KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Rok 2011 - Událo se v KPMV

Archiv zpráv

 

 

 

Členům, spolupracovníkům a sympatizantům KPMV děkujeme za přízeň v uplynulém roce.

Do roku 2012 vám všem přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a úspěchů.

Buďte s námi i po celý příští rok!

 

ham - vloženo 26.12.2011 / Autorkou fotografie je starostka KPMV Jaroslava Štěpánková


Výlet do Žitavy (17.12.2011)

 

Na varnsdorfské nádraží, odkud jsme vyjížděli do Žitavy, dorazilo jenom 12 účastníků, které neodradilo příšerné počasí. Jen co jsme přijeli do ciziny, tak i to počasí bylo nějaké lepší... Proto se naše procházka městem protáhla na půldruhé hodiny a do muzea jsme přišli až v 10.30. Zde nás přivítal osobně pan ředitel Winzeler a pozval nás na prohlídku. Nejdříve jsme vyslechli český výklad k unikátnímu malému postnímu plátnu a pak jsme se vydali na prohlídku výborně opraveného muzea. Od sklepení, kde je umístěna mučírna, jsme si postupně prohlédli všechny exponáty ve všech třech nadzemních podlažích. V přízemí nás zaujala velká výstava betlémů, zapůjčených rodinou Ihlů ze Sprembergu, v 1. patře jsme si dlouho prohlíželi expozici nábytku a sbírku výtvarného umění. V barokním sále nejvyššího patra jsme pak dlouho obdivovali nádheru barokní architektury a perfektně vystavené kuriozity žitavského muzea. Teprve v poledne jsme se dostali konečně na vánoční trhy. Ochutnali jsme ve stáncích výborné vánoční dobroty a odpoledním vlakem jsme se vrátili domů. / Z fotografií poskytnutých Jitkou Procházkovou jsme sestavili malou fotogalerii.

Text zbi - vloženo 18.12.2011 / Foto Jitka Procházková


Blíží se uzávěrka soutěže FOTOROK 2012

 

Poslední den roku je jako obvykle dnem uzávěrky příjmu fotografií do soutěže FOTOROK, kterou pořádá fotoklub při KPMV. Propozice a přihláška jsou ke stažení na stránce http://muzeum.varnsdorf.cz/projekty/souteze.htm. Zaslané snímky posoudí odborná porota. Výsledky budou vyhlášeny na vernisáži výstavy FOTOROK 2012 dne 16. ledna 2012 v 17 hodin v Městské knihovně Varnsdorf. / Neváhejte se pochlubit vašimi snímky pořízenými v letošním roce! 

ham - vloženo 15.12.2011 / Foto z vernisáže minulé výstavy Fotorok 2011


Zdobení stromečku pro zvířátka (10.12.2011)

 

Tradiční akce přírodovědného klubu nás opět zavedla do lesa nad bývalou hájovnou, kde jsme nachystali pro lesní zvěř vánoční nadílku mrkví, jablek apod. Po loňské skromné účasti nás letos překvapil zájem téměř dvaceti lidí včetně maminek s dětmi. Tudíž i nadílka byla poměrně bohatá. Zatím moc nepřituhlo, nasněžilo jen symbolicky, tak si snad srnky nechají tyto zásoby na horší časy. "Zdravé jádro" naší společnosti pak zakončilo nadělování schůzkou v bývalé hájovně (za občerstvení opět děkujeme manželům Zajíčkovým).

 

   

Na fotografiích: aranžování dobrot pro zvěř / ke krmelci děti zvířátkům nachystaly kaštany / společné foto u pomníčku, o jehož údržbu se staráme.

ham - vloženo 10.12.2011, aktualiz. 11.12.2011 / foto Jaroslava Štěpánková


Novinky z výboru KPMV (6.12.2011)

 

Na poslední letošní výborovce jsme se zabývali hlavně opravou křížku v Truhlářské ulici, na který nám přispěla Nadace OF (viz aktuality z 23.10. a 17.11.) a něco peněz také "přihodilo" město. Křížek už je rozebraný a putoval k šikovným lidem, kteří jej vrátí do původního stavu. / Další příjemnou starostí je kniha Igora Heinze "Z hudební minulosti Šluknovska", kterou náš spolek připravuje k vydání. Sazba prochází závěrečnými "dodělávkami" a korekturami. Letos pod vánoční stromeček to sice už nestihneme, ale s termínem v první třetině příštího roku snad můžeme počítat. / První přednáškovou akcí v novém roce 2012 bude 6. ledna setkání s bývalými politickými vězeňkyněmi, pamětnicemi "Pracovního táboru Varnsdorf", a to v režii Filipa Stojaníka. Následovat bude vernisáž výstavy fotografií z dalšího ročníku soutěže Fotorok. Obě akce se uskuteční ve varnsdorfské knihovně. / Koncem ledna bude možná cestopisná přednáška (Gruzie, Arménie), ta je ale v tuto chvíli ještě v jednání.

ham - vloženo 6.12.2011


Výstava o Krawcových v rumburském muzeu

 

Muzeum v Rumburku supluje za nefungující budovu muzea ve Varnsdorfu. Výstavu "Otec a dcera", zahájenou v Rumburku před několika dny, bychom jistě mohli zhlédnout ve varnsdorfské pobočce Oblastního muzea Děčín, kdyby její sídlo nebylo kvůli havarijnímu stavu už několik let uzavřeno. / Otec - lužickosrbský skladatel Bjarnat Krawc (1861-1948), jenž závěrečnou část svého života prožil ve Varnsdorfu; dcera - výtvarnice Hanka Krawcec (1901-1990), která za ním do Varnsdorfu přijela a během čtyř desetiletí svého zdejšího působení stvořila podstatnou část svého grafického a malířského díla. Jim dvěma je věnována expozice, kterou připravili pracovníci varnsdorfského muzea Renata Procházková a Josef Rybánský. V rumburském muzeu si ji můžete prohlédnout do 2. února 2012. / Náhled plakátku zde.

ham - vloženo 30.11.2011


Virtuální Českokamenicko

 

Naši přátelé ze sousedního regionu Českokamenicka nás upozornili na unikátní projekt, o němž dáváme touto cestou povědomost i všem našim příznivcům:

Dovolujeme si Vás informovat, že v nočních hodinách dne 27. listopadu 2011 byla spuštěna druhá fáze unikátního projektu: VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ČESKOKAMENICKEM.

Nabízíme další zajímavé pohledy a výhledy na magickou krajinu na rozhraní Českého středohoří, Českého Švýcarska a Lužických hor, nalezete je na adrese: www.virtualniceskokamenicko.cz

Pokračování panoramatické prezentace vzniklo na podkladě obhájené dotace v rámci 19. otevřeného grantového kola Ústecké komunitní nadace. Finanční prostředky poskytli Black & Decker, město Česka Kamenice a nemalou částku věnoval ze svých prostředků řešitel projektu Občanské sdružení pod Studencem.

