony. Odsouhlaseny byly zatím dvě akce - obě nedělní výletní: 15. září čtvrté pokračování toulek podél Mandavy, tentokrát se startem v Horním Jindřichově ráno v půl deváté (tj. po příjezdu autobusu z Varnsdorfu) a o týden později, 22. září, na hornickou naučnou stezku v Hartau (s německými partnery) - podrobnosti ještě budou upřesněny. Sledujte naše pozvánky zde: Zveme Vás...

ham - vloženo 23.8.2013


Ošetření křížků

 

Křížky v Závoznické a Bratislavské ulici byly v červenci ošetřeny nástřikem proti mechu. Na křížek v Závoznické ulici byla připevněna cedulka informující o opravě z dotace poskytnuté Nadací VIA a obdobně na nově opravený křížek v Truhlářské ulici přibyla cedulka o dotaci z Nadace Občanského fóra. Záslužnou obchůzku provedli a vzájemně se zadokumentovali (viz fotografie) Mgr. Filip Mágr a Mgr. Josef Zbihlej.

 

Zleva: F. Mágr ošetřuje kříž na Závoznické ul.; cedule na tomto kříži; J. Zbihlej u kříže v Truhlářské ul.; detail cedule; J. Zbihlej ošetřuje kříž na Bratislavské ul.

ham - vloženo 23.8.2013


Vernisáž v "Centru setkávání" v Dolní Poustevně (3.7.2013)

 

Bývalá kaple v Dolní Poustevně, která po rekonstrukci slouží kulturním účelům (výstavy, besedy, koncerty...), se stala druhou zastávkou putovní výstavy o drobných sakrálních památkách. Výstavu "Drobné sakrální památky na Šluknovsku a v Horní Lužici", pořádanou naším spolkem, připravil Mgr. Josef Rybánský  v rámci projektu věnovaného památkám Šluknovského výběžku a Horní Lužice. Výstava v Dolní Poustevně potrvá do konce letních prázdnin.

Níže je několik fotografií z vernisáže (foto Josef Zbihlej).

 

        

 

ham - vloženo 6.7.2013


Historie hudby na Šluknovsku vyšla v němčině

 

V posledních dnech školního roku jsme z tiskárny polygrafické školy v Rumburku převzali vytištěnou německou verzi publikace Igora Heinze o dějinách hudby v našem regionu. Český originál Z hudební minulosti Šluknovska jsme vydali loni na jaře. V té době již začínala překladatelská práce Jany a Heleny Krausových. Náročná příprava německého textu, s níž pomohli také Hans-Jürgen a Christina Rocheltovi, si vyžádala několik měsíců navíc. / Německá verze Musikalische Kostbarkeiten aus dem Nordböhmischen Niederland je po obsahové i grafické stránce totožná s českým vydáním, obsahuje veškerý obrazový a notový materiál včetně poznámkového aparátu a rejstříku. Kniha je vázaná, formát 19,5 x 26,5 cm, náklad 500 kusů. / K dostání je v tuto chvíli ve varnsdorfském muzeu, ke svým německým čtenářům se ale v blízké době dostane i prostřednictvím knihkupců a informačních středisek.

ham - vloženo 30.6.2013


Časopisecké přírůstky ve studovně - ĎaS 6/2013

 

Červnové číslo časopisu Dějiny a současnost je zaměřeno na svět středověkého rytířství. Také se v něm dočtete o italském umění ve stínu fašismu nebo protikomunistických aktivitách exulantů. / Studovna je otevřena od 8.00 do 16.00 od pondělí do pátku. Vzhledem k velikosti studovny je dobré se objednat na našem telefonu: 412 334 107.

