KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Rok 2009 - Událo se v KPMV

Archív zpráv


Zdobení stromečku pro zvířátka - 19.12.2009

 

Přírodovědecký klub, nejmladší součást KPMV, nás pozval na třetí ročník "zdobení stromečku" v lese. K nadělování pochoutek pro lesní zvěř byl podobně jako loni vybráno lesní zátiší nedaleko hájenky za Hřbitovní ulicí. Po roce se sešla právě ta samá parta deseti "ježíšků", kteří své anonymní přátele z lesa obdarovali ponejvíce jablíčky a mrkvemi. Zároveň jsme tak oslavili příchod té pravé zimy. Na čerstvě nasněženou pokrývku totiž padl toho dne pěkný mrazík - ráno -16, odpoledne při akci -13 stupňů Celsia. Po splnění nadělovacích povinností nám proto přišla vhod pohostinnost hájovny s vůní grogu, svařáku a čerstvých bramboráčků.

ham - vloženo 19.12.2009


Výroba vánočních dekorací z pedigu - 4.12.2009

 

Chytá vás za srdce kouzlo proutěných ozdob? A víte, že vyrobit si je není vůbec tak složité, jak se na první pohled zdá? O tom se přesvědčili účastníci jednorázového kurzu pletení z pedigu, pro který jsme si zapůjčili učebnu v Domě dětí a mládeže.  Lektorkami byly Jindřiška Tůmová a Alena Fabiánková. Každý z příchozích si po dvouhodinovém zácviku odnášel svůj (většinou vůbec první) výrobek - košíček, stojánek na tužky, zvoneček. Některé účastnice v této činnosti objevily vhodný způsob relaxace a začaly se domáhat pravidelného kurzu. Pokud by se ho podařilo zorganizovat, jistě o tom probleskne informace i na těchto webových stránkách.

 

     

ham - vloženo 4.12.2009


Novinky z výboru KPMV (1.12.2009)

 

První schůzka výboru po valné hromadě. / Hlavním "výstupem" z valné hromady je zvýšení členských příspěvků, sic s platností od roku 2011. Přínos pro pokladnu spolku bude spíše symbolický. Na celkové bilanci příjmů se daleko více podílí sponzorství a grantové příspěvky. Ale každá kačka navíc je vítána. / Plán akcí na leden tradičně zahrnuje vernisáž výstavy Fotorok. Galerie "Na ochozu" v muzeu už není k dispozici, ale vyšli nám vstříc v knihovně: k vystavení vítězných fotografií zapůjčí výstavní prostory na chodbách I. patra. / Shodli jsme se, že bychom i přes prekérní situaci s výstavními prostory neměli dopustit přerušení výstav místních výtvarníků. Po dalších možnostech se dál pátrá. / Právě v čase naší "výborovky" se v rumburském muzeu konala přednáška o architektonickém díle J. L. Hildebrandta ve Šluknovském výběžku. Naštěstí o ni nepřijdeme, protože tatáž přednáška bude mít svoji reprízu ve Varnsdorfu, a to v režii našeho spolku, nejspíše koncem ledna. Také už padly tipy na akce v únoru, březnu, dubnu... více se sluší prozradit až příště.

ham - vloženo 1.12.2009


Cestami Jižní Ameriky - 25.11.2009

 

Klub Fascikl letos uspořádal druhou cestopisnou přednášku Jakuba Zbihleje (ta první byla o Saúdské Arábii a jejím nejbližším okolí). Téměř dvouměsíční putování po Peru, Bolívii a Ekvádoru ve stominutové zkratce slovem a zejména obrazem sledovalo kolem třiceti lidí. / Následující fotografie z přednáškového sálu pořídil Josef Zbihlej (otec), z Machu Picchu Jakub Zbihlej (syn):

 

     

ham - vloženo 25.11.2009


Dálnice v okolí Varnsdorfu - přednáška 19.11.2009

 

Ivo Vondrovský, kterého známe jako specialistu na stavby československého opevnění, nám tentokrát nabídl přednášku na téma jiné, ale do jisté míry příbuzné. Také historie výstavby dálnic coby velkorysé a státními orgány řízené stavební akce přitahuje pozornost technicky zaměřených badatelů. Dozvěděli jsme se, jak to bylo s rozvojem dálniční sítě v Německu a u nás - zejména v meziválečné době, ale s přesahy až do současnosti. A byla samozřejmě ukojena i naše zvědavost na dálnici v našem regionu - sic jsme pro tento účel pojali náš region i na oblast Liberecka, kde jsou dodnes pozůstatky po nedokončených stavebních pracích z přelomu 30. a 40. let.

ham - vloženo 20.11.2009


Kam za varnsdorfskými betlémy

 

S vystěhováním sbírek muzea do náhradních prostor odpadla možnost uspořádat vlastní výstavu betlémů. To ale neznamená, že by se na všechny varnsdorfské betlemářské poklady letos jen prášilo v depozitáři. Největší z nich, betlém Dominika Rudolfa, byl přesunut do muzea v Rumburku a tam ho také uvidíme coby součást tradiční betlemářské expozice, trvající až do konce ledna. Další skříňkové betlémy byly zapůjčeny do muzea v Děčíně. Připomenutí pro naše členy - všude tam je možné použít průkazky KPMV k bezplatnému vstupu! / A též si nenechte ujít (pozor, pouze třídenní!) výstavu nedaleko za hranicemi v Schirgiswalde (4.-6.12.).

ham - vloženo 17.11.2009


Valná hromada KPMV - 12. 11. 2009

 

V pořadí patnáctá valná hromada našeho spolku se konala v novém prostředí - v sále varnsdorfské knihovny na Otáhalově ulici. Účastnila se jí opět zhruba třetina našich členů. Vedoucí jednotlivých klubů jim krátce poreferovali o činnosti v uplynulém roce, vyslechli jsme i zprávy starostky a hospodářky KPMV. Hlavním tématem diskuse byl způsob, jak se vypořádat s financováním činnosti ekonomicky tíživé době. Nakonec jsme odhlasovali zvýšení členských příspěvků na dvojnásobek (200 Kč výdělečně činní, 100 Kč ostatní členové), a to s platností od roku 2011. / Opět se rozdávala nová ročenka - vlastivědný sborník Mandava 2009 - o něm více v aktualitě z 2.11. / S usnesením se můžete seznámit na stránce valné hromady.

ham - vloženo 13.11.2009


Zájezd s účastníky výtvarné soutěže 6.11.2009

 

Úspěšné mladé výtvarníky z naší soutěže, tedy hlavně výtvarně nadané žáky varnsdorfských základních škol, jsme pozvali na zájezd do libereckého muzea a galerie. V 1. patře muzea zaujaly hlavně zlaté a stříbrné exponáty (foto 1). Program v muzeu se nám neplánovaně protáhl díky živému zájmu dětí o expozici hudebních automatů v suterénu (foto 2). Turistická část výletu nás zavedla ke skalnímu útvaru Bílé kameny (Sloní skály). Naše skupina se nechala zvěčnit na jejich úpatí u zastávky naučné stezky (foto 3).