Poděkovaní patří nejen zmíněným sponzorům a dalším partnerům, ale také společnosti VirtualPanorama, která celou prezentaci v roce 2011 zhotovila.

Moje osobní patří panu Bc. Tomáši Horynovi. To on celý projekt vymyslel, připravil a uvedl v život, což rozhodně nebylo jednoduché. Dělá opravdu krásnou propagaci svému rodnému městu a místům, kde žije.

Doufáme, že Vás předkládaná prezentace osloví a Vy přijedete na Českokamenicko podívat se na netradiční pohledy a výhledy na překrásnou krajinu a kulturní památky mikroregionu ležícího v Ústeckém kraji.

Doporučuji Vám podívat se též na doplněné stránky www.podstudencem.cz

Jitka Tůmová, předseda výkonné rady, Občanské sdružení pod Studencem

ham - vloženo 30.11.2011


Pozor na změnu termínu pro Žitavu i vánoční krmení zvěře!

 

Výlet na vánoční trhy v Žitavě jsme naplánovali na 3. prosinec a toto datum jsme ohlásili zde na webu i v místním tisku. Jenže se ukázalo, že Žitavští oproti předešlým zvyklostem termín trhů posunuli. Proto jsme i my přesouvali: výlet do Žitavy se koná 17. prosince (doprava vlakem, na programu i prohlídka města s výkladem) a naopak tradiční vánoční obdarovávání lesní zvěře jsme posunuli o týden napřed, tedy na 10. prosinec.

ham - vloženo 28.11.2011


Slavnostní převzetí certifikátu Nadace OF na ambasádě USA (16.11.2011)

 

Zástupci Kruhu přátel muzea Varnsdorf převzali certifikát o přidělení příspěvku od Nadace Občanského fóra. Slavnostní vyhlášení grantů se konalo 16. listopadu v Rezidenci amerického velvyslance v Praze. Příspěvek 30 tis. Kč je určen na opravu křížku v Truhlářské ulici - podrobnosti viz aktualita z 23. 10. / Akce na ambasádě se za KPMV účastnili Jaroslava Štěpánková, Mgr. Josef Zbihlej a Mgr. Filip Mágr.

ham - vloženo 17.11.2011


Valná hromada KPMV (10.11.2011)

 

V pořadí sedmnáctá valná hromada Kruhu přátel muzea Varnsdorf se konala 10. listopadu 2011 ve spolkové místnosti Městského centra kultury a vzdělávání. Zúčastnilo se jí 36 členů z celkového počtu 99 členů, kteří pro letošní rok uhradili členský poplatek. / Účastníci obdrželi vlastivědný sborník Mandava 2011, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2010/2011. Program byl obdobný jako u předešlých valných hromad: zprávy vedoucích klubů, starostky spolku, zpráva o hospodaření a revizi účtů, zpráva o publikační činnosti, diskuse. / Hlasováním bylo schváleno obsazení výboru KPMV. Valná hromada zrušila dva kluby, které již nevykazovaly žádnou činnost: klub sběratelů a klub šachistů. / Během programu byla promítána fotodokumentace ze současné činnosti spolku a poté jako "bonus" dokumenty z doby založení spolku v roce 1996. / Diskuse se týkala mj. odložení prací na rekonstrukci budovy muzea a pokračování našich aktivit při opravách drobných sakrálních památek. / Usnesení valné hromady naleznete na stránce Valné hromady. Několik snímků z průběhu jednání je v této fotogalerii.

ham - vloženo 11.11.2011


Vyšla Mandava 2011 (5.11.2011)

 

K dnešnímu datu vyšel sborník Mandava 2011. Dopoledne byl mezi jinými letošními knižními novinkami představen veřejnosti na tradičním listopadovém Regionálním knižním minitrhu, který pořádá varnsdorfská knihovna. Tím byla naše nová publikace zároveň uvedena na knižní trh. / Obsahuje dvě desítky příspěvků, většinou na historická témata, a dále Ročenku Kruhu přátel muzea 2010-2011, kde naši členové a příznivci dostávají detailní přehled činnosti spolku za uplynulý rok. Letos je navíc připojena bibliografie vlastivědných textů otištěných v předchozích patnácti sbornících z let 1997 až 2010. / Mandava 2011 bude k dostání v muzeu, ve varnsdorfských knihkupectvích, v informačních střediscích Šluknovského výběžku. Také je možné si ji objednat e-mailem na adrese kpmv@quick.cz. Prodáváme ji za 100 Kč. Členové KPMV mají nárok na výtisk zdarma. / S obsahem sborníku se můžete seznámit zde. / Přehled o veškeré knižní produkcí KPMV získáte zde.

 

Dvě fotografie od Ivo Šafuse dokumentují naši účast na Regionálním knižním minitrhu ve varnsdorfské knihovně: Starosta Varnsdorfu Martin Louka u našeho stánku / V sále knihovny jsme dopoledne představovali naši čerstvou publikaci, vlastivědný sborník Mandava 2011 - zleva Josef Zbihlej, Martin Havlíček a moderátor Milan Hrabal.

ham - vloženo 5.11.2011, doplněno 6.11.2011


Přednáška Příběh Filipovského zázraku (4.11.2011)

 

Student druhého ročníku Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Filip Stojaník se systematicky zajímá o církevní dějiny Šluknovska i další témata z regionální historie. V minulosti již formou přednášek nebo článků publikoval výsledky svého bádání o Akci K (likvidace klášterů v 50. letech) nebo o osudech politických vězňů internovaných ve Varnsdorfu. Dva roky se intenzivně věnuje historii poutního místa ve Filipově u Jiříkova. Pozvali jsme jej k přednášce na toto téma v malém sále divadla ve Varnsdorfu. Dostavilo se více než dvacet posluchačů, což považujeme za úspěch. Seznámili jsme se postupně s životním příběhem Magdaleny Kadeové a okolnostmi, za jakých církev uznala za zázrak její uzdravení z těžké nemoci, a dále jsme sledovali osudy poutního místa, které bylo od onoho roku 1866 až do 30. let 20. století velmi populární. Jen škoda, že se nepodařilo promítnout čtvrthodinový dokument natočený Českou televizí v cyklu Poutní místa. Lze si ho však pustit z webových stránek ČT zde.

ham - vloženo 4.11.2011 / foto Ivo Šafus


Zahájena výstava varnsdorfských výtvarníků (3.11.2011)

 

Po roce byla klubem výtvarníků KPMV připravena další prezentace jejich děl. Vernisáž se konala 3. listopadu za účasti většiny vystavujících. / Výstavu lze zhlédnout do konce listopadu ve spolkové místnosti v budově knihovny (přízemí vlevo) každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. Pro zájemce je možné dohodnout i jiný termín návštěvy na telefonu 723 206 107. / Letošními vystavujícími jsou: Běla Dlouhá, Olga Doležalová, Miloslav Ferkl, Miroslav Hejný, Emilie Konrádová, Jana Mudrochová, Jindřich Musílek, Jiřina Nováková, Josef Poláček, Jindřich Winkler, Lubomír Záleský a Kateřina Zákoutská j.h.