Rozkliknutím obrázků zobrazíte obálku a stránku s obsahem.

ham - vloženo 30.6.2013


Výstava o sakrálních památkách putuje po dalších městech a je též ke zhlédnutí na webu

 

Výstava, kterou jsme připravili v rámci projektu věnovaného drobným sakrálním památkám Šluknovského výběžku a Horní Lužice, jsme v dubnu a květnu 2013 prezentovali v rumburské Loretě. Nyní bude putovat po dalších městech: 3.7. – 31.8.2013 Centrum setkávání v Dolní Poustevně / podzim 2013 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / 1.12.2013 – 28.2.2014 Městská knihovna Varnsdorf. // Celý výstavní soubor 23 panelů ale zároveň zveřejňujeme zde na našich webových stránkách (ve formátu PDF, velikost souboru cca 3,6 MB):

Výstava "Drobné sakrální památky na Šluknovsku a v Horní Lužici"

ham - vloženo 27.6.2013


Hledání Lichtenštejnského kamene (15.6.2013)

 

Sobotní výprava za pamětním kamenem Jana II. z Lichtenštejnu byla úspěšná. Počasí přálo, a tak se celkem 10 členů výpravy se dvěma psy rozhodlo, že pomůže nalézt pamětní kámen, který byl zhotoven v roce 1898 k 60. výročí vlády Lichtenštejnů v našem regionu. / Jako vodítko jsme měli mapu s přibližným umístěním kamene a pak přesné GPS souřadnice, které se však později ukázaly jako značně nepřesné. Členové výpravy se rozdělili na dvě skupiny. Odchod proběhl krátce po 9. hodině ranní. První sedmičlenná skupina postupovala ze spodu od parkoviště u restaurace Stožec v osadě Lesné (Jiřetín pod Jedlovou). Druhá tříčlenná skupina vyjela autem do Stožeckého sedla (“Šébr”) na parkoviště a pustila se hledat kámen shora. Úspěšnější byla druhá skupina, která pamětní Lichtenštejnský kámen našla zhruba v 11 hodin dopoledne. / Pamětní kámen (z pískovce) byl zdokumentován a byly odborně sejmuty rozbité zbytky vlastní žulové pamětní desky (viz fotografie). Záměrem brněnských badatelů (podrobněji bude uvedeno ve sborníku Mandava 2013) je žulovou desku znovu vyrobit a instalovat na původní místo. / Výpravu stihla malá nehoda, když jedna členka první skupiny špatně došlápla a pochroumala si levou nohu. Pozdější diagnóza: natržené vazy. Tak přejeme brzké uzdravení!

ham - vloženo 16.6.2013 / Foto Josef Zbihlej


Časopisecké přírůstky ve studovně

 

Novým přírůstkem do knihovničky KPMV je další číslo časopisu Československá fotografie. K dispozici jsou samozřejmě i starší čísla. / Kliknutím na obrázek zobrazíte obálku a zejména stránku s obsahem aktuálního čísla. / Studovna je otevřena od 8.00 do 16.00 od pondělí do pátku. Vzhledem k velikosti studovny je dobré se objednat na našem telefonu: 412 334 107.

Rozkliknutím obrázků zobrazíte obálku a stránku s obsahem.

ham - vloženo 13.6.2013


Muzeum do ulic

 

Náš spolek se po celou dobu od uzavření budovy muzea (v r. 2009) usilovně snaží, aby muzeum i nadále zůstalo v povědomí občanů. Proto připravil projekt „Muzeum do ulic“ a začal na něj shánět prostředky. Minulý týden přišla dobrá zpráva z Ústecké komunitní nadace. Na projekt nám přispěje částkou 38.000 Kč. Další finance poskytne Oblastní muzeum Děčín. / Cílem projektu je vybrat, zdokumentovat a vystavit na 12 panelech (šesti oboustranných roll-upech) ve Varnsdorfu a okolí nejvýznamnější exponáty muzea. Alespoň přenesenou formou vizualizace (fotografiemi, kresbami, texty apod.) se tak k veřejnosti dostane malá část historických artefaktů skrytých v depozitáři. Mobilní expozice poslouží i k zamyšlení, zda a proč potřebujeme muzeum. / Od projektu očekáváme "probuzení" větší části veřejnosti, že zde máme krásnou budovu muzea a v ní nádherné a cenné exponáty připomínající historii města. Jeho přínosem bude změna v myšlení lidí v pohledu na to, že se nemusí jednat o nudnou "muzeální" činnost, ale že lze vytvořit moderní interaktivní muzeum otevřené novým myšlenkám a pokrokovým technologiím. / S muzejními panely se budeme setkávat od podzimu, a to venku i v interiérech. Díky své přenositelnosti se objeví též při jednorázových akcích, jakými jsou například farmářské trhy.

