KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Rok 2008 - Událo se v KPMV

Archív zpráv


K probíhajícím výstavám: ukázky betlémů a obrazy Jindřicha Musílka

 

V muzeu jsou v tuto dobu k vidění dvě krátkodobé výstavy: vánočně laděná expozice betlémů ze sbírek varnsdorfského muzea a první samostatná výstava Jindřicha Musílka.

O Jindřichu Musílkovi, varnsdorfském naivním malíři (*1928), se více dovíte na stránce aktuální výstava (po jejím skončení pak na stránce předchozí výstavy) - včetně ukázek z vystavených prací.

ham - vloženo 22.12.2008


Vánoční stromeček pro zvířátka 20.12.2008

 

Třetí ročník vánočního zdobení stromků pro lesní zvířátka se obešel bez sněhu. Akci opět zaštítil přírodovědný klub KPMV, jmenovitě jeho vedoucí Jan Havránek. Sraz jsme si dali u bývalé hájovny na konci Hřbitovní ulice a odtamtud jsme se vydali do lesa směrem ke Studánce. Ozdobili jsme několik stromků převážně jablky a mrkví, něco jsme nechali i na pařezech pro ty obyvatele lesa, kteří na větve nedosáhnou. Cestou zpět jsme se zastavili u jednoho z památečních Lichtensteinských kamenů, opravených naším spolkem (druhý bohužel nepřežil "péči" vandalů). Nakonec jsme se nechali hostit v bývalé hájovně naší členkou a kronikářkou Aničkou Zajíčkovou, čímžto děkujeme.

ham - vloženo 20.12.2008


Přednáška o českých vesnicích v Rumunsku 10.12.2008

 

Přednáška Jaroslavy Štěpánkové o životě české menšiny v rumunském Banátu těžila z jejího týdenního pobytu v jedné z tamních českých vesnic. Více než turistické atrakce ji zajímal běžný každodenní život potomků Čechů, kteří tam přesídlili před téměř 200 lety. Po řadu generací si uchovávají si nejen mateřskou řeč a národní zvyky, ale i pracovitost, zručnost a umění hospodařit v těžkých podmínkách. Dokumentovaly to i promítané fotografie. / Bohužel si vyprávění přišlo poslechnout jen málo zájemců. Možná lidem přišlo téma českých menšin už "otřepané". Ovšem úhel pohledu J. Štěpánkové by pro ně byl určitě nový i překvapivý.

ham - vloženo 10.12.2008


Exkurze na zámek ve Šluknově a důlní dílo Schweidrich 7.12.2008

 

Zájemce o památky jsme pozvali do Šluknova. Proč? Mnozí z nás se sice již doslechli - ale na vlastní oči se ještě nepřesvědčili - o tom, jak se podařilo vzkřísit největší šluknovskou chloubu: renesanční zámek. Po požáru (1986) a chátrání během 90. let se zdálo, že jeho osud je zpečetěn. Město ale nakonec získalo prostředky na velkorysou rekonstrukci. V letech 2006-2008 byla postupně zpřístupněna všechna tři podlaží opraveného objektu. V plánu je ještě vybudování muzejní expozice a revitalizace parku. // V dopoledni druhé adventní neděle se nás u zámku sešlo 15 lidí. (Nebýt nevlídného deštivého počasí, bylo by to bývalo jistě o mnoho lepší.) Po prohlídce zámku jsme odtud popojeli do lesů směrem na Staré Křečany, kde nás mineralogové provedli důlní lokalitou Schweidrich.

ham - vloženo 7.12.2008


Vernisáž výstavy betlémů 4.12.2008

 

Přestože v ten samý den a hodinu měla vernisáž v našem městě velkou konkurenci (chrámový adventní koncert sboru Boni pueri), byla účast v muzeu hojná. Byli i tací, kteří se rozhodli cestou na koncert "skočit si na betlémy". Betlemářský sbírkový fond muzea, pro tuto příležitost vyjmutý z depozitáře, si ovšem zaslouží mnohem větší pozornost a důkladnější prohlídku. K ní bude příležitost až do konce ledna. Ale zpět k vernisáži: Za pozornost stál úvodní proslov kustoda sbírek Josefa Rybánského - procházka historií betlemářství na Šluknovsku. Účastníci si mohli na místě pořídit vystřihovací betlémy a knihy z produkce nakladatelství paní Horáčkové. Většina návštěvníků navíc využila možnosti zhlédnout výstavu obrazů Dušana Fencla před jejím ukončením. / Nakonec se omlouváme za změnu termínu vernisáže. Kvůli nemoci kolegyně z rumburského muzea bylo nutné na poslední chvíli změnit koncepci výstavy a zrušit původně plánovaný termín vernisáže 29. 11. (Přejeme brzké uzdravení!)

ham - vloženo 5.12.2008 / Foto Josef Zbihlej


Valná hromada 3.12.2008

 

V pořadí čtrnáctá valná hromada KPMV se konala poprvé nikoli na Střelnici, ale v malém sále Městského divadla Varnsdorf. Její pozdější termín byl způsoben opožděným vydáním ročenky - sborníku Mandava (o tom více v předchozí aktualitě). Zúčastnila se asi třetina platících členů spolku, což je v posledních letech setrvalý stav. Vedoucí klubů přednesli zprávy o své činnosti, se svým pohledem na fungování spolku vystoupila starostka KPMV Jaroslava Štěpánková, zprávu o hospodaření a revizi účtu jsme slyšeli z úst jednatele Mgr. Zbihleje. Do výboru byla zvolena nová hospodářka Alena Fabiánková. S použitím nové techniky v majetku spolku (dataprojektor, notebook) jsme během jednání sledovali fotodokumentaci z našich akcí a také prezentaci našich nových webových stránek. Stručné shrnutí a usnesení ze schůze najdete na stránce Valné hromady.

ham - vloženo 4.12.2008


Mandava 2008 - letos později, ale přece

 

První výtisky vlastivědného sborníku Mandava 2008 již opustily tiskárnu (SOŠ mediální grafiky a polygrafie v Rumburku) a jsou připraveny k distribuci. Ta bude zahájena předáním po jednom výtisku všem členům KPMV, kteří se dostaví na valnou hromadu spolku 3. 12. ve varnsdorfském divadle. Původní (a dosud obvyklý) říjnový termín vydání byl zdržen technickými problémy v grafickém studiu. Ale dnes už je knížka - tentokrát s fialovou obálkou - připravena pro zvídavé čtenáře. Obsahuje přes dvě desítky statí. S obsahem Mandavy 2008 se seznámíte zde. Doplnili jsme i souhrnnou bibliografii článků zveřejněných v publikacích KPMV. Pokud nejste členy KPMV, knížku si můžete zakoupit (za 100 Kč). Jste-li z větší dálky, můžete si o ni napsat a my vám ji zašleme.

ham - vloženo 28.11.2008


Přednáška o hraběti Františkovi Eusebiovi z Pöttingu (26.11.2008)

 

Rumburské panství - včetně Varnsdorfu - patřilo po část 17. století rodu Pöttingů, konkrétně v nadpisu zmíněnému Františku Eusebiovi. Právě z jeho popudu se v Rumburku zakládal kapucínský klášter (dnes sídlo rumburské knihovny). Z přednášky PhDr. Ivo Cermana, PhD. (na snímku), specialisty na historii mezinárodní politiky a šlechtické prostředí, jsme se dověděli, o jak zajímavou osobnost šlo. A to zejména v souvislosti s Pöttingovým diplomatickým působením ve Španělsku - byl totiž rakouským velvyslancem u habsburského dvora v Madridu. Zachovala se jeho bohatá a velmi cenná korespondence s císařem Leopoldem I. Za zprostředkování obstojně navštívené přednášky děkujeme Mgr. Kláře Mágrové z rumburské Lorety.

ham - vloženo 26.11.2008 / foto Josef Zbihlej


Exkurze ve větrném mlýně Světlík

 

Kdo se minulou neděli přes čerstvě napadanou sněhovou nadílku dopracoval k bývalému větrnému mlýnu Světlík, nemohl litovat. Exkurze, kterou vedoucí klubu historiků Mgr. Filip Mágr dohodl s majiteli objektu, byla vyvedená nejen početnou účastí zájemců, ale i zasvěceným průvodním slovem. Díky dobrému nápadu s promítáním jsme toho viděli i mnohem víc než současný stav mlýna po rekonstrukčních pracích. Bohatou dokumentaci historie i současného stavu mlýna naleznete na vlastním webu této památky: http://www.vetrny-mlyn-svetlik.com/

ham - vloženo 24.11.2008


Kdo a proč v roce 995 vyvraždil Slavníkovce? 