 

   

Dvě fotografie z vernisáže (foto Ivo Šafus) a ukázka malby Jiřiny Novákové: Zimní krajina

ham - vloženo 3.11.2011


Zveme na valnou hromadu KPMV

 

KPMV - úvodní stránkaVe čtvrtek 10. listopadu se koná 17. valná hromada Kruhu přátel muzea Varnsdorf. Je svolána do přednáškového sálu Městské knihovny Varnsdorf na 18. hodinu. Program je naplánován v obvyklé podobě: Zahájení - Schválení programu - Zprávy vedoucích klubů - Zpráva starostky KPMV - Zpráva o hospodaření spolku - Zpráva revizní komise - Publikace vydané spolkem - Diskuse - Schválení výboru KPMV - Usnesení valné hromady a závěr.

ham - vloženo 2.11.2011


Novinky z výboru KPMV (1.11.2011)

 

Příprava valné hromady KPMV - to byl hlavní bod programu výborové schůze. Vždyť do každoročního jednání členstva spolku zbývá už jen týden. Na prosinec je naplánován výlet do Žitavy na vánoční trhy (3.12.) a tradiční vánoční krmení lesní zvěře (17.12.). V jednání jsou zajímavé přednášky, např. o historii průmyslu v našem regionu, o dějinách Lužice či města Žitavy. Vcelku bez povšimnutí uplynule letos na jaře patnácté výročí vzniku KPMV. Dodatečně to napravíme zvlášť připravenou besedou. / První desítky výtisků sborníku Mandava 2011 budou v prodeji již tuto sobotu 5. 11. na Regionálním knižním minitrhu ve varnsdorfské knihovně. / Do závěrečných fází se posunula příprava knihy Igora Heinze o dějinách hudby na Šluknovsku. Několik výňatků z ní jsme již dříve publikovali v předchozích ročnících Mandavy. Dokončuje se grafické zpracování před předáním do tisku.

ham - vloženo 2.11.2011


Opravu křížku podpořila Nadace OF

 

Nedaleko zvoničky, o jejíž renovaci se zasloužil Kruh přátel muzea Varnsdorf, se nachází jedna z posledních drobných sakrálních památek, které ve městě čekají na renovaci. Křížek v zahradě v Truhlářské ulici potřebuje opravit. Jeho poškození spočívá v prasklé základové desce i hlavici soklu, v poškození zdobných ornamentů, zkorodovaném kovovém kříži a korpusu Krista malovaném na plechu. Provedli jsme kalkulaci nákladů: 50 tis. Kč. Podali jsme žádost o příspěvek z Nadace Občanského fóra - a uspěli jsme! Nadace poskytne 30 tis. Kč, zbytek budeme shánět z jiných zdrojů. Křížek bude opraven v průběhu roku 2012.

ham - vloženo 23.10.2011


Nové Děčínské vlastivědné zprávy

 

Vyšlo první letošní číslo Děčínských vlastivědných zpráv 1/2011 (XXI. ročník). Na 104 stranách najdete 12 zajímavých původních prací o přírodě a historii Děčínska a Šluknovska. S obsahem se můžete seznámit zde. Cena je stále 50,- Kč. / V muzeu jsou k dostání také obě loňská čísla. (Váhání s nákupem se nemusí vyplatit, řada starších ročníků je již beznadějně vyprodaná). DVZ lze osobně zakoupit v děčínském, rumburském nebo varnsdorfském muzeu. / Pro zvídavé: Důstojným vousatým pánem na obálce je František Thun, ilustrace náleží k příspěvku Františka Šumana "Návrat zámeckých obrazů II".

ham - vloženo 18.10.2011


Křížové cesty na Šluknovsku - přednáška (13.10.2011)

 

Do malého sálu divadla jsme pozvali Ing. Ivu Jaburkovou, Ph.D., aby zájemce seznámila s historií křížových cest na Šluknovsku. Prezentace obsahovala výklad křesťanské symboliky (zpravidla čtrnácti) zastavení křížové cesty, jednak charakterizaci a srovnání křížových cest na území Šluknovského výběžku, který je četností těchto památek - i v evropském kontextu - zcela mimořádný. Jako zahradní architektku ji fenomén křížových cest zajímal zejména z hlediska začlenění v krajině, což zohlednila i v části výkladu. Většinu vynikajících fotografií použitých v prezentaci pořídil jiřetínský grafik Jiří Stejskal, přítomný i na přednášce. / Přednáška navazovala na putovní výstavu a vydání publikace (obojí připravila spolu s již jmenovanými osobami Mgr. Klára Mágrová). Tématu křížových cest jsou věnovány i jejich dva příspěvky v letošním sborníku Mandava 2011. / Přednášku o křížových cestách u nás měla ta samá lektorka už v roce 2003. Tehdy to zajímalo pouhé tři návštěvníky! Dnes byl malý sál divadla zájemci téměř úplně zaplněn.

 

   

Lektorka při výkladu / Slušně zaplněný sálek divadla / Lektorka s drobnou pozorností od předsedy klubu přátel historie Mgr. Mágra.

 

ham - vloženo 14.10.2011 / foto Josef Zbihlej


Výlet do Waltersdorfu (8.10.2011)

 

Muzeum ve Waltersdofu (Volkskunde- und Mühlenmuseum) bylo jedním z mála muzeí v saském sousedství Varnsdorfu, kam ještě nezavítala žádná exkurzní skupina našeho spolku. Napravili jsme to při tomto výletě. Dva dny před ním skončilo nádherné babí léto, nastal sychravý podzim. Ten neodradil osm členů pěší skupiny, která se do Waltersdorfu dostala přes "Pěnkavák" a Herrenwalde. Několik dalších se do cíle dopravilo auty. / V muzeu je k dispozici česká verze výkladu v psané podobě, takže jsme měli dostatek informací ke všem muzejním expozicím - historie obce, mlynářství, tkalcovství, pamětní síň zdejšího rodáka skladatele J. Ch. F. Schneidera (1786-1835) atd. Průvodkyně nám předvedla práci na tkalcovském stavu. / Následovala ještě prohlídka interiéru kostela, kde jsme mohli obdivovat vzácné varhany žitavského varhanáře Tamitia z roku 1766. / Několik fotografií zde.

ham - vloženo 9.10.2011


Novinky z výboru KPMV (27.9.2011)

 

