KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Rok 2010 - Událo se v KPMV

Archiv zpráv

 

Zdobení stromečku pro zvířátka - 18.12.2010

 

Čtvrtý ročník "zdobení stromečku", kterým přírodovědný klub KPMV aspoň symbolicky pomáhá lesní zvěři k přezimování, se opět odehrál poslední sobotu před Štědrým dnem. Pro hluboký sníh jsme letos oželeli ozdobení stromků v hloubi lesa tajemného a vzali jsme zavděk krmelcem hned na kraji lesa. Také účast byla díky nemocem a křížení termínů s jinými akcemi o poznání menší, než v minulých letech, ale to na srdečnosti posledního setkání našeho klubu v letošním roce nebylo znát. Věřme, že snad bude v novém roce ještě lépe a radostněji...


     

zbi, ham - vloženo 19.12.2010 / foto Josef Zbihlej


16. valná hromada KPMV (7.12.2010)

 

Valná hromada spolku se tentokrát konala ve spolkové místnosti v budově knihovny - právě tam, kde jsme se před několika málo dny sešli na křtu publikace Mandava. / Průběh se držel osvědčeného programu - zprávy za jednotlivé kluby, zpráva starostky spolku, zprávy o hospodaření a publikační činnosti; diskuse; volba výboru KPMV a závěrečné usnesení. / Zprávy byly doprovázeny projekcí fotografií z činnosti. Každý účastník obdržel výtisk sborníku Mandava a také zbrusu nový barevný propagační leták spolku, který jsme právě přivezli z tiskárny (pro většinu členů překvapení, o němž jsme záměrně předem neinformovali). / Na valné hromadě jsme po dlouhé době přivítali starostu města - před necelým měsícem do čela radnice zvoleného Martina Louku. V diskusní části našeho sezení jsme od něj slyšeli několik vstřícných a povzbudivých vět. Taktéž od dalšího hosta schůze, paní Jany Krausové, předsedkyně partnerského spolku - Sdružení Tadeáše Haenkeho v Chřibské. / Pan Louka podporoval náš spolek již ve svém předchozím působení v divadle a v kulturní komisi rady města, a tak se návrh udělit mu čestné členství KPMV setkal s jednohlasnou podporou. / Usnesení je k dispozici na stránce Valné hromady. Na tom samém místě je i shrnutí všech předchozích valných hromad KPMV.

 

     

Fotografie zleva: Členové KPMV na valné hromadě. / Schůzi zahajuje jednatel KPMV Mgr. Josef Zbihlej. / Starostka KPMV Jaroslava Štěpánková, za ní na promítacím plátně jedno z letošních ocenění za naši činnost (diplom od Euroregionu Nisa). / Starosta města Martin Louka při "zdravici" členům KPMV.

ham - vloženo 7.12.2010 / foto Filip Mágr a Josef Zbihlej


Křest sborníku Mandava-Mandau 2010 (2.12.2010)

 

2. prosince se ve spolkové místnosti městské knihovny odehrálo příjemné setkání lidí, které spojuje zájem o vlastivědnou publikační činnost. Křtil se téměř třistastránkový sborník Mandava-Mandau 2010. Jak název naznačuje, je dvoujazyčný. Kromě nových statí v češtině a výroční zprávy o činnosti KPMV obsahuje také cca 100 stran německého textu - výběr prací přeložených z předchozích i současné ročenky. / Také křest se odehrál dvoujazyčně, a to s laskavým přispěním paní Jany Krausové, která tlumočila do němčiny. / I přes omluvy některých, zejména vzdálenějších kolegů nás účast potěšila, doprava byla totiž kvůli sněhové kalamitě skutečně obtížná. Nechyběli ani němečtí hosté, například stálý spolupracovník G. Krocker, a potěšil nás také zájem redaktorky Sächsische Zeitung. / Autorka stálé rubriky "Před sto lety" Krista Fleknová se ukázala být i autorkou vynikající buchty s čokoládovou polevou. / Tak jako vlastní vydání knížky, i slavnostní křest byl podpořen z projektu "Spolupráce českých a německých muzeí" (jeho prezentace zde). / Knížku seženete jednak přímo u nás (dočasný depozitář muzea v ul. Legií), v informačním středisku v budově knihovny, postupně bude distribuován do dalších !íček" v regionu a místních knihkupectví. Lze si ho i objednat k zaslání poštou (kontakty zde).

 

     

Fotografie zleva: Vlastního "křtu" se ujala starostka KPMV Jaroslava Štěpánková spolu se zástupcem redakčního kolektivu Mgr. Josefem Zbihlejem. / Do němčiny tlumočila Jana Krausová (vlevo), která se na sborníku také podílela jako autorka a překladatelka. / Pohled do sálku při křtu. / Na diskusi o vydané publikaci byli zvědavi i další členové redakce Martin Havlíček (stojící) a Mgr. Filip Mágr.

ham - vloženo 3.12.2010 / foto Filip Mágr a Josef Zbihlej


Novinky z výboru KPMV (30.11.2010)

 

Na programu "výborovky" byla hlavně blížící se valná hromada (7.12.), již šestnáctá za dobu existence spolku. Poslední 4 roky se konala vždy na jiném místě. Shodou okolností tomu tak bude zase - ale aspoň na stejné adrese jako posledně (loni v sále knihovny, letos ve spolkové místnosti v téže budově). / Také jsme ladili poslední detaily ke křtu sborníku Mandava-Mandau (2.12.). / V tomtéž prostoru právě končí výstava varnsdorfských výtvarníků, ale dohodli jsme se na jejím prodloužení do data valné hromady. / Zabývali jsme se některými památkami - křížkem na "Pěnkaváku", kde se již intenzivně chystá jeho oprava, a zvoničkou ve Vrchlického ulici, kde je potřeba po uplynutí desetileté lhůty (to to letí!) obnovit smlouvu s majiteli pozemku. / Fotoklub chystá další ročník soutěže FOTOROK. Přehlídka úspěšných snímků, zaslaných do konce tohoto roku, bude mít vernisáž kolem poloviny ledna opět ve výstavních prostorách knihovny. / Výsledkem schůzky je i několik nových námětů na přednášky a exkurze; vážně uvažujeme o dalším mezinárodním poznávacím projektu.

ham - vloženo 3.12.2010


Na knižním minitrhu jsme představili novou Mandavu (20.11.2010)

 

Pouhé dva dny poté, co opustila tiskárnu (respektive rumburskou SOŠ mediální grafiky a polygrafie), byla Mandava-Mandau 2010 poprvé představena veřejnosti. Příležitostí byl Regionální knižní minitrh, pořádaný varnsdorfskou knihovnou v její budově na Otáhalově ulici. / Oficiální "uvedení na trh" ji ale čeká až slavnostním křtem v téže budově, naplánovaným na 2. prosinec (viz zde aktualita ze dne 14.11). / S podrobným obsahem nového dvoujazyčného vlastivědného sborníku se lze seznámit na stránce Mandava 2010. Také jsme o letošní obsah doplnili kompletní bibliografii publikací KPMV.

ham - vloženo 20.11.2010


O přednášku Radka Andonova byl velký zájem (16.11.2010)

 

Radek Andonov z České Lípy se jako badatel intenzivně věnuje historii druhé světové války, mimo jiné událostem z konce války v severních Čechách. Někteří naši členové se před časem účastnili jeho přednášky v Rumburku a její dobrý ohlas  nás přiměl k uspořádání podobné jeho přednášky na téma "Duben a květen 1945 mezi Budyšínem a Prahou" ve Varnsdorfu. Malý sál varnsdorfského divadla se pro tuto příležitost ukázal být opravdu malým, přišlo totiž na šedesát lidí. Nezanedbatelnou část publika tvořili studenti gymnázia, což nás a určitě i přednášejícího velmi potěšilo. Sledovali jsme podrobně průběh osvobozovacích bojů na jaře 1945, včetně nejdůležitějších událostí ve Šluknovském výběžku.

ham - vloženo 17.11.2010


Pro Mandavu poprvé uděláme extra křest

 