 

Další poutavá přednáška dr. Zdeňka Petráně proběhla v malém sále divadla ve středu 19. listopadu. Spolu s ním jsme se vrátili o více než tisíc let zpět, do doby knížete Boleslava II., kdy jeho přemyslovský rod - jak jsme se učili ve školách - nechal vyvraždit konkurenční rod Slavníkovců. Že této verzi tragédie z 28. října 995 dnes vlastně nic nenasvědčuje a že k napravení tradovaných omylů může přispět i numismatikovo "puntičkářství", nás přednášející přesvědčil působivým výkladem, podloženým mj. promítanými ukázkami numismatických nálezů. / Na fotografii dr. Petráň představuje monografii Slavníkovci, jejímž je spoluautorem (foto Josef Zbihlej).

ham - vloženo 19.11.2008


Zveme všechny členy KPMV na VALNOU HROMADU spolku

 

V termínu o něco pozdějším než v předchozích letech (kvůli opožděnému tisku ročenky) jsou členové Kruhu přátel muzea Varnsdorf svoláváni na valnou hromadu. Kromě posunu termínu prosím pozor i na změnu místa (nikoli už na Střelnici, ale v divadle). Valná hromada se koná 3. prosince 2008 od 18 hodin v Městském divadle Varnsdorf. Na programu např. zpráva starostky spolku, prezentace zájmových klubů, zpráva o hospodaření, distribuce vlastivědného sborníku Mandava 2008...

ham - vloženo 15.11.2008 / Foto je z loňské valné hromady (říjen 2007)


Fotografové, zbystřete - FOTOROK 2008!

 

S koncem roku se blíží i uzávěrka soutěže FOTOROK 2008. Pořadatelé, tj. klub fotografů při KPMV, se těší na vaši letošní fotografickou úrodu, porotci se už třesou na její kritické zhodnocení a galerie na ochozu na výslednou výstavní kolekci, jako obvykle plánovanou na leden až březen. Do Silvestra nutno své snímky zaslat či předat do varnsdorfského muzea.

Zde propozice a nutný vstupní formulář (.pdf).

ham - vloženo 15.11.2008


Vernisáž výstavy Dušana Fencla

 

V sobotu 8. listopadu jsme měli náročný program. Po celodenní účasti na Knižním minitrhu (viz předchozí aktualita) jsme navečer v muzeu otvírali výstavu surrealistického malíře Dušana Fencla. Kromě průřezu výtvarníkovou tvorbou, která zaplnila Galerii na ochozu do posledního místečka, bylo pro návštěvníky vernisáže nachystáno také výborné pohoštění.

Na snímku malíř Dušan Fencl.

ham - vloženo 9.11.2008


Na Knižním minitrhu v sále varnsdorfské Střelnice (8.11.2008)

 

jsme se opět účastnili stánkem s našimi publikacemi. Letos jsme bohužel ještě neměli novou ročenku Mandava 2008, ale aspoň jsme upozornili na její blížící se vydání formou letáčků a krátkého interwiev s moderátorem minitrhu.

Zato se na minitrhu křtily jiné zajímavé knížky. Regionální literatura byla letos obohacena například o Báje a pověsti z Varnsdorfu (nakl. Horáčková), Almanach ke 140. výročí povýšení Varnsdorfu na město (MěÚ Varnsdorf), Vlastivědu Šluknovského výběžku pro školu a veřejnost (Sdruž. pro rozvoj Šluknovska), podrobnou turistickou mapu okolí Varnsdorfu (KČT Krásná Lípa), Žebřík z mlhy (Gymnázium Varnsdorf) a brožuru Poutní místa ve Šluknovském výběžku (Farní úřad Jiříkov). Na většině z nich se ve větší či menší míře podíleli členové KPMV!

Podrobná reportáž z minitrhu na stránkách města Varnsdorf - zde.

Na snímku za stolem Hana Škodová a Josef Zbihlej.

ham - vloženo 9.11.2008 / aktualizováno 10.11.2008


Emílie Konrádová vystavovala

 

Naše členka a vedoucí klubu výtvarníků Emílie Konrádová během letošního října představila své výtvarné práce ve výstavní síni Základní umělecké školy Varnsdorf. 7. listopadu nás pozvala na "opožděnou vernisáž", ze které přinášíme několik fotografií. Vystavovala pastely - květinové motivy a portréty. Pro návštěvníky bylo nachystáno nejen malé občerstvení, ale i veselé pěvecké přivítání od dětského Sborečku.

 

        

Zpívá Sboreček. / 2 pohledy do výst. síně / Paní Konrádová (vpravo) přijímá poděkování za výstavu. (foto Martin Havlíček)

ham - vloženo 7.11.2008


Novinky z výboru KPMV

 

Postřehy z výborové schůze 4.11.2008: Právě ukončená filatelistická výstava, ač velmi kvalitní a zajímavá, byla chabě navštívena. / Galerie na ochozu se právě naplnila obrazy Dušana Fencla. V prosinci ji vystřídá výstava obrazů místního výtvarníka Jiřího Musílka a od poloviny ledna vítězné práce ze soutěže Fotorok 2008. / Přejeme brzké uzdravení rumburské kolegyni Esterce Sadivové, na níž je závislý úspěch připravované výstavy betlémů. / Do bohatého přednáškového a výletního programu bylo obtížné vměstnat vhodný termín valné hromady KPMV. Nakonec došlo ke shodě na datu 3.12.2008 (středa, 18.00 hod., místo zatím v jednání). / Opožděný termín valné hromady souvisí se zpožděním tisku sborníku Mandava 2008 (obsahujícím i Ročenku KPMV). Nyní je již zalomená sazba publikace předána polygrafické škole k vytištění - s termínem dodání 25.11. / Chystaná návštěva šluknovského zámku (7.12.) bude za příznivého počasí spojena s exkurzí k dolu Schweidrich, kam nás pozvou členové mineralklubu. / KPMV zaštítil grantový projekt na opravu křížku na Hraničním Buku, zajišťovanou Milanem Šebkem. / Šachový klub má problém - na úrovni krajské soutěže bude pravděpodobně od příštího roku povinné vybavení klubu nikterak levnými digitálními šachovými hodinami (10 ks). Letošní žádost o grant z města nebyla úspěšná. / Přírodovědný klub letos opět zopakuje vánoční "zdobení stromečku pro zvířátka". / Výbor schválil pořízení notebooku, který je na našich externích akcích (přednášky, prezentace) nepostradatelný. / Vedoucí výtvarného klubu Emílie Konrádová nás pozvala do ZUŠ Varnsdorf na opožděnou vernisáž své vlastní výstavy pastelů (7.11. od 17 hod.).

ham - vloženo 5.11.2008


"Žijeme tu"

 

V Městském divadle Varnsdorf jsme se 30. října zúčastnili "opožděné vernisáže" právě končící výstavy "Žijeme tu". Výstava prezentovala činnost spolků v našem městě a byla jednou z akcí pořádaných ke 140. výročí povýšení Varnsdorfu na město. Mezi dvanácti vystavujícími spolky nechyběl ani Kruh přátel muzea Varnsdorf. Zástupci spolků se během diskuse mohli svěřit s obsahem své činnosti, se svými úspěchy a problémy, a to za účasti místostarosty města Karla Dubského a vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf Aleny Bodlákové. Za KPMV dostal slovo jednatel spolku Josef Zbihlej. "Spolkový podvečer" byl okrášlen hudebními vstupy vokálního sdružení Kvíltet a ochucen občerstvením, které servíroval ředitel divadla Martin Louka.