ham - vloženo 12.6.2013


Drobné sakrální památky - komentovaná prohlídka, křest brožura a přednáška (24.5.2013)

 

Výsledkem projektu věnovaného drobným sakrálním památkám Šluknovského výběžku a Horní Lužice byla jednak výstava, jednak tištěná publikace. Autorem obojího je pracovník varnsdorfského muzea Mgr. Josef Rybánský. / Výstava byla instalována v ambitu rumburské Lorety od 23. března do 31. května (viz příspěvek zde z 18.3.). / Stejnojmenná publikace byla v Loretě pokřtěna 24. května. Při té samé příležitosti proběhla komentovaná prohlídka výstavy a poté i přednáška jejího autora, kde se zájemci o křížcích, božích mukách, sochách a kaplích mohli dozvědět ještě více. To vše se dělo jako součást Noci kostelů. Naše fotogalerie z akce zde, fotoreportáž Petra Wittgrubera zde.

ham - vloženo 25.5.2013 / Foto Josef Zbihlej


Brtníky - Galerie Ametyst a památky v okolí (18.5.2013)

 

Výlet do Brtníků se vydařil, přestože to ráno ještě vypadalo na vytrvalý déšť. Pravda, trochu jsme mokli, ale to bylo pouze ne přesunech mezi spoji a pak cestou z nádraží v Brtníkách do Galerie Ametyst. Tam jsme přečkali ten největší déšť prohlížením mineralogických skvostů z celého světa. Potom poprchávalo jen trochu a nakonec se ukázalo i sluníčko. Exkurze po památkách v obci a nejbližším okolí nás zavedla nejdříve k morovému sloupu z počátku 17. století, který byl zazděný na konci 19. stol. do zdi místní garáže. Potom jsme se přesunuli na místní křížovou cestu, následovala prohlídka sochy Piety, pak smírčí kříž a nakonec morový sloup. Odborný výklad ke každé památce podal Josef Rybánský. Na závěr jsme se občerstvili a výlet zhodnotili v hospodě u Krkovičky. Účast byla 13 osob. Fotogalerie z akce zde

ham - vloženo 19.5.2013 / Foto Josef Zbihlej


Novinky z výboru KPMV (7.5.2013)

 

Na červen byla dohodnuta jediná akce, ale nesporně zajímavá, ne-li dobrodružná. Výprava plánovaná na 15. červen do prostoru Šébru zamíří za jedním z pamětních kamenů Johanna Liechtensteina, postavených kdysi k výročí panování Johanna II. z Liechtensteinu v jeho lesních revírech. Čtenáři našich vlastivědných sborníků Mandava se ostatně mohou těšit na stať, kterou pro letošní vydání napsali o pamětních kamenech Matouš Jirák a Jindřich Hlaváč.  / Další etapu našeho putování podél říčky Mandavy, kdy se podíváme do Seifhennersdorfu, jsme po zralé úvaze odložili na září. / Klub výtvarníků přichystá na letošní podzim další profilovou výstavu svých členů. / Členové klubu Fascikl se o letních prázdninách opět "vyřádí" v terénu na hře inspirované fantasy literaturou. / Přímo na schůzce bylo vyzkoušeno nové razidlo, které si náš spolek nechal vyhotovit u našeho člena Jiřího Trebatického.

ham - vloženo 18.5.2013


Časopisecké přírůstky ve studovně

 

Nosným tématem květnového čísla časopisu Dějiny a současnost je cyrilometodějská tradice. Další strany jsou věnovány např. okolnostem počátků televizního vysílání a rozhovoru s britským historikem Markem Cornwallem. / Studovna je otevřena od 8.00 do 16.00 od pondělí do pátku. Vzhledem k velikosti studovny je dobré se objednat na našem telefonu: 412 334 107.

