KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Rok 2012 - Událo se v KPMV

Archiv zpráv

 

 

 

Všem kolegům v KPMV a spolupracovníkům přejeme

úspěšnou a šťastnou cestu rokem 2013.

 

ham - vloženo 26.12.2012 / Autorkou fotografie je starostka KPMV Jaroslava Štěpánková


Změna termínu přednášky o secesi

 

Pokud jste si v sekci "Zveme vás" v minulých dnech již stačili přečíst plán akcí na leden, upozorňujeme, že původní termín přednášky o secesní architektuře (24.1.) byl změněn na 16. ledna. Místo a čas akce - malý sál městského divadla v 18.00 hod. - zůstávají beze změn.

ham - vloženo 19.12.2012


Zdobení stromečku pro zvířátka (16.12.2012)

 

Přírodovědný klub je věren tradici předvánočního nadělování krmiva lesní zvěři. Sraz byl na stříbrnou neděli, a to jako obvykle u bývalé hájovny na konci Hřbitovní ulice. Výprava byla letos méně početná. Po nadílce na stromky i do krmelce následovalo posezení - s nadílkou naopak pro účastníky akce.

 

     

ham - vloženo 17.12.2012


Z časopiseckých přírůstků spolkové knihovny

 

Ve studovně muzejního depozitáře se nově můžete seznámit s prosincovými vydáními časopisů Československá fotografie (zaměřeno tentokrát především na fotografování lidí, portrétů, neobvyklé rodinné Street fotografie, fotografování v ateliéru... - podrobný obsah zde) a Dějiny a současnost (s tematickým zaměřením na českou šlechtu) / Studovna je přístupná ve všední dny od 8 do 16 hodin.

ham - vloženo 14.12.2012


Heinzova hudební historie Šluknovska "zabodovala" v Reflexu

 

Časopis Reflex zveřejnil v čísle 49/2012 tipy svých redaktorů na KNIHU ROKU 2012. K našemu radostnému překvapení se mezi nimi objevila publikace Igor Heinz: Z hudební minulosti Šluknovska, kterou jsme vydali počátkem tohoto roku. Upozornil na ni - z lokálního patriotství, jak přiznává - Marek Douša. Jeho krátkou recenzi si můžete přečíst i zde (její text jsme fotomontáží slili do jednoho sloupce).

ham - vloženo 8.12.2012


Cesta do Nepálu (6.12.2012)

 

Cestopisná přednáška Jana Píchy, připravená přírodovědným klubem KPMV, byla vzhledem k mrazu a vánici navštívena jen desítkou účastníků. Dověděli jsme se, jak se do Nepálu dostat, ve kterou roční dobu to lze, jaké trasy zvolit, jak probíhá aklimatizace a pak samotný turistický pochod se spoustou nádherných fotek osmitisícových velikánů.

 

       

 

zbi - vloženo 8.12.2012 / foto Josef Zbihlej


Novinky z výboru KPMV (4.12.2012)

 

Výbor konstatoval dokončení opravy křížku v Truhlářské ulici včetně osazení okrasných dřevin. / Proběhlo závěrečné vyúčtování grantů od Nadace OF, města Varnsdorf a MAS Šluknovsko. / Byla dokončena dokumentace drobných sakrálních památek na Šluknovsku a v Horní Lužici v rámci projektu podpořeného Euroregionem Nisa / Na leden byly naplánovány dvě akce: výstava soutěže Fotorok 2013 v knihovně (vernisáž 14. ledna) a přednáška o varnsdorfské secesní architektuře 16. ledna, která naváže na několik naučných exkurzí, které ve varnsdorfských ulicích vedla Jarka Štěpánková. / Schválen dar (sada publikací) pro Spolek pro rozvoj hraničního regionu Horní Mandava a prameny Sprévy. / Pokračuje příprava německé verze publikace I. Heinze – „Historie hudby na Šluknovsku“.

ham - vloženo 6.12.2012, opraveno 19.12.2012


FOTOROK 2013

 

Klub fotografů při KPMV vyhlásil další ročník soutěže Fotorok. Soutěž je otevřená každému, kdo chce zkusit porovnat kvalitu svých snímků prostřednictvím odborné poroty. Tradice soutěže sahá do 70. let, kdy ji začal organizovat fotoklub F76 při závodním klubu Velveta.

Uzávěrka soutěže je 31.12.2012. Kolekce vybraných snímků bude opět vystavena v prvních měsících roku 2013. Ukázky vítězných fotografií kromě toho zveřejňujeme v ročence Mandava.

Propozice soutěže včetně přihlášek lze stáhnout ve formátu PDF zde:

http://muzeum.varnsdorf.cz/projekty/souteze.htm

ham - vloženo 25.11.2012


Z časopiseckých přírůstků spolkové knihovny

 

Ve studovně muzejního depozitáře je vám k dispozici nejnovější, tedy listopadové  číslo časopisu Dějiny a současnost. Tématicky je zaměřeno na středověkou měšťanskou společnost.. / Studovna je přístupná ve všední dny od 8 do 16 hodin.

ham - vloženo 25.11.2012


O železniční dopravě na Šluknovsku (14.11.2012)

 

RNDr. Josef Ježek téma železniční dopravy na Šluknovsku pojednal ve svém příspěvku "110 let vlaku na trati Rumburk - Panský - Mikulášovice" v našem nejnovějším sborníku Mandava 2012. Zároveň přislíbil přednášku, na které bychom se více dověděli jak o historii, tak zejména o současnosti a (bohužel asi neradostných) perspektivách železniční dopravy v našem regionu, tak jak ji předestírá "koncepce dopravní obslužnosti" Ústeckého kraje. / Reportáž a více fotografií z přednášky najdete na webu Výběžek.eu - zde.

ham - vloženo 18.11.2012 / foto Ivo Šafus


Ke křížku na Pěnkaváku jsme zasadili stromky (11.11.2012)

 

"Třešničkou na dortu" za opravou křížku u Nehybových v Truhlářské ulici bylo osazení okrasných stromků po jeho bocích - tak jak tomu bylo na tomto místě i dříve. U křížku se zazelenají dva hlohy obecné - respektive jeho plnokvětý kultivar charakteristický tmavě růžovými květy (Crataegus laevigata Paul's Scarlet). Výběr a zajištění dřevin si vzala za své vedoucí přírodovědného klubu Zuzka Jindřichová. K osazení přímo na místě došlo na svatého Martina, který nepřinesl sníh, ale vytrvalý déšť. To je určitě dobré znamení, že stromky dobře porostou a vrátí tomuto místu podobu krásného pietního místa.

 

 

Křížek je opravován díky podpoře Nadace Občanského fóra. Vše o projektu "Obnova kříže v Truhlářské ulici ve Varnsdorfu" se můžete dočíst zde:

http://muzeum.varnsdorf.cz/projekty/opomijene_pamatky_nadaceof.htm

ham - vloženo 11.11.2012 / foto Josef Zbihlej


Miroslav Hejný vystavuje v Rumburku

V rumburském muzeu byla otevřena výstava obrazů Miroslava Hejného, varnsdorfského rodáka a člena klubu výtvarníků KPMV, s názvem Z tvorby Miroslava Hejného. Malíř dodnes působí ve Varnsdorfu a výtvarné tvorbě se zde věnuje od svých 12 let. / Mezi své nejčastější motivy si umělec vybírá nejrůznější zátiší s květinami. Rovněž ztvárňuje významné varnsdorfské budovy jako například vily bývalých varnsdorfských továrníků či jiné historické budovy ze svého okolí (Hrádek, červený kostel bývalé německé evangelické církve z glazurovaných červených cihel, novogotický katolický kostel sv. Karla Boromejského, náměstí s kostelem sv. Petra a Pavla a mnoho dalších. / V jeho tvorbě se často objevují i kopie obrazů starých mistrů jako například Mona Lisa. Mezi jeho oblíbená témata patří i portréty dětí. / Výtvarník Miroslav Hený vystavuje své obrazy od roku 1975, a to jak samostatně, tak i společně s jinými varnsdorfskými výtvarníky v rámci skupiny Kontrast. / Výstava potrvá do ledna roku 2013.