 

   

 

ham - vloženo 8.11.2009


Novinky z výboru KPMV

 

Listopadová "výborovka" řešila hlavně přípravu valné hromady KPMV (12.11.). Ale taky už se mluvilo o programu akcí na počátek dalšího roku. / Symbolicky jsme se rozloučili s klubem filatelistů, který - s naší pomocí - získal vhodnější prostory pro svoji činnost u DDM (viz předchozí příspěvek). / Filip Mágr, náš "člověk přes granty", oznámil přidělení skromného grantu od Nadace Via, což nám pomůže uhradit některé náklady na přednáškovou činnost, propagaci nebo údržbu varnsdorfských drobných sakrálních památek, jejichž opravy byly nedávno dokončeny. / Při probírání finanční situace spolku jsme diskutovali, zda na valné hromadě navrhnout zvýšení členských příspěvků (od založení spolku před 13 lety nezměněných), nebo zrušit předávání sborníku Mandava všem našim členům zdarma: kupovali by si ji za sníženou cenu oproti ceně ve volném prodeji.

ham - vloženo 6.11.2009


Filatelisté naposledy v muzeu

 

Fotoaparát Josefa Zbihleje zachytil poslední schůzku klubu filatelistů pod patronací našeho spolku. Jak vidno, prostory naší "klubovny" v provizorním sídle varnsdorfského muzea jsou natolik stísněné, že bylo nutné pro tento účel urychleně hledat jinou střechu nad hlavou. Našich filatelistů se ujal Dům dětí a mládeže, v jehož klubovně se první filatelistický sedánek uskuteční 9.11. a poté každé další pondělí od 17 hodin. / Takže to nakonec dobře dopadlo - přestože tím vlastně náš spolek přichází o jeden ze svých klubů. Filatelisté pod hlavičkou KPMV působili od konce roku 2007, tedy dva roky.

ham - vloženo 6.11.2009


Sborník Mandava 2009 je vytištěn

 

...a již jen čeká na svůj "den D", tedy na datum valné hromady KPMV (12.11.), kde bude poprvé oficiálně představen a kde započne jeho distribuce mezi členy spolku i další zájemce. / Redakční kolektiv (M. Havlíček, F. Mágr, J. Zbihlej) publikaci připravil v podstatně větším rozsahu než v loňském roce. Čtenář v něm najde sedmadvacet statí různého rozsahu a v obvyklé tematické pestrosti, nepočítaje v to tradiční dokumentaci o činnosti spolku. / O grafické zpracování se letos poprvé postaral Jiří Beran (s použitím původní grafické osnovy Martina Reina), vlastní tisk zajistila jako vždy rumburská polygrafická škola. Všem autorům, kteří do sborníku přispěli, patří velký dík za vynikající spolupráci (jinou odměnu bohužel čekat nemohou). Zájemcům o regionální vlastivědu vzkazujeme: Těšte se!

ham - vloženo 2.11.2009


Svěcení opravených křížů 24.10.2009

 

V sobotním dopoledni 24. října bylo slavnostně zakončeno několikaleté úsilí na opravách křížů, božích muk či pomníků na území Varnsdorfu včetně katastru obce Studánka. Na jejich obnově se podílelo Město Varnsdorf, Kruh přátel muzea Varnsdorf a řada spolupracovníků. Podrobnější informace o záchraně dvou desítek objektů získáte v sekci Projekty/Sakrální památky.

ham - vloženo 25.10.2009


Slavný kutnohorský dvouzlatník v dějinách dolování stříbra v Kutné Hoře - přednáška 21.10.2009

 

Vždy s jarem a podzimem se znovu setkáváme s MUDr. Zdeňkem Petráněm, předním českým numismatikem, nad zajímavostmi z dějin platidel a potažmo české i světové historie. Tentokrát jsme se na časové ose dostali až do moderní doby, do 80. let 19. století, kdy se kutnohorské stříbrné doly naposledy pokusily, sic marně, o znovuvzkříšení své bývalé slávy. Historie vzácného pamětního dvouzlatníku byla příležitostí k zajímavé historické sondě do dob ne tak dávných, a také do jednoho pozoruhodného lidského osudu velkorysého mecenáše a patriota, jakých by i dnes bylo navýsost potřeba...

ham - vloženo 22.10.2009


Zelená úsporám - přednáška 14.10.2009

 

Odborník z ústeckého pracoviště Státního fondu životního prostředí Jan Kindermann se na pozvání přírodovědného klubu KPMV dostavil do Varnsdorfu, aby zájemcům představil program "Zelená úsporám", z kterého je možné získat dotace na zateplování a ekologické vytápění domů. Přestože na propagaci večerního semináře nebylo příliš času, v malém sále divadla se přesto sešly téměř tři desítky lidí. Množství dotazů a diskusí k problematice finančních příspěvků státu na zateplování staveb apod. ukázalo, že akce byla užitečná.

 

   

Na fotografiích J. Zbihleje zleva: Jan Havránek představuje Jan Kindermanna - publikum - přednášející Jan Kindermann

ham - vloženo 15.10.2009


Oznámení termínu valné hromady

 

V pořadí patnáctá valná hromada Kruhu přátel muzea Varnsdorf se bude konat ve čtvrtek 12. listopadu 2009 od 17 hodin. Místem konání bude sál Městské knihovny Varnsdorf (v patře nově otevřeného Městského centra kultury a vzdělávání na Otáhalově ul.). Členové KPMV obdrží oficiální pozvánku s programem valné hromady.

ham - vloženo 9.10.2009 / aktualizováno 2.11.2009


Nové telefonní číslo muzea: 412 334 107

 

Ačkoli původně mělo po přestěhování muzea zůstat číslo na pevnou linku beze změny, nakonec je vše jinak. Na původní číslo 412 372 193 už prosím nevolejte - zůstalo totiž deponováno ve vystěhované muzejní budově na Poštovní ul. Do přechodného sídla depozitáře na ul. Legií se dovoláte vytočením čísla 412 334 107.

ham - vloženo 7.10.2009


Novinky z výboru KPMV

 