Rozkliknutím obrázků zobrazíte obálku a stránku s obsahem.

ham - vloženo 16.5.2013


Exkurze v podniku DIAMO ve Stráži pod Ralskem (27.4.2013)

 

V sobotu 27. dubna jsme se vypravili na exkurzi do státního podniku DIAMO ve Stráži pod Ralskem, který má za úkol postupnou likvidaci následků chemické těžby uranu. Pro většinu z nás to byla velká neznámá, ale vstřícnost a otevřenost našich průvodců, jakožto pak i celého objektu mile překvapila. Do hloubky 160 až 240 m pod povrchem bylo po 30 let vtláčeno a následně odčerpáváno velké množství kyselin a čpavku, jež na sebe uran vázaly. V dnešní době je nutností tyto chemikálie ze země eliminovat. Na exkurzi jsme viděli film důkladně popisující postup těchto prací. Poté jsme si s výkladem prohlédli samotný provoz, včetně řídícího střediska a odkaliště. / DIAMO má vytvořeny vlastní originální sanační technologie. Celý proces je velmi složitý a je opravdu důkladně hlídán. Sanace probíhá již téměř 20 let a s dosažením plánovaných hodnot sanace se počítá pro rok 2037. V roce 2042 by pak měly být kompletně dokončeny i všechny rekultivační práce.

Zuzana Jindřichová, foto Filip Mágr

Fotogalerie z exkurze

ham - vloženo 29.4.2013


Časopisecké přírůstky ve studovně

 

Šestnácté číslo časopisu Československá fotografie - to je další přírůstek do knihovničky KPMV, který potěší naše kolegy z řad fotografů. K dispozici jsou samozřejmě i starší čísla. / Kliknutím na obrázek zobrazíte obálku a zejména stránku s obsahem aktuálního čísla. / Studovna je otevřena od 8.00 do 16.00 od pondělí do pátku. Vzhledem k velikosti studovny je dobré se objednat na našem telefonu: 412 334 107.

Rozkliknutím obrázků zobrazíte obálku a stránku s obsahem.

ham - vloženo 22.4.2013


Krajiny Karla Hofmana (16.4.2013)

 

Diashow varnsdorfského fotografa přilákalo do malého sálu divadla asi tři desítky diváků, spokojených s projekcí obrázků vytvořených novou digitální technologií. Snad se rozhýbou i ostatní místní fotografové a předloží nám výsledky svého uměleckého hledání... J. Zbihlej, foto I. Šafus (první dvě zleva) a F. Mágr

 

     
 

ham - vloženo 17.4.2013


15 000 let minulosti Lužických hor – proměny krajiny a osídlení (9.4.2013)

 

Tak zněl název přednášky dr. Radky Kozákové z Archeologického ústavu AV ČR a dr. Vladimíra Peši z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. / V. Peša hovořil o archeologických nálezech v našem region (Děčínsko, Českolipsko a Horní Lužice) a R. Kozáková vyprávěla o pylové analýze a vývoji krajiny od konce poslední doby ledové do období vrcholného středověku. Zajímavým zjištěním pro posluchače bylo, že osídlení Horní Lužice bylo pozdějšího data než osídlení Děčínska a Českolipska, zhruba až v době stěhování národů (4.-7. století n.l.). /  Velmi potěšitelný byl pohled do naplněného sálku s asi padesáti posluchači. / Po skončení přednášky se rozvinula plodná diskuse mezi místními odborníky, která pokračovala při společném posezení s přednášejícími v místní restauraci "Továrna". Akci fotodokumentoval varnsdorfský novinář Ivo Šafus. Jeho článek a fotky jsou na adrese http://www.vybezek.eu/aktuality/zpr%C3%A1vy/item/1189-toulky-minulost%C3%AD-do-t%C5%99%C3%AD-metr%C5%AF-hloubky.htm

Filip Mágr, foto Josef Zbihlej

 

   

ham - vloženo 11.4.2013


Novinky z výboru KPMV (3.4.2013)

 