Fotografie z expozice si můžete prohlédnout zde

ham - vloženo 11.11.2012 - s použitím textu z www.muzeumdc.cz


Vyšla Mandava 2012

 

Na valné hromadě KPMV 7. listopadu byla poprvé představena letošní ročenka KPMV - sborník Mandava 2012. Poté byla 10. listopadu představena a dána do prodeje na Regionálním knižním minitrhu ve varnsdorfské knihovně. / Publikace obsahuje cca dvě desítky vlastivědných příspěvků týkajících se historie regionu, průmyslu, přírody, činnosti spolků i zajímavých muzejních expozic v sousedních regionech. Oddíl nazvaný Ročenka Kruhu přátel muzea 2011-2012 shrnuje přehled činnosti spolku za uplynulý rok, fotodokumentaci, výsledky soutěže Fotorok, přírůstky ve spolkové knihovně aj. / Mandava 2012 bude k dostání v muzeu, ve varnsdorfských knihkupectvích, v informačních střediscích Šluknovského výběžku. Také je možné si ji objednat e-mailem na adrese kpmv@quick.cz. Členové KPMV mají nárok na výtisk zdarma. / S obsahem sborníku se můžete seznámit zde. / Přehled o veškeré knižní produkcí KPMV získáte zde.

ham - vloženo 10.11.2012


Valná hromada KPMV (7.11.2012)

 

KPMV - úvodní stránkaOsmnáctá valná hromada Kruhu přátel muzea Varnsdorf se konala 7. listopadu 2012 ve spolkové místnosti Městského centra kultury a vzdělávání. / Účast: 31 členů, tj. 28,2 % ze 110 platících členů registrovaných k datu valné hromady. / Účastníci obdrželi vlastivědný sborník Mandava 2012, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2011/2012. Program proběhl v ustálené podobě: po zprávách vedoucích klubů a starostky spolku zazněla zpráva o hospodaření, informace o publikační činnosti, diskuse. Hlasováním bylo potvrzeno současné obsazení výboru KPMV. / Během programu byla promítána fotodokumentace ze současné činnosti spolku a krátký film z loňské letní hry "Tardorského království" - tedy z klíčové akce klubu Fascikl. / V diskusní části informoval J. Sucharda o aktivitách k obnově válečných pomníků v regionu Šluknovska včetně Varnsdorfu. / Usnesení valné hromady naleznete na stránce Valné hromady.

 

 

ham - vloženo 10.11.2012 / aktualizace 14.11.2012


Novinky z výboru KPMV (6.11.2012)

 

Tato "výborovka" se konala pouhý jeden den před výroční valnou hromadou KPMV a tudíž byla z valné části věnována její přípravě. Kromě toho byly naplánovány akce na prosinec - 16.12. tradiční vánoční krmení zvířátek v lese a 6.12. cestopisná přednáška o Nepálu (obě připravuje přírodovědný klub). / K opravenému křížku v Truhlářské ulici byly pořízeny okrasné stromky, k jejichž osazení dojde na svatého Martina. A pro Nadaci Občanského fóra bude třeba připravit vyúčtování všech nákladů spojených s opravou křížku. / Klub Fascikl informoval o říjnové víkendové akci na základně ČSOP Buk u Krásné Lípy. / Proběhlo upomínkování dlužných členských příspěvků za rok 2012. Kdo nezaplatil, není od data valné hromady již počítán za člena spolku. / Ročenka Mandava 2012 je již vytištěna a připravena k distribuci. Poprvé bude představena na valné hromadě a podruhé 10. listopadu na Regionálním knižním minitrhu ve varnsdorfské knihovně. / "Akční cena" starších ročenek (až do loňské Mandavy 2011) jen pro příležitost minitrhu byla snížena na 50 Kč. Jinak jsou nadále v prodeji za obvyklou cenu 100 Kč.

ham - vloženo 9.11.2012


Na norských ostrovech s Honzou Havránkem (25.10.2012)

 

Dobře navštívená přednáška Jana Havránka (cca 30 návštěvníků) v divadle nás zavedla na souostroví Vega a byla natolik zajímavá, že se protáhla na dvě hodiny. Jejím hlavním tématem byla historie a současnosti polodivokého chovu rajek, producentů nejlepšího peří na světě.

 

ham - vloženo 26.10.2012, foto J. Zbihlej


Z časopiseckých přírůstků spolkové knihovny

 

Ve studovně muzejního depozitáře naleznete mimo jiné nejnovější čísla periodik Československá fotografie a Dějiny a současnost (články např. s tématy Sňatek na bitevním poli - Smír revoluce s monarchií, Umění na poli studené války - Moderní Amerika a národní umělci SSSR, Mýty kolem církevního vlastnictví - Návrat před Josefa II.?. / Studovna je přístupná ve všední dny od 8 do 16 hodin.

ham - vloženo 26.10.2012


Zveme na valnou hromadu KPMV

 

KPMV - úvodní stránkaVe středu 7. listopadu se koná 18. valná hromada Kruhu přátel muzea Varnsdorf. Je svolána do spolkové místnosti Městské knihovny Varnsdorf na 17. hodinu. Předběžně je program naplánován v obvyklé podobě: Zahájení - Schválení programu - Zprávy vedoucích klubů - Zpráva starostky KPMV - Zpráva o hospodaření spolku - Zpráva revizní komise - Publikace vydané spolkem - Diskuse - Schválení výboru KPMV - Usnesení valné hromady a závěr.

ham - vloženo 7.10.2012


Děkujeme za příspěvek od MAS Šluknovsko

 

V rámci Programu podpory spolků – propagační akce MAS Šluknovsko „Šluknovsko návštěvníkům i sobě“ byla schválena naše žádost o finanční podporu tří podzimních přednáškových akcí. Těmi jsou: 18.10.  Vysloužilci a Velká válka, 25.10. Norsko, 14.11. Minulost, současnost a budoucnost mikulášovické železniční dráhy. / Tyto akce jsou tedy spolufinancovány Evropskou unií v rámci programu Programu rozvoje venkova ČR, osy IV LEADER – IV.1.1 Místní akční skupina, a to celkovou částkou 5.000,- Kč.

                                                                                    

     

ham - vloženo 7.10.2012


Novinky z výboru KPMV (2.10.2012)

 

Na listopad připravíme v pořadí osmnáctou valnou hromadu spolku (7.11. ve spolkovém sále knihovny) a o týden později besedu s RNDr. Josefem Ježkem o železniční dopravě na Šluknovsku (14.11. v divadle). / Projekt věnovaný drobným sakrálním památkám na Šluknovsku a Horní Lužici, podpořený Euroregionem Nisa (Cíl 3 / Ziel 3), pokračuje dokumentací památek v české i saské části regionu. / Naše ročenka, tj. vlastivědný sborník Mandava, je již předán do tisku. Členové si ho budou moci vyzvednout na valné hromadě a bude také k dostání na Regionálním knižním minitrhu 10. listopadu v knihovně. / V pokročilém stadiu příprav je také německé vydání knihy Igora Heinze Z hudební minulosti Šluknovska. Máme naději, že by mohlo být uvedeno do distribuce ještě v letošním roce. / Konstatovali jsme úspěšné dokončení opravy křížku v Truhlářské ulici a dohodli způsob pořízení okrasných dřevin, které budou osazeny v jeho sousedství. / Po revizi členských příspěvků za letošní rok byl sestaven seznam neplatičů, které musíme upomenout. / Výbor se shodl na tom, že bude nadále aktivní v prosazování rekonstrukce historické budovy muzea. Starosta města bude oficiálně požádán o svolání schůzky zainteresovaných stran. / Přírodovědný klub, dosud ve výboru zastupovaný Bc. Zuzanou Štěpánkovou, DiS., nyní vede Bc. Zuzana Jindřichová, DiS. Zuzce tímto přejeme vydařené manželství.