V patnáctém roce existence spolku vydáváme čtrnáctou ročenku - vlastivědný sborník. Ale poprvé jsme se rozhodli ji oficiálně uvést do světa speciální akcí - křtem knížky. Doposud k této příležitosti posloužila valná hromada KPMV, případně knižní minitrh pořádaný městskou knihovnou. / Setkání  ovšem nebude samoúčelnou oficialitou. Poslouží k osobnímu kontaktu autorského kolektivu, jehož velkou část tvoří badatelé různých zájmů, s členy redakce a čtenářskou veřejností. Mimochodem, ani redakce nezná všechny autory osobně - s některými měla prozatím příležitost si pouze dopisovat e-mailem. Mnozí z nich v našem regionu v současnosti ani nepůsobí. Neděláme si iluze, že všichni osobně dorazí (zvláště ti, kteří to k nám do Varnsdorfu mají opravdu z ruky). Ale těšíme se, že bude s kým podiskutovat nad novým přírůstkem do vlastivědné knihovničky a případně také o další plodné spolupráci. / Kdy a kde: 2. prosince 2010 v 17 hodin ve spolkové místnosti v budově městské knihovny na Otáhalově ul.

ham - vloženo 14.11.2010


Výlet "Varnsdorf z německé strany" (6.11.2010)

 

Předpověď počasí byla vcelku optimistická, ale studená fronta přispěchala nejméně o den dříve a zařídila nám pošmourno a deštivo. Lidé se ovšem zachovali nelogicky: přišli, vyzbrojeni kapucemi, deštníky a dobrými botami, ve velmi slušném počtu. Napočítáno dvaadvacet výletníků. Takovým tahákem byl příslib výhledů na město z netradičních stran, zpoza saských hranic! Zpočátku, ve stoupání od starého hraničního přechodu (na styku ulic P. Bezruče a Pohraniční stráže), to byly nezvyklý pohledy na vrch Hrádek. Později, po obejití Špičáku po jeho severním úpatí, zástavba východní čtvrti města. Mezitím jsme se kochali krajinkami na německé straně, včetně skalnatého vršku Grosser Stein, v němž vzdělanci spolehlivě identifikují profil Goethovy hlavy, a včetně návštěvy "Karáskovy sluje", kde prý pobýval slavný loupežník Johannes Karásek. Závěrečná partie trasy vedla pohlednými scenériemi v Großschönau, kde je tok Mandavy obsypán udržovanými podstávkovými domy. Promáčení a ucabrtaní osvěžili jsme se téměř všichni v první hospodě, která byla po návratu na české území na ráně. // Fotografie z výletu zde.

ham - vloženo 6.11.2010


Novinky z výboru KPMV (2.11.2010)

 

Dušičkové setkání členů výboru nebylo naštěstí až v tak pochmurné náladě. Starostka spolku si pochvaluje, že máme varnsdorfské veřejnosti stále co nabízet a na našich měsíčních plakátech se vždy najde něco zajímavého. Naopak, například ne všechny tipy na přednášky využijeme, protože spolu s činností "konkurenčních" pořadatelů je kalendář akcí ve městě naplněný tak akorát. / V našem termináři už dostaly pevné místo dvě minule avizované akce - křest sborníku Mandava-Mandau 2010 (2.12.) a valná hromada KPMV (7.12.). / Na přetřes se opět dostal osud grafické dílny. Konečně už ale jednáme s vážným zájemcem o zápůjčku pro výukové účely. / Před valnou hromadou nás opět čeká inventarizace spolkového majetku, včetně knihovny a sestavení revizní zprávy. / Spoluredaktoři Mandavy mohli ohlásit dokončení grafických prací a předání do tisku. / Náš spolek se po čtrnácti letech existence dočká i svého propagačního letáčku, kterým bude moci prezentovat partnerům, potenciálním novým členům a všem zájemcům o naši činnost. / Upomínání o členské příspěvky přineslo částečný úspěch. Kdo letošní poplatek neuhradí do data valné hromady, ten o členství přijde.

ham - vloženo 3.11.2010


Zahájena výstava varnsdorfských výtvarníků (21.10.2010)

21. října se konala vernisáž výstavy výtvarníků působících v našem městě. / Je to vůbec první výstava ve "spolkové místnosti" v budově knihovny (Městského centra kultury a vzdělávání). K výstavní činnosti nám byla propůjčena jako skromná a dočasná náhrada za "Galerii na ochozu" v muzeu, jehož budova je v havarijním stavu a čeká na rekonstrukci. / Vystavující: Irena Butorová, Běla Dlouhá, Miloslav Ferkl, Miroslav Hejný, Emilie Konrádová, Jana Mudrochová, Jindřich Musílek, Jiřina Nováková, Josef Poláček, Jiří Tesař, Jindřich Winkler a Lubomír Záleský. Vystaveny jsou obrazy (různé techniky), grafika, paličkovaná krajka, vitráž. / Výstava bude otevřena do konce listopadu, a to každé úterý a čtvrtek (10 - 12 a 14 - 17 hod.). Výtvarníci si mezi sebou rozdělili služby ve výstavní místnosti, takže se při návštěvě nejspíš setkáte s některým z vystavujících tvůrců.

        

Na fotografiích zleva: Josef Zbihlej zahajuje vernisáž. / První prohlídka výstavních panelů / Akvarel od Miloslava Ferkla "Rovinj" / Bezesporu nejzajímavějším vystaveným dílem je vitráž v olovu - býk od Jiřího Tesaře.

 

ham - vloženo 21.10.2010


Ocenění v soutěži Cena Euroregionu Nisa

S potěšením oznamujeme, že jsme společně s partnerským spolkem v Eibau uspěli v soutěži Ceny Euroregenu Nisa pro rok 2010. Bylo nám uděleno 3. místo v kategorii "Kultura" (viz přiložený diplom). Cenu převzal vedoucí klubu přátel historie Mgr. Filip Mágr při slavnostním vyhlášení v polském Boleslawieci 15. října. / Cílem Ceny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa je zveřejnění a ocenění projektů, iniciativ, osob a institucí, které svými dosaženými výsledky byly přínosem pro zlepšení mezinárodní spolupráce na území ERN. / Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 28 přeshraničních partnerství, která se ucházela o prvenství v jednotlivých kategoriích.

ham - vloženo 16.10.2010


Mandava/Mandau 2010 - náročná příprava ve finále

Sedmý vlastivědný sborník Mandava, z toho druhý v dvoujazyčném vydání, celkem pětadvacátá publikace vydaná naším spolkem, se pomalu klube na svět. Dnes proběhly poslední korektorské zásahy a 292stránková sazba konečně putuje do rumburské "polygrafky", která převezme tiskařské a knihařské práce. / Ze všech našich sborníků ten letošní vyžadoval nejnáročnější ediční přípravu, na které se kromě třiceti autorů a deseti překladatelů podílel sedmičlenný redakční tým (čtyři čeští a tři němečtí redaktoři). Z původně předpokládaného říjnového data vydání došlo k posunu na listopad (snad během procesu tisku nedojde k nějakým zásadním zádrhelům). / Pokud Vás zajímá obsah Mandavy 2010, najdete jej zde.

ham - vloženo 15.10.2010, aktualizováno 21.10.2010


Mladá fronta DNES na kávě s Klárou Mágrovou

V severočeské příloze dnešní (11.10.) Mladé fronty Dnes si lze přečíst rozhovor s Mgr. Klárou Mágrovou. / Zmiňujeme jej proto, že rumburská historička a koordinátorka projektů pro římskokatolickou farnost je naší spolupracovnicí a pravidelnou přispěvatelkou do našich vlastivědných sborníků. Její první příspěvky najdete v Ročence KPMV 2002-2003 ještě pod dívčím jménem Mrštíková. Do letošního dvoujazyčného vydání přispěla statí o jednom z významných výstavních projektů v rumburské loretě. / V MF DNES se píše hlavně o jejích aktivitách kolem lorety a dalších památek ve Šluknovském výběžku. Daří se jí shánět finanční dotace na opravy památek, organizuje výstavy, přednášky, exkurze, vydávání publikací... a přitom neopomíjí vlastní badatelskou činnost. / Přejeme Kláře další úspěšné projekty a těšíme se na další zajímavá vlastivědná čtení.

ham - vloženo 11.10.2010


Vycházka k opraveným křížkům ve Varnsdorfu (10.10.2010)

 

Poslední, čtvrtá vycházka za opravenými křížky ve Varnsdorfu se uskutečnila za krásného podzimního sluníčka. Zájemců bylo přesně deset. Průvodce Mgr. Filip Mágr nám na místě srazu na Pražské ulici sdělil několik zajímavostí o drobných sakrálních památkách, hlavně o tom, jak se je daří postupně opravovat. Přinesl nám na ukázku kopii registru křížů sestaveného ve 30. letech 19. století. / Pak už jsme se vydali na trasu zahrnující nejen několik křížů (Pražská ul. u žel. přejezdu, Lesní, Závoznická, Hraniční Buk), ale i zapomenuté pomníky v bývalém Císařském parku nad nemocnicí. Stručným obrazovým zpravodajstvím z naší trasy si můžete posloužit v této fotogalerii.