Zde je několik fotografií z této akce.

ham - vloženo 30.10.2008


Sborník Mandava 2008 připraven k tisku

 

Tento nadpis tu měl správně být už v polovině září. Práce na grafické úpravě a zalomení stránek se však letos v grafickém studiu o řadu týdnů protáhly kvůli technickým i zdravotním problémům. Teprve před několika dny jsme dostali náhled ke korekturám. Ty byly bleskově provedeny a knížka je nyní již vlastně hotová - alespoň v počítači. Od polygrafické školy, která nám bude sborník opět tisknout, máme přislíben expresní postup tak, abychom ve druhé půli listopadu mohli převzít alespoň část nákladu. V tu dobu totiž mají být výtisky k dispozici členům KPMV na valné hromadě. // Koho podrobněji zajímá proces vzniku sborníku, něco z jeho obsahu apod., může nahlédnout do osobních stránek vedoucího redaktora zde.

Na obrázku jedna z ilustrací letošního sborníku - výřez z dobové pohlednice s budovou firmy Fröhlichs Söhne (nyní Národní ul. 3075). Varnsdorfským klasicistním vilám je v Mandavě 2008 věnována stať bývalého zaměstnance varnsdorfského muzea Petra Janáka.

ham - vloženo 26.10.2008


V Zubrnicích to stálo za to

 

18. října 2008 jsme pořádali zájezd do Zubrnic, určený jak úspěšným účastníkům Dětské výtvarné soutěže, tak dalším zájemcům. V Zubrnicích jsme navštívili akci "Podzim na vesnici" ve skanzenu a také železniční muzeum. Hlavní organizátor zájezdu shrnul zážitky z výletu do následujících vět:

Překrásné sobotní ráno přivítalo vítěze letošního ročníku dětské výtvarné soutěže sluníčkem a modrou oblohou. Když se autobus přiblížil před desátou k Zubrnicím, program  ve skanzenu byl už v plném proudu. Protože se však odpoledne opakoval, děti ani jejich paní učitelky o nic nepřišly. V roubeném domě na návsi jsme viděli stloukání másla, výrobu zmrzliny, dobroty od včeliček, pečení všelikých koláčů, ukázky mnoha řemesel, předení a tkaní. Ve stodole probíhalo mlácení a čistění obilí, v sousední sušárně ovoce jsme si nacpali kapsy křížalami. Někteří si stihli udělat řidičák na trakař, povozit se na traktoru nebo v blízké škole prožít hodinu krasopisu či točit keramiku na hrnčířském kruhu. Všude samé občerstvení a obchůdky, až oči přecházely - a peněženka hubla. Naučná stezka nás dovedla ke mlýnu, kde nám pan mlynář ukázal mlýn a každý si mohl zatočit ručním mlýnkem, aby poznal, jaká to je dřina. Hned vedle předváděla krásná malířka umění podmalby na skle. Před odjezdem jsme si ještě stihli prohlédnout nové přírůstky železničního muzea na protějším kopci.

zbi - vloženo 20.10.2008


Schůzka pracovní skupiny TUR Muzea v Kottmarsdorfu 17.10.2008

 

Zástupci klubu přátel historie z našeho spolku se pravidelně účastní schůzek česko-německé pracovní skupiny TUR Muzea (TUR = Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska). Letošní podzimní setkání se konalo v pátek 17. října na německé straně, v Kottmarsdorfu. Němečtí kolegové zajistili mj. společnou prohlídku kadeřnického muzea, prezentaci tamějšího Mlynářského spolku a společné posezení v hostinci Schaubackstube u větrného mlýna, kde se konala porada o dalších společných aktivitách.

ham - vloženo 20.10.2008


Listopad bude bohatý na akce

 

V těchto dnech jsme "doladili" program listopadových akcí KPMV. Je poměrně bohatý (dvě vernisáže výstav, dvě přednášky, jedna exkurze) a určitě nebude na škodu, když se s ním seznámíte už v polovině října a vyberete si akce hodné zaznamenání do vašeho diáře. Podrobnosti v sekci Zveme vás...

Na obrázku ukázka z výtvarné dílny Dušana Fencla. Vernisáž průřezu jeho výtvarnou tvorbou bude první listopadovou akcí (v podvečer 8.11.)

ham - vloženo 18.10.2008


Zapůjčíte dokumenty o roce 1968?

 

Při příležitosti 40. výročí okupace Československa prosí pracovníci muzea všechny majitele zajímavých dokumentů ze srpna 1968 o jejich zapůjčení k okopírování. Vzhledem k tomu, že se naše město nestalo 21. srpna  průjezdním pohraničním bodem, máme v naší studovně minimální množství těchto dokumentů. Zapůjčené materiály (místní noviny, plakáty, letáky, fotografie, dopisy, osobní svědectví atd.) po zdokumentování všem majitelům vrátíme. Kopie budou použity do budoucích publikací, pomohou studentům při tvorbě odborných prací a historikům pro ucelený a objektivní pohled na naši minulost. Josef Zbihlej

zbi - vloženo 13.10.2008


Novinky z výboru KPMV

 

Několik zajímavostí z výborové schůze 7.10.2008: Připravili jsme plán listopadových a prosincových akcí - tři přednášky, dvě exkurze a dvě vernisáže výstav. Pozvánky postupně objevíte v sekci Zveme vás. / Přijali jsme mezi sebe novou hospodářku spolku. Po panu Novotném převezme starost o účty KPMV paní Alena Fabiánková. Přejeme jí jednak rychlé zorientování ve zděděných šanonech, jednak jen samé příznivé pohyby na účtech. / S budoucím vyklizením budovy muzea kvůli rekonstrukci budovy (cca na jaře 2009) již řešíme náhradní prostory pro výstavní činnost. S možnostmi prezentace výtvarných děl je například spjat další osud soutěže Fotorok nebo Dětské výtvarné soutěže. / Probírala se zapeklitá situace kolem letošního vydání ročenky Mandava. O tom více v některé další aktualitě. Již nyní je jisté, že s opožděním tisku a distribuce dojde k posunu termínu valné hromady KPMV (pravděpodobně na přelom listopadu a prosince).

ham - vloženo 8.10.2008


Přednáška o sociálních službách na Šluknovsku

 

Ing. Moniku Lampovou, zakladatelku agentury Pondělí, jsme pozvali, aby nás seznámila jak s fungováním této instituce, která se zabývá poradenstvím, pracovní asistencí a sociální rehabilitací pro osoby se specifickými potřebami. Nezdá se však, že by toto téma veřejnost zajímalo. A nebo těm, kteří o tyto informace stáli, je již zprostředkovaly předvolební materiály v rámci senátorské kampaně...

ham - vloženo 8.10.2008 / foto z besedy Josef Zbihlej


Vernisáž filatelistické výstavy v muzeu 2.10.2008

 

V průběhu 4. čtvrtletí 2007 našli členové klubu filatelistů Varnsdorf nové útočiště ke své klubové činnosti v prostorách varnsdorfského muzea. 19 filatelistů organizovaných ve Svazu českých filatelistů se tak zapojilo do činnosti klubu sběratelů při KPMV. Scházejí se v muzeu každé pondělí v 17 hodin a rádi mezi sebe přiberou další i zájemce o filatelii. První veřejnou prezentací jejich činnosti pod křídly KPMV je právě zahájená výstava v muzejní galerii "Na ochozu". Pokud jste se nezúčastnili vernisáže, stavte se potěšit filatelistickými poklady do konce října.

ham - vloženo 2.10.2008


Josef Fiala (1930-2008)

 

Byl jedním z členů přípravného výboru, který zakládal KPMV. Byl také jedním z jeho nejvytíženějších členů - jeho vlastivědné a lingvistické přednášky z prvních let existence spolku byly hojně navštěvované. Bohužel, dlouhodobá nemoc mu později nedovolila v této činnosti pokračovat. Podlehl jí letos 8. září.