Vedení KPMV se poprvé sešlo v nové "klubovně" spolku - v provizorním muzejním depozitáři na ul. Legií. Přestože účast členů výboru nebyla zdaleka stoprocentní, dost jsme se v tom kamrlíku tísnili. A tak hlavně doufáme, že přechodné sídlo depozitáře a potažmo i spolkové kanceláře bude opravdu jen dočasné a na nezbytně nutnou dobu. / Pochválili jsme se za vynikající objednávku počasí na zářijových akcích v terénu. Další činnost na zbytek podzimu jsme ale pro jistotu rozplánovali většinou pod střechu. / Na pořadu dne už byla také valná hromada KPMV. Počítáme s ní do první poloviny listopadu. To už bude na světě nový sborník Mandava 2009 - tradiční vlastivědný dárek pro všechny naše členy. / Do nepříznivé situace se dostal jeden z našich klubů - šachisté. Dosud měli možnost působit za výhodných podmínek v klubovně Studentského centra Střelnice. V důsledku organizačních změn se finanční nároky pronajímatele staly pro šachisty neúnosnými, takže se hledá náhradní řešení. Varnsdorfský šachový klub teď bojuje o vlastní existenci.

ham - vloženo 7.10.2009


Zelená úsporám

 

Nejbližší akcí KPMV bude seminář "Zelená úsporám", pořádaný přírodovědným klubem. Seminář povede odborník ze Státního fondu životního prostředí. Podobné semináře ve Varnsdorfu i sousedních obcích sice již proběhly, tento však bude věnován široké veřejnosti, čemuž je přizpůsoben i podvečerní čas akce. Pokud vás zajímá rozsáhlý dotační program Ministerstva životního prostředí, který poskytuje nevratné dotace na zateplování domů a zavedení vytápění na bázi obnovitelných zdrojů energie, stavte se 14. října v 18 hodin v Městském divadle Varnsdorf. Zde ke stažení plakátek (.pdf)

ham - vloženo 2.10.2009


Druhý díl exkurze v Míšeňské dolině - 26.9.2009

 

Letos v dubnu jsme se nechali provést Míšeňskou dolinou pod Tolštejnem expertem na tuto lokalitu Mirkem Plekancem. Tehdy jsme stačili projít jen část, a tak jsme naplánovali pokračování na poslední zářijovou sobotu. Účast byla skromnější než na jaře (deset včetně psa), navíc musel jako průvodce narychlo zaskočit Miloš Flekna, neb panu Plekancovi v účasti zabránily rodinné záležitosti. Byla z toho ale nakonec velmi příjemná procházka s návštěvou dalších zajímavých míst - bývalých štol, pražicích pecí, lomů apod. Nejvíce času jsme strávili u poněkud záhadných kamenných teras skrytých v lese, o nichž se soudí, že mohly být součástí opevnění Tolštejna, nebo možná jen měly zpevňovat svah, případně nějak souvisely se zemědělskou činností.

Naši vycházku opět dokumentuje fotoreportáž.

ham - vloženo 26.9.2009


Vycházka za varnsdorfskými památnými stromy - 19.9.2009

 

Po prázdninové pauze jsme první akci pro veřejnost naplánovali do terénu. Doufali jsme v pěkné počasí a nespletli jsme se. Za krásného, ještě stále letního počasí, nám původkyni dělala Zuzka Štěpánková, studentka oboru krajinářství VŠ zemědělské v Praze. Intenzivně se zajímá o památkovou ochranu stromů a má tudíž vzácné a zajímavé dřeviny ve městě dobře zmapovány. Naše procházka, ač dvouhodinová, mohla obsáhnout jen jejich část. Trasa vedla od muzea po Poštovní ul., ulicí Pohraniční stráže, Havlíčkovou, Nemocniční a Erbenovou k bývalým papírnám a do Střelecké ul. ke gymnáziu. // Další památné stromy jsou rozstrkané v jiných částech města, přemlouvali jsme tudíž Zuzku k pokračování "někdy příště". Tak prý snad na jaře - nejlépe tehdy, až bude hrušeň na Pěnkaváku v plném květu.

Dnešní exkurze je zachycena v malé fotoreportáži.

ham - vloženo 19.9.2009


Novinky z výboru KPMV

 

První školní den byl i prvním pracovním dnem výboru po prázdninové přestávce. Nachystali jsme několik nových akcí, které doufejme zaujmou varnsdorfskou, případně i přespolní veřejnost. / Raný podzim by mohl být příjemný na vycházky do terénu, takže právě jimi začínáme - Zuzka Stehlíková nás zavede k památným stromům v našem městě a s Mirkem Plekancem absolvujeme druhý díl exkurze po památkách staré těžební činnosti pod Tolštejnem. / Ve vstupní hale ČSOB ještě do konce září pokračuje výstava dětských grafických prací zaslaných do naší výtvarné soutěže. Právě o nejisté budoucnosti této soutěže se na "výborovce" diskutovalo - s dočasným opuštěním budovy muzea přicházíme o kmenový výstavní prostor; kromě toho ani zájem škol o akci zaměřenou na grafické techniky není v současnosti nijak intenzivní. / Přírodovědný klub  plní své "hrozby" a připravuje záplavu vlastních akcí s ekologickou tematikou. První z nich se prý objeví na říjnovém plakátu. / Zevrubně jsme probrali finanční záležitosti, např. stav placení členských příspěvků. 19 členů, kteří ani po třech urgencích letošní příspěvek neuhradili, bylo rozhodnutím výboru zbaveno členství - přinejmenším do doby, než dluh vyrovnají. / Finanční krize ovlivnila ochotu mnohých firem přispět na naši činnost formou inzerce v ročence Mandava. / Při životě nás vlastně letos drží (postupně se ztenčující) grantový příspěvek od města, jeden štědřejší a několik drobnějších sponzorů a členské příspěvky. / Na valné hromadě asi zazní návrh na zvýšení členských příspěvků (od založení spolku před 13 lety stále činí nyní již směšných 100 Kč ročně pro pracující, 50 Kč pro ostatní členy). Ale bude jen na samotných členech, jestli si změnu odhlasují. / Valnou hromadu předběžně plánujeme na přelom října a listopadu, termín určíme za měsíc s ohledem na stav přípravy ročenky a konkurenci jiných veřejných akcí.

ham - vloženo 2.9.2009


Mandava 2009 se chystá do tisku

 

Redakční kolektiv KPMV dokončil přípravu letošního sborníku Mandava 2009. Vlastivědná část, která zahrnuje 27 příspěvků od 24 autorů, je již předána ke grafickému zpracování. Její rozsah bude o poznání obsažnější než v předchozím vydání. Ani letos nechybí několik zajímavých příspěvků od kolegů z blízkého zahraničí. / Druhou část - Ročenku KPMV s přehledem činnosti spolku za uplynulý rok - zbývá doplnit údaji o hospodaření podle aktuálního bankovního výpisu. V třetí části opět zveřejníme reklamy firem, které nás finančně nebo jiným způsobem podpořily. / Po prázdninách provedeme korekturu sazby. Knížka by měla být vytištěna (opět rumburskou "polygrafkou") během října, aby byla k dispozici účastníkům valné hromady KPMV.