ham - vloženo 2.10.2012


Exkurze: Hirschfelde, Berzdorf, Marienthal, Görlitz (22.9.2012)

 

Výlet začal mírným zpožděním a za drobného deště. Tentokrát se všichni účastníci vešli do tří aut. Cesta vesele ubíhala a první zastávka byla na náměstí v Hirschfelde. Krátká zastávka se trochu protáhla, protože jsme tu objevili spoustu nádherných podstávkových domů v rekonstrukci. Počasí se začalo zlepšovat a klášter v Marienthalu nás přivítal sluníčkem a modrou oblohou. Po prohlídce kláštera jsme se vydali opět na sever k prohlídce bagru na břehu Berzdorfského jezera. U bagru jsme opět nabrali pořádné zpoždění, a protože od jezera začalo foukat a pršet, urychleně jsme nasedli do aut a vyrazili k poslednímu cíli našeho výletu. Zaparkovali jsme na okraji Zhořelce a vyrazili jsme do historického středu. Prohlédnout celé město, ve kterém je přes pět tisíc památek, bylo nad naše síly, a tak jsme se v odpoledních hodinách vydali zcela vyčerpaní na cestu domů. / Zapsal Josef Zbihlej

Fotogalerie z výletu zde

ham - vloženo 23.9.2012 / foto Josef Zbihlej


Oprava křížku na Pěnkaváku dokončena (11.9.2012)

 

Umístěním postavy Krista včetně dalších doplňků (vše v malbě na plechu) byla dokončena oprava křížku v Truhlářské ulici ve Varnsdorfu. Tato závěrečná část renovace památky byla v režii Miroslava Hejného, která zmíněné součásti vytvořil a instaloval na kříž - viz fotografie Josefa Zbihleje. Zbývá začistit spáry soklu a provést výsadbu stromků, na jejichž výběru jsme se (po dendrologických konzultacích) dohodli s majitelem pozemku.

 

 

Křížek je opravován díky podpoře Nadace Občanského fóra. Vše o projektu "Obnova kříže v Truhlářské ulici ve Varnsdorfu" se můžete dočíst zde:

http://muzeum.varnsdorf.cz/projekty/opomijene_pamatky_nadaceof.htm

ham - vloženo 15.9.2012


Toulky podél Mandavy, 2. část (9.9.2012)

 

V neděli 9. září se uskutečnila druhá vycházka po proudu Mandavy. Na předchozí putování jsme navázali na mostku u hotelu Vídeň ve Starých Křečanech a šli jsme dále po proudu přes celé Staré Křečany, Dolní Křečany a Antonínovo údolí až do Rumburku. Druhou etapu jsme ukončili v Rumburku na mostě v Královské ulici. Mandava přes celé Křečany krásně meandruje loukami a zahradami a v celém údolí je mnoho nádherných, většinou přízemních roubených stavení se zachovalými původními prvky a břidlicovými obklady. Cestou jsme si prohlédli i místní faru a kostel s novou venkovní křížovou cestou. V Dolních Křečanech na hlavní silnici stojí rovněž zajímavá kaple, u níž roste památná lípa z roku 1945. Přes Mandavu bylo na tomto úseku celkem 26 mostků a rovněž přes 20 křížků, z nichž některé byly nově opraveny. Počasí nám přálo a těšíme se na třetí díl, který plánujeme na březen 2013. / Zapsala Jaroslava Štěpánková

Fotogalerie z výletu zde

ham - vloženo 10.9.2012 / foto Josef Zbihlej


Křížek na Pěnkaváku: návrat renovovaného kříže do podstavce (7.9.2012)

 

Oprava křížku v Truhlářské ulici u Nehybových se blíží k finiši. 7. září byl zpět do opraveného soklu zasazen renovovaný železný kříž. Ukázky z dokumentace pořízené Josefem Zbihlejem a Martinem Havlíčkem zachycují nahřívání soklu, zapuštění tyčí kříže, kontrolu polohy vodováhou, zalití olovem a celkový pohled po připevnění vodorovného ramene kříže.

 

 

Křížek je opravován díky podpoře Nadace Občanského fóra. Vše o projektu "Obnova kříže v Truhlářské ulici ve Varnsdorfu" se můžete dočíst zde:

http://muzeum.varnsdorf.cz/projekty/opomijene_pamatky_nadaceof.htm

ham - vloženo 8.9.2012


Novinky z výboru KPMV (4.9.2012)

 

Doladili jsme termíny akcí, které jsou zmíněny již posledně: pozvánka na Lemberk a okolí platí na 6. říjen a přednáška Honzy Havránka o norských rajkách (viz minulý zápis) se bude konat 18. října. [Během září po dohodě s přednášejícími došlo ke změnám v plánovaných termínech: nově přibyla do plánu předáška R. Andonova Vysloužilci a Velká válka - 18.10., Havránkova přednáška o Norsku se bude konat o týden později 25.10.] / Již tento pátek dopoledne (7. září) nastane důležitý okamžik pro křížek v Truhlářské ulici: konečně dojde k osazení opraveného krucifixu zpět na podstavec. Bylo rozhodnuto toto místo okrášlit též okrasnými dřevinami. / Probíhají další jednání s odborem správy majetku a investic varnsdorfského městského úřadu o opravách historické budovy muzea. Město bohužel zatím vstřícností neoplývá, radnici bude adresován oficiální dopis. / Pokročila příprava německé verze knihy Igora Heinze o hudební historii Šluknovska. Probíhají korektury překladu pořízeného Janou Krausovou.

ham - vloženo 5.9.2012, aktualizace 17.10.2012


Novinky z výboru KPMV (27.8.2012)

 

Mimořádná prázdninová schůzka výboru měla za úkol "doladit" zářijový program. / Jarka Štěpánková upřesnila okolnosti výletu 9. září, tj. druhé etapy Toulek kolem Mandavy. Sraz bude u soutoku ve Starých Křečanech a podél toku doputujeme do Rumburku. Cestou se leccos dovíme o vlastivědných zajímavostech v nejbližším okolí trasy. Na 22. září mineralklub naplánoval exkurzi v areálu bývalého povrchového lomu Berzdorf poblíž Görlitz (Zhořelce). Cestou tam si uděláme zastávku u slavného kláštera Marienthal a po důlní exkurzi by měl zbýt čas na historické centrum Zhořelce. Výlet se uskuteční auty. Zájemci bez auta se mohou doptat na volná místa na telefonech uvedených v pozvánce (viz sekce Zveme vás...). / V říjnu nabídneme výlet na zámek Lemberk s jeho nejbližším okolím. S Honzou Havránkem domlouváme cestovatelsko-přírodovědnou přednášku o chovu rajek na norském souostroví Vega. / Příprava letošní vlastivědné ročenky Mandava 2012 se dostala do finální fáze. Ve spolupráci s grafikem Jiřím Beranem probíhají první korektury sazby. Znamená to, že sborníku se snad dočkáme v obvyklém podzimním termínu - tak, abychom ho mohli opět představit již na varnsdorfském knižním minitrhu počátkem listopadu.

ham - vloženo 28.8.2012


Dějiny a současnost 7/2012 a 8/2012

 

Ve studovně muzejního depozitáře si můžete počíst v odborném tisku, mimo jiné v měsíčníku Dějiny a současnost. Jeho červencové číslo je z velké části věnováno tématu české menšiny v bývalé rakousko-uherské metropoli Vídni, zatímco srpnové číslo je z velké části věnováno rodu Pernštejnů.