Budeme si profesora Josefa Fialu pamatovat zejména jako poctivého pedagoga a velkého varnsdorfského patriota. Bývalí žáci ZŠ náměstí ve Varnsdorfu a později rumburského gymnázia na svého učitele češtiny a dějepisu vždy s úctou vzpomínají. Byl publicistou, autorem nepřeberného množství vlastivědných článků a několika publikací o historii města. V r. 1990 spoluzakládal obnovený varnsdorfský časopis Hlas severu a následujících 15 let byl jeho redaktorem. Jeho znalosti regionální historie a ochota poradit a pomoci nám už teď velmi chybí.

Zde jsme mohli publikovat jen tuto stručnou vzpomínku. Šíře a výstižněji vystihuje osobnost Josefa Fialy vzpomínka od Milana Hrabala v Hlasu severu č. 17/2008.

Na fotografii J. Fiala v roce 1994

ham - vloženo 2.10.2008


Účast KPMV na výstavě "Žijeme tu"

 

Městské divadlo Varnsdorf od konce září do konce října pořádá výstavu "Žijeme tu". Jedná se o prezentaci spolkové činnosti ve Varnsdorfu. Každý zúčastněný spolek dostal k dispozici jeden výstavní panel. KPMV, který rozsahem svých aktivit vydá za několik spolků, dostal k dispozici dva panely. Na výstavě je zastoupeno 11 organizací. Ve čtvrtek 30. října v 17 hod. se v divadle sejdou zástupci spolků při "opožděné vernisáži". 

ham - vloženo 30.9.2008


Město vybralo náhradní objekt pro muzejní sbírky

 

Sbírky varnsdorfského muzea se v příštím roce přestěhují ze současné budovy do náhradních prostor. Důvody a okolnosti tohoto rozhodnutí shrnuje článek v Hlasu severu č. 17/2008, který zde uvádíme v plném znění:

 

Náhradní prostory pro muzeum

Současný stav objektu muzea ve Varnsdorfu v č.p. 415 je natolik havarijní a z hlediska fungování zcela nevyhovující, že Rada města Varnsdorf schválila návrh opatření pro zachování pobočky regionálního muzea ve městě. Dlouhodobým působením dřevokazné houby a dalších biotických činitelů jsou totiž závažně poškozeny nosné stropní trámy, a z tohoto důvodu byly uzavřeny výstavní prostory v prvním patře a vystěhován depozitář do přízemí, aby nedošlo k nenávratnému poškození sbírkových předmětů při provalení stropů. I v přízemí budovy jsou však nevyhovující klimatické podmínky, a to především vysoká a proměnlivá vlhkost.

Pro zachování pobočky muzea ve Varnsdorfu hledalo město náhradní prostory na dobu rekonstrukce, neboť hrozil odvoz sbírek mimo město. Tím by však bylo reálně ohroženo působení muzea ve Varnsdorfu.

Dosud nabízené náhradní prostory byly nevhodné z hlediska finančních možností, velikosti či pracovního a hygienického zázemí pro pracovníky muzea.

K uložení muzejních sbírek město poskytlo objekt č.p. 2574 v ul. Legií ve Varnsdorfu, který je v majetku města a v současné době slouží potřebám dětského a hudebního oddělení městské knihovny. Začátkem roku 2009 by měla být obě oddělení přestěhována do nově zrekonstruované budovy v Otáhalově ulici.

Návrh byl školským odborem projednán s ředitelem Okresního [správně Oblastního] muzea v Děčíně Mgr. Milanem Rosenkrancem, který přislíbil finanční účast na bezpečnostním zajištění objektu č.p. 2574. Uvedené prostory a navrhované řešení považují za vyhovující i pracovníci kultury krajského úřadu.

rm

ham - vloženo 26.9.2008


Kam a na co pozveme veřejnost v září a říjnu?

 

Právě to jsme řešili na první poprázdninové schůzce výboru. Připraveno je několik výstav, exkurzí i přednášek, jejichž termíny se většinou budou ještě upřesňovat. Dovíte se je vždy s předstihem z plakátu.

První veřejnou akcí bude 25. září "opožděná vernisáž" výstavy prací z Dětské výtvarné soutěže a bude spojena s předáním cen. V říjnu bude následovat vernisáž filatelistické výstavy pořádané klubem sběratelů, přednáška o sociálních službách, již čtvrtá přednáška o numismatice a exkurze do větrného mlýna u Světlíku (termíny jsou v jednání).

Na obrázku jedna z oceněných prací Dětské výtvarné

soutěže 2008 - grafika "Sluneční vítr" od Jakuba Pecha.

ham - vloženo 9.9.2008


Zemřel varnsdorfský pamětník a hospodář našeho spolku Zdeněk Novotný

 

Vážení přátelé, sděluji smutnou zprávu, že 1. září 2008 zemřel ve věku 87 let náš zakládající člen a od založení našeho spolku nepřetržitě a naprosto dokonale pracující hospodář pan Zdeněk Novotný. Pohřeb ve varnsdorfské hřbitovní kapli bude v pondělí 8.9. ve 13 hodin. Čest jeho památce! J. Zbihlej

Od samého počátku se dobrovolně ujal všemi obávané funkce hospodáře. Zvládnul nejen běžné finanční operace, ale i velmi složité způsoby vyúčtování grantů, které vyvolávají chmury na čele i ostříleným účetním. Svou rozvahou pomáhal překlenout i obtížné období, kdy se nedostávalo peněz na některé zamýšlené projekty. Díky jemu má náš spolek slušné technické vybavení pro dokumentační a prezentační činnost, velice kvalitní odbornou knihovnu a za sebou i dlouhou řadu vydaných publikací. Svou povahou přispíval ke zklidnění mnohdy rozvášněných diskusí a k hledání  smírných východisek při záchraně drobných památek v našem okolí. Pomáhal studentům historie při psaní diplomových a doktorandských prací předáváním svých osobních vzpomínek na poválečné roky. Je neuvěřitelné, jak lehce zapadl mezi činovníky spolku a kolik toho dokázal vytvořit v plodné spolupráci s nimi. Bude nám všem moc a moc chybět.

Na fotografii: Zdeněk Novotný, dipl. technik, přednáší

zprávu o hospodaření na valné hromadě KPMV v říjnu 2007.

zbi - vloženo 2.9.2008, doplněno 3.9.2008


Výlet za hranice k větrným mlýnům

 

Spolek "Obere Mandau/Spreequellen" e.V. a společnost TUR nás pozvali na výlet za větrnými mlýny v česko-německém příhraničí. V sobotním odpoledni 30. srpna jsme v Oberoderwitz navštívili tři větrné mlýny, vodní mlýn ze 17. století (přebudovaný počátkem 20. stol na elektrický a funkční již v osmé generaci mlynářů) a podstávkový dům "Brennerei", kde pro nás organizátoři přichystali i malé občerstvení.

 

        

Větrné mlýny v Oberoderwitz a posezení v interiéru podstávkového domu (foto Josef Zbihlej).

ham - vloženo 31.8.2008


V muzeu koupíte nové DVZ

 

Vyšlo první letošní číslo Děčínských vlastivědných zpráv (1/2008). K zakoupení jsou v pouze v našem, rumburském a děčínském muzeu. Obsahují tyto články: Poutní místo Filipov a Magdalena Kade očima antropologů, Johan Carl August Radon - děčínský matematik světového významu, Malíř Rudolf Vejrech - dodatek k biografii, K umělecké orientaci madony z rumburského muzea, Dva kapličkové příběhy, Soví kámen u Ludvíkovic, Nové zajímavé nálezy obojživelníků z Labských pískovců, Znak  a vlajka Dolní Poustevny, Znak a vlajka obce Kytlice, Znak a vlajka obce Veselé, Mauzoleum rodiny Ditrich v Krásné Lípě - ojedinělá stavba architekta berlínského dómu v Čechách. Na konci najdete obvyklé Bibliografické zprávy, Redakční síto, Bibliografii článků XVII. ročníku DVZ a Nabídkový seznam publikací. Příjemné počtení přeje Josef Zbihlej.

zbi - vloženo 28.8.2008


V Dolním Podluží zachraňují kostel sv. Kateřiny

 

Řada našich členů se 23. srpna účastnila koncertu pořádaného partnerskou organizací - Sdružením na záchranu kostela sv. Kateřiny v Dolním Podluží. Výtěžek akce pomůže financovat další nutné opravy této památky. Po koncertu byla pri této příležitosti zpřístupněna věž kostela, kde je k vidění malá, ale zajímavá muzejní expozice.