Na obrázku je nejstarší známá podoba sklárny ve Chřibské - jedna z ilustrací k příspěvku Fr. Sajdla "Rekviem za sklárnu v Chřibské".

ham - vloženo 12.7.2009


Seznamte se s grafickými pracemi dětí

 

Dětská výtvarná soutěž 2009 byla obeslána 109 pracemi ze čtyř varnsdorfských škol (včetně několika výtvorů doručených jednotlivci). Uzávěrka byla posunuta z konce května na 19. červen, hodnocení prací pak bylo jednou z posledních činností probíhajících v budově muzea, ještě než se začalo se stěhováním do náhradních prostor. Seznam odměněných účastníků soutěže naleznete na této výsledkové listině

Děkujeme zúčastněným školám, zejména učitelkám, které své žáky zasvěcují do umění grafiky. Dále děkujeme varnsdorfské pobočce ČSOB, která umožnila ve vstupním vestibulu vystavit na dobu tří měsíců výsledky jejich snažení.

Výstavu si můžete v ČSOB na Národní ul. ve Varnsdorfu prohlédnout do konce letošního září.

Na obrázku práce Jana Beneše (ZUŠ Varnsdorf) Kozoroh, suchá jehla

ham - vloženo 6.7.2009


Červnové radovánky

 

Na tomto webu bylo po celý červen jaksi mrtvo (aktualizaci jsme z různých důvodů nezvládali), ve skutečnosti jsme se ani trochu nenudili.

V sobotu 13. června jsme se toulali po okolí varnsdorfského Hrádku s Karlem Brotzem, který zde pro zájemce proměřoval průběh léčivých i geopatogenních zón. Vycházka navazovala na podobnou loňskou akci na protějším vrchu Špičák. Ať už zjištěním pana Brotze věříte či ne, pohyb po kopcích obklopujících naše město, navíc za příjemného počasí, nemůže být pro nikoho bez užitku. / Se zaměřením léčivých zón v našem okolí seznamuje pan Brotz ve statích publikovaných v našem sborníku Mandava. V loňském vydání (Mandava 2008) se psalo o Špičáku. Výsledky z Hrádku se ale objeví asi až v příštím roce - do letošního vydání už je nevmáčkneme.

Na čtvrtek 25. června byla naplánována údržba dřevěné zvoničky na Vrchlického ulici (ano, té stavbičky, která se před několika lety péčí našeho spolku dočkala znovuvzkříšení). Počasí moc nepřálo, což asi odradilo i ty, kdo by jinak s brigádní výpomocí neváhali. Štětcem se po venkovních stěnách zvoničky oháněly pouze dvoje ruce - starostky KPMV J. Štěpánkové a jednatele J. Zbihleje! Nicméně kus práce se udělalo. Na její pokračování nám, doufejme, posvítí sluníčko.

Komorní účast měla též vernisáž výstavy Dětské výtvarné soutěže 29. června. Většina škol už ostatně měla prázdniny. Výstava se koná letos ve skromnějších prostorách - pouze ve vstupní hale ČSOB na Národní ulici. (Muzeum, jak víte, je v havarijním stavu a právě se vystěhovává do náhradních prostor.) Grafické práce žáků varnsdorfských škol zde budou vystaveny do konce září.

Redakční kolektiv KPMV se pilně, ba až hekticky zabývá přípravou sborníku Mandava 2009. Jeho vlastivědná část se opět plní zajímavými texty jak od našich osvědčených autorů-badatelů, tak i nově nalezených spolupracovníků. Koho zajímají podrobnosti, dočká se jich v některé z následujících aktualit.

Jak již výše zmíněno, muzeum se stěhuje, a to do dočasného působiště na ul. Legií (býv. jesle u "červeného kostela", kde donedávna sídlilo dětské a hudební oddělení městské knihovny). Nové působiště si pracovníci muzea právě v těchto dnech svépomocí vymalovali. Termín přesunu depozitáře a veškerého zařízení je tedy na spadnutí. / Martyrium několikerých stěhování po různých provizoriích, které si užívala varnsdorfská knihovna po tři desetiletí, se snad v případě muzea opakovat nebude!

ham - vloženo 5.7.2009


Novinky z výboru KPMV

 

Poslední předprázdninová schůzka vedení spolku 2. června byla tradičně „výjezdní“. Členy výboru totiž hostila naše „šéfová“ Jarka Štěpánková u sebe doma. / Připravoval se plán práce pro podzimní měsíce. Nápadů je relativně dost (hlavně když se je pak podaří dotáhnout do konce). / Výtvarný klub prodloužil uzávěrku pro přihlášení do Dětské výtvarné soutěže do 19. června. / Potěšila nás zpráva doručená od vedoucího klubu přírodovědců Honzy Havránka, doposud značně vytíženého studiem, o chystaném obnovení přednáškové a další činnosti jeho klubu. / Trochu přitlačíme na neplatiče členských příspěvků - ještě teď máme nemalý počet dlužníků. Výbor ukončí členství těm, kdo to do konce června nestihne. / Naše žádost o grantový příspěvek nadace Via nebyla akceptována. Ona taky byla velká konkurence: z cca 500 žádostí byly podpořeny 34. Pokračujeme však v přípravě dalších grantových žádostí, zejména přeshraniční projekt zahrnující spolupráci vlastivědných pracovníků a publikační činnost.

ham - vloženo 7.6.2009


O záhadě svatováclavského denáru - 27.5.2009

 

V téměř pravidelném půlročním rytmu se scházíme s předním českým odborníkem na numismatiku dr. Zdeňkem Petráněm. Každá jeho přednáška nás zavede do tajemných zákoutí české nebo světové historie, a to v souvislosti s numismatickými památkami. Dnes jsme se vydali do doby svatého Václava, tedy do první poloviny 10. století, po stopách ražby údajně první české mince - svatováclavského denáru, a vlastně po stopách jednoho omylu (či trapasu) české historiografie. Ani moc nepřekvapí, že onen "přešlap" byl zčásti zaviněn politicky motivovaným tlakem na vědeckou obec. (A to byla teprve 20. léta minulého století - později bylo, jak víme, daleko hůře.) / Mimochodem, ani ne před měsícem Zd. Petráň právě na toto téma přednášel v pražském Národním muzeu.

Pro příští, tedy podzimní historicko-numismatický výlet s dr. Petráněm máme od něho přislíbeného dalšího českého světce - sv. Vojtěcha.

ham - vloženo 27.5.2009


Na Loretánské noci - 22.5.2009

 

V pátek 22. května jsme se účastnili 3. Loretánské noci - akce pořádané rumburskou římskokatolickou farností v rámci Festivalu muzejních nocí 2009. Opět byl přichystán bohatý kulturní program, výtvarné dílny pro děti, prodej zajímavých regionálních publikací atd. U stánku, kterým se prezentoval náš spolek, bylo možné zakoupit vlastivědné publikace z naší produkce.

ham - vloženo 25.5.2009


Dětská výtvarná soutěž s prodlouženým termínem uzávěrky!