 

ham - vloženo 1.7.2012, aktualiz. 27.7.2012


Křížek na Pěnkaváku: opravený podstavec zpět na místě!

 

Oprava křížku v Truhlářské ulici zdárně pokračuje. Ve středu 11. července došlo k návratu opraveného pískovcového tělesa do zahrady domu a jeho usazení na původní místo. Zbývá tedy dokončit usazení kříže a přišroubovat obraz Krista, namalovaný na plechu panem Hejným. Usazení soklu zadokumentoval Josef Zbihlej:

 

 

Křížek je opravován díky podpoře Nadace Občanského fóra. Vše o projektu "Obnova kříže v Truhlářské ulici ve Varnsdorfu" se můžete dočíst zde:

http://muzeum.varnsdorf.cz/projekty/opomijene_pamatky_nadaceof.htm

ham - vloženo 11.7.2012


Fotodokumentace drobných sakrálních památek

 

Od jarních měsíců probíhá fotodokumentace drobných sakrálních památek na Šluknovsku a v Horní Lužici. Postupně jsme zamířili do Rumburku, Starých Křečan, Horního Podluží, Jiřetína pod Jedlovou, na Tolštejn, do Sněžné a Šluknova. Ve středu 27. června jsme vyrazili již podruhé dokumentovat křížky, sochy a kaple do Horní Lužice. Navštívili jsme již deset obcí v okolí Budyšína a Kamenze. Při první cestě, kterou jsme uskutečnili 28. 5. 2012, jsme fotili v Crostwitz, Höflein, Prautitz, Räckelwitz a Siebitz. Při druhé cestě jsme navštívili významný klášter Marienstern, který stojí v městečku Panschwitz-Kuckau od roku 1248. Další zastávky následovaly v rychlém sledu za sebou -Jauer, Zerna, Rosenthal a Ralbitz. V Rosenthalu je kromě mnoha drobných památek zdokumentovali také významné hornolužické poutní místo se zázračným pramenem.

Více o projektu zde. - Více ukázek z fotodokumentace zde.

Na fotografii: Räckelwitz, Boží muka z roku 1763, reliéfy v kaplici Madona Rosenthalská a sv. Barbora (snímek z 28. 5. 2012). Foto Josef Rybánský.

ham, J. Rybánský - vloženo 28.6.2012 / aktualiz. 30.6.2012


Schůzka pracovní skupiny TUR pro muzea (15.6.2012)

 

15. června se v areálu baziliky a bývalého kláštera ve Filipově konala další schůzka přeshraniční skupiny "Muzea" při Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska (TUR). Organizoval ji náš spolek jako součást projektu, jehož účelem je jednak vzájemná výměna informací, jednak vytvoření výstavy a brožury věnované drobným sakrálním památkám (o projektu zde). Na programu schůzky byla společná prohlídka baziliky a bývalého kláštera (dnes Domov důchodců Filipov), přednáška Filipa Stojaníka o filipovském zázraku, informace o akcích v jednotlivých muzeích a diskuse.

Fotoreportáž ze schůzky:

http://www.foto.jirikov.info/muzea_bazilika_2012/index.html

ham - vloženo 23.6.2012 / foto Petr Wittgruber


Toulky podél Mandavy, 1. část (17.6.2012)

 

První vycházka byla "K pramenům Mandavy". Sraz byl v Zahradách u Rumburku a dřív, než jsme se vydali po úbočí Vlčí hory, prohlédli jsme si několik map, které ukazují  množství potůčků, jež se ve Starých Křečanech spojí, aby vytvořily (zatím ještě) říčku Mandavu. Přes Vlčí horu jde i rozvodí řek, kdy východní strana sbírá vody do Mandavy a tím do Baltického moře, zatímco ze západní strany tečou do Labe a tím do Severního moře. V Zahradách jsme prošli kolem Geologické mapy Šluknovska a pak už po úbočí Vlčí hory přes několik potůčků, přes Panský do Nových Křečan, kde je upravený nejznámější pramen Mandavy. K hlavnímu pramenu jsme vystoupali přes místní pastviny a louky. Zážitek umocnily překrásné výhledy a vzorně upravené okolí s udržovanými podstávkovými domky. Vlakem ze Starých Křečan jsme pak mírně unaveni, ale spokojeni odjeli domů.
Druhá vycházka se uskuteční 9. září a bude začínat u soutoku pramenů ve Starých Křečanech. / Zapsala Jaroslava Štěpánková

Fotogalerie z výletu zde

ham - vloženo 17.6.2012 / foto Anna Dlouhá


Nové časopisy ve studovně

 

Všechny Vás zdravím a sděluji Vám příjemnou zprávu, že nám pošta doručila 11. číslo Československé fotografie a 6. číslo časopisu pro zájemce o historii Dějiny a současnost. Oba časopisy jsou nabity informacemi a v naší studovně si je můžete prostudovat od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 16.00 hod. V době, kdy za každé číslo dáte již přes 100 korun, stojí možná za to zvednout se ze židle a dojít si do studovny muzea pro nejčerstvější informace z uvedených oborů. / Pro neinformované ještě informace o tom, že muzeum nyní sídlí na adrese Legií 2574, což byly kdysi jesle v zahradě za Červeným kostelem... / Na Vaši návštěvu se těší pracovníci muzea ve Varnsdorfu. Josef Zbihlej, jednatel KPMV

zbi - vloženo 12.6.2012


Nový bankovní účet KPMV

 

Vážení přátelé, všichni naši věrní členové Kruhu přátel muzea Varnsdorf!
Zdravím Vás jak nejsrdečněji umím a přeji Vám hodně zdraví a dobré mysli, abychom se mohli i nadále setkávat na zajímavých přednáškách, exkurzích a jiných akcích našeho spolku. Protože nám osud v podobě asi nechápajícího a snad i nepřejícího zastupitelstva neumožnil zahájení oprav naší historické budovy, jak bylo v minulém roce veřejně odhlasováno, tak budeme muset asi ještě nějaký čas zůstat namačkáni v bývalých jeslích a své akce budeme pro Vás pořádat v knihovně, v divadle nebo pod širým nebem, jako jsme je organizovali dosud.
Protože se snažíme pro naši činnost ušetřit nějaké peníze, přijali jsme nabídku Poštovní spořitelny, která nám nabídla mírnější poplatky, než jsme měli v KB. Opravte si proto, prosím, číslo účtu, a pokud jste nám ještě nezaplatili členský příspěvek, odešlete nám jej již na nový účet, protože starý účet v KB bude fungovat jen do konce června. Pokud si nejste jisti, zda máte již zaplaceno, tak se mi ozvěte a já Vám obratem napíšu. Uzávěrku uděláme tradičně až v polovině měsíce června, pak rozešleme upomínky. Připomínám, že výše ročního členského příspěvku se nezměnila a že činí 100,- Kč pro nevýdělečně činné členy a 200,- Kč pro členy ještě vydělávající. Vy, kteří jste ještě nezaplatili, určitě nemáte vyzvednutou ročenku Mandava 2011; nestyďte se a přijďte si ji k nám vyzvednout!
Ještě bych Vám chtěl nabídnout krásnou novou knihu Natálie Belisové "Osud má jméno Dolský mlýn" a sklad jsme také doplnili naší knihou "Varnsdorf ve starých fotografiích". Pokud Vám chybí, tak se mi ozvěte (kpmv@quick.cz).

Nové číslo účtu: 249384329/0300

Pokud byste nám chtěli poslat peníze ze zahraničí, tak Vám pošlu také IBAN, eventuelně také BIC.