 

     

Na první fotografii koncertní umělci - zpěvačka Jana Koucká, varhaník Zdeněk Petráň a trumpetista Jan Verner (foto Josef Zbihlej), na dalších snímcích interiér kostelní věže a celkový pohled na kostel. (foto Martin Havlíček).

ham - vloženo 25.8.2008


MF Dnes psala o práci našich mineralogů

 

Mladá fronta DNES ve své severočeské příloze 4. srpna 2008 zveřejnila obsáhlejší článek o pokračování průzkumu podzemí rumburské lorety, který provádějí členové SEV Netopýr Varnsdorf a minerálklubu KPMV. Připomeňme, že výsledky prvního mapování loretánského podzemí (2006-2007) dokumentovala výstava ve varnsdorfském muzeu na přelomu let 2007-2008.

ham - vloženo 17.8.2008


 

Výzva k účasti v bienále Štíty Viléma Heckela

 

Členy fotoklubu bude zajímat informace o 2. bienále Štíty Viléma Heckela. Soutěž pořádá CZECH PHOTO, o.p.s. a hlavní město Praha ve spolupráci se Svazem českých fotografů. Je otevřena profesionálním i amatérským fotografům. Cílem soutěže je propagovat a podporovat aktivní kontakt člověka s přírodou, její poznávání a šetrné užívání.

Uzávěrka soutěže je 31. prosince 2008. Podrobné informace, podmínky, kontakty, přihláška ke stáhnutí - to vše na http://stityheckel.cz.

ham - vloženo 24.7.2008


Po 10 letech vyšel další almanach k jubileu města

 

22. června byl v rámci Varnsdorfských slavností pokřtěn nový vlastivědný sborník - Almanach ke 140. výročí povýšení Varnsdorfu na město. 140stránková publikace navazuje na obdobně koncipovaný almanach, vydaný naším spolkem před 10 lety ke 130. výročí. Tentokrát se role vydavatele ovšem chopilo město (redakční kolektiv KPMV se totiž soustředí na vydávání sborníku Mandava). Sestavitelem Almanachu je dřívější starosta KPMV Milan Šebek. Příspěvky celkem od 33 autorů uspořádal do oddílů: Starostové - Školství - Průmyslové podniky - Církve - Historie - Kultura a zájmové organizace - Česko-německá přeshraniční spolupráce. Příloha s barevnými fotografiemi dává nahlédnout do současného života města.

Za pouhých 45 korun dost zajímavého ke čtení o minulosti i současnosti (nejen) Varnsdorfu.

ham - vloženo 16.6.2008


Večerní koncert v muzeu - S Kvíltetem při svíčkách, 15.6.2008

 

Pro tradiční "koncert při svíčkách" varnsdorfského vokálního sdružení Kvíltet bylo pro letošek opět vybráno atrium našeho muzea. Výběr místa vynikající, výběr času podstatně horší. Právě v tento večer nastal dlouho očekávaný intenzivní déšť. Ke všemu televize nabízela přímý přenos klíčového zápasu českého týmu na fotbalovém ME. Přesto na koncert dorazilo přes třicet posluchačů. Improvizovanou koncertní síň jsme zřídili ve vstupní místnosti muzea, kde koncert proběhl ke všeobecné spokojenosti.

ham - vloženo 16.6.2008


Exkurze v Herrnhutu (Ochranově) - 7.6.2008

 

Herrnhut, česky Ochranov, městečko v Německu nedaleko našich hranic (asi 20 km od Varnsdorfu), je velmi zajímavou historickou lokalitou. Založili v r. 1722 ji exulanti z Moravy, členové Jednoty bratrské. Dost jsme se o tom dověděli letos 13. května na přednášce bratrského kazatele Jiřího Polmy.

Právě v návaznosti na tuto přednášku jsme v sobotu 7. června uspořádali výlet přímo do Ochranova. Sešlo se nás něco přes tucet a v doprovodu dvou průvodců jsme navštívili veškerá herrnhutská památná místa (dvě muzea, bratrský kostel, hřbitov aj.).

ham - vloženo 7.6.2008


Dvě nové výstavy ve varnsdorfském muzeu

 

V podvečer 4. června v muzeu proběhla "dvojvernisáž": zároveň byly zahájeny výstavy Proměny rumburské Lorety v čase (bude k vidění do konce října) a Společná výstava výtvarníků nejsevernějších Čech (ta potrvá pouze měsíc - do konce června).

Prvně jmenovaná výstava, instalovaná v přízemí muzea, byla připravena ve spolupráci s muzeem v Rumburku, zejména s paní Ester Sadivovou.

Výstavu regionálních výtvarníků můžete navštívit v "galerii na ochozu". Svoje obrazy, grafiky i trojrozměrné práce tam představuje přes dvacet tvůrců. Vzhledem ke krátkému trvání této profilové přehlídky místní tvorby určitě prohlídku neodkládejte!

ham - vloženo 4.6.2008


Vlastivěda Šluknovského výběžku již knižně!

 

17. května na šluknovském zámku proběhl křest knihy "Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost". Její autoři navazovali na podobně zaměřené vlastivědné příručky z konce 19. století. Náročný projekt připravovaný po několik let  dospěl k redakční uzávěrce již zkraje roku 2001, ale dalších sedm let trvalo, než se podařilo získat partnery k financování tisku. Vydavatelem výpravně upravené 250stránkové publikace se stalo Sdružení pro rozvoj Šluknovska.

Kniha je v prodeji také ve varnsdorfském muzeu. Cena výtisku je 270 Kč.

ham - vloženo 4.6.2008


Vycházka na varnsdorfský Špičák

 

V sobotu 24. května za krásného polojasného odpoledne se na místě srazu (u lesa nad restaurací Maruška) shromáždilo přes třicet lidí zvědavých na "léčivou zónu na Špičáku". Průvodcem vycházky byl proutkař Konrád Brotz z České Lípy.

V loňském sborníku Mandava pan Brotz publikoval výsledky svého průzkumu oblasti Špičáku a doporučil zdejším obyvatelům častou relaxaci na samotném skalním vršku. Tam se podle něj nachází mimořádně účinná zóna pozitivní zemské energie. Během této vycházky si svá předchozí zjištění ověřoval a navíc zaměřoval další druhy energetických zón.

Každý si z výletu něco odnesl - někdo "jen" příjemnou procházku lesem, někdo pozitivní energii, někdo podrobné poučení o energetických zónách, "ley-lines" a Hartmannově mřížce, někdo krásné výhledy z vrcholu, a někteří i klíšťata.

ham - vloženo 25.5.2008


Loretánská noc v Rumburku

 

23. května jsme se účastnili druhého ročníku "Loretánské noci" v Rumburku. Akce byla součástí celostátního Festivalu muzejních nocí 2008. Prezentační stánek KPMV sice nemohl soupeřit s konkurenčním stánkem krásnolipského KČT, kde šla na dračku medovina a čerstvě vydaná Vlastivěda Šluknovského výběžku, ale i u nás se něco utržilo (největší zájem byl o útlou sbírku pověstí - překlad německého originálu z r. 1921). Akci "Loretánská noc" musíme Rumburským pochválit - příjemné prostředí s bohatým kulturním programem za vlahého májového večera se setkalo s velkým úspěchem. Atmosféru loretánských ambitů, zájem návštěvníků a náš prodejní stánek vidíte na fotkách.

 

   

ham - vloženo 24.5.2008


Vernisáž nové expozice v Rumburku

 

Pracovníci rumburského muzea nás pozvali na vernisáž nové expozice Rumburská vzpoura a výstavy Trnitá cesta k demokracii. Vernisáž se konala 17. května v 11 hodin za účasti členů Klubu vojenské historie Infanterie Regiment Nr. 42. Výstava bude otevřena do 30. září 2008.