Náš květnový program zahrne tři návštěvy expozic: prvomájovou návštěvu Karáskova muzea V Seifhennersdorfu, 11. května [pozor, termín byl změněn na 18.5.] výstavu minerálů v soukromé výstavní síni Zd. Patzelta v Brtníkách a 24. května v rumburské Loretě komentovanou prohlídku výstavy o drobných sakrálních památkách, kterou pod hlavičkou našeho spolku připravil Josef Rybánský (více o ní na webu římskokatolické farnosti Rumburk zde.) / KPMV navázal spolupráci se spolkem přátel městských sbírek muzea v Sebnitz. / Jen napůl jsme uspěli s žádostmi o příspěvek z Grantového systému města Varnsdorf: Město nám přispěje na vydání vlastivědného sborníku Mandava, ale nepomůže nám s financováním přednáškové či výstavní činnosti. / Požádali jsme o grant Komunitní nadaci Eroregionu Labe na projekt Muzeum do ulic.

ham - vloženo 4.4.2013, aktualiz. 24.4.2013


Časopisecké přírůstky ve studovně

 

Březnové číslo Dějin a současnosti si za hlavní téma zvolilo osud přemyslovských princezen. / Studovna je otevřena od 8.00 do 16.00 od pondělí do pátku. Vzhledem k velikosti studovny je dobré se objednat na našem telefonu: 412 334 107.

Josef Zbihlej

Rozkliknutím obrázků zobrazíte obálku a stránku s obsahem.

ham - vloženo 1.4.2013


Toulky podél Mandavy III (24.3.2013)

 

Třetí vycházka podél Mandavy, tentokrát Rumburkem, proběhla za slunečného, ale mrazivého počasí. Cestu sice lemoval sníh a led, ale i mnoho krásných dřevěných podstávkových domů. Prohlédli jsme si i Šmilovského uličku, kde byla v roce 1995 vyhlášena vesnická památková rezervace a kterou tvoří 18 roubených tkalcovských domů z 18. až 19. století. Prohlédli jsme si i staré kamenné mosty a přešli několik nových dřevěných lávek, které byly postaveny po povodni. Místní znalci nás provedli pěšinkami v těsné blízkosti řeky, po které pluly ledové kry a mnoho kachen. Cesta uběhla rychle a akorát jsme stihli autobus do Varnsdorfu, kde jsme si na Střelnici dali kávu, palačinku a pivo. / Fotogalerie ze snímků Jarky Štěpánkové a Aničky Dlouhé.

Vložil ham 24.3.2013, text a foto J. Štěpánková


Mexiko očima Dany Ohno Matoušové (19.3.2013)

 

Dana Matoušová nám slovem a obrazem přiblížila zajímavosti Mexika. Na plátně před téměř zaplněným sálem varnsdorfské knihovny postupně defilovaly význačné kulturní památky, přírodní scenérie, velkoměstské momentky i venkovské výjevy, exotické kulinářské pochoutky... Není náhoda, že Dana přijela z Českých Budějovic se svou vůbec první cestopisnou přednáškou právě k nám na sever. Pochází odtud, přesněji ze Studánky u Varnsdorfu. Po několika letech strávených ve varnsdorfské knihovně a po studiích hispanistiky působila mj. na Mexickém velvyslanectví v Praze. Tuto zkušenost - včetně několikatýdenní cesty po Mexiku - zužitkovala v románu Mexická vášeň. Řeč se tedy na besedě točila též kolem její literární tvorby (pod pseudonymem Dana Baumruková) a navrch i kolem Japonska a japonštiny. Se svým japonským manželem se zanedlouho odstěhuje do jeho vlasti. A tak se snad později dočkáme dalšího cestopisného setkání, tentokrát s obrázky ze Země vycházejícího slunce.

 

     

Fotografoval Josef Zbihlej. Na třetí fotografii Dana předvádí mexický přivolávač deště.

ham - vloženo 20.3.2013


V rumburské Loretě otevřeme výstavu o křížcích

 

"Drobné sakrální památky Šluknovského výběžku a Horní Lužice" - tak je nazvána výstava, kterou jsme připravili v rámci přeshraničního projektu podpořeného z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. Najdete ji v ambitech rumburské Lorety. / Vernisáž se koná v úterý 26. března v v 16.30 hod. / Komentovaná prohlídka a přednáška autora výstavy Mgr. Josefa Rybánského bude následovat 24. května 2013 od 17.00 hod. Ve stejný den bude představena i česko-německá publikace o drobných sakrálních památkách. /  Výstavu je možné navštívit do 31. května od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 hod. Vstupné je 50 a 25 Kč. / S podrobnostmi o výstavě vás seznámí tisková zpráva (.doc) a plakátek (.jpg).