Z jednání výboru vybíráme: na listopad je naplánována vernisáž výstavy varnsdorfských výtvarníků (3.11.), přednáška Filipa Stojaníka o historii poutního místa ve Filipově u Jiříkova (4.11.) a valná hromada KPMV (10.11.). Klub fotografů již rozešle propozice dalšího ročníku soutěže Fotorok. S majitelkou zvoničky ve Vrchlického ulici  (resp. pozemku, na němž se nalézá) jsme uzavřeli smlouvu, která nám umožňuje nadále pečovat o tuto památku. O zájezd do Hornického muzea v Příbrami byl minimální zájem, mineralklub jej tedy opět odložil na lepší časy. Sborník Mandava 2011 je už v tisku.

ham - vloženo 9.10.2011


Klub výtvarníků chystá novou profilovou výstavu

 

Se získáním sice skromného, ale aspoň nějakého výstavního prostoru ve společenské místnosti Městského centra kultury a vzdělávání se mohla obnovit tradice "profilových výstav" varnsdorfských a regionálních výtvarníků. První jsme v těchto prostorách  uspořádali na podzim roku 2010 a zúčastnilo se jí dvanáct místních amatérských umělců. Letos akci zopakujeme. Novinkou bude účast krajkářek. Výstava potrvá od 1. do 30. listopadu.

Výzva místním výtvarníkům: Pokud máte zájem prezentovat své práce, přihlaste se do 15. října v muzeu: tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz.

Na obrázku akvarel od Miloslava Ferkla "Rovinj" z loňské výstavy.

ham - vloženo 29.9.2011


Výlet - Chřibská a okolí - 25.9.2011

 

Výlet byl společnou akcí historického a přírodovědného klubu KPMV. Navštívili jsme mimo jiné Muzeum Tadeáše Haenkeho a výstavu o historii sklářství, zvenčí jsme si prohlédli kostel, ambity a bývalou faru, Zuzana Štěpánková nás seznámila se zdejšími památnými stromy, zašli jsme si ke skromnému, ale malebnému vodopádu a ke kamenné stavbě, která kdysi sloužila střeleckému spolku. Několik fotografií ke zhlédnutí zde

ham - vloženo 28.9.2011


Vycházka - Varnsdorfská secese II - 10.9.2011

 

Trochu jsme znejistěli, když se zjistilo, že na stejný den si "dělnická" strana do Varnsdorfu naplánovala jednu z protiromských demonstrací, s nimiž se tu v posledních týdnech roztrhl pytel. Naštěstí se tyto dvě akce minuly. Naše patnáctičlenná skupina vyrazila do ulic v brzkém odpoledni, zatímco zhruba tisícihlavý dav pochodoval vstříc romským ubytovnám a policejním vodním dělům o několik hodin později. Je možné, že neklidná atmosféra ve městě nás obrala o dalších několik zájemců o architektonické skvosty. Ti se zde mohou alespoň podívat na skromný výběr fotografií z vycházky. / Jaroslava Štěpánková měla po jarním prvním díle exkurze (26.3.) dobře připravené i dnešní pokračování. Trasa měřila sotva půldruhého kilometru, ale vydala na dvouhodinovou přednášku s ukázkami skvostných secesních objektů, v mnoha případech i solidně opravených a udržovaných. Od MŠ na Národní ul. jsme zamířili kolem "Pražáku" ke kinokavárně a k vilám v ul. gen. Svobody, následovala Poštovní ul., Tyršova, Ležácká, Dvořákova. Těsná nadpoloviční většina účastníků zakončila odpoledne "hodnocením akce" v restauraci U Šimků.

ham - vloženo 11.9.2011


Novinky z výboru KPMV (7.9.2011)

 

Obě akce na září pořádáme jakožto vycházky: 2. díl exkurze po secesních památkách ve Varnsdorfu (10.9.) a zajímavosti v Chřibské (25.9.) - viz podrobnosti v sekci "Zveme Vás..." / Slibovanou exkurzi na přehradu Chřibská odkládáme na neurčito, Povodí Ohře ji z důvodu probíhajících prací totiž letos pro veřejnost nezpřístupní. / V říjnu budou převažovat výjezdní aktivity: návštěva muzejní mlynářské expozice ve Waltersdorfu (8.10.) a zájezd do Hornického muzea v Příbrami (15.10.). Ten se uskuteční, přihlásí-li se aspoň 10 zájemců. Na říjen připravujeme též přednášku (nebo i dvě) - nyní ještě ve fázi vyjednávání s lektory. / O naše informace týkající se drobných sakrálních památek ve Varnsdorfu projevili nadšenci zabývající se hrou Geocaching (vyhledávání skryté schránky za použití navigačního systému GPS), což jsme uvítali jakožto propagaci těchto památek. / Zahájili jsme testování přípravku Mechostop k ošetření křížků, zatím na jednom objektu. / Určili jsme termín podzimní výstavy klubu výtvarníků: 1. - 30.11.2011. Stejně jako loni nám bude k dispozici spolková místnost v budově knihovny, kde se navíc v té době uskuteční i valná hromada KPMV. / Valná hromada ještě nemá přesný termín, předběžně se ale počítá s první polovinou listopadu. / Po mnohých odkladech byl konečně vyřešeno přechodné umístění grafické dílny, jejíž ponechání v budově muzea během rekonstrukce nebylo žádoucí. Vybavení dílny našlo přechodné útočiště u jedněch dobrých lidí, kteří se zabývají výtvarnou tvorbou a bude jim tedy užitečné. / S úlevou konstatujeme, že bylo schváleno vyúčtování projektu "Spolupráce českých a německých muzeí" (podpořen Fondem malých projektů Euroregionu Nisa Ziel 3/Cíl); nyní už jen očekáváme proplacení dotace na náš účet. / Příprava sborníku Mandava 2011 se dostala do závěrečné fáze. Probíhají druhé korektury zalomených stránek, ve druhé polovině září tedy snad bude moci náš tradiční dodavatel - SOŠMGP Rumburk - převzít zakázku na vytištění.

ham - vloženo 8.9.2011


Kafkovy cesty v rumburské Loretě

 

Vztah spisovatele Franze Kafky k našemu regionu byl před několika lety námětem několika statí, které byly zásluhou Milana Šebka zveřejněny ve sbornících KPMV (Ročenka KPMV 1998-1999, Mandava-Mandau 2010). Například příspěvek v loňské Mandavě se týká projektu publicistky Judity Matyášové a fotografa Jana Jindry, kteří se snažili zmapovat cestování F. Kafky a zachytit atmosféru v lokalitách, která kdysi navštívil. Vznikla z toho kniha "Na cestách s Franzem Kafkou" (Academia 2009), webové stránky www.franzkafka.info a putovní výstavní projekt "Cesty Franze K." Právě tato výstava nyní zamířila do těsné blízkosti Varnsdorfu, do rumburské Lorety. Vernisáže 6. září se za KPMV zúčastnila malá delegace a touto cestou ráda vyřizuje pozvání i všem ostatním, které téma zajímá. Výstava je otevřena do 25. října.