ham - vloženo 11.10.2010


Novinky z výboru KPMV (7.10.2010)

 

Na říjen máme připravenou čtvrtou vycházku za opravenými křížky a vernisáž výstavy varnsdorfských výtvarníků. Bude to vůbec první výstava ve "spolkové místnosti" v budově knihovny (Městského centra kultury a vzdělávání). Plánovaný autobusový zájezd do hornického muzea v Příbrami byl zrušen pro velkou finanční nákladnost; mineralklub se nicméně tohoto záměru nevzdává, plánuje ho uskutečnit soukromými vlastními auty svých členů. / V listopadu pozveme zájemce na vycházku s netradičními výhledy na Varnsdorf - obejdeme "Varnsdorfský výběžek" po stezkách po německém území. Kromě toho by se měla uskutečnit již dlouho plánovaná přednáška o podrobnostech osvobozování Varnsdorfska na konci 2. světové války. / Předběžně jsme určili termín valné hromady a termín křtu sborníku Mandava - oba počátkem prosince; zveřejněny ale budou až po dohodě s knihovnou, kde by se obě akce měly konat. / V rámci projektu Zapomenuté příběhy, podpořeného Nadací VIA, pomáháme na světlo historii varnsdorfských křížků. Zásluhou několika našich spolupracovníků budou staré dokumenty, psané německým kurentem zpřístupněny v češtině. / Byly podniknuty první kroky k opravě křížku na Pěnkaváku. / Vzrostl počet dlužníků členského příspěvku, naše "neplatiče" budeme muset důrazněji upomínat.

ham - vloženo 7.10.2010


Nemáte náhodou...?

 

Vážení přátelé, mám k vám prosbu. Blíží se završení prací na letošním sborníku Mandava a už je i čas zamýšlet se nad příštími ročníky. Stálou rubrikou v Mandavě je oddíl "Stalo se před sto lety", který pro vás z "Warnsdorfer Bote" obětavě překládá paní Fleknová. V muzejní knihovně nám však některé ročníky chybí, a to by mohlo narušit naši ucelenou řadu. Kdo máte doma uvedený kalendář ročník 1916 nebo 1918, umožněte nám, prosím, okopírování kapitoly "Chronik von Warnsdorf und Umgebung", abychom nemuseli tuto převelice zajímavou část ročenky vynechat. (Volejte 412 334 107 nebo pište na kpmv@quick.cz). Předem děkuje Josef Zbihlej.

ham - vloženo 3.10.2010, aktualizováno 7.10.2010


Vyšly nové "DéVéZetky"

 

Děčínské vlastivědné zprávy, Časopis pro vlastivědu Děčínska a Šluknovska, vydávaný Oblastním muzeem v Děčíně, se rozrostl o nové číslo 1/2010. Obsahuje devět nových vlastivědných příspěvků a pravidelné rubriky. Můžete si ho pořídit také ve varnsdorfském muzeu.

S obsahem čísla se můžete seznámit zde.

ham - vloženo 28.9.2010


Výlet do Království u Šluknova (26.9.2010)

 

Exkurze zaměřená na církevní památky v obci Království zahrnovala návštěvu kostela sv. Vavřince, obhlídku hřbitova a vycházku k pozůstatkům křížové cesty. Průvodcem nám byl místní patriot Valtr Koňák. Pršelo, jako ostatně vždycky, když zamíříme do Šluknova nebo nejbližšího okolí. Naše akce bychom snad už měli i předem hlásit meteorologům! / S vybavením kostela jsme se díky vstřícnosti průvodce seznámili opravdu důkladně, včetně varhan, zvonů ve věži a hodinového stroje (na jeho seřízení se dokonce jeden z členů naší výpravy podílel). Hřbitov u kostela je zajímavý náhrobky několika zajímavých osobností, zejména faráře a botanika W. Karla, který má na kostele pamětní desku; v kostele se můžete seznámit s jeho životopisem. / Zvláštností je i bývalá střelnice u kostela. / Po křížové cestě zbyly jen podstavce 14 zastavení a ruiny několika drobných staveb; kaplička (možná původně Boží hrob?) je však opravená. / Měli jsme ještě v úmyslu navštívit rekonstruovanou a před týdnem znovu vysvěcenou kapli Nejsvětější Trojice, ale do odjezdu autobusu jsme to už nestihli. Zato jsme si prohlédli rodný dům biskupa Ferdinanda Kindermanna, spolutvůrce školské reformy za Marie Terezie.

Fotografie z vycházky zde.

ham - vloženo 28.9.2010


Vycházka k opraveným křížkům na Studánce (19.9.2010)

 

Z naplánovaných čtyř vycházek mapujících opravené drobné sakrální památky jsme dnes absolvovali v pořadí třetí. Ta jediná mířila mimo Varnsdorf - do přilehlé obce Studánka (která je ovšem administrativně k Varnsdorfu příslušná). Také na jejím katastru se náš spolek spolu s městskou radnicí zasloužil o opravu několika křížků. Většina z nich je situována v těsné blízkosti hlavních silnic (Studánka je křižovatkou silničních tahů Praha - Rumburk a Varnsdorf - Krásná Lípa), a tak při rušném provozu nedělního odpoledne nebylo opatrnosti nazbyt. / Ještě před samotnou vycházkou jsme využili ochoty správce studáneckého kostela sv. Františka z Assisi a prohlédli jsme si jeho interiér, v němž se nachází mimo jiné reliéfní křížová cesta od řezbáře Dominika Rudolfa - jinak tvůrce velkého betlému, který možná znáte z varnsdorfského muzea. / Průvodce vycházkou Mgr. Filip Mágr nás všechny obdaroval novou barevnou skládačkou o opravených varnsdorfských křížcích. / Na poslední, čtvrtou vycházku se vydáme v neděli 10. října; sraz ve 14 hodin ve Varnsdorfu na křižovatce Pražské a Edisonovy ul. (u železničního přejezdu).

Fotografie z vycházky zde.

ham - vloženo 19.9.2010


Novinky z výboru KPMV (7.9.2010)

 

Z velkorysého plánu turistických výprav na září jsme drobet slevili, odpadne totiž výlet do Chřibské, který měl být spojen s exkurzí na přehradě, ta ale přístupná nebude, neb její provozovatelé mají život zkomplikovaný srpnovými povodněmi. / Uskuteční se dvě nedělní akce: třetí vycházka za opravenými křížky (na Studánku, včetně prohlídky interiéru kostela) a výlet za církevními památkami v Království u Šluknova. / Také na říjen máme připraveny dvě exteriérové akce: čtvrtá, čili poslední obchůzka opravených křížů ve Varnsdorfu a zájezd do hornického muzea v Příbrami pod patronací našeho mineralklubu. / Přednáškovou činnost zahájíme až v listopadu. V září a říjnu bychom totiž konkurovali přednáškovému cyklu o dějinách Varnsdorfu a Šluknovska, pořádanému knihovnou. / Konečně se "hnuly ledy" s výstavou místních výtvarníků. Záviselo to na zpřístupnění k tomu určeného prostoru v budově knihovny. Nyní je již k dispozici a klub výtvarníků může začít se shromažďováním obrazů. / členové mineralklubu byli pochváleni za nátěr zvoničky na Vrchlického ulici. / Diskutovalo se o perspektivách šachového klubu, který přerušil účast v krajské soutěži, protože postrádal vhodnou místnost k domácím utkáním. / Byla podána zpráva o stavu prací na sborníku Mandava/Mandau 2010 - v těchto dnech probíhají korektury náhledů od grafika. Rozsah se blíží třem stovkám stran.

ham - vloženo 8.9.2010


Jindřich Stehlík († 5.9.2010)

 

Zastihla nás smutná zpráva o odchodu pana Jindřicha Stehlíka, jednoho z nejaktivnějších členů našeho spolku. Ve výboru KPMV zastupoval klub sběratelů - filatelistů. V roce 2008 byla díky jeho iniciativě uspořádána ve Varnsdorfu po dlouhé době veřejně přístupná filatelistická výstava ze sbírek zdejších sběratelů. / Zemřel po krátké těžké nemoci 5. září ve věku 75 let.