ham - vloženo 18.3.2013


Přednáška o drobných sakrálních památkách (6.3.2013)

 

Klub přátel historie a historických staveb se nepřestává věnovat osvětě veřejnosti na téma záchrany a údržby drobných sakrálních památek. Péči o ně ve Varnsdorfu ostatně věnoval nemálo úsilí. Ve středu 6. března pozval k přednášce odborníka - Miroslava Pröllera, předsedy občanského sdružení Drobné památky severních Čech z České Lípy. Škoda, že účast byla velice skrovná a že se nedostavil skoro nikdo z profesionálních kulturních pracovníků.

ham - vloženo 16.3.2013


Novinky z výboru KPMV (5.3.2013)

 

Plán akcí na duben zahrnuje přednášku o minulosti Lužických hor (dr. Peša), další diashow Karla Hofmana a návštěvu podniku DIAMO ve Stráži pod Ralskem. / Ve finální fázi je příprava výstavy Drobné sakrální památky na Šluknovsku a v Horní Lužici. Vernisáž se koná 26. března v rumburské Loretě. Více o výstavě na webu římskokatolické farnosti Rumburk zde. / Naopak výstava Fotorok 2013 v polovině března končí. Kreativní fotografové mohou již střádat do své soutěžní fotobanky na další ročník: uzávěrka jako vždy opět k poslednímu dni letošního roku. / Byla provedena roční inventarizace majetku KPMV. / Grafik Jiří Beran dokončil úpravu německé verze knihy Igora Heinze o hudební minulosti Šluknovska, takže co nevidět půjde do tisku. / Na redakční kolektiv KPMV v nejbližších měsících čeká sběr materiálů pro další vlastivědnou ročenku, která od roku 2004 vychází pod názvem Mandava.

ham - vloženo 16.3.2013


Uznání pro Igora Heinze za knihu o dějinách hudby na Šluknovsku

 

V sobotu 3. března se opět po roce udělovala cena Zlatá Múza severu, určená lidem či organizacím, kteří přispívají ke kultuře ve Šluknovském výběžku. (Připomeňme, že hlavní cenu za rok 2009 získal náš spolek). Příležitostí k udělení nominací a hlavní ceny byl tentokrát Maškarní bál Tolštejnského panství v sále varnsdorfské Střelnice. Mezi pěti nominovanými byl letos i hudebník, badatel a publicista Igor Heinz, a to za autorství knihy Z minulosti hudby Šluknovska, kterou vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf. K převzetí nominace se autor kvůli nemoci nedostavil, proto ho na místě zastoupil jednatel KPMV Josef Zbihlej (na třetím snímku). / Hlavní cenu, Zlatou Múzu severu 2012, získal Miroslav Lošťák, vedoucí Rumburského komorního orchestru.

 

   

 

ham - vloženo 3.3.2013, foto M. Havlíček


Beseda s Františkem Dečmanem o filmové pohádce Pumpot (27.2.2013)

 

František Dečman, kromě toho, že je bývalým Varnsdorfákem, je pro nás hlavně filmařem - autorem animované pohádky ze Šluknovska Pumpot. Natočil ji podle námětu Igora Heinze. O této zkušenosti vyprávěl na besedě, kterou náš spolek uspořádal v malém sále varnsdorfského divadla. Šestiminutový snímek vznikl jako bakalářská práce na Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně. Posluchači díky jeho vyprávění pronikli do tvůrčího procesu od prvotního nápadu po finální realizaci.

 

   

ham - vloženo 28.2.2013, foto J. Zbihlej


Časopisecké přírůstky ve studovně

 

Naše fotografy potěšíme novým číslem znovuzrozené Československé fotografie a zájemce o historiografickou literaturu druhým letošním číslem "Ďasu", čili Dějin a současnosti. Kliknutím na obrázky zobrazíte obálku a obsah obou časopisů. / Studovna je otevřena od 8.00 do 16.00 od pondělí do pátku. Vzhledem k velikosti studovny je dobré se objednat na našem telefonu: 412 334 107.