Podrobnější informace: http://www.rumburk.farnost.cz/?item=vysdtava-cesty-franze-k.-

ham - vloženo 7.9.2011


V muzeu je k dostání CD chrámových arií J. Ch. Kridela

 

Náš partnerský spolek z Chřibské, Sdružení Tadeáše Haenkeho, vydal nahrávku chrámových arií rumburského skladatele J. Ch. Kridela. Nahrávka v interpretaci Heleny Krausové a Komorního orchestru hudebníků Šluknovska byla pořízena ve varnsdorfském divadle a tamtéž 11. června 2011 i slavnostně pokřtěna. / CD "Johann Christoph Kridel - Concert arien" je možné zakoupit také ve varnsdorfském muzeu za 100 Kč.

Náhledy bookletu: vnější - vnitřní.

ham - vloženo 29.6.2011


Památky v Hainewalde (18.6.2011)

 

Kombinovaná pěší a cyklistická akce zamířila za hranice do obce Hainewalde, která se směrem z Varnsdorfu nachází za Großschönau. Na programu byla prohlídka kostela, barokní hrobky a dvou zámků. Menší z nich je v soukromých rukou a obhlíželi jsme ho jen zvenčí, druhý (větší, ale díky nešetrnému zacházení v minulosti značně "opotřebený") byl právě dějištěm jarmarku, takže se nám trochu prodražilo vstupné. Bylo však určené na opravu objektu. Zato jsme dostali k dispozici průvodkyni s částečnou znalostí češtiny. Včetně cyklistů naše výprava obnášela asi 15 lidí. Foto z výpravy zde.

ham - vloženo 25.6.2011


Geologická vycházka - lužický zlom (11.6.2011)

 

Mineralklub v krátké době uskutečnil další exkurzi v terénu (viz 14.5. rýžování na Zlatém potoce). Šlo o výpravu po trase lužického zlomu, což je nápadné rozhraní mezi dvěma geologickými celky: lužickým žulovým plutonem a pískovci české křídové pánve. / Od autobusové zastávky v Jítravě trasa směřovala ke skalnímu útvaru Bílé kameny (jinak též Sloní skály) a pokračovala přes Kozí hřbety, Vraní skály a Popovu skálu do Hrádku nad Nisou. Stručná fotodokumentace je zde.

ham - vloženo 14.6.2011


Novinky z výboru KPMV (10.6.2011)

 

Poslední předprázdninová porada je tradičně spojena s "grilovačkou" na zahradě starostky spolku Jarky Štěpánkové. Účast členů výboru bývá při této příležitosti (jak zvláštní!) stoprocentní. / Ve vůni propečeného masa jsme plánovali podzimní akce. "Natvrdo" už byl určen termín druhé naučné vycházky za varnsdorfskou secesní architekturou: 10. září. Přesný termín exkurze v Chřibské (muzeum, památné stromy, případně přehrada, vodopády) přizpůsobíme podle termínu dne otevřených dveří na přehradě. Podobně to bylo plánováno i loni, ale bylo zrušeno, protože provozovatel přehrady měl co dělat s odstraňováním škod po povodních. / Dosud neopravený křížek na Pěnkaváku má šanci na opravu, pokud uspějeme s žádostí o grantový příspěvek od Nadace OF. / Klub výtvarníků chce na podzim opět uspořádat společnou výstavu regionálních tvůrců, účast tentokrát přislíbily i místní krajkářky. / Klub Fascikl žije přípravou na letní hru svého Tardorského království, bude se konat na přelomu července a srpna. Klub konečně zrekonstruoval své webové stránky: www.tardor.cz.

ham - vloženo 12.6.2011


Zřícenina Krásný Buk a arboretum ve Sněžné - 28.5.2011

 

Přírodovědný klub, jehož vedení se nedávno ujala Zuzana Štěpánková, pozval zájemce do "ráje rododendronů" (pěnišníků) u osady Sněžná na Krásnolipsku. Pro svou blízkost nebyla opominuta ani zřícenina Krásný Buk. V obou lokalitách - ale zejména v soukromém arboretu pana Fritscheho - to byla pastva pro oči, o čemž se můžete alespoň ve zkratce seznámit prostřednictvím několika fotografií.

ham - vloženo 12.6.2011


Výprava na Zlatý potok - 14.5.2011

 

Mineralklub při KPMV pořádal exkurzi podél Zlatého potoka, malého vodního toku pramenícího na Studánce a po několika málo kilometrech ústícího ve Varnsdorfu do Mandavy. / Vedoucí výpravy Miloš Flekna s sebou vzal i rýžovací pánve, abychom si mohli okusit dřinu těch, kteří zde možná kdysi dávno pokoušeli štěstí s podobnou výbavou. Skutečně několik z nás absolvovalo krátké zaškolení do a na několika místech zkusilo štěstí. V narýžovaném materiálu se sice zlaté nugety nenašly, ale krásné slunné počasí nám k radosti stačilo. / Navíc byla tato vycházka pro většinu z nás první příležitostí k návštěvě dalších zajímavých lokalit - bývalého pietního místa obětí válek u Studánky a nenápadného skalního útvaru Skalka. V cíli nás čekaly první varnsdorfské Farmářské trhy v pivovaru Kocour. / Snímky z exkurze viz tato fotogalerie.

ham - vloženo 17.5.2011


Opravy podstávkových domů  - přednáška (13.5.2011)

 

Zatím pořádané přednášky a exkurze na téma podstávkových domů byly orientované spíše na jejich obecnou charakteristiku a místní zvláštnosti. pro majitele podstávek budou ale asi užitečnější konzultace s odborníky schopnými poradit například s volbou materiálu a technologických postupů při opravě nebo celkové rekonstrukci staveb. / Jednu z takových příležitostí jsme připravili: pozvali jsem do divadla na přednášku Ing. arch. Tomáše Eflera, pracovníka Ústavu památkové péče při Fakultě architektury ČVUT v Praze. Také tato akce sice začala „historickým úvodem“, ten byl ale následován mnoha příklady současných úprav i velkorysých rekonstrukcí, s nimiž si jejich majitelé (někdy lépe, někdy hůře) poradili. K dispozici byly také informace o dostupných stavebních materiálech využitelných při údržbě domů. / V samotném závěru, už mimo program přednášky, byl lektor ochoten k individuálním konzultacím pro majitele podstávkových domů, kteří právě řeší akutní opravy a chtějí se vyhnout zásadním chybám. / Pozvánky na akci jsme dopravili i přímo do varnsdorfských podstávkových domů (tedy alespoň do většiny z nich). Úspěšnost se dá odhadnout asi na jednu dvacetinu roznesených letáků. Ale "zaplať pánbůh" za každého, kdo je ochoten odborníkům naslouchat a přistoupit k péči o skvosty lidové architektury citlivějším a odpovědnějším způsobem.