 

Varnsdorfské školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ), případně i školy z okolí, mají jako každý rok možnost prezentovat grafické a prostorové práce svých žáků prostřednictvím Dětské výtvarné soutěže. Pořádá ji varnsdorfská pobočka Oblastního muzea Děčín a Kruh přátel muzea Varnsdorf. Uzávěrka byla z původního 31. května posunuta na 19. červen (pátek). Již 29. června v 15 hodin budou nejzdařilejší díla představena na vernisáži výstavy ve vstupní hale ČSOB na Národní ul. / Počítá se také s publikováním vybraných prací ve sborníku Mandava 2009.

Na obrázku ukázka z předchozího ročníku - grafika Dany Kovalčíkové, ZUŠ Varnsdorf

ham - vloženo 21.5.2009


Vlastivědná vycházka Křížový Buk - Studenec - Č. Kamenice 16.5.2009

 

Cílem vycházky bylo muzeum československého opevnění na Křížovém Buku, přírodní rezervace s právě rozkvetlou měsíčnicí vytrvalou, vrchol Studence s obnovenou rozhlednou (ač dosud nepřístupnou), čedičové útvary Zlatý vrch a Jehla. Nevlídné ranní počasí silně ovlivnilo účast: na pouť se nás vydala pouze čtveřice turistů. Během dne se ale vyčasilo. V cíli trasy v České Kamenici po absolvovaných asi 16 kilometrech jsme se v cukrárně u zákusku a zmrzliny shodli, že kdo to dnes vzdal kvůli počasí, tak prohloupil.

ham - vloženo 17.5.2009


Přednáška "ZEMĚ STŘEDNÍHO VÝCHODU - život v Království Saúdská Arábie" 14.5.2009

 

Cestopisná přednáška organizovaná klubem FASCIKL seznámila varnsdorfské publikum se zvláštnostmi života v Saúdské Arábii i v přilehlých zemích Arabského poloostrova. Oba přednášející - Markéta Ryšlinková a Jakub Zbihlej - poznávali realitu islámského světa během své zdravotnické praxe v jedné z rijádských nemocnic. A hlavně o tom dokázali poutavě vyprávět. Nehledě na spoustu obrazového materiálu, který jsme mohli sledovat na plátně, ukázky arabského oblečení nebo neodmyslitelnou vodní dýmku.

ham - vloženo 16.5.2009


Novinky z výboru KPMV

 

5. května jsme se uradili na programu červnových akcí (vycházka na Hrádek s proutkařem K. Brotzem; vernisáž výstavy Dětské výtv. soutěže; údržba zvoničky). / Do časově vzdálenějšího horizontu jsme umístili cestopisnou přednášku o Latinské Americe, druhou část putování Míšeňskou dolinou (po velkém úspěchu první části 25.4.) a vycházku za varnsdorfskými památnými stromy. To vše někdy po prázdninách, v září či v říjnu. / Předseda šachového klubu nás seznámil s konečným účtem sezony v krajské soutěži (7. místo z 12 týmů, od 5. místa je dělí jen skóre). / Pokračuje naše úsilí o získávání financí z grantů. Ale nic moc. Neuspěli jsme například s projektem na opravu křížku v Lesní ul., kterou zajišťuje náš člen Milan Šebek. Ani ohledně žádosti o příspěvek na vzdělávací a společenské aktivity spolku si neděláme velké naděje - u dotyčné nadace je prý 20násobný převis "poptávky" nad "nabídkou" financování projektů. / Z našich cca 180 členů ještě asi 50 nezaplatilo členský příspěvek. Budeme je honit. / Předsedy klubů budeme naopak honit, aby psali zprávu do ročenky za sezonu 2008-09. / Zmíněná ročenka Mandava se zvolna, ale opravdu velmi zvolna plní i vlastivědnými příspěvky. Autorů přislíbených statí se do uzávěrky (na konci května) také asi něco nahoníme...

ham - vloženo 5.5.2009


Výlet do Míšeňské doliny 25.4.2009

 

Pod vedením M. Plekance, který o nálezech v Míšeňské dolině pod Tolštejnem publikoval v našich sbornících Mandava několik statí, jsme se vydali objevovat pozůstatky hornické a hutnické činnosti z minulých staletí. Pěkné počasí vylákalo hojný počet zájemců, kterým se vyplatilo zdolávat místy i obtížně schůdný terén. / Více viz fotoreportáž.

ham - vloženo 27.4.2009


Přednáška "Přírodní medicína Inků a její využití v našich podmínkách" 22.4.2009

 

Přednáška, kterou nám doporučila Jana Moravcová, se konala v malém sále divadla ve středu 22. dubna. Lektorka Ing. Jiřina Kopecká žila po dlouhá léta v Peru a důkladně se seznámila s tamějším prostředím, se životem obyvatel na venkově - a také s jejich přírodní medicínou. Její vyprávění doprovázely promítané fotografie, peruánská hudba, výstavka, ale také ochutnávka čajů. / Více snímků viz fotogalerie.

ham - vloženo 23.4.2009


Návštěva muzea v Jiřetíně pod Jedlovou a "Čtrnáct zastavení" 10.4.2009

 

Na výlet do Jiřetína pod Jedlovou jsme pozvali všechny ty, kdo ještě nenavštívili tamější muzeum. Expozice ve dvou místnostech přízemí bývalé fary je poměrně skromná, ale zájemce o regionální historii by ji neměl přehlédnout. Někteří naši členové do ní ostatně přispěli svými vlastními nálezy při brigádnickém zkrášlování tolštejnské zříceniny. Muzeum připomíná kromě historie hradu Tolštejn také důlní aktivity dávných majitelů panství.

Termín exkurze právě na Velký pátek nebyl náhodný. Celá naše 12členná skupina po prohlídce muzea zamířila ke křížové cestě a připojila se k akci pořádané varnsdorfskými Doteky: k výstupu na Křížovou horu s přednesem cyklu básní Lydie Romanské "Čtrnáct zastavení". Bylo kromě toho možné nahlédnout do interiéru kaple a zároveň si vychutnat krásné výhledy v tom nejpříjemnějším počasí, jaké jsme si pro tuto příležitost mohli přát.