Josef Zbihlej, jednatel KPMV

zbi - vloženo 6.6.2012 / foto J. Zbihlej


Za poklady libereckého muzea (2.6.2012)

 

Návštěvu Severočeského muzea v Liberci jsme doporučili zejména fotografům kvůli výstavě "Studio výtvarné fotografie v Liberci 1962-1969", ale zájem byl minimální, cestovala jen malá skupinka našich členů. Na programu byla neplánovaně i svatba v areálu muzea, teprve poté jsme byli vpuštěni do muzejních expozic. Po prohlídce si každý zvolil svůj individuální program v Liberci.

ham - vloženo 5.6.2012 / foto J. Zbihlej


Jak se dělají vitráže (26.5.2012)

 

S odstupem 15 let jsme opět uspořádali exkurzi v dílně varnsdorfského tvůrce vitráží Jiřího Tesaře. Naše docela početná skupina se v ateliéru na Karlově ul. seznámila s technikou vitrážové tvorby, a to zejména s postupem při restaurování starých vitráží, např. kostelních oken. To proto, že pan Tesař právě pracuje na zakázce obnovy jednoho z vitrážových oken kostela sv. Jiří v Jiříkově. Viděli jsme ovšem  také počítačovou prezentaci z restaurování vitrážových oken kaple na Křížové hoře u Jiřetína pod Jedlovou i některých dalších zakázek. / Jiří Tesař je autorem mnoha větších i drobnějších vitrážových výzdob v našem regionu, ale i jinde v republice (např. náročné obnovy oken sanatoria Priessnitz v Jeseníku poté, co byl objekt poničen výbuchem) i v sousedním Německu. Příležitostně - pokud mu to práce na zakázkách dovolí - se věnuje i volné tvorbě, z níž jsme také viděli několik ukázek.

Fotogalerie z exkurze

Web firmy Vitráže Jiří Tesař

ham - vloženo 26.5.2012 / foto nahoře J. Zbihlej


Z hudební minulosti Šluknovska - recenze v Dějinách a současnosti

 

Publikace, kterou jsme vydali letos v únoru, zaujala recenzentku Ivetu Coufalovou. Pochvalný článek vyšel v květnovém čísle časopisu "Dějiny a současnost". Nakouknout můžete zde. Kromě něj tam najdete ještě mnoho zajímavého. Monotematická polovina Ďasu je tentokrát věnována vojenským konfliktům v 21. století. Všechna čísla tohoto časopisu jsou k dispozici zájemcům denně od 8.00 do 16.00 hodin ve studovně našeho muzea (depozitáře) na ulici Legií 2574, tel. 412 334 107.

ham - vloženo 23.5.2012


Růžovský vrch (6.5.2012)

 

Exkurze pořádaná přírodovědným klubem přilákala přes dvě desítky lidí. Po dopravě auty k informačnímu centru v Srbské Kamenici se výprava vydala po žluté turistické značce přímo na vrchol. Zuzana Štěpánková nás cestou seznamovala s botanickými zvláštnostmi, kvůli kterým byla "česká Fujijama" roku 1973 vyhlášena národní přírodní rezervací. Dnes je zahrnuta do první (tj. nejpřísněji chráněné) zóny Národního parku České Švýcarsko. Po serpentinovém sestupu po severním úbočí se výprava rozdělila - část volila kratší variantu po naučné stezce zpět do obce, větší část ale pokračovala do osady Kamenická Stráň, kde jsme obdivovali podstávkovou architekturu a na odbočce z turistické stezky jsme se kochali vyhlídkou ze skalního ostrohu nad Dolským Mlýnem. Tento památkový objekt jsme po sestupu k říčce Kamenici dokonale "prošmejdili". Po modré značce jsme pak dorazili zpět do Srbské Kamenice a před odjezdem domů jsme ještě poseděli v místní hospůdce. / Fotogalerie z exkurze.

ham - vloženo 7.5.2012


Novinky z výboru KPMV (2.5.2012)

 

Skončila přednášková sezona a do prázdnin už nás čekají převážně jen akce v terénu a zájezdy. Tedy s výjimkou exkurze v ateliéru vitráží Jiřího Tesaře (26. května). Již tento týden se pod patronací přírodovědného klubu vydáme do rezervace na Růžovském vrchu (6. května). Na první červnový víkend je v plánu návštěva libereckého muzea, kterou asi spojíme s botanickou nebo zoologickou zahradou (2. června) a sezonu ukončíme v neděli 17. června výletem k pramenům Mandavy. Tím vlastně zahájíme dlouhodobější projekt, během něhož chceme postupně projít celý tok této říčky od pramenů ve Šluknovském výběžku přes Německo (Seifhennersdorf), Česko (Varnsdorf) a opět Německo (od Großschönau po Žitavu a ústí do Nisy na německo-polské hranici). Cestou se budeme věnovat jak přírodním, tak památkovým zajímavostem. 

ham - vloženo 4.5.2012


Jak jsme začínali... (27.4.2012)

 

Loni v listopadu na valné hromadě jsme promítli několik archivních dokumentů a fotografií z počátku činnosti našeho spolku. Velký ohlas motivoval jednatele KPMV Josefa Zbihleje k přípravě prezentace, která vydala na celou besedu nazvanou "Jak jsme začínali..." Projekce a vzpomínání v tento teplý páteční podvečer ale přilákalo sotva tucet nejvěrnějších přátel muzea. / Stále trvá prosba k majitelům vlastních fotografií z prvních sezon činnosti spolku, zda by je nezapůjčili ke skenování. Poté, co pan Zbihlej systematicky prošel archivní složky, se ukázalo, že existují bílá místa, která by mohla být s pomocí pamětníků zaplněna. / Dnešní beseda bilancovala první sezonu KPMV (1996-97), na další vzpomínkové akci se ohlédneme za ročníkem 1997-98.

ham - vloženo 27.4.2012 / foto Ivo Šafus


Exkurze na Milířku (22.4.2012)

 

V neděli 22. dubna mineralklub pořádal exkurzi za pozůstatky hornické činnosti na Milířce, kde je nyní zřízena naučná stezka. Od "šnekárny" v Podluží jsme se vydali ke Knížecí štole, Milířce a kolem řady dalších štol, šachet a jiných důlních děl jsme se kolem jednoho z milířů vyšplhali na nejvyšší místo k pověstné skále Trojhran na státní hranici. Pak už jsme se vydali na zpáteční cestu kolem pískovcového lomu a šachty na Kozích hřbetech zpátky na parkoviště. / Fotogalerie z exkurze.

ham - vloženo 23.4.2012 / foto Josef Zbihlej


Mineralklub zve na Uhelné safari

 

Mineralklub doporučuje všem zájemcům, kteří chtějí zblízka vidět povrchovou těžbu a rekultivaci krajiny, zájezd "Uhelné safari", který pořádá CK Jana Hušáková v sobotu 19. května.

Program: 1/ Zúčastníte se projektu skupiny Czech Coal, která nabízí atraktivní zážitek z návštěvy těžební lokality dolu Vršany. Uvidíte velkostroje, které těží uhlí povrchovým způsobem a navštívíte rekultivované plochy v místech těžebních jam. 2/ Prohlédnete si přesunutý kostel v Mostě, který je zapsán do knihy Guinesových rekordů tisíciletí.

Více informací přímo u cestovky: www.janahusakova.cz, tel. 412 372 428, 607 109 402, mgr.janahusakova@quick.cz

ham - vloženo 13.4.2012


Diashow "Krajina za rohem" (12.4.2012)

 

Po řadě let jsme si mohli opět vychutnat diashow varnsdorfského fotografa Karla Hofmana. Promítání se konalo v malém sále divadla. Karel připravil 37minutové pásmo působivých fotografií promítaných z média, se kterým se dnes už často nepotkáte - klasických diapozitivů. Byl to výběr snímků, které pořídil při cestách v širším okolí Varnsdorfu - proto ten název "Krajina za rohem". Kromě krajinek ve všech ročních a denních dobách zařadil i makrosnímky přírodních detailů a to vše na nás nechal účinkovat s hudební podmalbou. Pro zájemce (což byla naprostá většina přihlížejících) pak pásmo krajinek proběhlo ještě jednou, tentokrát s komentářem k fotografovaným lokalitám, případně technickým okolnostem vzniku snímků. Na závěr proběhla i diskuse k použití klasické a digitální techniky v krajinářské fotografii. / Karel má k dispozici stovky dalších zajímavých obrázků, včetně ciziny. Přislíbil jejich prezentaci, jakmile bude další příležitost k "fotoshow".