ham - vloženo 14.5.2011


Novinky z výboru KPMV (3.5.2011)

 

Předprázdninové období láká mnohem víc do přírody než do přednáškových sálů. 13.5. bude poslední přednáška (Ing. arch. Efler se podělí o zkušenosti s opravami podstávkových domů), dalšími dvěma akcemi v květnu jsou výlety spojené s přírodopisnými exkurzemi (14.5. výšlap podél Zlatého potoka, 28.5. za rododendrony na Krásnolipsku). V červnu se vydáme za geologickou zvláštností - tzv. lužickou poruchou v oblasti mezi Jitravou a Hrádkem nad Nisou (11.6.). Cílem následující akce budou památky v německé obci Heinewalde - dva zámky a kostel. Dojedeme tam vlakem a zpět do Varnsdorfu se pak vydáme malebným údolím Mandavy. Kdo to ještě fyzicky a psychicky zvládne, může se cestou zastavit v technickém muzeu v Großschönau. Tolik k naplánovanému programu. / Nadále udržujeme kontakt s obdobně zaměřenými spolky u německých sousedů. Náš zástupce Mgr. Filip Mágr se zúčastnil valné hromady "Spolku pro rozvoj hraničního regionu Horní Mandava - prameny Sprévy". / Klub Fascikl se zabývá intenzivní přípravou na letní terénní hru Tardorského království (jedná se o hru typu L.A.R.P. s inspirací ve fantasy literatuře). / Klub přátel historie usilovně shání kontakty v německém příhraničí na lidi, kteří by byli schopni a ochotni spolupracovat na dokumentaci drobných sakrálních památek. S jejich pomocí by měl vzniknout projekt zahrnující i výstavu věnovanou tomuto tématu. / Naše kronikářka Anna Zajíčková přinesla k nahlédnutí aktuálně doplněnou spolkovou kroniku.

ham - vloženo 4.5.2011


Novinky v knihovně KPMV

Do naší studovny dorazila várka dubnových časopisů: "Československá fotografie", "Digifoto", pro přátele historie nesmrtelný Ďas (Dějiny a současnost) a "Unser Niederland". Mezi novými přírůstky do knihovny bych chtěl upozornit na publikace: "Děčínské vlastivědné zprávy 2010/2", "Ještědské květy", "Průvodce po knihovnách Euroregionu Nisa" a ze Slovenska získanou publikaci plnou vzpomínek řádových sester na zážitky z nuceného pobytu v severních Čechách "Z klauzury do vyhnanstva". Ve studovně jsou vám tyto publikace - a samozřejmě mnoho dalších - k dispozici ve všední dny od 8.00 do 16.00 hod.

zbi - vloženo 26.4.2011


Exkurze v České Lípě - Šatlava, Centrum textilního tisku (10.4.2011)

Výlet do České Lípy, který jsme pořádali 10. dubna, se vydařil. Poměrně velká skupina jela z Varnsdorfu autobusem, vystoupila na zastávce Sever a sešla dolů Mariánskou ulicí, kde jsme mohli obdivovat nádherné secesní vily, ploty, altány a na zahradách rozkvétající nádherné magnólie. Než jsme došli k oblastnímu muzeu, kde byl sraz s automobilisty, prohlédli jsme si zbytky městských hradeb. U muzea nás čekal historik Mgr. Ladislav Smejkal, který nám pověděl něco o historii města, o stavitelích, ukázal krásné školní budovy, židovský hřbitov a provedl nás parkem. Dovedl nás k Šatlavě, kde byly nedávno otevřeny historické prostory věnované archeologickým nálezům, katovi a historii města. Dále po prohlídce náměstí a obědě jsme navštívili novou expozici – Centrum textilního tisku. Zde jsme strávili více než hodinu, seznámili jsme se s historií tisku a mechanismem tiskařských strojů. Dále jsme si mohli vlastníma rukama vyzkoušet svou zručnost a natisknout technikou sítotisku vlastní výrobek. Počasí bylo skvělé, nálada dobrá a všichni se už těší na další výlet.

 

 

J. Štěpánková - vloženo 12.4.2011 / foto J. Zbihlej


Dracula - mýtus, nebo skutečnost? (8.4.2011)

 

Přednášku na draculovské téma ve varnsdorfském divadle pořádali členové klubu FASCIKL, kteří využili osobních kontaktů na Briana Storkera, autora knihy "Dracula: Světlo a stín Řádu draka" (obálka na obrázku vpravo). Pseudonym českého autora byl jistě inspirován jménem Brama Stokera, autora upířího hororu Dracula z roku 1897. Jaká byla historická skutečnost a jaké se nabalovaly legendy k osobnosti valašského knížete Vlada III. Draculea Tepese, jak to dnes v Draculově kraji vypadá a jak důležitou roli hraje v tamějším turistickém ruchu - to vše jsme se dověděli během přednášky a diskuse s člověkem, který téma v literatuře i v terénu prostudoval do nejmenších detailů. Zmíněná knížka byla též k mání a byl o ni nemalý zájem.

 

       

 

ham - vloženo 9.4.2011 / foto Filip Mágr


Novinky z výboru KPMV (5.4.2011)

 

Rekordní schůzka výboru: vyseděli jsme tři hodiny. Kromě naší běžné agendy (příprava akcí, stav hospodaření...) během nich vykrystalizovala i zásadnější rozhodnutí o činnosti některých klubů. Po více než roční agonii zaniká klub šachistů - přispěl k tomu úbytek členské základny a nevyřešené prostory pro soutěžní klání. Šachisté - jednotlivci ve Varnsdorfu samozřejmě hrají dál, někteří i úspěšně reprezentují město, ale ne pod hlavičkou místního klubu, který jim bohužel nemůže nabídnout odpovídající zázemí. / Voda se zavřela i nad klubem sběratelů. Filatelisté u nás nemají prostor pro schůzky a již dávno se přesunuli pod křídla DDM, a ani ostatní nemají zapotřebí se organizovat v klubu. / Naopak oživení si lze slibovat od přírodovědného klubu. Dosavadního vedoucího klubu, který je vázán studijními povinnostmi na Moravě, nahradí Zuzana Štěpánková (není to shoda jmen, je to dcera starostky KPMV Jarky Š.). Jejím prvním počinem bude koncem května výlet do království rododendronů (totiž, správně česky, pěnišníků) na Krásnolipsku. / V polovině května organizuje mineralklub vycházku podél Zlatého potoka (od pramenů na Studánce po proudu do Varnsdorfu). Klub výtvarníků plánuje zopakovat po řadě let exkurzi do dílny varnsdorfského tvůrce vitráží pana Tesaře. / Klub historiků byl sice minulý měsíc vytížen administrativou kolem ukončeného projektu "Spolupráce českých a německých muzeí", ale nadále se zabývá péčí o drobné památky - nyní vede v patrnosti dva dosud neopravené křížky (včetně nově objeveného, nenápadného kousku na katastru Studánky), nutnou údržbu Lichtenštejnského kamene a testování přípravku proti mechu, kterým mnohé zdejší kamenné památky silně trpí. / Výtečná zpráva na konec: V Grantovém programu města Varnsdorf jsme pro letošek uspěli se všemi třemi žádostmi. Vydání sborníku Mandava 2011 se dokonce ocitlo na samé špičce v pomyslném žebříčku bodového hodnocení u grantové komise, a to v konkurenci asi 70 žádostí.