Foto: J. Stehlík na fotografii z března 2008.

ham - vloženo 8.9.2010


Co se bude dít v září

První poprázdninovou akcí našeho spolku měla být výprava do Chřibské, mj. s návštěvou tamního muzea a přehrady. V září totiž na přehradě bývá "den otevřených dveří". Ten se ale v důsledku srpnových povodní nekoná, a tak jsme návštěvu odložili na příhodnější dobu. / I tak nás čekají dvě exkurze: v neděli 19. září na Studánku, kde navštívíme tamní opravené křížky a kostel, a o týden později, opět v neděli, do Království u Šluknova (kostel, hřbitov, křížová cesta). Místo a čas srazu i vhodné autobusové spojení najdete na stránce Zveme Vás...

// Kromě toho ale nutno upozornit na akce, které připravila knihovna v úzké spolupráci s varnsdorfským muzeem. Jedná se o výstavu Výtvarné umění ze sbírek Muzea Varnsdorf (14.9. - 18.11) a o cyklus pěti přednášek k dějinám Varnsdorfu a Šluknovska. (14.9. až 12.10.). Vše podstatné najdete z tohoto letáku.

ham - vloženo 1.9.2010


O prázdninách finišuje příprava ročenky Mandava

Textová příprava letošního vlastivědného sborníku je v závěrečné fázi. Přes prázdniny již leží hlavní díl práce na grafikovi, který z dodaných textů a obrazových příloh připraví zalomení stránek (bude jich tentokrát skoro tři sta). Poněvadž v letošním vydání bude po pěti letech i oddíl příspěvků v němčině, ponese knížka název Mandava-Mandau 2010. Součástí bude opět výroční zpráva našeho spolku s přehledem činnosti jednotlivých klubů, údaji o hospodaření apod. / Pokud nás nepřekvapí žádné zádrhele, počítá se s distribucí vytištěného sborníku koncem října nebo začátkem listopadu tohoto roku.

ham - vloženo 26.7.2010


Na debatě s kolegy ve Chřibské - 25.6.2010

 

V pátek 25. června jsme spoluorganizovali schůzku pracovníků a přátel muzeí česko-saského příhraničí ve Šluknovském výběžku. Takzvaná pracovní skupina "Muzea" tentokrát využila pozvání starosty města Chřibská. Účastnili se kolegové z Chřibské, Rumburku, Varnsdorfu, z německé strany byla zastoupena: Muzeum lidové kultury Waltersdorf, Vlastivědné muzeum Neugersdorf a Spolek pro rozvoj hraničního regionu "Horní Mandava - prameny Sprévy", ale i jednotlivci z dalších míst (Seifhennersdorf, Schirgiswalde, ...). V zasedačce radnice proběhla naše tradiční porada s výměnou informací. Nejvíce se diskutovalo o rekonstrukci podstávkového domu v Lipové, výstavním projektu zaměřeném na domovní portály a o zkušenostech s grantovými systémy na obou stranách hranice. / Starosta Chřibské pro nás poté připravil exkurzi do nejbližších pamětihodností ve své obci - do areálu kostela (včetně ambitů a kostelní věže) a do Muzea Tadeáše Haenkaho. / Mezi účastníky byla i kompletní česko-německá redakce sborníku Mandava-Mandau 2010, která se po skončení programu sešla na poslední pracovní poradě před předáním vlastivědných článků do tisku.

Schůzka byla součástí mezinárodního projektu "Spolupráce českých a německých muzeí" podpořeného programem Cíl 3 / Ziel 3.

Můžete zhlédnout stručnou fotoreportáž ze schůzky v Chřibské.

Na fotografii účastníci schůzky u ambitu kostela v Chřibské - foto J. Zbihlej.

ham - vloženo 26.6.2010


Co nového v projektu "Spolupráce českých a německých muzeí"

 

Do projektu podpořeného programem Cíl 3 / Ziel 3 je zahrnuta příprava dvoujazyčného vlastivědného sborníku Mandava-Mandau 2010 a schůzky zájemců o muzejní a vlastivědnou práci z obou stran hranice Šluknovského výběžku.

Sborník: 18. června proběhla čtvrtá česko-německá redakční porada, z níž vzešla definitivní podoba obsahu publikace a byly vyřešeny některé problémy s redakčním zpracováním textů (zejména překladů z češtiny pro německou část sborníku). V české části se čtenáři opět setkají s řadou našich pravidelně publikujících autorů i s několika "debutanty". Pro německou část saští kolegové vybrali některé texty z předchozích českých vydání Mandavy, ale i několik prací nových, připravených českými autory právě pro letošní vydání. // Na snímku po rozkliknutí kromě vlaječek uvidíte i větší část redakčního kolektivu.

Setkání pracovníků muzeí a badatelů - první se konalo v březnu ve Šluknově, nyní jsou již rozeslány pozvánky na další; to proběhne v Chřibské v pátek 25. června. 

Připomínáme, že projekt má na našem webu svou vlastní stránku.

ham - vloženo 19.6.2010 / foto Lenka Havlíčková


Opustila nás obětavá spolupracovnice Věra Kavanová  (1922-2010)

 

Pro několik generací varnsdorfských čtenářů byla velmi ctěnou, oblíbenou, vysoce erudovanou knihovnicí. V době, kdy již mohla užívat důchodového odpočinku, se místo odpočívání s velkým elánem podílela na vydavatelských aktivitách našeho spolku. Právě Věře Kavanové vděčíme za překlad obou dílů "Palmeho kroniky", obsáhlé německé historicko-vlastivědné práce o Varnsdorfu. Díky její precizní, vysoce odpovědné práci jsou oba díly od přelomu století přístupné i českým čtenářům. Posléze připravila i překlad zajímavé historiografické práce Čeští exulanti v Sasku. Na Věru Kavanovou budeme s úctou vzpomínat pro její pracovitost, pečlivost, obětavost, skromnost i tolerantnost... Zkrátka, už dnes nám velmi, velmi chybíte! / Věra Kavanová zemřela 10. června 2010 ve věku 88 let. Po roce odešla za svým manželem, středoškolským profesorem a výborným člověkem Jaroslavem Kavanem.

Foto: jeden z posledních snímků V. Kavanové, červen 2009.

ham - vloženo 15.6.2010


Druhá vycházka za opravenými křížky - 13.6.2010

 

S odstupem dvou měsíců jsme se vydali na druhou vycházku (z plánovaných čtyř), vlastně vizitaci varnsdorfských křížků, jejichž renovaci se v minulých letech ujal náš spolek, případně město Varnsdorf. (Podrobněji viz Sakrální památky.) Dnešní trasa vedla od divadla ke křížkům v Tovární ul., Bratislavské, Tajchmanově a Žitavské. Příjemné je zjištění, že tyto drobné památky nezůstávají bez povšimnutí. Svědčí o tom i čerstvé květiny, které na mnohých z nich nich vídáme. U kříže Nejsvětější Trojice na Bratislavské ulici jsme provedli očistu od koberce mechu a náletových rostlin (viz foto), na Tajchmanové ul. jsme vytrhali kopřivy obrůstající sokl, z nejhoršího jsme takto ošetřili i křížek na Žitavské (křižovatka s Hašlerovou ul.) - s tím, že o zbytek prací se zanedlouho postarají studenti gymnázia v rámci svého vlastního projektu věnovaného místním památkám. / Na třetí vycházku za dalšími křížky se vydáme o některém víkendu v září.