Rumburští pojali akci zajímavě a zábavně. Pro představu několik fotografií:

 

       

ham - vloženo 18.5.2008


Vycházka za podstávkovými a klasicistními domy 17.5.2008

 

V návaznosti na lednovou vycházku k nejzajímavějším památkám lidové architektury v severní části Varnsdorfu jsme tentokrát pozvali veřejnost na exkurzi do východní části města. Výpravu opět vedla a zasvěcené informace podávala starostka KPMV Jaroslava Štěpánková. Kromě podstávek tentokrát došlo i na další u nás charakteristickou skupinu staveb - klasicistní domy. (Například právě ZŠ na Bratislavské ulici, u které jsme si dali sraz, i přes pozdější úpravy nese klasicistní prvky.) Ocitli jsme se postupně na Dolním nábřeží, Žitavské ulici, Mostecké, Novoměstské a Tajchmanově ulici a asi po třech kilometrech chůze zpět u školy. Po cestě jsme také mohli zkontrolovat, jak to sluší dvěma křížkům opraveným právě z iniciativy našeho spolku.

ham - vloženo 17.5.2008


Příslib zajímavé exkurze

 

Není to tak dávno, co návštěvníci varnsdorfského muzea obdivovali výstavu věnovanou historii větrného mlýna ve Světlíku. Jejím autorem byl Richard Bér z Horního Podluží, velký fanda této technické památky. Klub přátel historie a historických staveb nyní navázal kontakt přímo s majiteli mlýna a získal příslib exkurze, při které bychom měli možnost zblízka a důkladně se seznámit s jeho vnitřním zařízením. Stane se tak někdy na podzim. Termín vám při pravidelném sledování těchto stránek jistě neunikne.

Prozatím je možno se kochat prostřednictvím vysoce kvalitní webové prezentace: http://www.vetrny-mlyn-svetlik.com/ (historie, vybavení a postupná obnova památky, historická i současná obrazová dokumentace).

ham - vloženo 15.5.2008 / Foto přavzato z citovaného webu


Blíží se redakční uzávěrka Mandavy 2008

 

Redakce sborníku Mandava upozorňuje na blížící se termín uzávěrky. Příspěvky přijímáme do 31. května. Svoje příspěvky posílejte, prosím, e-mailem na naši adresu kpmv@quick.cz. Prosíme poslat odděleně text a fotografie nebo obrázky. Text by neměl přesáhnout 5 stran, delší články je možné poslat po předchozí dohodě.

Využijte možnost bezplatné prezentace vaší tvorby, školy nebo firmy v ročence Mandava!

Bližší informace pro potenciální spoluautory ("návod" pro autory příspěvků) si můžete přečíst zde.

Předběžný harmonogram: červen - redakční zpracování, červenec a srpen - sazba a graf. úprava v grafickém studiu, září - tisk a vazba, říjen - vydání u příležitosti valné hromady KPMV.

ham - vloženo 14.5.2008 / Na obrázku obálka loňského sborníku Mandava 2007


Přednáška o Jednotě bratrské a Herrnhutu - Ochranově

 

V úterý 13. května klub přátel historie uspořádal poslední předprázdninovou přednášku. Konala se v malém sále Městského divadla. Téma: Dějiny Jednoty bratrské a Herrnhutu (Ochranova). Přednášejícím byl Jiří Polma, kazatel Jednoty bratrské ze Železného Brodu. Přivezl s sebou i řadu zajímavých publikací dokumentujících historii i rozsáhlou misijní činnost.

Většina z nás dosud netušila, že obec Herrnhut, založená kdysi exulanty z Moravy, leží v Sasku pouhých asi 20 km od Varnsdorfu. Její historie se píše od roku 1722. Na tuto přednášku bude ostatně navazovat zájezd, během něhož v Ochranově navštívíme všechna významná místa - muzea, bratrský kostel, unikátní hřbitov... (termín ještě neznáme, ale je to na spadnutí).

Několik fotografií z přednášky jsme nachystali zde.

ham - vloženo 14.5.2008


Najdete nás v noci v loretě

 

V rámci festivalu muzejních nocí 2008 se i letos zúčastníme "Loretánské noci" v Rumburku. V pátek 23. května od 20 do 23 hodin rumburská loretánská kaple nabídne bohatý program (výstava Létající koberec, přednáška, renesanční a barokní hudba, textilní a grafická výtvarná dílna, čtení pověstí, prodejní stánky, komentované prohlídky lorety...). Návštěvníci se tam setkají i prezentačním stánkem KPMV, který jim nabídne mj. námi vydané vlastivědné publikace.

ham - vloženo 12.5.2008


Chystáme výstavu výtvarníků nejsevernějších Čech

 

Klub výtvarníků připravuje výstavu, která by měla představit výtvarnou tvorbu vznikající ve Varnsdorfu a okolním regionu. Mnohé umělce jsme již oslovili, ale aby byla přehlídka co nejúplnější, uvítáme i vaše tipy na osobnosti, které by na výstavě měly být zastoupeny svými obrazy, grafikami nebo i trojrozměrnými pracemi. Stačí se ozvat telefonicky (412 372 193 - chtějte Mgr. Zbihleje) nebo e-mailem: kpmv@quick.cz. Výstava by měla být připravena do konce května (vernisáž je plánována na 4. červen!).

ham - vloženo 8.5.2008


"Vojenské cvičení" klubu FASCIKL

 

Členové fantasy a sci-fi klubu FASCIKL obdrželi od paní Maisi z Brtníku povolávací rozkaz k "vojenskému cvičení" tardorského vojska, neboť nadešel čas "naostřit čepele a hroty šípů, otřít prach ze štítů a vyhnat moly z tardorských rouch a hábitů". Třídenní akce se odehraje ve dnech 16. až 18. května na území Dór Dínen (asi někde poblíž Osečné na Liberecku). Přejeme všem zúčastněným výtečné počasí a úspěšné splnění náročných úkolů.

Komu tato aktualita zněla poněkud záhadně a chtěl by zjistit, oč vlastně kráčí, tomu doporučujeme nahlédnout na prezentaci klubu Fascikl.  

ham - vloženo 8.5.2008


Už jste tu výstavu viděli?

 

Muzeum upozorňuje, že nastal poslední týden výstavy podmaleb, kmotrovských listů, obrázků z poutí, plastik a dalších exponátů - Projevy zbožnosti v lidovém prostředí 18. a 19. století. Nepropásněte ji, tyto poklady z depozitáře nejsou zas tak často k vidění!

Na obrázku: Kmotrovský list (Nový Bor 1796)

Na ochozu pokračuje i po celý květen celoživotní výstava prací Slávy Jílka.

 

ham - vloženo 21.4.2008


Výlet do České Lípy 19.4.2008

 

Nevlídné počasí asi odradilo většinu zájemců, a tak se nás na místě srazu - před Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě - sešlo všeho všudy pět členů KPMV. Prohlídka muzea s novou stálou expozicí „Svět moří a oceánů“ a několika výstavami v ambitu zabrala celé dvě hodiny.

Potom jsme se přesunuli k hradu Lipý, jehož kastelán nás provedl celým objektem a nakonec se s námi "zakecal" skoro hodinu přesčas. V prostorách budovy ve východní části areálu by v budoucnosti měla být stálá expozice hradu. Zatím tam mají nábytek vypůjčený od různých subjektů.

Sluníčko nás pak provázelo až do Nového Boru - a pak jsme se vrátili do severské mlhy a zimy.  

Podle zprávy Josefa Zbihleje zapsal ham - vloženo 19.4.2008


Náš lektor je plodný autor

 

K předchozí zprávě o přednášce máme ještě doušku: MUDr. Zdeněk Petráň, který patří k nejoblíbenějším našim lektorům, se sice numismatikou zabývá "amatérsky", mimo svoji vlastní profesi, ale výsledky jeho práce jsou profesionální: svědčí o tom již několik publikací. Dvě z jeho varnsdorfských přednášek se zabývaly mincemi římských císařů a císařoven. Vážnější zájemci si nyní mohou opatřit Encyklopedii římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí (nakl. Libri 2008) autorů Zd. Petráně a J. Fridrichovského.