ham - vloženo 6.4.2011


Varnsdorfská secese - vycházka (26.3.2011)

 

Starostka našeho spolku Jaroslava Štěpánková pozvala veřejnost na další vlastivědnou vycházku za varnsdorfskou architekturou, tentokrát za secesními stavbami. Secesní prvky například dominují ulici Legií. Právě tam u lékárny jsme si dali sraz. Pokračovalo se ulicí Východní, Fügnerovou, T.G.Masaryka a Poštovní. Bylo sice poněkud nevlídno, poprchávalo, ale přesto se nás sešlo přes dvacet zájemců, kteří téměř dvouhodinové exkurze určitě nelitovali. S naší průvodkyní totiž objevili pohledné fasády a zajímavé detaily, kterých si při všednodenních pochůzkách většinou nevšimneme. / Nabídku varnsdorfské secese jsme touto vycházkou zdaleka nevyčerpali, a tak nám byla přislíbena ještě podzimní vycházka, která neopomine například kinokavárnu nebo vily u divadla. // Fotografie z vycházky zde.

ham - vloženo 26.3.2011


Mikulášovická lokálka - přednáška (10.3.2011)

 

Badatel František Sajdl ze Chřibské je naším stálým spolupracovníkem. Mimo jiné přispěl do našich vlastivědných ročenek velmi zajímavými statěmi o historii sklářské huti v Chřibské a o výstavbě železniční trati z Rumburku do Mikulášovic. To druhé téma se stalo námětem i jeho přednášky, kterou klub přátel historie a historických staveb pořádal ve varnsdorfském divadle 10. března. Návštěvníci měli oproti čtenářům stati v Mandavě několik výhod - například viděli o mnoho více obrazového materiálu (výstavba trati, dobové pohlednice a jízdní řády, současný stav trati...) a mohli na místě jejímu autorovi pokládat otázky. Zájem o diskusi byl opravdu velký a její záběr se eozšířil na historii a současnost železničního provozu v celém Šluknovském výběžku.

 

   

ham - vloženo 13.3.2011


Novinky z výboru KPMV (1.3.2011)

 

Naplánovány aktivity na duben - přednáška na téma Dracula (klub Fascikl), návštěva nových muzejních expozic v Č. Lípě (klub přátel historie) a exkurze v ateliéru vitrážisty (klub výtvarníků). / Inventární komise se zhostila každoročního úkolu - kontroly veškerého majetku KPMV včetně revize fondu spolkové knihovny. / Právě skončil projekt "Spolupráce českých a německých muzeí" (od března 2010 do února 2011) a na kolegovi Filipu Mágrovi je nyní zpracování administrativy a vyúčtování financí, aby to vše bylo včas a v pořádku předloženo poskytovateli grantu. Veškeré aktivity tohoto projektu jsou na našem webu publikovány zde. / Pomalu začínáme shromažďovat příspěvky pro sborník Mandava 2011. Kromě toho se ale opět zabýváme publikací I. Heinze o hudební historii Šluknovska. Pro případné vydání tiskem byla - ve spolupráci autora a pracovníků muzea - provedena revize autorských práv k obrazovým materiálům.

ham - vloženo 7.3.2011


Přednáška - Restaurátorské práce M. Hejného (23.2.2011)

 

Varnsdorfský výtvarník Miroslav Hejný spolupracuje s naším spolkem při opravách křížků ve městě. Jeho hlavní činností v posledních letech jsou ale restaurátorské práce na "Zámečku" v Krásné Lípě. / "Exkurze vsedě" před promítacím plátnem nás během tohoto podvečera seznámila s neuvěřitelně dokonalou - a stejně tak pracnou - obnovou právě tohoto objektu. Zámeček je soukromým, pro veřejnost uzavřeným objektem, a proto byla přednáška velmi vzácnou příležitostí nahlédnout do interiérů, které se majitel již několik let pokouší vzkřísit do bývalé nádhery. Fotoreportáž Mirka Hejného doložila, že se to, sic pomalu a postupně, ale přece jen daří. On sám na tom má nemalou zásluhu. Do přednáškové místnosti v divadle přinesl mj. ukázky pracně vyřezávaných šablon, které sloužily k obnově výzdoby stropů. / V závěru jsme viděli krátkou prezentaci jeho prací na obnově křížků a také ukázky jeho vlastní volné (výlučně portrétové) tvorby.

 

 

 

ham - vloženo 23.2.2011 / foto Josef Zbihlej


Exkurze - církevní památky v Dolní Poustevně (12.2.2011)

 

Další exkurze našeho spolku zamířila právě do opačného konce Šluknovského výběžku, do městečka Dolní Poustevna. Důvod: Je to jedna z lokalit, kde se místní velice odpovědně snaží o obnovu památek. Svědčí o tom jak rekonstrukce bývalého evangelického kostela - nyní "Centrum setkávání", tak péče o drobné sakrální památky. / Sešlo se nás téměř 20 účastníků, počasí jsme měli nádherné. Prohlédli jsme si nově opravený kostelík, kde se nám věnovala jako průvodkyně Lucie Englerová. Potom se nás ujal místní průvodce Aleš Lexa a provedl nás po zajímavostech v centru Dolní Poustevny. Prohlédli jsme si a vyslechli zajímavé historky např. o původu kamene na Husův pomník, stěhování sochy Piety nebo o připravované výstavbě nové čistírny odpadních vod v místě krásného starého náhonu v blízkosti německých hranic. O drobných sakrálních památkách v Dolní Poustevně a jejich opravě nás krátce informoval Milan Šebek, který se na jejich obnově jako koordinátor podílel. Část těchto památek je díky obci a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR obnovena, část teprve čeká na svoji opravu.

Odkaz na Centrum setkávání: http://www.dolnipoustevna.cz/kostelik/

 

     

 

Naše skupina při exkurzi - exteriér a interiér "Centra setkávání" - jeden z obnovených křížků.