Jako obvykle přinášíme i malou fotogalerii z této akce.

ham - vloženo 13.6.2010 / vložena fotogalerie 15.6.2010


Přednáška o renovovaných varhanách na Šluknovsku - 8.6.2010

 

PhDr. Vít Honys z Národního památkového ústavu z Ústí nad Labem u nás přednášel o varhanních nástrojích podruhé, a to s odstupem čtyř let. Nyní jsme byli podrobně seznámeni s rekonstrukcí ohněm zničených varhan v rumburském evangelickém kostelíku a současnému stavu dalších nástrojů v Rumburku, Šluknově, Filipově, Varnsdorfu. Přestože opravy složitých varhanních mechanismů jsou technicky a finančně velmi náročnou záležitostí, zdá se, že ve většině kostelů už nejsou odsouzeny k nezájmu a devastaci. Závěrem jsme byli pozváni na další ročník cyklu varhanních koncertů ve filipovské bazilice (každou prázdninovou neděli od 14 hod.) a vyslechli jsme i ukázku nahrávku právě tohoto nástroje. / Přednáška se konala v malém sále divadla. Na totéž místo se budeme moci vrátit nejdříve v listopadu, po dokončení první etapy rekonstrukce divadelní budovy. Prozatím tedy divadlu díky.

ham - vloženo 10.6.2010 / foto Filip Mágr


Novinky z výboru KPMV (4.6.2010)

 

Na předprázdninový čas toho obvykle moc neplánujeme, červen je beztak velmi vytížený měsíc, kdy se přetahujeme s ostatními místními organizátory o publikum. Takže - přednáška o stavu varhanních nástrojů na Šluknovsku (8.6.) a druhá vycházka za opravenými křížky (13.6.). / V září bývá rozjezd také pomalejší, ale tentokrát vsadíme na krásu raného podzimu a vyvezeme se na několik exteriérových akcí - kromě další vycházky za varnsdorfskými křížky se podíváme do dvou protilehlých stran výběžku - na jih do Chřibské a na sever do Království. / Nadaci Via jsme zaslali průběžnou zprávu o projektu Zapomenuté příběhy. / Projekt "Spolupráce českých a německých muzeí" (podpořený programem Cíl 3) -  pokračování přípravy sborníku Mandava-Mandau 2010. Kulminují redakční práce na české i německé části publikace; ale očekáváme ještě poslední tři čtyři příspěvky opozdivších se spoluautorů. / Klub výtvarníků by rád začal chystat další ročník přehlídky regionálních umělců - ale stále nemá k dispozici galerii, která by měla vzniknout v budově "Městského centra kultury a vzdělávání". / Červnové schůzování se tradičně odehrává na zahradě u starostky spolku, a tak bylo na programu mimo jiné i grilování a životní jubileum našeho jednatele... Všechno nejlepší!

ham - vloženo 6.6.2010


Vycházka za podstávkovými domy v Karlově ul. - 29.5.2010

 

Starostka KPMV nás pozvala už na čtvrtou vycházku za varnsdorfskou architekturou. Místem schůzky byl kostel sv. Karla Boromejského ("bez věže"), a tak nás průvodkyně rovnou seznámila s historií a zajímavými architektonickými prvky novogotické, nyní už řadu let postupně opravované památky. Škoda, že správci objektu nevyšel čas, interiér nám bez něho zůstal skryt. Vycházka pak pokračovala Karlovou ulicí s řadou (nejen) podstávkových domů. U každého bylo možné poukázat na zajímavosti, kterých si v roli běžných kolemjdoucích sotva povšimneme. Něco málo z toho zachytila skromná fotogalerie. Končilo se na hrázi nedávno nákladně revitalizovaného rybníka "Mašíňáku". 

ham - vloženo 30.5.2010


Zemřel čestný člen KPMV dr. Tomáš Edel

 

Nebýt Tomáše Edela, neznali bychom osobnost komtura Jindřicha z Varnsdorfu - jednu z nejvýznamnějších historických postav spjatých s naším městem.

Právě Tomáš Edel načrtl originální, ale věrohodnou historickou konstrukci, která Jindřichovi, komturovi žitavské johanitské komendy, přisoudila autorství tzv. Dalimilovy kroniky, první česky psané veršované kroniky z počátku 14. století. Není divu, že to pěkně rozčeřilo vody v českých literárněhistorických kruzích.

Díky jeho objevům Varnsdorf zčistajasna zaujal poměrně významné místo v české literární historii. A jen tak mimochodem byla díky němu posunuta doba první písemné zmínky o našem městě - od dříve uváděného letopočtu 1357 k roku 1341.

Na valné hromadě KPMV dne 30. září 1997 bylo dr. Tomáši Edelovi uděleno čestné členství v našem spolku. V prosinci 1997 vyhověl prosbě našeho spolku o přednášku o Jindřichovi z Varnsdorfu. V roce 2000 vydal knihu „Příběh johanitského komtura řečeného Dalimil“.

Neuvěřitelně činorodý Edel překvapoval unikátními středověkými objevy. Nejcennějším z nich jsou zachovalé pozůstatky pozdně románské komendy v Českém Dubu. O širokém rozpětí jeho badatelské práce svědčí loni vydaná kniha Podještědí v Hitlerově třetí říši.

Ředitel Podještědského muzea v Českém Dubu PhDr. Tomáš Edel by v příštím roce slavil šedesátiny. Zemřel náhle na svém pracovišti 26. dubna 2010.

ham - vloženo 22.5.2010 / foto Josef Zbihlej (na besedě ve varnsdorfském muzeu 9.12.1997)


Včely a mravenci v přírodě - přednáška 17.5.2010

 

Ing. Petr Knobloch nám o včelách, včelstvech a včelařství už jednou přednášel. S odstupem pěti let nám ale měl mnoho co říci nového. Výklad doprovodil nejen promítáním fotodokumentace, ale i ukázkou živého včelstva, které si přivezl přímo na místo přednášky - můžete se přesvědčit na fotografii. Zajímavé to bylo jak pro naprosté laiky, tak pro několik návštěvníků z řad praktikujících včelařů. Druhá část přednášky byla věnována mravencům lesním, a to hlavně v souvislosti s odstraňováním mravenišť z míst, kam nepatří. Ukázku mraveniště jsme ovšem v sále neměli.

 

   

 

ham - vloženo 19.5.2010 / foto Filip Mágr


Vycházka za varnsdorfskými památnými stromy - 2. část - 9.5.2010

 

Nedělní odpoledne využilo deset zájemců (včetně jednoho pejska) k druhé procházce za památnými stromy, a to opět s průvodcovskou službou studentky ochrany krajiny Zuzky Štěpánkové. Od majestátního dubu letního poblíž nemocnice po topol černý (na snímku) u vlakového nádraží. Na této trase jsme kromě jmenovaných velikánů zastavovali ještě u "varnsdorfské hrušky" na Pěnkaváku, douglasky tisolisté u kostela "bez věže", aleje jedlovců kanadských u hasičárny a pyramidálního dubu v nově budovaném parku u Mandavy. Ne všechny jsou sice oficiálně vyhlášeny za "památné stromy", ale za pohled a výklad určitě stály. Před rozchodem jsme pak od Zuzky dostali ještě za "domácí úkol" na někdy jindy vycházku k chráněnému dubu pod Špičákem. / Zde malá fotoreportáž.

ham - vloženo 9.5.2010 / fotorportáž 10.5.2010


Faxujeme

 

Multifunkční přístroj značky Brother, jehož zakoupení nám umožnil příspěvek z grantu Cíl 3, využíváme sice hlavně k tisku a kopírování, ale s připojením na telefonní linku se podařilo zprovoznit i modul faxování. K zasílání faxů slouží naše stálá telefonní linka 412 334 107.

ham - vloženo 8.5.2010


Novinky z výboru KPMV (6.5.2010)

 

V květnu vyrazíme na dvě varnsdorfské vycházky (památné stromy - 2. díl, podstávkové domy - 3. díl) a pobesedujeme s odborníkem na včely a mravence. V červnu bude přednáška o varhanách na Šluknovsku a druhá vycházka za opravenými křížky. Víc veřejných akcí nemá cenu organizovat, kulturní a společenský kalendář je na toto období ve městě pěkně nadupaný. Máme ale už několik pěkných nápadů na podzimní měsíce. / Z grantu Nadace Via se kromě exkurze po křížích udělá i seminář pro studenty gymnázia. / Z grantu Cíl 3 "Spolupráce českých a německých muzeí" pokračuje hlavně příprava sborníku Mandava-Mandau 2010: autorské příspěvky se vrství a vrství, a pokud započteme i ty najisto přislíbené, máme už naplněný až přeplněný stav. / Probírala se možnost opravy jednoho křížku na "Pěnkaváku" - byl navázán kontakt s majitelkou pozemku, bude následovat pátrání po možnostech financování. Kromě toho je aktuálním tématem údržba nedaleké zvoničky  - nový nátěr plechové krytiny. / Výbor vzal na vědomí předběžný zájem o ustavení klubu vojenské historie pod hlavičkou KPMV a probíhající jednání s dotyčnými badateli.

ham - vloženo 7.5.2010


Indonésie, Malajsie, Singapur - přednáška J. Havránka 26.4.2010

 

Tři asijské země z nadpisu byly cílem měsíční expedice našeho člena Jana Havránka, předsedy přírodovědného klubu KPMV. Pochopitelně nejvíce promítaných obrázků zachycovalo bujnou pralesní vegetaci, hlavně z pokusu o zdolání jednoho dosud lidmi nepokořeného vrcholu na Borneu. Ale zkrátka nepřišly ani místní stravovací zvyky, neuvěřitelné množství druhů ovoce nebo velkoměstské prostředí Singapuru.