Josef Zbihlej

Rozkliknutím obrázků zobrazíte obálku a stránku s obsahem.

ham - vloženo 19.2.2013, aktualizace 24.2.2013


Náhony na Hamerském potoce (17.2.2013)

 

Mineralklub KPMV opět uspořádal exkurzi pro veřejnost. Miloš Flekna provedl devět zájemců (a jednoho psa) okolím přehrady Naděje v Lužických horách, zejména podzemními prostorami, které jsou příkladem někdejšího maximálního využití malého vodního toku - Hamerského potoka. O navštívené lokalitě se lze více se dočíst v publikaci Podzemí Šluknovska a Lužických hor (2007) na s. 150-159.

Prohlédněte si fotografie pořízené Filipem Mágrem.

ham - vloženo 17.2.2013


Nový ĎaS

 

Prohlédněte si naskenovanou obálku a stránku s obsahem a zjistíte, o čem si můžete počíst v novém čísle časopisu Dějiny a současnost, který je k dispozici ve studovně varnsdorfského muzea.

Rozkliknutím obrázků zobrazíte obálku a stránku s obsahem.

ham - vloženo 9.2.2013


Novinky z výboru KPMV (5.2.2013)

 

Výsledkem plánování jarních akcí jsou prozatím dva pevné termíny: 6. 3. přednášku Miroslava Pröllera "Zajímavosti drobných sakrálních památek" připraví klub přátel historie a historických staveb a 24. 3. povede starostka KPMV třetí část Toulek podél Mandavy. [Dodatečně přibyla do plánu cestopisná přednáška o Mexiku  19. 3.] / Byly připraveny dvě žádosti o dotaci s Grantového programu města Varnsdorf (víc jich podle pravidel tohoto grantového programu předložit nelze) a žádost o grant z Ústeckého kraje. / Diskutovalo se o nápadu na projekt "Muzeum do ulic". Členové výboru dostali za úkol ho rozpracovat.

ham - vloženo 6.2.2013, aktualizace 9.3.2013


Výstava FOTOROK zůstává ve spolkové místnosti

 

Přehlídka soutěžních snímků soutěže FOTOROK 2013 se podle původních předpokladů měla v polovině února přestěhovat na chodbu v přízemí knihovny, kde by byla alespoň na druhou polovinu svého trvání více přístupná veřejnosti. Knihovna se nakonec rozhodla poskytnout tyto prostory jiné výstavě a FOTOROK zůstane až do svého ukončení v polovině března ve spolkové místnosti. Klíče od spolkové místnosti jsou k vypůjčení v knihovně v oddělení pro dospělé.

ham - vloženo 1.2.2013


Přednáška o varnsdorfské secesní architektuře (16.1.2013)

 

Starostka Kruhu přátel muzea Varnsdorf seznámila varnsdorfskou veřejnost s místní secesní architekturou přímo v terénu při několika vlastivědných vycházkách. V poslední ročence Mandava 2012 publikovala krátké shrnutí tohoto tématu. Další aktivitou pro popularizaci stavebních skvostů z doby před plus minus sto lety byla přednáška s promítáním fotografické dokumentace. Do městského divadla se na besedu dostavila necelá dvacítka zájemců.

 

     

ham - vloženo 16.1.2013, foto Josef Zbihlej


Členka výtvarného klubu KPMV bude vystavovat v Senátu

 

Členka KPMV Olga Vargová Doležalová bude od 5. do 18. února vystavovat své obrazy v Praze v budově Senátu na Valdštejnském náměstí. Tyto prostory nejsou běžně přístupné veřejnosti. Výjimkou bude vernisáž v úterý 5. února od 17 hodin a pak pondělí 11. 2. mezi 14. a 15. hodinou. Z připojené pozvánky lze vyčíst zajímavý program vernisáže včetně návodu, jak se na místo dostat. Spoluorganizátorkou výstavy je senátorka Marta Bayerová.