Ukázka nahoře: Jedlová v mlze

 

     

Foto Ivo Šafus: pohled do publika - Karel Hofman při úvodním slovu - dva diaprojektory umožňují prolínání fotografií na plátně - krajina s duhou

ham - vloženo 12.4.2012, aktual. 13.3.2012


Novou knihu o Dolském mlýně koupíte i u nás

 

Občanské sdružení Dolský mlýn (www.dolsky-mlyn.cz), které usiluje o záchranu a konzervaci této kulturní památky v Národním parku České Švýcarsko, vydalo v nakladatelství Polart knihu Natalie Belisové Osud má jméno Dolský mlýn. / Na 384 stranách - a doprovozena mnoha fotkami a obrázky - je zachycena nejhlubší historie, ale i současnost této mimořádné lokality u řeky Kamenice. / Cena jedné knihy je 399,- Kč. Výtěžek z prodeje knihy bude použit na konzervaci budov Dolského mlýna. / Knihu pořídíte i ve varnsdorfském muzeu (tj. v současném depozitáři, ul. Legií 2574).

Více viz přílohy - leták a text.

ham - vloženo 6.4.2012


Novinky z výboru KPMV (4.4.2012)

 

Příjemnou zprávou této "výborovky" bylo získání grantového příspěvku od Euroregionu Nisa na výstavu o drobných sakrálních památkách. Bližší informace přineseme v některé z dalších aktualit. / Také z grantového programu města Varnsdorf pro spolek ukáplo něco peněz, ale jen poloviční suma oproti loňsku: necelých 22 990 Kč. (Loňská podpora činila 45 800 Kč.) Tyto prostředky nám pomohou financovat sborník Mandava a soutěž Fotorok. /  Kromě Mandavy by měla jít letos do tisku německá verze "Hudební historie Šluknovska". Překlad pořízený Janou Krausovou nyní prochází korekturami. Česká verze se mezitím již vydala na pouť za čtenáři prostřednictvím knihoven, muzeí, informačních středisek a knihkupectví v regionu. / Ve fotoklubu se blýská na lepší časy co se týče rozšíření členské základny o několik mladých varnsdorfských fotografů. / Nakonec shrnutí připravovaných akcí na květen: 6.5. exkurze přírodovědného klubu na Růžový vrch; zatím neurčený termín má návštěva klubu výtvarníků v ateliéru vitrážisty Jiřího Tesaře; v jednání je též přednáška o historii obce Chřibská.

ham - vloženo 5.4.2012


Geologie Šluknovského výběžku - přednáška (30.3.2012)

 

Původně ohlášeného lektora Mgr. Petra Havránka, kterému v účasti bránilo pracovní vytížení i zdravotní indispozice, nahradil vedoucí mineralklubu KPMV Miloš Flekna. Přesto si přes dvacet zájemců nemohlo stěžovat na nedostatek informací o geologických poměrech regionu. Milošova prezentace zahrnovala geologické mapy i snímky z terénu a navrch si všichni mohli zblízka prohlédnout vzorky hornin, které kolovaly po přednáškovém sále. Množství dotazů již v průběhu výkladu protáhlo besedu na bezmála dvě hodiny a mohlo by se pokračovat déle. / Beseda byla vlastně "teoretickým úvodem" k naučné vycházce do údolí Milířky, kterou mineralklub pořádá v neděli 22. dubna (sraz v 8.45 hod. u "šnekárny" v Dolním Podluží).

 

   

ham - vloženo 31.3.2012 / foto Josef Zbihlej


Secese ve Varnsdorfu - třetí vycházka (25.3.2012)

 

Třetí vycházka zaměřená na secesní stavební památky ve Varnsdorfu byla opět v režii starostky KPMV Jaroslavy Štěpánkové. Trasa tentokrát vedla západní částí města. Začínalo se u školy budov ve Střelecké ul., hlavními úlovky fotoaparátů byly secesní vily v přilehlých ulicích. V jedné pěkně opravené vile nás dokonce pozvali na prohlídku interiéru. Zajímavé informace k vile, kde sídlila školka a nyní je v majetku rodiny Suchardových, nám podali sami majitelé. Závěrečné hodnocení jsme provedli v restauraci Mělník (k nelibosti štamgastů, jimž jsme kvůli početnosti naší výpravy museli zabrat místa), jejíž budova z roku 1902 také nese výrazné secesní prvky.

Fotogalerie

ham - vloženo 26.3.2012 / foto Ivo Šafus


Lužice - česká minulost (16.3.2012)

 

Mgr. Milan Turek, vedoucí Turistického informačního centra v Liberci - Horním Hanychově, uvedl ve Varnsdorfu v krátké době již  druhou přednášku. Tématem té první v lednu v městské knihovně byly lužickosrbské lidové zvyky. Tentokrát hovořil o českých stopách v historii Žitavska. Návštěvníci přednášky se seznámili s lužickými osobnostmi a památkami, které spojuje vztah k Čechám. Nechyběla obrazová prezentace ani hudební ukázky. Kromě toho byly k dispozici pro volné rozebrání propagační materiály, které pan Turek v hojném množství dopravil ze svého infocentra. Zbývající brožury, mapy a časopisy jsou pro další zájemce připraveny v muzeu.

ham - vloženo 17.3.2012 / foto Josef Zbihlej


Novinky z výboru KPMV (6.3.2012)

 

V březnovém programu KPMV jsou dvě přednášky a jedna vycházka a podobně jsme naplánovali i akce na duben. Mineralklub pozve veřejnost k procházce po starých montánních památkách v údolí Milířky, zatímco pod střechou zhlédneme dia-show Karla Hofmana a sejdeme se také na vzpomínkové akci pamětníků počátků existence našeho spolku. Na Milířku se jde v neděli 22. dubna, u zbývajících akcí termíny ještě "dolaďujeme". / Shrnutí našich grantových želízek v ohni: dvě žádosti jsme podali do Grantového programu města Varnsdorf (více od jednoho pořadatele pravidla neumožňují), jedním naším projektem se bude zabývat Fond malých projektů Euroregionu Nisa. / Sotva jsme vypustili do světa knihu "Z hudební minulosti Šluknovska", už nás začíná zaměstnávat další vlastivědný sborník Mandava. Zatím nelze odhadnout, jak "napěchovaný" letos bude, ale několik zajímavých textů už nám autoři dodali či závazně přislíbili.

ham - vloženo 7.3.2012


V muzeu opět k dostání CD chrámových arií J. Ch. Kridela

 

Spolu s knihou Igora Heinze "Z hudební minulosti Šluknovska" si nyní můžete v sídle našeho spolku zakoupit i nahrávku chrámových arií J. Ch. Kridela, kterou vydal náš partnerský spolek Sdružení Tadeáše Haenkeho. Nahrávka v interpretaci Heleny Krausové a Komorního orchestru Šluknovska byla v loňském roce pořízena ve varnsdorfském divadle. / Náhledy bookletu: vnější - vnitřní.

Prodejní cena knihy je 350 Kč. Členové KPMV mají nárok na 2 výtisky za zvýhodněnou cenu 250 Kč.