Více snímků naleznete ve fotogalerii.

ham - vloženo 11.4.2009


Novinky z výboru KPMV

 

O čem jsme si povídali 7. dubna: Na květen jsme dohodli tři další akce, z toho dvě přednášky (14.5. cestopisná o Saúdské Arábii a 27.5. historická o době sv. Václava) a jeden poznávací výlet (16.5. Studenec, Zlatý vrch). Účastnit se budeme tradičně také na Loretánské noci v Rumburku 22.5. / Dost jsme se natrápili s plánem poznávacího výletu - vzhledem k mnoha možným variantám tras, konečného cíle i použitelných dopravních prostředků. "Kostrou" plánu je muzeum na Křížovém Buku a obnovená rozhledna na Studenci. / Dětskou výtvarnou soutěž budeme i přes ztížené podmínky (absence vlastního výstavního prostoru) pořádat i letos. / Klub filatelistů se nadále pravidelně setkává každé pondělí v muzeu, dokonce za relativně slušné účasti členů. / Klub Fascikl si o minulém víkendu vyjel do přírody na "minihru Tardorského království". Příprava besedy o deskových hrách se opět odkládá; zato se blýsklo na lepší časy s cestopisnými besedami. Kromě výše zmíněné Saúdské Arábie se časem podíváme i do Latinské Ameriky. / Šachisté informovali, že si v krajské soutěži vedou docela slušně a čeká je na konci sezony zřejmě 7. místo. / Fotoklub musí zajistit rozeslání zbylých fotografií z výstavy zpět autorům. / Klub historiků se kromě přednášek bude opět angažovat v přeshraničním setkání pracovníků muzeí v Německu. / Neuspěli jsme se žádostí o grant na publikaci u Ústeckého kraje, nyní zpracováváme další grantovou žádost zaměřenou na kulturní a vzdělávací činnost našeho spolku.

Ta část výboru KPMV, která tvoří tříhlavou redakci sborníku Mandava, se pak věnovala revizi seznamu přislíbených vlastivědných příspěvků a organizaci výroby této publikace.

ham - vloženo 7.4.2009


Prezentace na portálu Kulturou severu

 

Kulturou severu - nabídka informací z kultury na ŠluknovskuDnešním dnem jsme se připojili ke společenství kulturních organizací Šluknovského výběžku, které využívají webový portál Kulturou severu. Kromě programu kin, kulturních domů, divadla nebo různých spolků z nejsevernějšího cípu Čech jsou tam teď k dispozici i pozvánky na akce KPMV - přednášky, exkurze, vycházky atd. Přehledný systém tohoto portálu nabízí aktuální tipy na kulturní a společenské akce v regionu, kromě toho ale také kontakty na jejich pořadatele.

ham - vloženo 2.4.2009


Jaroslav Kavan 1923-2009

 

Zemřel náš zakládající člen pan Jaroslav Kavan. Poslední rozloučení s naším drahým panem profesorem se koná ve varnsdorfské hřbitovní kapli v pátek 27.3. ve 12 hodin. Čest jeho památce!

zbi - vloženo 22.3.2009


Vycházka za klasicistní architekturou v centru Varnsdorfu - 21.3.2009

 

Potřetí jsme se vydali pod vedením Jarky Štěpánkové na vycházku ulicemi Varnsdorfu za památkami zdejší architektury. Zatímco první vycházka loni na jaře byla věnována podstávkovým domům a druhá na podzim kombinovala podstávkové a klasicistní stavby, dnes jsme se věnovali výhradně nejvýznačnějším klasicistním budovám v centru města: muzeum - Stará celnice - Střelnice - radnice - č. 3075 (býv. Komerční banka) - č.p. 512 (ZUŠ). / Slunečné počasí začínajícího jara přilákalo na vycházku rekordní počet tři desítek lidí. Průvodykně nešetřila informacemi a upozorňovala jak na celkové řešení domů, tak na zajímavé detaily. Poznali jsme domy s různou úrovní majitelské péče. Nejsmutnější pohled byl na vybagrované prostranství na Národní ulici, čekající na stavbu jakéhosi obchoďáčku. Tam, co do roku 1978 stával dům č.p. 506, dost podobný naopak pěkně obnovenému č.p. 512. Téměř dvouhodinovou procházku jsme zakončili v atriu právě tohoto domu.

ham - vloženo 21.3.2009


Rozloučení s budovou muzea - 17.3.2009

 

Dnes naposled! Dnešní podvečer byl pro veřejnost poslední možností navštívit výstavní prostory ve varnsdorfském muzeu před dočasným uzavřením a stěhováním do náhradních prostor. Výstavou, která zakončila téměř 15letou souvislou řadu výstavních sezón na adrese Poštovní 415 (od posledního znovuotevření v září 1994), byla přehlídka vítězných prací soutěže Fotorok 2008. "Dernisáže" se účastnila početná skupina příznivců muzea, většinou členů KPMV. / Muzejní sbírky se mají během příštích měsíců přestěhovat do objektu na ul. Legií, kterou nyní opouští dětské oddělení městské knihovny. (Blíže o tom článek Město vybralo náhradní objekt pro muzejní sbírky - 26.9.2008, viz archiv 2008) / Co ale bude dál s budovou muzea, uzavřenou kvůli havarijnímu stavu? Harmonogram oprav není k dispozici, dokonce ani není jisté, zda se jí ujme město. Nezbývá než vyčkat nějakého zásadního rozhodnutí městských či krajských orgánů. / Důležité ale je, že činnost našeho muzejního spolku bude i tak pokračovat (přednášky, výlety, exkurze....). Co se týče výstav, máme již vytipované náhradní prostory, s jejichž majiteli vedeme nadějná jednání.

ham - vloženo 17.3.2009


Výlet na výstavu "Arciděkan Hockenwanzel" - Loreta Rumburk 7.3.2009

 

Na přednášku Mgr. Ladislava Smejkala o Wenzelu Hockeovi (25.2.) navázala návštěva výstavy, kterou on sám o této osobnosti připravil. Na rozdíl od bohatě navštívené přednášky se nás na této akci sešla jen malá skupinka 8 lidí. Výstava v rumburské Loretě zahrnovala 10 panelů umístěných v loretánských ambitech. Tamtéž nás zaujala i výstava o historii kapucínského konventu. Když už jsme tam byli, tak nás průvodkyně paní Hildebrandtová ochotně provedla i dalšími prostorami Lorety, včetně samotné loretánské kaple, a seznámila nás s probíhajícími restaurátorskými pracemi na výzdobě Svatých schodů.

 

     

Na fotografiích naše skupinka na nádvoří Lorety. Vpravo jedna z chodeb ambitu s úvodní tabulí výstavy o Hockenwanzelovi. Foto Martin Havlíček

ham - vloženo 7.3.2009


Novinky z výboru KPMV

 

Na březnové schůzce výboru KPMV 3.2. jsme se ohlédli za únorovými akcemi. Nejúspěšnější z nich byla přednáška "Arciděkan Hockenwanzel". (Doufáme v hojnou účast i na společné návštěvě stejnojmenné výstavy v rumburské Loretě 7.3.) Dobře dopadl i výlet za ledopády u Brtníků. / Přes tři březnové akce, které už jsou zajištěny (výlet na výstavu v Loretě, naučná vycházka po Varnsdorfu, výstavní "dernisáž" v muzeu), jsme se přenesli k plánu na duben. Obsáhne jednu přednášku (peruánské léčitelství) a dva výlety (muzeum v Jiřetíně p.J., Míšeňská dolina pod Tolštejnem). Akce v Jiřetíně bude experimentem: naši exkurzi v tamějším muzeu jsme naplánovali na Velký pátek 10.4. s tím, že její účastníci pak mohou plynule přejít na Křížovou horu, kde se bude odbývat tradiční "Via dolorosa" - přednes cyklu básní u zastavení křížové cesty. Uvidíme, jak se koordinace s jejími pořadateli (varnsdorfské Doteky, resp. divadlo), nakonec osvědčí.