Již dříve byla vydána Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky (Zd. Petráň, Pavel Radoměrský, 2. vyd. Libri 2006), dále např. publikace Slavníkovci. Mýtus českého dějepisectví (M. Lutovský, Zd. Petráň, 2. vyd. Libri 2005), která reviduje dosavadní představy o vzestupu a pádu "konkurenčního" knížecího rodu Přemyslovců, První české mince (Zd. Petráň, Set Out 1998). Tyto knihy (zatím kromě té nejnovější) jsou k dispozici ve fondu Městské knihovny Varnsdorf.

ham - vloženo 19.4.2008


Tajemná česká kněžna Emma a její mince - 17.4.2008

 

S tímto tématem nás (to jest asi dvě desítky zájemců) seznámil MUDr. Zdeněk Petráň. Byla to jeho již čtvrtá přednáška pro náš spolek. Slyšeli jsme napínavý detektivní příběh pátrání po totožnosti poslední manželky Boleslava I., jejíž mince z přelomu 10. a 11. století jsou evropskou raritou. (Z rozpaků kdysi byly dokonce považované za falzifikáty na způsob RKZ.) Dr. Petráňovi díky za výlet do české, potažmo i evropské historie - a za bohatou dokumentaci, jež je u jeho přednášek samozřejmostí.

Máme příslib, že se s ním na podzim opět uvidíme - na přednášce s dalším, jistě neméně poutavým námětem.

 

        

Na fotografiích: přednášející dr. Petráň; pohled do publika;

návštěvnice zkoumá repliku mince kněžny Emmy; replika mince kněžny Emmy.

Foto Josef Zbihlej a Martin Havlíček.

 

ham - vloženo 17.4.2008


Vernisáž výstavy Slávy Jílka 8.4.2008

 

Sláva Jílek (1928-2004), pražský výtvarník, který rád pobýval na své chalupě na Studánce u Varnsdorfu, by se letos 6. dubna dožil osmdesátin. K této příležitosti varnsdorfské muzeum nabídlo svoji Galerii na ochozu k vystavení průřezu jeho celoživotního grafického a malířského díla. Expozici se svými přáteli připravil Jiří Trebatický.

Vernisáž výstavy za přítomnosti umělcovy rodiny se konala v muzeu v podvečer 8. dubna. Úvodní slovo - vlastně vzpomínkový fejeton - přednesl spisovatel, dramatik a operní pěvec Ladislav Muška (na fotografii J. Zbihleje). Od paní Jílkové každý příchozí obdržel na památku grafický list - jeden z charakteristických "kartografických aktů".

Osobnost Slávy Jílka je připomenuta medailonkem v našem sborníku Mandava 2004. Pro Ročenku KPMV 1997-1998 věnoval k přetištění svoji stať o varnsdorfském umělci Petru Kienovi.

ham - vloženo 11.4.2008


Výlet do Krásné Lípy a na Vápenku 30.3.2008

 

Na exkurzi v Domě Českého Švýcarska, který teprve od loňského roku krášlí krásnolipské náměstí, se sešla početná skupina zájemců. Nápaditá expozice včetně promítnutého filmu o historii a přírodních krásách krajiny nás všechny potěšila. Společná poznávací akce pak pokračovala výjezdem k lokalitě Vápenka, cca 3 km od Krásné Lípy směrem na Doubici. Zde se nám u bývalých vápencových lomů dostalo zasvěceného průvodního slova členů mineraklubu (na snímku zleva: Přemek Brzák a Miloš Flekna). Malá část výpravy pak ještě absolvovala výšlap na vrch Spravedlnost.

ham - vloženo 11.4.2008 / Foto Martin Havlíček


Grantové příspěvky přidělené městem

 

Koncem března Rada města Varnsdorfu rozhodla o přidělení finančních prostředků z Grantového programu města Varnsdorf na rok 2008. Z pěti žádostí podaných naším spolkem uspěly čtyři (sic ne v plné požadované výši): na dětskou výtvarnou soutěž, na soutěž Fotorok, na celoroční kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost a na vydání sborníku Mandava 2008 - celkem 40 300 Kč. Znamená to, že i letos bude každá další koruna sponzorských darů místních firem a obyvatel dobrá.

Město podpořilo celkem 71 projektů v celkové výši 600 tis. korun.

ham - vloženo 11.4.2008


Omluva  

 

Po dobu asi 14 dnů od konce března nebylo možné aktualizovat webové stránky KPMV. Omlouváme se všem, kteří zde marně hledali aktuální informace a děkujeme za pochopení.

ham - vloženo 11.4.2008


Na šálku kávy s oslavencem Josefem Poláčkem

 

Varnsdorfský grafik Josef Poláček pozval 26. března do foyeru Městského divadla všechny své přátele na "posezení u šálku kávy". U toho jsme nemohli chybět, vždyť on je i ve svých 83 letech jedním z nejaktivnějších členů našeho spolku! Kromě stále rozsáhlé vlastní tvůrčí aktivity také organizuje výstavy v několika galeriích ve městě, přispívá do různých periodik, je i pravidelným přispěvatelem do našich vlastivědných sborníků. V době "rozjezdu" našeho spolku byl prvním předsedou klubu výtvarníků a je autorem loga KPMV.

Posezení ve vrchovatě přátelské atmosféře bylo příležitostí ke zhlédnutí výstavy Poláčkových grafik - tupáží (tajemství jeho originální techniky zůstalo záměrně neprozrazeno) a zejména ke gratulacím k jeho narozeninám.

ham - vloženo 28.3.2008


Účast na Plavení jara

 

Malá tříčlenná skupina 22. března reprezentovala KPMV na "Plavení jara" po Labi z Ústí n. L. do Děčína. Byl to již 15. ročník akce pořádané "Společností pro přepravu ročních období vodní cestou" a téměř vždy se jí alespoň symbolicky účastníme. Letos se účastnilo šest lodí a něco přes třicet lidí.

 

     

Na fotografiích: Výzdoba velitelská pramice, na níž jsme plavbu absolvovali; jednatel KPMV Josef Zbihlej právě u vesla; prezident Společnosti pro přepravu ročních období Jarda Drahoš v Děčíně pod zámkem právě slavnostně vypouští dovezené jaro. (Foto Martin Havlíček)

ham - vloženo 23.3.2008


Přednáška o ekologickém kompostování

 

Přírodovědný klub uspořádal 18. března první z cyklu přednášek o domácí ekologii. Týkala se ekologického kompostování a přednášejícím byl Ing. Antonín Slejška z Krásné Lípy, který se profesionálně zabývá výzkumem v oblasti zpracování biologicky rozložitelných odpadů.  

Očekávali jsme zejména zájem zahrádkářů (co jen máme ve Varnsdorfu zahrádkářských kolonií!), účast ovšem byla poměrně sporá - ani ne 20 lidí. Dotazů však bylo v diskusní části dost, takže přínosné pro ně bylo.

 

     

Na fotografiích: přednášející ing. Slejška (na druhém snímku se svou rodinou) a pohledy do publika. Foto Josef Zbihlej.

ham - vloženo 18.3.2008


Nepropásněte výstavu Fotorok!

 

Poslední týden trvání má před sebou výstava vítězných fotografií ze soutěže Fotorok 2007! Pokud jste se ještě nekochali, máte příležitost ji v muzeu zhlédnout ještě do pátku 14. března.