 

 

Fotoaparát Josefa Zbihleje zachytil přednášejícího Honzu Havránka a publikum přednášky.

ham - vloženo 27.4.2010


Z Křížového Buku do České Kamenice - 24.4.2010

 

Prakticky stejný výlet jsme absolvovali loni v půlce května, ale za mizerného počasí a tudíž s minimální účastí. Letos jsme objednávku počasí poslali doporučeně a bylo nám vyhověno. Krásně, slunečno, bezvětří, jen viditelnost nebyla úplně ideální. Naše výletní skupina čítala 12 lidí. / V muzeu čsl. opevnění na Křížovém Buku jsme se dověděli ledacos nového. Nedaleko v lese jsme prolezli jeden ukázkový bunkr a pak už jsme se vydali na Studenec, kterému sluší obnovená železná rozhledna. Následovala geologická část vycházky - čedičový skvost Zlatý vrch a v jeho sousedství Stříbrný vrch. Dalších výhledů jsme si užili z Jehly nad Českou Kamenicí. Díky vedoucí výpravy Jarce Štěpánkové jsme na neznačené odbočce poznali skalní útvary Ponorka a Žába. / V České Kamenici se většina výpravy rozhodla pro zasloužené občerstvení v podniku U kašny, ale tři nezmaři ještě využili neobvyklé možnosti prohlídky místního kostela s průvodcem a rozhledu z kostelní věže.

Na obrázku stín naší výpravy na rozhledně Studenec.

ham - vloženo 25.4.2010


O "modrých kamenech" - 16.4.2010

 

Mnozí Varnsdorfští znají pověst o tom, že město prý leží na "modrém kameni", který obyvatele chrání před válečnými i jinými katastrofami. Proto nás zaujala pozvánka partnerského muzejního spolku z Neugersdorfu na přednášku dr. Andrease Gertha z Budyšína Modré kameny. / V salonku restaurace „Schweizerhaus“ naše "delegace" obsadila dobrou čtvrtinu židlí. Jazyková bariéra byla zčásti řešena přítomností překladatele pana Breuera, zčásti názorností promítaného obrazového materiálu. / Poučili jsme se nejprve o mytologii vztahující se k "modrým kamenům" i modré barvě vůbec, v druhé části přednášky následoval odborný, ale velice názorný geologický výklad. / Nově navázaný kontakt s lektorem byl využit k domluvě o příspěvku do sborníku Mandava a možná i budoucí přednášce ve Varnsdorfu. Do spolkové knihovny jsme navíc získali jeho knihu Götter, Glücksreitter und Gelehrte (Bohové, rytíři štěstí a učenci).

 

   

Zleva: Naše česká skupina na přednášce / dr. A. Gerth / Celkový pohled do přednáškové místnosti.

ham - vloženo 16.4.2010 / foto Josef Zbihlej a Filip Mágr


Na procházku za opravenými křížky - 11.4.2010

 

Částečně naším spolkem a částečně varnsdorfskou radnicí byly v průběhu několika posledních let zajištěny opravy drobných sakrálních památek ve Varnsdorfu a na Studánce. (Podrobněji viz Sakrální památky.) Nyní nastal čas sledování jejich dalších osudů, aby se zamezilo jejich opětnému chátrání. Zároveň chceme na tyto objekty trvale upozorňovat veřejnost, zviditelňovat tuto část kulturního dědictví. Obě tyto motivace stály u myšlenky organizovat pro veřejnost vycházky s výkladem. První se konala v neděli 11. dubna. Trasa mířila do oblasti pod Špičákem a pod Hrádkem a zahrnovala sedm křížků. Účast veřejnosti v deštivém odpoledni byla skromná, celkem nás na trasu vyrazilo 9 lidí. Naším průvodcem byl Mgr. Filip Mágr. S povděkem jsme zaznamenali uspokojivý stav památek. Na mnohých z nich se projevuje trvalá starost sousedních obyvatel - květinová výzdoba, opečovávané okolí. Někde bude potřeba provést drobné terénní práce, jichž se možná ujmou studenti místního gymnázia. / Na vycházku za dalšími křížky se vydáme v červnu.

ham - vloženo 11.4.2010


Chystá se Mandava/Mandau 2010

 

9. dubna se v Schirgiswalde poprvé sešel kompletní redakční kolektiv, který pod hlavičkou projektu "Spolupráce českých a německých muzeí" připravuje dvoujazyčný sborník Mandava/Mandau 2010. Složení redakce zleva na fotografiích: za německou stranu S. Wollmann a manželé Winklerovi, za českou stranu F. Mágr, K. Zbihlej, napůl skrytý M. Havlíček a tlumočník R. Breuer. / Česká část sborníku přinese nové vlastivědné příspěvky českých regionálních badatelů a několik překladů z němčiny. Do němčiny bude přeložen výběr vlastivědných stati z minulých Mandav, ale snad i některé novinky, pokud je od autorů obdržíme natolik včas, aby mělo smysl je zadávat k překladu. Hraničním termínem je konec dubna a první polovina května. / V této počáteční fázi je nejnáročnějším úkolem právě zajištění překladů a uhánění autorů o včasné dodání textů.

ham - vloženo 11.4.2010 / fotografie J. Zbihlej, S. Wollmann.


Novinky z výboru KPMV (8.4.2010)

 

Upřesněn plán dubnových akcí (dvě vycházky - exkurze v terénu a jedna přednáška). Načrtnut plán akcí na květen (opět dvě vycházky a jedna nebo dvě přednášky). Je i dostatek námětů v dlouhodobějším výhledu. / Naplno se rozjela příprava dvoujazyčného sborníku Mandava-Mandau 2010, na němž spolupracujeme s osvědčenými kolegy z Německa. / Výtvarný klub by se rád dočkal výstavní místnosti v budově knihovny, ale dobré zprávy v této věci zatím nepřicházejí - spíše zprávy o organizačních a nově i technických potížích. / Skončila výstava Fotorok 2009, vystavené soutěžní fotografie (vyjma těch oceněných) budou expedovány zpět k autorům. / V klubovničce našeho spolku přibyla multifunkční kopírka (+tiskárna a skener), pořízená z grantu (projekt "Spolupráce českých a německých muzeí"). S přibývajícími aktivitami v rámci několika projektů a s přípravou dvoujazyčného sborníku se jeví nanejvýš účelnou investicí. / Žádost o grantový příspěvek z prostředků Ústeckého kraje neuspěla. Vzhledem k aktuální bilanci našich grantových žádostí to ale není katastrofa.

ham - vloženo 10.4.2010


Zpřístupněna badatelna v novém depozitáři muzea

 

Vážení přátelé, přeji Vám neobyčejně vydařené Velikonoce a zvu Vás do naší zbrusu nové badatelny v novém depozitáři varnsdorfského muzea na ulici Legií č.p. 2574 (bývalé jesle a naposledy dětské a hudební oddělení Městské knihovny Varnsdorf) za červeným kostelem. Využít můžete fondy muzejní knihovny ve všední dny od 8.00 do 16.00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu. Josef Zbihlej

zbi - vloženo 31.3.2010


Nové číslo Děčínských vlastivědných zpráv

 

...právě doputovalo i do varnsdorfského muzea. DVZ č. 2/2009 obsahuje 15 příspěvků z různých oborů z regionu Děčínska a Šluknovska. Zájemce z našeho města zaujme jistě článek o architektovi Plauertovy vily z pera Martina Krska a velmi zajímavé je i pátrání Karla Steina po trampských pomístních jménech v Českém Švýcarsku a v Lužických horách. "Dévézetky" jsou opět k dostání v našem novém muzeu za nezvýšenou cenu 50,-Kč a neměly by chybět v žádné knihovničce zvídavého čtenáře.

zbi - vloženo 30.3.2010


Exkurze: Šluknovský zámek, javorová brána - 27.3.2010

 

Na šluknovský zámek jsme se sice již jednou společně vypravili (předtím v prosinci 2008); tentokrát nás zajímaly hlavně krátkodobé výstavy (gobelíny, fotografie, tvorba z ručního papíru). Nebylo nás moc - stejně jako posledně se na nás neusmálo počasí. Část výpravy po prohlídce zlákala zámecká cukrárna, druhá část zamířila do nedalekých Rožan (někteří stihli obojí). Obhlédli jsme tam zajímavý přírodní útvar - javorovou bránu. Dvojice stromů srostlých v jednu korunu je chráněná státem a je opředena hned několika pověstmi.