CD "Johann Christoph Kridel - Concert arien" stojí 100 Kč.

ham - vloženo 3.3.2012


Pokřtili jsme "Z hudební minulosti Šluknovska"  (25.2.2012)

 

V sobotu 25. února nastala chvíle, kterou dlouhá léta očekávali milovníci staré hudby z nejsevernějších Čech. Slavnostně jsme uvedli do světa knihu "Z hudební minulosti Šluknovska", jejímž autorem je hudebník, badatel a publicista Igor Heinz. Její rukopis připravoval přes dvě desetiletí. Historie hudby našeho regionu je překvapivě bohatá a významná, o čemž se dozvídáme právě díky badatelskému i interpretačnímu úsilí autora a jeho přátel. (Více o knize zde). / Podvečer v malém sále varnsdorfského divadla doprovodil Komorní orchestr Šluknovska několika opusy z děl starých mistrů, o nichž kniha pojednává. Knihu si na místě zakoupilo několik desítek zájemců, kteří vzápětí využili autorovu autogramiádu. / Snímky pořízené Ivo Šafusem si můžete prohlédnout v této fotogalerii

ham - vloženo 26.2.2012 / foto Ivo Šafus


Průmyslová architektura ve Varnsdorfu (23.2.2012)

 

Přes dvě desítky zájemců o průmyslovou architekturu jsme přivítali na přednášce pořádané ve varnsdorfském divadle ve čtvrteční podvečer 23. února. Lektorem byl Mgr. Lukáš Beran z Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze. Provedl nás vývojem budov (převážně textilních) továren od jejich kolébky v Británii až po následovníky ve Varnsdorfu a severočeském regionu, a to převážně z prvních desetiletí 20. století. Připravená prezentace nám umožnila porovnat styl několika různých projekčních kanceláří, které zde působily, ale také původní podobu objektů s jejich dnešním stavem, pokud se vůbec zachovaly. V diskusi se hovořilo např. o - v dnešní době nemyslitelném - tempu výstavby velkých továrních objektů nebo o možnostech jejich dnešního využití.

Vážným zájemcům o téma můžeme doporučit webovou prezentaci:

http://www.industrialnitopografie.cz/

 

     

 

ham - vloženo 23.2.2012, aktualiz. 25.2.2012 / foto v textu Josef Zbihlej, ostatní fotografie Ivo Šafus


Buditel Marek na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové

 

Před deseti lety jsme vydali brožuru se životopisem Antonína Marka, významné, ale téměř zapomenuté osobnosti českého národního obrození. Její autorkou je spisovatelka Marie Šulcová. Nakolik šlo o významnou publikaci, se ukázalo před několika týdny, kdy nás o text knížky požádala redaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové. O "jemnostpánovi" z libuňské fary a Jungmannově příteli je totiž jinak nouze o zdroje informací. A tak knížečka mohla pořadu napomoci. Ve zpracování Marty Růžičkové rozhlas vysílal Markův medailon v pěti pokračováních ve dnech 13. až 17. února v cyklu Životopisy. V pořadu účinkovali - v režii Pavla Krejčího - Jiří Kalužný a Martin Mejzlík.

ham - vloženo 18.2.2012


Zlatá múza severu pro kolegy ze Chřibské

 

Zlatou múzu severu – prestižní cenu udílenou oblastní akademií pracovníků v kultuře za pozoruhodné počiny ve prospěch kultury v regionu Šluknovska – získalo pro rok 2011 Občanské sdružení Tadeáše Haenkeho ve Chřibské, a to za spolkovou činnost, významný kulturní přínos regionu a vydání místně zaměřeného CD J. Ch. Kridela. / Blahopřejeme kolegům z našeho spřáteleného občanského sdružení a přejeme do Chřibské mnoho dalších úspěchů v kulturní a vlastivědné činnosti. / S činností spolku se můžete podrobně seznámit na jeho webu www.haenke.slamow.com.

ham - vloženo 18.2.2012


Brtnické ledopády (12.2.2012)

 

Bylo mrazivé ráno kolem minus dvaceti, když jsme vyráželi z domovů vstříc skalním údolím Českého Švýcarska. Trochu s obavami, zda té zimy nebude až moc a zda rampouchy v okolí Vlčího potoka budou už dostatečně "nateklé", aby stály za to. Vyklubal se z toho krásný slunečný den a výtečné pohledy na ledopády, které za stávajících mrazivých týdnů utěšeně narůstají a narůstají. Řada z nich má působivé narezavělé až okrové zabarvení. Naše průvodkyně Zuzana vzala naši čtrnáctičlennou skupinu na okruh z Brtníků přes Soví jeskyni, Oponu, Konírnu, Varhany, Betlém, Velký sloup a Zámecký poklad zpět do výchozí obce. A to jsem nevyjmenoval všechny ledové výtvory, s nimiž jsme se cestou setkali. Mělo to jedinou vadu: lidu jako na Václaváku. Proto i v brtnické hospůdce U Krkovičky, kde jsme výpravu zakončili, byla nouze o místo. / Sezona ledopádů zdaleka nekončí: při pokračujících mrazech střídaných s oblevami se dá očekávat další zmohutnění ledových útvarů. Výpravu v našich stopách můžeme doporučit ve zbytku února nebo i v březnu, pokud bude počasí rampouchům svědčit.

Fotogalerie

ham - vloženo 12.2.2012


Novinky z výboru KPMV (7.2.2012)

 

K již naplánovaným únorovým akcím přibyly zatím dvě březnové: v neděli 25.3. další vycházka za varnsdorfskými secesními stavbami, v pátek 30.3. přednáška geologa Petra Havránka o geologických zajímavostech Šluknovského výběžku. Ve hře je ještě jednání o "fotoshow" Karla Hofmana, v alternaci k ní vlastivědná přednáška o Lužici. / Grantový program města Varnsdorfu změnil oproti předchozím letem podmínky: jedna organizace nyní může zažádat o dotování maximálně dvou projektů. Na tom náš spolek jednoznačně prodělá, protože jsme zpravidla uspěli se třemi žádostmi o grant (Fotorok, Mandava, osvětová činnost). Žádosti o grant jsme již podali a nezbývá než čekat na více či méně štědrou ruku grantové komise. / Po úspěšném dokončení vydavatelského počinu "Z hudební minulosti Šluknovska" nás nyní zaměstná distribuce jejích výtisků. A také příprava jejího slavnostního uvedení do světa, které se uskuteční 25. února v divadle.

ham - vloženo 10.2.2012


Vychází kniha o hudební minulosti Šluknovska

 

V těchto dnech přebíráme z tiskárny již hotové výtisky knihy Igora Heinze Z hudební minulosti Šluknovska. Monografie má podtitul Od středověku po Missu solemnis 1830, vychází v pevné vazbě a celobarevném tisku. Na téměř 260 stranách obsahuje ucelený přehled historie místní hudby, a to v šesti kapitolách nazvaných podle majitelů panství v tom kterém období. Text provází bohatý ilustrační doprovod. / Autorem spisu je muzikant, hudební badatel a publicista Igor Heinz, který na něm pracoval více než dvě desetiletí. Z rukopisných verzí jeho textu mezitím čerpalo už nemálo odborných prací, ale knižní vydání - hlavně z důvodu finanční náročnosti - na sebe nechalo dlouho čekat. / Knihu jsme začali připravovat k tisku už v roce 2002, tehdy ale pro různé vnější okolnosti nedošlo k úspěšnému dokončení sazby. V některých našich ročenkách jsme alespoň se svolením autora publikovali několik ukázek. / Nový impuls k vydání knihy přišel v loňském roce: podařilo se zajistit finance a textologické přípravy se zodpovědně ujal pracovník varnsdorfského muzea Mgr. Josef Rybánský. Jeho profesionální přístup navíc pomohl dořešit složitou kompletaci obrazových příloh. / Tímto zveme na "křest" knihy 25. února 2012 v Městském divadle Varnsdorf. V živém podání Komorního orchestru Šluknovska (jehož je I. Heinz členem) uslyšíte i několik ukázek hudby skladatelů, o nichž se v knize lze dočíst.