Detailněji jsme se věnovali činnosti klubu "Fascikl". Jeho aktivity jsou sice bohaté, ale akce určené širší veřejnosti byly kvůli zaneprázdněnosti stále odkládány. Výsledkem "nátlaku" výboru je nyní příslib dvou cestopisných přednášek a již dávno avizované besedy o deskových hrách. / Ve výhledu mineralklubu a přírodovědného klubu je květnová exkurze na Zlatý vrch a Studenec. Klub přátel historie počítá s další přednáškou dr. Petráně. / Zabývali jsme se také údržbou zvoničky ve Vrchlického ul. a financemi (stavy účtu a pokladny, podané grantové žádosti). / Na přetřes se dostalo stěhování muzea do náhradních prostor. Hora krabic od banánů ve výstavní místnosti svědčí o vypuknutí příprav, ale faktický přesun zařízení, depozitáře a knihovny je teprve před námi.

ham - vloženo 4.3.2009


Arciděkan Hockenwanzel - přednáška 25.2.2009

 

V malém sále varnsdorfského divadla jsme pořádali další přednášku. Lektorem byl Mgr. Ladislav Smejkal z českolipského muzea. Téma: osobnost Wenzela Hockeho (1732-1808), "českého Enšpígla" z Horní Police, přezdívaného "Hockenwanzel". Literární tradice vázaná k tomuto výjimečnému knězi vyvrcholila nedávným vydáním nového českého překladu povídek. Výstava, jejímž je Mgr. Smejkal autorem, je právě k vidění v rumburské Loretě. / 40 obsazených židliček bylo příjemným překvapením. Měli jsme připravený i episkop pro promítání ukázek z dotyčné knížky, ale vyprávění bylo natolik poutavé, že se na obrázky nakonec téměř ani nedostalo.

Na fotografiích: Mgr. Klára Mágrová představuje Mgr. Ladislava Smejkala; zaplněný malý sál divadla.

Foto Mgr. Josef Zbihlej

ham - vloženo 25.2.2009, fotografie 27.2.2009


Na slovíčko s Ing. Přemyslem Brzákem

 

Spolu s Městským divadlem Varnsdorf a v jeho malém sále jsme 11. února uspořádali besedu s naším členem Přemkem Brzákem, který má toho tolik co vyprávět o objevování tajemného podzemí: o výpravách do starých štol, jeskyní, podzemních vodních děl, ale třeba i do loretánského podzemí v Rumburku... Bohatě přitom využil své fotodokumentace. My jsme pro změnu při této příležitosti otestovali náš nový projektor. Škoda, že možnosti nahlédnout do tajemství podzemí nevyužilo víc lidí - k našemu úžasu jich přišlo jen 15.

ham - vloženo 15.2.2009


Výlet k Brtnickým ledopádům 7.2.2009

 

Náš spolek pozval zájemce na vycházku k ledopádům podél Vlčího potoka. Na místě srazu se sešla čtrnáctičlenná skupina, která pod vedením J. Zbihleje a M. Havlíčka absolvovala trasu od Brtníků do Kyjovského údolí. Na cestách nás čekal náročný zledovatělý terén, nicméně padalo se jen minimálně. Za tu štrapáci jsme byli odměněni mnoha fotogenickými ledovými útvary. / Ještě k účasti: Pro většinu výletníků byl tento organizovaný výlet první příležitostí se k ledopádům podívat. / Myslím, že kromě obou průvodců skupina sestávala výhradně z nečlenů KPMV.

ham - vloženo 8.2.2009


Začíná se pracovat na dalším sborníku

 

V tomto týdnu se uskutečnila první schůzka redakčního kolektivu vlastivědného sborníku Mandava. Zabývali jsme se jednak obsahem letošního vydání (plánovaného na říjen 2009), jednak přípravou žádostí o granty, které by nám umožnily v roce následujícím vydat po delší odmlce v česko-německé spolupráci dvoujazyčnou publikaci. Naposledy jsme sborník dvoujazyčně vydali před 4 lety - Mandava/Mandau 2005. Redakčně a organizačně to tehdy bylo dost náročné, a tak jsme si dali několik sezón "oddech" (ono ani "pouhé" české vydání není zdaleka bez práce). Jestli se to má povést, budeme muset sehnat nejen dotace, ale i pracovité lidi z obou stran hranice.

ham - vloženo 6.2.2009


Novinky z výboru KPMV

 

Plánovali jsme aktivity na březen a duben. Třeba další vycházku po architektonických zajímavostech Varnsdorfu: s paní Štěpánkovou se podíváme na klasicistní vily v centru města. Na únorovou přednášku Mgr. Smejkala o "českém Enšpíglovi" W. Hockeovi naváže společná návštěva výstavy v rumburské Loretě. Veřejnost pozveme také na přednášku Ing. Kopecké o přírodní medicíně Inků a peruánském léčitelství. Další akce zatím čekají na svůj konkrétní termín, nebudeme tedy předjímat. / Přestože od března budou výstavní prostory v muzeu uzavřeny kvůli rekonstrukci, i tak připravujeme vyhlášení Dětské výtvarné soutěže 2009. Prezentace umění mladých výtvarníků se pak objeví v náhradních prostorách. / Úspěšně proběhla pravidelná inventura majetku KPMV. / Zakoupení notebooku bylo dobrou investicí, mimo jiné je využit při přednáškách. / Loni zakoupený dataprojektor musel být reklamován, skončilo to vrácením peněz a zakoupením nového přístroje. Snad trvanlivějšího. / Snažíme se využívat finančních zdrojů z různých grantových fondů. Uspěli jsme s projekty předloženými k městské grantové komisi, v minulých dnech jsme podali žádost o krajskou dotaci a nyní chystáme další dvě žádosti, které by nám měly pomoci financovat publikační, přednáškovou a další osvětovou činnost. Tak nám, pěkně prosíme, držte palce.

ham - vloženo 5.2.2009


Hledá se pamětník tiskárny Strache

 

Na naše muzeum se obrátil badatel, který zpracovává historii československých bankovek. Toto téma se týká i Varnsdorfu. Ve zdejší tiskárně Strache se totiž tiskla část prvních čsl. bankovek po vzniku republiky (jednokoruny - na obrázku). V závěru 2. světové války měla být k tisku peněz využita kapacita téže firmy. K tisku sice nedošlo, ale u Stracheho byl uskladněn bankovkový papír, který se později po znárodnění tiskárny vracel. Badatel by velmi přivítal jakékoli svědectví o zániku této firmy! Za předání kontaktu do muzea předem děkujeme.