 

     

 

Zleva: Na zámku nás zaujala zejména půda využitá jako výstavní a koncertní prostor. / Javorová brána v Rožanech. / Seznamujeme se s místními pověstmi o vzniku javorové brány.

 

ham - vloženo 28.3.2010 / foto Josef Zbihlej


Krásných 85

 

Varnsdorfský výtvarník Josef Poláček, první předseda klubu výtvarníků při našem spolku, slaví životní jubileum vyjádřené v nadpisu. V městském divadle, kde právě končí další výstava z jeho nových prací, se 26. března sešlo takové množství obdivovatelů a gratulantů, že bylo nutno "opožděnou vernisáž" přemístit z foyerů do velkého sálu. Spolu s Poláčkem vystavovala i jeho dcera Klára Mašanská a vnučka Kristýnka. / Každý z nás by si přál být v jubilantově věku v takové duševní svěžesti jako on, nemluvě o tvůrčích aktivitách... / I touto cestou se připojujeme ke gratulacím a přejeme ještě mnoho krásných realizovaných nápadů!

Na fotografii "našemu Josífkovi" blahopřejí vedoucí klubu

výtvarníků Emílie Konrádová a výtvarník Lubomír Záleský.

ham - vloženo 28.3.2010 / foto Josef Zbihlej


Milníky českého mincovnictví - 25.3.2010

 

Náš oblíbený lektor dr. Zdeněk Petráň přijel potěšit pravidelné návštěvníky svých numismaticko-historických přednášek. Dnešním tématem byly "milníky českého mincovnictví". Seznámili jsme se s nejvýznamnějšími ražbami mincí od dávné historie po 20. století, ale i s některými kuriozitami. Na přednáškách dr. Petráně je cenné uvádění do historických souvislostí, popřípadě "drby", o kterých v dějepisných učebnicích nezavadíte. Opět jeden velmi poučný podvečer v malém sále divadla.

ham - vloženo 25.3.2010 / foto Josef Zbihlej


KPMV poctěn "Zlatou múzou severu" za rok 2009 !

 

"Zlatá múza severu" je prestižní cena udělovaná Oblastní akademií pracovníků v kultuře za pozoruhodné počiny ve prospěch kultury v regionu Šluknovska v uplynulém roce. Jejímu udělení předchází několik nominací. Hlavní cena je pak vyhlášena na společenském plese přátel kultury, který se koná vždy v některém městě Šluknovského výběžku. / Kompletní seznam nominací za rok 2009 se najde např. zde. Mezi nimi je i Kruh přátel muzea Varnsdorf - za celoroční osvětovou činnost a za práci pro záchranu a obnovu malých sakrálních památek. / Ples se konal 20. března 2010 v kulturním domě v Krásné Lípě. Čtyři nominovaní obdrželi "pamětní nominační glejty", ale právě našemu spolku připadla hlavní cena. Převzal ji Mgr. Filip Mágr, vedoucí klubu přátel historie a historických staveb.

V konkurenci ostatních nominovaných (a mnohých nenominovaných!) kulturních počinů v našem regionu to považujeme za obrovský úspěch. "Oblastní akademii" za udělení Zlaté múzy děkujeme. Bude nás motivovat k další osvětové činnosti a spolupráci na péči o památky.

Naše přednášková, exkurzní, publikační a památkářská činnost je průběžně prezentována na těchto webových stránkách.

 

ham - vloženo 21.3.2010


KOREA aneb Rýže, polévka a kimchi 3x denně - 16.3.2010

 

Cestopisná přednáška Kamily Sirotné po jejím čtyřměsíčním pobytu v Jižní Koreji. Bylo nabito. Spousta zajímavých fotek ze života jedné venkovské školy (zřízené buddhistickým klášterem) a z putování po krajině. Části výkladu věnované klášterům a dalším památkám se ujal Jan Dienstbier. Ochutnali jsme pálivé kimchi [kimči] a koho zajímala činnost dobrovolnické organizace INEX, mohl si nabrat propagační materiály.

Jste-li zvědaví na Kamilin korejský blog, jukněte: http://korejka.blogspot.com/

 

   

Foto: Kamila / ukázka korejského hláskového písma / ochutnávka kimchi

 

ham - vloženo 16.3.2010 / foto Filip Mágr, vloženo 17.3.2010


Na debatě s kolegy ve Šluknově - 12.3.2010

 

V pátek 12. března se konala další z pravidelných schůzek pracovníků a přátel muzeí česko-saského příhraničí ve Šluknovském výběžku. Hostitelem byla česká strana a za místo jednání byl zvolen nově opravený zámek ve Šluknově.

Náš spolek byl zastoupen nadstandardně - hned sedmi svými členy. Jednak jsme tuto schůzku sami pořádali (a sice s grantovou podporou Euroregionu Nisa - viz předchozí aktualita), jednak jsme si na něm hřáli svou polívčičku - lobbovali jsme za vlastivědný sborník Mandava-Mandau 2010. Také ten je dotován zmíněným grantem. Kromě financí je ale potřeba více pracujících rukou a hlav, než je momentálně k dispozici, a tak jsme kolegy apelovali k vzájemné spolupráci. Nikoli bezvýsledně.

Kolegové, kteří šluknovský zámek viděli po rekonstrukci poprvé, dávali najevo překvapení a obdiv, ne-li závist. V zámeckém salonku jsme pak zasedli k diskusi. Vzájemné pozvánky na vernisáže výstav a muzejní expozice jen pršely. Nehledě na výměnu propagačních materiálů v obou jazycích. Pokud se mi podařilo postřehnout, účastnili se lidé z Varnsdorfu, Rumburku, Jiříkova, Großschönau, Eibau, Sohlandu, Waltersdorfu a Budyšína. / Tlumočníkovi panu Breuerovi vřelé díky! / Příštím hostitelem bude na podzim Neusalza-Spremberg, kde nám prý mají také hodně co ukázat.

Fotografie ze setkání, pořízené panem Petrem Wittgruberem z Jiříkova, ke zhlédnutí zde: http://www.foto.jirikov.info/zamek_sluknov_2010/index.html

ham - vloženo 12.3.2010


Přiklepli nám grant!

 

Dne 3.3.2010 se konalo v Žitavě zasedání Euroregionálního řídícího výboru FMP (při Euroregionu Nisa), které projednávalo česko-saské projekty. Naším spolkem podaná žádost na financování projektu "Spolupráce českých a německých muzeí" byla úspěšná. Výše dotace z Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 je cca 6.600 €. Naším projektovým partnerem je Förderverein zur Entwicklung der Region z Eibau. // Obsahem projektu jsou vzájemné styky a výměna zkušeností a informací mezi pracovníky muzeí a regionálními badateli z obou stran hranic Šluknovského výběžku, ale také vydání dvoujazyčného vlastivědného sborníku Mandava/Mandau 2010.

K dispozici je stránka se souhrnnými informacemi o projektu a aktivitách s ním spojených.

ham - vloženo 6.3.2010, aktualizováno 15.3.2010


Novinky z výboru KPMV (2.3.2010)

 

Naše pokašlávající starostka sice zůstala raději v teple domova ale výborovky se účastnila telemostem přes Skype. V rámci našich schůzek to byla technologická premiéra. // Nejdůležitější novinky: Výstava Fotorok 2009 v knihovně bude prodloužena přinejmenším do konce března. / Program na duben jsme pojali zčásti turisticky, zčásti přednáškově. Přesné termíny se budou u většiny akcí teprve dolaďovat. Jistý je zatím jen termín 24.4. - vycházka na Křížový Buk (muzeum čsl. opevnění), Studenec (rozhledna), Zlatý vrch (nár. přírodní památka). Je to téměř přesná kopie výletu z loňského května, jenže tehdy se kvůli škaredému počasí šlo ve 4 lidech (z toho dva průvodci). "Pro velký neúspěch" tedy akci opakujeme a objednávku počasí tentokrát posíláme doporučeně. // V rámci projektu Nadace Via proběhne rekognoskace stavu opravených křížků na území města, úklidové práce v jejich okolí apod., a to ve spolupráci s místními gymnazisty. // Náš jednatel vytrvale vede jednání o využití prostoru v Městském centru kultury a vzdělávání pro výstavní činnost náhradou za galerii "Na ochozu", která fungovala v muzeu před jeho vystěhováním. // Ze tří našich žádostí podaných do Městského grantového systému uspěly dva (třetí zůstal těsně "pod čarou"). Město nás finančně podpoří příspěvkem na soutěž Fotorok a na vydání sborníku Mandava. Díky i jiným sponzorským příspěvkům máme nyní již Mandavu 2010 finančně zabezpečenou! // Permanentky pro studenty, na nichž jsme se usnesli posledně, jsme po zralé úvaze nakonec zamítli. Studentům necháme na přednášky vstup volný stejně jako pro naše členy.