ham - vloženo 16.1.2013


Vernisáž Fotoroku 2013 (14.1.2013)

 

Ve spolkové místnosti v budově knihovny jsme otevřeli výstavu nejlepších fotografií zaslaných do soutěže FOTOROK 2013. Kromě snímků oceněných porotou na ní najdete i výběr dalších zajímavých fotografií. / Zároveň s Fotorokem byla zahájena i paralelní výstava Barvy pralesa, připravená ve spolupráci venezuelské ambasády v Praze a města Varnsdorf. Jsou to fotografie a kresby Radany a Jana Dungelových. Tím se vysvětluje vzácná návštěva velvyslance Venezuely v ČR pana Víctora Juliána Hernándeze Leóna. Obě výstavy spolu s ním zahájil starosta Varnsdorfu Martin Louka.

 

1   2   3

 

1 Přípitek na zdar obou výstav. V popředí zleva: jednatel KPMV Josef Zbihlej, starosta Varnsdorfu Martin Louka, ředitelka knihovny Veronika Matysová a venezuelský velvyslanec Víctor Julián Hernández León; 2 Josef Zbihlej vyhlašuje výsledky souzěže Fotorok 2013; 3 Publikum vernisáže

Foto Filip Mágr

ham - vloženo 14.1.2013


Novinky z výboru KPMV (8.1.2013)

 

Ke dvěma lednovým akcím (vernisáž výstavy Fotorok a přednáška o varnsdorfské secesi) jsme do plánu akcí připsali výlet do okolí Dolní Světlé v Lužických horách - tam si prohlédneme náhony na Hamerském potoce, které jsou zajímavým příkladem někdejšího maximálního využití malého vodního toku. / V únorovém programu by neměla chybět ani přednáška; její téma bude jasné až po domluvě s příslušným lektorem. / Projekt "Drobné sakrální památky Šluknovského výběžku a Horní Lužice" pokračuje přípravou podkladů pro grafickou úpravu výstavních panelů. / Bylo rozhodnuto podat přihlášku do Grantového programu města Varnsdorf s žádostí o financování vlastivědné ročenky Mandava 2013, soutěže Fotorok a další činnosti KPMV. / Kruh přátel muzea Varnsdorf najdete už také na Facebooku. / Příprava německé verze knihy Igora Heinze o hudební historii Šluknovska se neobešla bez komplikací. Po korekturách textu je nyní na řadě grafická úprava. Vytištění publikace bychom se mohli dočkat v březnu.

ham - vloženo 8.1.2013


Zveřejňujeme výsledkovou listinu soutěže FOTOROK 2013

 

Po vyhodnocení  soutěže, organizované fotoklubem při KPMV, zveřejňujeme výsledkovou listinu. Ty nejlepší ze 117 zaslaných fotografií od dvanácti autorů vybírala porota ve složení Martin Adamec, Jiří Stejskal, Jiří Trebatický a Libor Zavoral.

V kategorii dokument (reportážní fotografie) nebyla udělena první cena, druhou cenu získal Ladislav Čech za fotografii „Mají žízeň“. Ve volné kategorii se vítězným snímkem  stalo "Předjaří" od Zdeňka Lína. / Zveme na vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy 14. ledna v knihovně (více viz v předchozí aktualitě z 2.1.).

ham - vloženo 5.1.2013


Vernisáž bude s velvyslaneckou návštěvou

 

V těchto dnech registrujeme soutěžní snímky, kterými fotografové z blízka i daleka obeslali letošní FOTOROK. Co nevidět zasedne porota, aby určila vítěze a doporučila kolekci fotografií pro výstavu, která bude zahájena v pondělí 14. ledna v 17 hodin v knihovně.

Shoda okolností nám na této akci dopřeje významnou diplomatickou návštěvu. Vernisáž Fotoroku se totiž odehraje společně s otevřením souběžné výstavy Radany a Jana Dungelových Štětec a mačeta za účasti velvyslance Venezuely v ČR pana Víctora Juliána Hernándeze Leóna.

ham - vloženo 2.1.2013 - na snímku R. Dungelová (foto z jejího Facebooku)


Archiv zpráv


 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 08.01.2014