ham - vloženo 25.1.2009


Databáze podstávkových domů ve Varnsdorfu opět přístupná

 

Po nutných úpravách, které měly zamezit nechtěné editaci běžnými uživateli databáze, jsme veřejnosti opět zpřístupnili soupis podstávkových domů ve Varnsdorfu (včetně místní části Studánka). Databáze vznikala po několik let zásluhou dobrovolníků z řad KPMV - klubu historických staveb pod vedením Jaroslavy Štěpánkové, s přispěním dalších pomocníků, např. z řad Městské policie. Byly zadokumentovány přes tři stovky staveb v různém stupni zachovalosti. Více o celém projektu se dočtete na stránce Podstávkové domy.

ham - vloženo 23.1.2009


Na obzoru jsou dvě přednášky

 

...i když ta první bude spíše besedou než přednáškou. Ve spolupráci s divadlem pořádáme 11. února setkání "Na slovíčko" s Ing. Přemyslem Brzákem, spoluautorem knihy Podzemí Šluknovska a Lužických hor. Vše, co chcete vědět o podzemí našeho regionu a báli jste se zeptat. O čtrnáct dní později, 25.2., se z přednášky Mgr. Ladislava Smejkala z českolipského muzea dovíme, kdo byl Wenzel Hocke a proč se mu říkalo "český Enšpígl" z Horní Police.Přednáška souvisí s výstavou v rumburské Loretě v únoru a březnu. / Obě akce se konají v malém sále varnsdorfského divadla a začínají v 18 hodin.

ham - vloženo 20.1.2009


V únoru vyrazíme za velkými rampouchy

 

Průběh zimy se zdá být nakloněn tvorbě tzv. ledopádů - esteticky působivému přírodnímu úkazu v blízkých skalnatých údolích. V jedné z minulých zim jsme společně navštívili takovou podívanou na Pustém zámku - Fredevaldu u Mlýnů. Letos zamíříme na oblíbené místo zimních vycházek v údolí Vlčího potoka u Brtníků. I turistické mapy již pojmenovávají nejpohlednější Brtnické ledopády: Varhany, Opona, Velký sloup... Výlet je naplánován na sobotu 7. února. (Pozor, původně ohlášený termín 15.2. neplatí!!) Odj. autobusem z Varnsdorfu v 8.42 hod., v Rumburku přestup na vlak do Brtníků. Také možnost příjezdu autem. Bližší informace na stránce Zveme vás...

ham - vloženo 17.1.2009 / Foto Josef Zbihlej - pořízeno právě dnes 17.1.09 / aktualizace 20.1.


Vernisáž výstavy FOTOROK - 15.1.2009

 

Výstava nejzajímavějších snímků zaslaných do soutěže FOTOROK 2008, každoroční chuťovka pro milovníky fotografie, byla otevřena 15. ledna v galerii Na ochozu v našem muzeu. Oficiálně tím byly vyhlášeny výsledky tohoto ročníku (ač např. na našich stránkách jste se s nimi mohli seznámit o něco dříve). Účastí 18 autorů patří tento ročník k těm slabším, kvalita soutěžních prací je ale podle porotců velmi solidní. / Z oceněných autorů se na vernisáž dostavili Oto Stredák (vítěz v kategorii reportážní fotografie) a Martin Votava (3. místo za reportážní fot. a 2. místo v kategorii volné téma). Nad některými vystavenými díly probíhaly mezi návštěvníky zajímavé diskuse, mimo jiné u panelu s makrofotografiemi ze světa přírody od pravidelné účastnice Angeliky Špicarové - přestože ji tentokrát mezi oceněnými autory nenajdeme. / Další část výstavního souboru je k vidění ve vestibulu varnsdorfské pobočky ČSOB na Národní třídě. / Fotoreportáž z vernisáže.

ham - vloženo 16.1.2009 / Na snímku Oto Stredák vedle jedné ze svých prací


Další ročník soutěže FOTOROK má již výsledkovou listinu

 

Zatímco minulý čtvrtek (8.1.) procházeli muzejní galerií Na ochozu návštěvníci výstavy obrazů Jindřich Musílka, v jiné části muzea se procházeli porotci soutěže FOTOROK podél soutěžních snímků, diskutovali a hodnotili. Až nakonec sestavili výsledkovou listinu. V následujících dnech vystřídá v galerii Na ochozu výstavu obrazů právě výběr ze soutěžních fotografií. Další várka zajímavých fotografií bude vystavena ve vestibulu ČSOB na Národní ulici. Vernisáž výstavy Fotorok 2008 se koná ve čtvrtek 15. ledna v 18 hodin v muzeu. Zároveň budou oceněným tvůrcům předány odměny. / Pro tento web KPMV připravujeme ukázky vítězných prací.

ham - vloženo 10.1.2009


"Opožděná vernisáž" výstavy obrazů Jindřicha Musílka 8.1.2009

 

V předposlední den trvání výstavy obrazů Jindřicha Musílka se v muzeu konala její "opožděná vernisáž" za účasti autora. Ačkoliv se Jindřich Musílek, naivní malíř z Varnsdorfu, věnuje svému výtvarnému koníčku již několik desetiletí (a sám loni oslavil 80. narozeniny), je to jeho první samostatná výstava. Návštěvníci mohli na vystavených pracích většinou poznat motivy ze známých malířských děl nebo místních pohlednic, zpracované jeho vlastním výtvarným rukopisem. / Zde malá fotogalerie.

ham - vloženo 8.1.2009


Novinky z výboru KPMV

 

Po docela bohatém programu posledních měsíců minulého roku je naše povánoční aktivita poněkud v útlumu. Na leden jsou plánovány dvě vernisáže, na únor je naplánována zatím jediná akce (výlet za ledopády) a další jedna či dvě jsou v jednání. / Vrcholí příprava na vyhodnocení soutěže FOTOROK 2008. Výstava nejlepších snímků proběhne v obvyklém termínu (15.1. - 15.3.). Bude to poslední výstava v muzeu před stěhováním do náhradních prostor, které na jaře uvolní Městská knihovna. / Pohled do účetnických uzávěrek není na přelomu roku příliš radostný. Je znát letošní absence sponzorských příspěvků několika tradičních dárců. Budeme doufat, že letos budeme v čerpání z městského grantového fondu úspěšní přinejmenším stejně jako loni. / Kromě toho se ucházíme o čerpání dotací v rámci krajského systému podpory kulturní činnosti a zvažujeme předložení projektu česko-německé spolupráce, který by nám pomohl financovat publikační činnost - podobně jak tomu bylo v r. 2005, kdy jsme se zapojili do přeshraničních aktivit Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska a vydali dvoujazyčný sborník Mandava/Mandau.

ham - vloženo 6.1.2009

 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 11.09.2011