ham - vloženo 3.3.2010


Na návštěvě v muzeu v Großschönau - 21.2.2010

 

Sněhová chumelenice neodradila asi desítku našich věrných členů od pěší výpravy k našim saským sousedům - do muzea v Großschönau (Deutsches Damast- und Frottiermuseum), kde právě končila výstava výtvarníka K. Herzoga (*1948). Kromě krajiny našeho "Záhvozdí" jsme mohli na výstavě posoudit také akty a počítačovou grafiku.

zbi - vloženo 21.2.2010


Za ledopády v údolí Kamenice - 6.2.2010

 

Dvě desítky odvážlivců se s námi vydaly na obhlídku ledopádů poblíž obce Mlýny v údolí Kamenice. Odpoledne jsme se vraceli z výletu sice s promočenými pohorkami od závějí mokrého sněhu, ale výhledy z Pustého zámku na ledovou stěnu s ledolezci a exkurze v jinak nepřístupné Riedlově jeskyni za trochu té nepohody stály. Umělý vodopád nad Mlýny (při cestě na Křížový Buk) mnoha procházejícím turistům také zůstává utajen - a my jsme si vychutnali jeho zimní ledovou podobu. Za náročný terén jsme se pak odměnili v restauraci u nádraží v České Kamenici: vyjedli jsme ji do posledního drobečku.

zbi ; ham - vloženo 7.2.2010


Novinky z výboru KPMV (2.2.2010)

 

Stísněni v minimalistické provizorní kanceláři KPMV (schůzi od schůze zdá se být stále menší a těsnější), probrali jsme zas po měsíci, co je nového a hlavně co by mělo být nového - díky našim spolkovým aktivitám. // Kromě pokračující výstavy Fotoroku se únorový program omezil na dvě exkurze (ledopády v údolí Kamenice, muzeum v Großschönau), ale v následujících měsících se několikrát vrátíme i do přednáškových síní. O své zážitky se podělí kolegyně Kamila Sirotná, která se vrátila z půlročního pobytu v Jižní Koreji. Numismaticko-historický cyklus dr. Petráně bude pokračovat přednáškou "Milníky českého mincovnictví". Honza Havránek by se měl právě vracet z Jávy, veřejné prezentaci svých snímků a poznatků časem jistě také neujde... Výjezdů a vycházek "do terénu" se ovšem nevzdáváme. Na první jarní víkend jsme si naplánovali další výpravu na šluknovský zámek (nové zajímavé výstavy!) a do Rožan, počítá se s druhou částí pochůzky po památných stromech ve Varnsdorfu, s rozhlednou na Studenci, muzeem ve Chřibské... // Podebatovali jsme nad grafickým návrhem plakátových podtisků a také nad první zkušeností po opětném zavedení vstupného na přednášky. Rozhodnuto, že školy dostanou možnost pořídit si "permanentku" pro skupinové návštěvy svých studentů. / Doladili jsme rozpočet výdajů pro grantovou žádost z "Fondu malých projektů Cíl 3". Případný úspěch tohoto projektu by nám umožnil dvojjazyčné, tj. česko-německé vydání letošního sborníku Mandava. Zatím jediné dvojjazyčné vydání je z roku 2005.

ham - vloženo 5.2.2010


Architektonické návrhy Johanna Lucase von Hildebrandta - 26.1.2010

 

V rumburské Loretě byly od počátku listopadu k vidění výstava věnovaná jednomu z předních rakouských architektů 18. století J. L. von Hildebrandtovi a jeho pracím pro Šluknovsko. Jen několik málo dní před jejím ukončením jsme v malém sále varnsdorfského divadla vyslechli přednášku spoluautorky výstavy Mgr. Kláry Mágrové. V poutavě zkratce nás provedla dobovými a kunsthistorickými souvislostmi, včetně dosud nevyřešených otazníků. (Se znovuobjevením plánů ve vídeňských archivech se ukázalo, že vlastně neznáme autora nakonec realizované podoby loretánského areálu.) / Potěšila nás účast i zájem skupiny studentů - gymnazistů. / Opět jsme se vrátili k zavedení vstupného na přednášky - pouze pro nečleny KPMV, od nichž vybíráme po symbolické dvacetikoruně. / Po přednášce jsme s některými návštěvníky debatovali o tom, zda do našeho přednáškového cyklu zařadit - kromě regionálních specialit - i obecnější témata ze světové nebo české historie. Shodli jsme se, že pokud získáme vhodného lektora, za pokus by to stálo.

ham - vloženo 27.1.2010


Vernisáž výstavy Fotorok 2009 - 18.1.2010

 

Letos poprvé jsme se museli obejít bez galerie na ochozu v muzeu, které – doufejme – bude v blízké době procházet rekonstrukcí. Pomocnou ruku nám naštěstí podala městská knihovna. 70 fotografií doporučených porotou do výstavního souboru si tak můžete prohlédnout na chodbách 1. patra knihovny cestou k dětskému a hudebnímu oddělení. Další zajímavé soutěžní snímky krášlí vestibul ČSOB na Národní ulici. / Soutěž od ryze místních počátků postupně přerostla v celorepublikovou záležitost a pravidelně ji obesílá i několik Moravanů. Má to ale i své stinné stránky. Například letos cestu na vernisáž oželeli shodou okolností všichni ti, kteří měli obdržet některou z cen!

Nezapomeňte se přijít na krásné a zajímavé fotografie podívat. Výstava trvá do poloviny března. Snad by vás i mohla inspirovat. Nebylo by od věci vylepšit v příštích ročnících zatím poněkud chabou účast místních fotoamatérů.

ham - vloženo 18.1.2010


Fotorok je vyhodnocen. Výsledky i ukázky zveřejnil deník MF Dnes

 

Porota soutěže FOTOROK 2009 se letos probírala dvěma sty soutěžními snímky. Výsledky budou oficiálně vyhlášeny 18. ledna ve varnsdorfské knihovně během vernisáže výstavy. Jména oceněných autorů však nepodléhají utajení. Mohli si je přečíst například čtenáři včerejšího (11.1.) vydání Mladé fronty Dnes v severočeské příloze. Stránce dokonce dominují ukázky vítězných prací - fotografie Petra Novotného a Ladislava Čecha. Záměna "muzea ve Varnsdorfu" a Kruhu přátel muzea Varnsdorf, tedy našeho spolku coby pořadatele, je jen drobnou vadou na této kráse. / S kompletní výsledkovou listinou se seznámíte zde.

ham - vloženo 12.1.2010


Novinky z výboru KPMV (5.1.2010)

 

Připravuje se jedna z nejnáročnějších akcí roku: vyhodnocení soutěže FOTOROK 2009, pořádané naším fotoklubem. Výstavní soubor bude tentokrát umístěn na chodbách městské knihovny na Otáhalově ul., jeho menší část opět ve vestibulu ČSOB na Národní ul. Všechno kolem soutěže a výstavy obstarává jednatel KPMV Josef Zbihlej, samozřejmě kromě vyhodnocení, jehož se opět ujme odborná porota. Mrzí malá účast místních fotonadšenců, ale i tak prý bude z čeho vybírat. / Ve zbytku zimy nebudeme sedět za pecí, naopak, náš únorový plakát vybídne hned ke dvěma vycházkám - za přírodou i za uměním. Loni jsme vyrazili na Brtnické ledopády, letos se na ledové útvary půjdeme podívat do údolí Kamenice u Mlýnů. A také vyrazíme za výstavou obrazů k sousedům do Großschönau. / Evergreenem našich výborových sezení je financování našich aktivit. Tentokrát se upřesňovalo čerpání přiklepnutého příspěvku od Nadace Via a podání žádostí o grant z městského grantového systému. / Náš výtvarnický klub má obavu o osud grafické dílny, umístěné ve "vybydlené" budově muzea. Zkusíme se poohlédnout po vhodnější lokalitě, kde by mohla ve zdraví přečkat rekonstrukci budovy.

ham - vloženo 6.1.2010

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 29.01.2012