Více podrobností o knize se dozvíte zde.

ham - vloženo 5.2.2012


GRUZIE očima Kamily Sirotné (27.1.2012)

 

Kamila Sirotná nás v předloňském roce poutavě provedla Jižní Koreou. Neméně exotickou zemí, jíž byla věnována její další přednáška, je pro nás Gruzie. Také v této podkavkazské zemi strávila několik měsíců dobrovolnickou prací s dětmi a poté i cestováním. / Na besedu nazvanou "Gruzie - země klášterů a hor" se dostavilo šedesát lidí. Kamila je prostě naší nejúspěšnější lektorkou! Však také umí zajímavě podat své poznatky nejen o historii a kultuře, ale též o životě obyčejných lidí. O výtečné fotodokumentaci na promítacím plátně nemluvě.

 

     

 

ham - vloženo 29.1.2012 / foto Josef Zbihlej


Vernisáž výstavy FOTOROK 2012 (16.1.2012)

 

Šest desítek fotografií od dnešního dne vystavených v přízemí Městské knihovny Varnsdorf reprezentuje téměř polovinu veškeré letošní nadílky od účastníků fotografické soutěže. I z té zbývající poloviny, která zůstala veřejnosti skryta, by se našlo dostatek zajímavých a pro prezentaci vhodných snímků. To svědčí o tom, že kvalita soutěže má setrvale slušnou úroveň a je pravidelně obesílaná tvůrci, kteří "něco umí". / Mgr. Josef Zbihlej v proslovu prozradil, že porota kladla vysoké nároky zejména na práce z kategorie reportážních fotografií a nemohla se shodnout na jejím vítězi, až hrozilo i neudělení první ceny. (Výsledky viz Výsledková listina.) / Letos se po loňské absenci mezi autory objevili i místní varnsdorfští fotografové. Jeden z nich například zaslal reportáž z loňských podzimních varnsdorfských demonstrací (viz jeden z výstavních panelů). Na výstavě ale uvidíte také působivé zasněné krajiny, geometrické kompozice využívající moderní architekturu, peruánské tanečníky, masajské domorodce... / Propozice Fotoroku pro následující ročník dozná po dlouhých letech jedné podstatné změny: nebude již rozdělení na kategorie (dosud reportáž a volné téma), porota však bude mít volnost udělit - kromě hlavních cen - též dílčí ceny např. za mimořádně povedené krajinářské foto, portrét, akt apod. / Letošní výstava v Městské knihovně Varnsdorf potrvá do 15. března 2012.

 

        

Fotografie z vernisáže (dvě vlevo M. Havlíček, dvě vpravo a foto nahoře Ivo Šafus)

ham - vloženo 16.1.2012


FOTOROK 2012: Zveřejňujeme výsledky

 

Soutěž Fotorok má ve Varnsdorfu více než třicetiletou tradici. Jejího pořádání se od roku 1996 ujal fotoklub Kruhu přátel muzea Varnsdorf. / K 31. prosinci 2011 byla uzávěrka příjmu soutěžních fotografií pro "Fotorok 2012". Jaká byla účast? Soutěž obeslalo dvanáct autorů celkem asi sto čtyřiceti snímky. / 5. ledna zasedla porota složená z fotografů a grafiků - jmenovitě Martin Adamec, Radek Petrášek, Jiří Stejskal, Jiří Trebatický, Libor Zavoral a Břetislav Fiala. Zákulisní zdroje udávají, že cesta k dohodě mezi o určení vítězných prací byla složitá a zdlouhavá. / Vítězem v kategorii Reportážní fotografie je fotoseriál Davida Papánka "Festivalové vteřiny", první cenu v kategorii Volné téma získal snímek Ladislava Čecha "Podivný svět". Kompletní seznam oceněných najdete na stránce Výsledková listina. / Oficiální vyhlášení výsledků s předáním cen se sveze s vernisáží výstavy vybraných soutěžních fotografií v Městské knihovně Varnsdorf v pondělí 16. ledna v 17 hodin.

J. Zbihlej na fotografii zachytil jednání poroty.

ham - vloženo 13.1.2012 / aktualizace 29.1.2012


Beseda o Pracovním útvaru Varnsdorf (6.1.2012)

 

Student Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. Filip Stojaník se věnuje různým tématům moderní historie, viz například jeho nedávná přednáška o "Filipovském zázraku" počátkem loňského listopadu. Jedním z jeho badatelských témat je politická perzekuce komunistického režimu a historie pracovních táborů, kde byli vězněni lidé odsouzení za "protistátní činnost". Pro sborník Mandava 2010 připravil vzpomínky bývalé politické vězeňkyně Hany Truncové, která část svého trestu strávila ve Varnsdorfu. / Právě  s paní Truncovou a další pamětnicí varnsdorfského PÚ Květou Svobodovou-Nieselovou jsme mohli tento večer besedovat v sále Městské knihovny Varnsdorf. Po historickém úvodu předneseném F. Stojaníkem obě dámy zavzpomínaly na zdejší nedobrovolný pobyt na počátkuu 50. let, na směšně placenou práci pro n. p. Elite, na již nežijící spoluvězeňkyně, na tragické i úsměvné příhody, které je tu potkaly, na atmosféru strachu a nedůvěry v nejtěžších letech stalinistického režimu. Oběma patří velký dík za to, že i v nepříznivém počasí přijely mezi nás podat svědectví o době, kterou si většina posluchačů nemůže pamatovat. A také o nezlomnosti ducha, který se nenechá zdeptat ani tvrdými podmínkami dlouholetého věznění.

Na fotografii nahoře: v popředí Hana Truncová, za ní Filip Stojaník, vpravo Josef Zbihlej

předává kytici Květě Svobodové-Nieselové (foto Ivo Šafus)

 

_______________________________________________________

 

Další fotografie (fotil Josef Zbihlej):

 

     

 

  

 

ham - vloženo 6.1.2012, aktualizace 7.1.2012


Novinky z výboru KPMV (3.1.2012)

 

Upřesňovaly se lednové akce a plánovaly únorové a březnové. Opět se vydáme za Brtnickými ledopády (pokud jim bude vyhovovat klima a bude koncem února co obdivovat). Na přednášku zveme odborníka na severočeskou industriální architekturu.  Událostí sezony bude bezesporu křest knihy Igora Heinze Z hudební minulosti Šluknovska. Tiskárna nám předá první výtisky již během února! / V březnu uspořádá přednášku mineralklub, na ni by později měla navázat vycházka za geologickými zajímavostmi do terénu. Jarka Štěpánková nás již potřetí zavede na poučnou vycházku za secesními stavbami ve městě. V jednání je též projekce krajinářských fotografií Karla Hofmana. / Do soutěže Fotorok 2012 se přihlásilo 12 autorů s asi 140 snímky. V nejbližších dnech je zhodnotí porota a 16. ledna v budově knihovny vyhlásíme výsledky a otevřeme výstavu vybraných fotografií. /  Rozhodli jsme se ke změně bankovního ústavu, abychom ušetřili na bankovních poplatcích. V souvislosti s tím se vyskytl nečekaný problém, a sice dvě různé podoby oficiálního názvu spolku. Stanovy KPMV uvádějí název "Kruh přátel muzea Varnsdorf - zájmový spolek". Dodatek za pomlčkou je nadbytečný a nikde jinde ho neuvádíme. Žádné instituci to nikdy nevadilo, až teď při jednání s bankou. Dlouho jsme diskutovali, jak z toho ven. Nejjednodušším řešením by byla změna názvu ve stanovách. Tu ovšem musí schválit valná hromada. Proto výbor rozhodl, že v případě nutnosti svolá mimořádnou valnou hromadu. (Pokud ano, pokusíme se ji skloubit s některou akcí, která by mohla zajímat většinu našich členů. Hlasování o změně by navíc mělo být jen několikaminutovou formalitou.)

ham - vloženo 4.1.2012, aktualizace 5.1.2012

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 04.04.2013