Po nezbytné instalační pauze bude po Velikonocích následovat další výstava. Bude věnována dílu Slávy Jílka - pražského výtvarného umělce, jehož druhým, chalupářským domovem byla Studánka u Varnsdorfu. Přesné datum zpřístupnění oznámíme. Vernisážový večírek za přítomnosti umělcových blízkých si ale můžete do diáře zapsat už teď: bude to 8. dubna.

ham - vloženo 6.3.2008


Pražské gymnazisty zaujaly podstávkové domy

 

Se zpožděním a jen tak mimochodem se starostka KPMV Jaroslava Štěpánková pochlubila, že svojí přednáškou o fenoménu podstávkových domů velmi zaujala studenty Prvního obnoveného reálného gymnázia (jehož ředitelem je V. Klaus ml.). Studenti se v rámci svého týdenního pobytu v Jetřichovicích v říjnu 2007 seznamovali s podstávkami i prakticky přímo v terénu. Jak dokumentují fotografie vypůjčené z jejich školní prezentace, dali si i práci s výrobou modelu.

ham - vloženo 5.3.2008


Přednáška o Zikmundovi z Vartenberka

 

26. února na naše pozvání ve Varnsdorfu (v malém sále Městského divadla) opět přednášel Ing. Vlastimil Pažourek. Téma: "Zikmund z Vartenberka za husitských válek". Asi tucet zájemců bylo seznámeno s velice vlivnou a zajímavou osobností příslušníka severočeské šlechty v kontextu dramatických událostí první třetiny 15. století. Jak přednášející poznamenal, severočeský region v době husitských bouří je bohužel nezaslouženě stranou zájmu profesionálních historiků.

ham - vloženo 29.2.2008


Akce plánované na březen

 

Plakát s březnovým programem je již ke stažení v sekci Zveme vás...

Upozornění na termín přednášky Ing. Slejšky o efektivním kompostování: v dopise členům KPMV bylo uvedeno datum 11. 3., na přání přednášejícího jsme ho ale posunuli o týden později na 18. března.

ham - vloženo 26.2.2008


Lidé, čtěte... časopisy!

 

Touto cestou členům KPMV i ostatním návštěvníkům muzea připomínáme, že právě pro ně odebíráme odborné a zájmové časopisy. Kompletní seznam docházejících titulů je k nahlédnutí v sekci Publikace/Knihovna. Aktuálně přibyla např. únorová čísla časopisů Dějiny a současnost, Photo Live, Fotografie Magazín nebo Unser Niederland. Spousta zajímavého čtení, ke kterému můžete usednout v muzejní studovně.

ham - vloženo 18.2.2008


V seifhennersdorfském Karáskově muzeu - exkurze 17. února 2008

 

Po několika letech jsme opět organizovaně navštívili partnerské muzeum v sousední saské obci Seifhennersdorf. O to raději, že tentokrát se to již obešlo bez kontrol na státní hranici, která nás dělí. Naši 32člennou skupinu přivítal mezinárodně srozumitelným výkřikem "Ježišmarjá!" v muzeu sám loupežník Karásek, čili za něho převlečený ředitel Heiner Haschke. Zhlédli jsme mimo jiné geologicko-paleontologickou expozici, ukázku bydlení "za starých dob" v podstávkovém domě, funkční tkalcovský stav, pochopitelně výstavu o samotném Karáskovi a navrch raritní sbírku sněhuláků ze všech možných materiálů (jen ze sněhu ne). -- Několikero poděkování: jednateli KPMV Zbihlejovi za zorganizování exkurze; řediteli muzea Haschkemu za skvělé přijetí, průvodcovské služby a 100%ní skupinovou slevu ze vstupného; Ivo Vondrovskému za to, že se pohotově a víceméně dobrovolně ujal role překladatele. -- Stručnou informaci v češtině o všech třech muzeích v Seifhennersdorfu naleznete zde.

ham - vloženo 17.2.2008


Slavné vily - tip nejen pro členy klubu přátel historie a historických staveb

 

Nemálo našich členů se zajímá o historické stavby - převážně o podstávkové domy charakteristické pro lidovou architekturu našeho regionu. Pozornost si ovšem zaslouží i mladší architektonické skvosty - např. vily z 20. a 30. let 20. století. Řadu takových význačných staveb najdeme i ve Varnsdorfu. Dvě z nich se dostaly do reprezentativní publikace Slavné vily Ústeckého kraje, která vyšla v těchto dnech u agentury FOIBOS. Obě vily se nacházejí v ulici T. G. Masaryka. Více se dovíte na městském webu - zde. Snad se kniha vbrzku objeví i v nabídce varnsdorfských knihkupců.

ham - vloženo 15.2.2008


Fotky z Rabštejna se neztratily

 

V listopadu 2007 jsme se v hojném počtu účastnili exkurze do podzemí v Rabštejně u České Kamenice. Z tajných skrýší se nyní vynořilo záhadně ztracené CD s fotodokumentací od dr. Svobody. Zájemci o jeho prohlédnutí se mohou obrátit přímo na muzeum.

ham - vloženo 15.2.2008


Sborník o paleontologickém výzkumu u Seifhennersdorfu - u nás v prodeji!

 

   Národní muzeum v Praze vydalo sborník o paleontologických výzkumech v naší těsné blízkosti, u Seifhennersdorfu. Do muzea jsme získali několik výtisků k prodeji. Texty jsou v angličtině a němčině pod souhrnným názvem Seifhennersdorf: a Window on Early Oligocene Volcanic Ecosystems. Obsah sborníku na webu NM: zde. Cena: 80 Kč.

Výsledky výzkumu byly prezentovány na seifhennersdorfské radnici na hojně navštívěné přednášce "Seifhennersdorf před 30 miliony let". V tamějším muzeu je nyní na toto téma malá expozice. I proto právě tam zamíříme 17. února na exkurzi. (Nezapomeňte - sraz ve 13.30 na hran. přechodu Varnsdorf-Seifh. nebo ve 14 hod. přímo u muzea.)

ham - vloženo 8.2.2008


Konečně dataprojektor

 

   Technické zázemí pro přednáškovou činnost bylo až do nynějška tristní. K promítání dokumentace, kterou si s sebou lektor obvykle přiveze (většinou na CD nebo na svém notebooku) jsme dosud museli vždy použít zapůjčenou techniku. Zakoupením digitálního projektoru BenQ z prostředků, které jsme v loňském roce vyšetřili díky přízni sponzorů našeho spolku, jsme se v tomto směru konečně domohli soběstačnosti. Nejbližší přednáška (26.2. -  ing. Pažourek o Zikmundovi z Vartenberka) by měla být pro tento přístroj premiérou.

ham - vloženo 8.2.2008


Varnsdorfský masopust 2. února 2008

 

   Masopustní průvod městem měl tradiční zastávku u muzea. A bylo to štědrá zastávka - každý účastník masopustního reje si odtud odnesl perníkové srdce, pro dospělé bylo i něco tekutého na posilnění. Průvod masek provázený krásnolipským souborem Dykyta a starostenským pivním soudkem odtud pokračoval na náměstí. Podrobněji o tom všem na městském webu.

 

    Masopust

Na fotografiích: Masopustní průvod přichází k muzeu; rej masek před muzeem.

ham - vloženo 3.2.2008


Varnsdorfské podstávkové domy - vycházka 19. ledna 2008

 

Vyházka - podstávky   V sobotním odpoledni se sešlo 16 lidí, které ani vytrvalý déšť neodradil od naučné vycházky, vedené starostkou KPMV Jaroslavou Štěpánkovou. Během dvouhodinového okruhu v oblasti mezi stadionem v "Kotlině", bývalými kasárnami a podnikem EM Arko nás zavedla k asi 25 stavbám, na nichž jsme mohli porovnávat různé typy podstávkových staveb a také různou úroveň péče o ně. -- Další obdobně zaměřenou procházku, situovanou tentokrát do východní části města, plánujeme na jaro.

ham - vloženo 21.1.2008


Opustil nás Josef Vajs

   Smutná zpráva. Náš milý kolega, jeden z nejpracovitějších členů KPMV Josef Vajs už nepřijde mezi nás, nenapíše žádný další článek do spolkové ročenky, nevyrobí žádnému jubilantovi originální blahopřání. Byl především velmi aktivním členem místních sdružení rybářů a zahrádkářů, mj. inicioval obnovu památníku M. Schnitzera, zakladatele první zahrádkářské kolonie ve městě. Zemřel 17. ledna v nedožitých 76 letech.

ham - vloženo 21.1.2008

 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 25.04.2010