 

Text i foto F. Mágr, vložil ham - 19.2.2011


Novinky z výboru KPMV (1.2.2011)

 

Počet akcí připravovaných spolkem se ustálil na dvou za měsíc - v lednu přednáška (o Číně) a vernisáž Fotoroku, v únoru exkurze (Dol. Poustevna) a přednáška s restaurátorem, v březnu přednáška o historii Mikulášovické lokálky a vycházka za varnsdorfskou secesí. Kvantum vzdělávacích aktivit nemá smysl zvyšovat, neboť ve městě působí další organizátoři přednášek (knihovna, Klub Pohádka...), nehledě na další zajímavé akce v okolí, zejména v sousedním Rumburku. / Nepříliš dobré zprávy chodí z klubu šachistů: poté, co přišel o výhodný pronájem hrací místnosti a opustil krajskou soutěž, se klub zřejmě definitivně rozpadá. / Projekt "Spolupráce českých a německých muzeí" se blíží do finále (končí v únoru), takže nás čeká náročná příprava závěrečného vyúčtování. / Chystáme ale už další vlastivědně-osvětový projekt, opět ve spolupráci s německou stranou. Prozradit lze zatím jen to, že se jeho obsah bude podstatně týkat říčky Mandavy, která protéká českým i německým územím a od které jsme si vypůjčili název k našemu vlastivědnému sborníku. / V únoru vysíláme delegaci na další mezinárodní setkání muzejníků a badatelů v Hrádku nad Nisou.

ham - vloženo 1.2.2011


Čína s Tomášem Benešem (21.1.2011)

 

Šanghaj, EXPO 2010, hory, Peking... v tomto pořadí nás Tomáš Beneš provedl Čínou, tak jak ji poznal při své loňské cestě nelidnatější zemí světa. Velkoměsta se střídala s horskými scenériemi, mrakodrapy ztrácející své horní partie ve smogu s šestitisícovými vrcholky ztrácejícími se v mracích. Po krátkém exkurzu do historie světových výstav jsme absolvovali virtuální procházku několika pavilony  EXPO v Šanghaji; mimo jiné jsme se dozvěděli, v čem spočívala úspěšnost českého expozice. / Čínské téma se na přednáškách ve Varnsdorfu dlouho chybělo. Tím lze vysvětlit jak naplněný přednáškový sál v divadle, tak množství dotazů po promítání.

ham - vloženo 22.1.2011 / foto J. Zbihlej a M. Havlíček


FOTOROK 2011 - vernisáž (18.1.2011)

 

...vlastně Fotorok 2010, pokud bychom měli logicky pokračovat po loňském F 2009. Jenže kvůli jistým administrativním potížím s vyúčtováním grantových příspěvků od nynějška budeme do názvu dávat letopočet konání výstavy, a nikoliv rok fyzického vzniku soutěžních fotografií. / Tak, a teď k věci: z 212 fotografií zaslaných od 15 autorů z celé republiky porota vybrala vítězné práce (viz výsledková listina) a rozšířený výběr 55 fotografií nyní (od poloviny ledna do poloviny března) zdobí 1. patro varnsdorfské knihovny. / Vyhlášení výsledků bylo jako obvykle spojeno s vernisáží této výstavy. Bohužel bez účasti oceněných fotografů - asi že to k nám mají daleko a počasí na cestování nic moc. / Porotci si pochvalovali vzestupnou úroveň reportážní kategorie. Bez velkých debat byl za vítěznou práci prohlášen soubor "Z porodnice" od Jitky Rjaškové z Ostrova. V kategorii "volné téma" se na první místo po třech letech vrátil pravidelný účastník soutěže Ladislav Čech z Klatov. / Letos se soutěže nezúčastnil nikdo místní! A ne že by nemohl, kvalitních fotografií vzniká dost i na Varnsdorfsku a Šluknovsku, ale zůstávají asi uvězněny v digitální podobě, v počítačích, webových albech a fotoblozích... /

ham - vloženo 19.1.2011


Vydali jsme propagační skládačku

 

Trochu opožděně hlásíme vydání propagačního letáku - skládačky, kterou jsme vypustili do světa začátkem loňského prosince. "Premiéru" měla na valné hromadě KPMV 7.12. / Leták má obvyklý formát obdobných materiálů - natřikrát složená A4, v barevném provedení, a to v české a německé jazykové mutaci. Dá se z něj zjistit, čím se náš spolek zabývá, okolnosti jeho vzniku, soutěžní a vydavatelská činnost, a samozřejmě také možnosti, jak nás kontaktovat. / Obsahově i technicky ho připravili ti samí lidé, kteří zajišťují vydání ročenky Mandava: obsah navrhli členové výboru KPMV, graficky ji zpracoval Jiří Beran, vytiskla SOŠMGP v Rumburku. / Skládačku jsme distribuovali na informační střediska v regionu, mezi naše členy a partnery, čeká ji využití pro prezentaci spolku při všech vhodných příležitostech.

ham - vloženo 8.1.2011


Novinky z výboru KPMV (4.1.2011)

 

Snad že jsme ve výboru byli novoročně povzbuzeni na mysli, padalo z nás na první letošní výborovce nezvykle hodně nápadů na další akce. Mnoho se zatím prozradit nedá, tomu totiž musí předcházet domluva s vytipovanými partnery, na které se teprve budeme obracet s návrhy na spolupráci. / Mineralklub přislíbil jarní výlet s geologickou tematikou. Neztrácí optimismus ani co se týče už dříve plánovaného, ale pro finanční náročnost odloženého zájezdu do příbramského hornického muzea. / Klub výtvarníků zhodnotil výstavu varnsdorfských umělců jako úspěšnou. Veřejnost by stála o častější a rozsáhlejší podobné přehlídky, než je nynější bienále. / Klub Fascikl navázal kontakt s odborníkem na téma Dracula. Vzejde z toho přednáška, kterou můžeme již nyní avizovat na 8. duben. / Fotoklub oznámil sestavení výsledkové listiny soutěže Fotorok. Už za necelé dva týdny se sejdeme na vyhlášení výsledků a vernisáži výstavy v knihovně. / Postupně distribuujeme sborník Mandava-Mandau 2010. Čekatelé na autorské a partnerské výtisky musí mít chvíli strpení, protože lidé, co to mají na starost, jsou letos zaneprázdněni více než obvykle. / Přešli jsme na internetové bankovnictví. Konečně snad ustanou potíže s proplácením pohledávek bankovními převody. Bylo běžné, že úřednice na místní pobočce schválila podpis, ale jiná úřednice v pražském ústředí kvůli témuž podpisovému vzoru platbu zadržela. Vznikalo kvůli tomu nemálo nepříjemných situací.

ham - vloženo 5.1.2011

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 10.02.2012